Jakiego kierunku studiów szukasz?

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) mają na celu wyposażyć absolwentów w wiedzę w zakresie zmieniającego się środowiska współpracy międzynarodowej, finansów i marketingu.

Studia rozwijają umiejętności analityczne i uzupełnia je o szereg zagadnień istotnych dla sprostania wyzwaniom na stanowiskach kierowniczych w obszarze handlu i współpracy międzynarodowej.

Absolwenci kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) uzyskają szerokie zrozumienie funkcjonowania międzynarodowego biznesu i zarządzania relacjami międzynarodowymi. Są przygotowani do wykonywania zaawansowanych zadań analitycznych w obszarach związanych z finansami, logistyką, sprzedaży i marketingu, w związku z czym będą posiadali kompetencje do zajmowania wysokich stanowisk analitycznych w korporacjach oraz jednostkach rządowych i pozarządowych.

Umiejętności menedżerskie zdobyte na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie pozwolą na kontynuowanie kariery w charakterze menedżerów i przedsiębiorcy w różnych konfiguracjach międzynarodowych i organizacyjnych.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • Biznes międzynarodowy
 • Europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
 • Finanse międzynarodowe
 • Rozwój globalny i zarządzanie (Governance).

Dla kogo studia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Studia na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie są dla osób umiejących pracować zespołowo. Analityczny umysł, logiczne myślenie, innowacyjność i pracowitość to pozostałe cechy jakie powinien posiadać kandydat na te studia.

Program kształcenia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • mikroekonomia
 • makroekonomią
 • podstawy prawa
 • polityka gospodarcza i społeczna
 • analiza koniunktury i rynków zagranicznych
 • finanse przedsiębiorstwa
 • finanse międzynarodowe
 • firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
 • marketing globalny
 • prawo handlu międzynarodowego
 • rynek kapitałowy
 • techniki negocjacji
 • umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa
 • wymiary konkurencyjności gospodarki
 • zarządzanie projektami międzynarodowymi
 • zrównoważony rozwój
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
 • międzynarodowe transakcje i operacje logistyczne
 • lobbing korporacyjny i rządowy w UE.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają cztery wybrane spośród:

 • język obcy nowożytny (należy wybrać dwa języki)
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • WOS
 • ekonomia.

Podczas rekrutacji brany jest również pod uwagę wynik z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Absolwent kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) znajdzie zatrudnienie jako:

 • menedżer
 • przedsiębiorca
 • właściciel działalności gospodarczej.

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów:

 • instytucje finansowe np. bank, urząd skarbowy, zakłady ubezpieczeniowe
 • korporacje, jednostki rządowe oraz pozarządowe
 • handel.

Opinie o kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Kierunki pokrewne do kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

administracyjno-ekonomiczne studia audyt finansowy bankowość i finanse cyfrowe bankowość i zarządzanie ryzykiem business and finance management business management ekonomia ekonomia menedżerska ekonomia społeczna ekonomiczna analiza prawa ekonomiczno-prawny ekonomika i finanse przedsiębiorstw environmental protection and management financial management finanse i biznes międzynarodowy finanse i controlling finanse i ekonomia biznesu finanse i inwestycje finanse i rachunkowość finanse i rachunkowość w biznesie finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie finanse, bankowość, ubezpieczenia finanse, rachunkowość i ubezpieczenia informatyka ekonomiczna inżynieria zarządzania kierunek prawno-ekonomiczny management management and finance menedżerskie studia ekonomiczno-prawne menedżerskie studia finansowo-prawne metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie modern business - zarządzanie i rachunkowość prawo finansowe i skarbowość prawo i finanse w biznesie przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami rachunkowość i analityka ekonomiczna rachunkowość i zarządzanie finansami rynki finansowe zarządzanie zarządzanie biznesem zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie procesami produkcyjnymi zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie strategiczne zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

W których miastach można studiować kierunek globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku