Jakiego kierunku studiów szukasz?

Management

Studia na kierunku Management wyposażają w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Studenci uczą się podstaw zarządzania przedsiębiorstwem oraz finansami i zasobami ludzkimi. Poznają metody i narzędzia wykorzystywane w planowaniu i organizowaniu działań firmy, motywowaniu pracowników oraz kontroli zarządczej. Studia na tymi kierunku mają przygotować praktycznie do pracy menadżera działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, który będzie dysponował kompetencjami umożliwiającymi kierowanie przedsiębiorstwem, będzie potrafił dysponować majątkiem produkcyjnym oraz współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.

Studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w zakresie:

 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Project Management
 • Enterprise Management
 • Marketing and Sales
 • Human Resources Management
 • Psychology in Business
 • Personal Brand Management
 • Entrepreneurship
 • E-business
 • International Business.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku management

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób otwartych, cechujących się kreatywny i analityczny sposobem myślenia, potrafiących pracować w zespole i dobrze radzących sobie w warunkach stresu. Z uwagi na fakt, iż studia prowadzone są w języku angielskim kandydat powinien legitymować się dobrą znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku management

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Accounting and Financial Reporting
 • Enterprise Science
 • Business Plan
 • Competitive Strategies
 • Corporate Finance
 • Introduction to Finance
 • Economic and Financial Analysis
 • Human Resources Management
 • Marketing or Management
 • Marketing Research
 • Operational Research
 • Organisational Behaviour
 • Management Accounting
 • Mathematics
 • Project Management
 • Quality Management
 • Algebra
 • Micro Economics
 • Basic Computing
 • World Political Systems
 • Macroeconomics
 • Foundations of Law
 • Business Law
 • Business Psychology.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku management

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym. Przedmioty najczęściej uwzględniane przez uczelnie w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • ekonomia,
 • informatyka,
 • język obcy.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się najczęściej na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, pod uwagę może być brana również średnia ocen ze studiów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku management

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • organizacjach non profit,
 • firmach consultingowych,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • podmiotach zajmujących turystyką,
 • agencjach reklamowych i PR,
 • firmach logistycznych,
 • jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Realizacja studiów w języku angielskim będzie dodatkowym atutem, otwierającym przed absolwentem zagraniczny rynek pracy.

Opinie o kierunku management

Kierunki pokrewne do kierunku management

Jakie uczelnie oferują kierunek management

W których miastach można studiować kierunek management

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie