Jakiego kierunku studiów szukasz?

Management

Studia na kierunku Management wyposażają w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Studenci uczą się podstaw zarządzania przedsiębiorstwem oraz finansami i zasobami ludzkimi. Poznają metody i narzędzia wykorzystywane w planowaniu i organizowaniu działań firmy, motywowaniu pracowników oraz kontroli zarządczej. Studia na tymi kierunku mają przygotować praktycznie do pracy menadżera działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, który będzie dysponował kompetencjami umożliwiającymi kierowanie przedsiębiorstwem, będzie potrafił dysponować majątkiem produkcyjnym oraz współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.

Studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w zakresie:

 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Project Management
 • Enterprise Management
 • Marketing and Sales
 • Human Resources Management
 • Psychology in Business
 • Personal Brand Management
 • Entrepreneurship
 • E-business
 • International Business.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku management

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób otwartych, cechujących się kreatywny i analityczny sposobem myślenia, potrafiących pracować w zespole i dobrze radzących sobie w warunkach stresu. Z uwagi na fakt, iż studia prowadzone są w języku angielskim kandydat powinien legitymować się dobrą znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku management

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Accounting and Financial Reporting
 • Enterprise Science
 • Business Plan
 • Competitive Strategies
 • Corporate Finance
 • Introduction to Finance
 • Economic and Financial Analysis
 • Human Resources Management
 • Marketing or Management
 • Marketing Research
 • Operational Research
 • Organisational Behaviour
 • Management Accounting
 • Mathematics
 • Project Management
 • Quality Management
 • Algebra
 • Micro Economics
 • Basic Computing
 • World Political Systems
 • Macroeconomics
 • Foundations of Law
 • Business Law
 • Business Psychology.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku management

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym. Przedmioty najczęściej uwzględniane przez uczelnie w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • ekonomia,
 • informatyka,
 • język obcy.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się najczęściej na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, pod uwagę może być brana również średnia ocen ze studiów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku management

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • organizacjach non profit,
 • firmach consultingowych,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • podmiotach zajmujących turystyką,
 • agencjach reklamowych i PR,
 • firmach logistycznych,
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Realizacja studiów w języku angielskim będzie dodatkowym atutem, otwierającym przed absolwentem zagraniczny rynek pracy.

Opinie o kierunku management

Kierunki pokrewne do kierunku management

Jakie uczelnie oferują kierunek management

W których miastach można studiować kierunek management

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach