Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental protection and management

Studia na kierunku Environmental Protection and Management mają na celu wyposażanie w wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody. Student nabywa umiejętności waloryzacji zasobów przyrody i oceny ryzyka, uczy się również podejmowania właściwych decyzji środowiskowych. Poznaje także podstawy prawnych systemów ochrony środowiska. Zajęcia mają głównie charakter praktyczny i są realizowane w formie ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć terenowych. Umożliwiają zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności praktycznych oraz kształtują właściwe postawy prospołeczne i prośrodowiskowe. Duży nacisk kładziony jest na współpracę z praktykami - ekspertami z instytucji i organizacji zajmujących się na co dzień ochroną i zarządzaniem zasobami wspólnymi.

Są to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku environmental protection and management

Studia na tym kierunku adresowane są głownie do kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej z tytułem licencjata, uzyskany na dowolnym kierunku. To propozycja dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska, legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Program kształcenia na kierunku environmental protection and management

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Governance of natural resources
 • Practical aspects of environmental conservation
 • Tropical ecology
 • Island biogeography
 • Molecular Ecology
 • The Baltic Sea Region – Nature and Man
 • Experimental design, data analysis and presentation
 • Environmentally friendly agriculture
 • Biology of amphibians and reptiles
 • Climate Change
 • Diversity and evolution of plants
 • Ecotoxicology and ecological risk assessment
 • Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
 • Island biogeography
 • Molecular Ecology
 • Social and economic aspects of nature conservation
 • Ecological assessment and evaluation
 • Climate Change
 • Diversity and evolution of plants.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental protection and management

Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną w języku angielskim. Jej celem jest ocena motywacji kandydata do podjęcia studiów, ogólnej wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz znajomości języka angielskiego.

Perspektywy pracy po kierunku environmental protection and management

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji państwowej zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych, planowaniem, rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, waloryzacją wartości przyrodniczych oraz oceną ryzyka działań społeczno-ekonomicznych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • działach zakładów przemysłowych nadzorujących ochronę środowiska,
 • prywatnych firmach konsultingowych.

Opinie o kierunku environmental protection and management

„Studia na tym kierunku dają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Istnieje możliwość prowadzenia zawansowanych prac molekularnych w dziedzinie ochrony zasobów genetycznych oraz badań z zakresu biologii i ekologii osobników, populacji, a także całych biocenoz i ekosystemów. Badania prowadzone są we współpracy z Parkami Narodowymi i zakładami takimi jak np. oczyszczalnie ścieków. Doskonałym potwierdzeniem jakości tych badań jest duża liczba projektów i grantów, w których wykonanie zaangażowani są studenci realizujący swoje prace magisterskie.”

Kierunki pokrewne do kierunku environmental protection and management

Jakie uczelnie oferują kierunek environmental protection and management

W których miastach można studiować kierunek environmental protection and management

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu