Jakiego kierunku studiów szukasz?

Management

Studia na kierunku Management wyposażają w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Studenci uczą się podstaw zarządzania przedsiębiorstwem oraz finansami i zasobami ludzkimi. Poznają metody i narzędzia wykorzystywane w planowaniu i organizowaniu działań firmy, motywowaniu pracowników oraz kontroli zarządczej. Studia na tymi kierunku mają przygotować praktycznie do pracy menadżera działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, który będzie dysponował kompetencjami umożliwiającymi kierowanie przedsiębiorstwem, będzie potrafił dysponować majątkiem produkcyjnym oraz współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.

Studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w zakresie:

 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Project Management
 • Enterprise Management
 • Marketing and Sales
 • Human Resources Management
 • Psychology in Business
 • Personal Brand Management
 • Entrepreneurship
 • E-business
 • International Business.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku management

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób otwartych, cechujących się kreatywny i analityczny sposobem myślenia, potrafiących pracować w zespole i dobrze radzących sobie w warunkach stresu. Z uwagi na fakt, iż studia prowadzone są w języku angielskim kandydat powinien legitymować się dobrą znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku management

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Accounting and Financial Reporting
 • Enterprise Science
 • Business Plan
 • Competitive Strategies
 • Corporate Finance
 • Introduction to Finance
 • Economic and Financial Analysis
 • Human Resources Management
 • Marketing or Management
 • Marketing Research
 • Operational Research
 • Organisational Behaviour
 • Management Accounting
 • Mathematics
 • Project Management
 • Quality Management
 • Algebra
 • Micro Economics
 • Basic Computing
 • World Political Systems
 • Macroeconomics
 • Foundations of Law
 • Business Law
 • Business Psychology.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku management

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym. Przedmioty najczęściej uwzględniane przez uczelnie w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • ekonomia,
 • informatyka,
 • język obcy.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się najczęściej na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, pod uwagę może być brana również średnia ocen ze studiów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku management

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • organizacjach non profit,
 • firmach consultingowych,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • podmiotach zajmujących turystyką,
 • agencjach reklamowych i PR,
 • firmach logistycznych,
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Realizacja studiów w języku angielskim będzie dodatkowym atutem, otwierającym przed absolwentem zagraniczny rynek pracy.

Opinie o kierunku management

Kierunki pokrewne do kierunku management

Jakie uczelnie oferują kierunek management

W których miastach można studiować kierunek management

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego