Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental protection

Studia na kierunku Environmental Protection mają charakter praktyczny i skupiają się głównie na warsztatach i zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach prowadzonych przez ekspertów, praktyków z zakresu biologii i ochrony biologicznej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych realizowanych w firmach, podczas których zapoznają się z innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi ochronie środowiska.

Program obejmuje przedmioty dotyczące definiowania problemów badawczych, pozyskiwania i analizowania danych pochodzących z różnych źródeł, posługiwania się metodami statystycznymi oraz interpretacji i prezentacji wyników swoich badań. Studia dają możliwość zdobycia umiejętności w zakresie klasyfikacji siedlisk, identyfikacji zagrożonych gatunków, kompensacji przyrodniczej, standaryzowanych systemów zarządzania środowiskiem oraz oceny ekosystemów. Studenci poszerzają również kompetencje społeczne służące efektywnej pracy zespołowej oraz przygotowują się w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego dla projektów rozwoju, zarządzania i ochrony środowiska, zarówno w skali regionalnej, jak i międzynarodowej.

Są to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku environmental protection

Studia przeznaczone są dla tych, którzy chcą pozyskać wiedzę w zakresie ochrony środowiska i pragną zostać specjalistami potrafiącymi identyfikować i oceniać biotyczne składniki ekosystemów w małej, średniej i dużej skali geograficznej.

Program kształcenia na kierunku environmental protection

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Bioclimatology
 • Environmental Global Change
 • Chemical Lab of Water Monitoring
 • Ecohydrology
 • Mediation and Social Conflicts in Environmental Protection
 • Principle of Geographical Information Systems
 • Aquatic Management
 • Ecosystem Dynamics and Functions
 • Lab of Biomonitoring, Environmental Monitoring in Practice
 • Ecological State of the Lake During Restoration
 • Environmental Impact Assessment
 • Environmental Toxicology
 • Ecological Economics
 • Political Ecology
 • Sustainaible Development
 • Environmental Microbiology
 • Environmental monitoring methods
 • Environmental modeling
 • Environmental virusology.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental protection

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku environmental protection

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach naukowych,
 • firmach eksperckich,
 • firmach związanych z ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się wykorzystywaniem zasobów naturalnych.

Opinie o kierunku environmental protection

Realizacja studiów w języku angielskim otwiera przed studentami możliwość korzystania z dorobku naukowego innych uniwersytetów, a obustronnie uznawany program studiów dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM, Polska) i Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU, Niemcy) daje szansę zdobycia podwójnego dyplomu.

Kierunki pokrewne do kierunku environmental protection

Jakie uczelnie oferują kierunek environmental protection

W których miastach można studiować kierunek environmental protection

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie