Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental protection

Studia na kierunku Environmental Protection mają charakter praktyczny i skupiają się głównie na warsztatach i zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach prowadzonych przez ekspertów, praktyków z zakresu biologii i ochrony biologicznej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych realizowanych w firmach, podczas których zapoznają się z innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi ochronie środowiska.

Program obejmuje przedmioty dotyczące definiowania problemów badawczych, pozyskiwania i analizowania danych pochodzących z różnych źródeł, posługiwania się metodami statystycznymi oraz interpretacji i prezentacji wyników swoich badań. Studia dają możliwość zdobycia umiejętności w zakresie klasyfikacji siedlisk, identyfikacji zagrożonych gatunków, kompensacji przyrodniczej, standaryzowanych systemów zarządzania środowiskiem oraz oceny ekosystemów. Studenci poszerzają również kompetencje społeczne służące efektywnej pracy zespołowej oraz przygotowują się w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego dla projektów rozwoju, zarządzania i ochrony środowiska, zarówno w skali regionalnej, jak i międzynarodowej.

Są to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku environmental protection

Studia przeznaczone są dla tych, którzy chcą pozyskać wiedzę w zakresie ochrony środowiska i pragną zostać specjalistami potrafiącymi identyfikować i oceniać biotyczne składniki ekosystemów w małej, średniej i dużej skali geograficznej.

Program kształcenia na kierunku environmental protection

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Bioclimatology
 • Environmental Global Change
 • Chemical Lab of Water Monitoring
 • Ecohydrology
 • Mediation and Social Conflicts in Environmental Protection
 • Principle of Geographical Information Systems
 • Aquatic Management
 • Ecosystem Dynamics and Functions
 • Lab of Biomonitoring, Environmental Monitoring in Practice
 • Ecological State of the Lake During Restoration
 • Environmental Impact Assessment
 • Environmental Toxicology
 • Ecological Economics
 • Political Ecology
 • Sustainaible Development
 • Environmental Microbiology
 • Environmental monitoring methods
 • Environmental modeling
 • Environmental virusology.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental protection

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku environmental protection

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach naukowych,
 • firmach eksperckich,
 • firmach związanych z ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się wykorzystywaniem zasobów naturalnych.

Opinie o kierunku environmental protection

Realizacja studiów w języku angielskim otwiera przed studentami możliwość korzystania z dorobku naukowego innych uniwersytetów, a obustronnie uznawany program studiów dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM, Polska) i Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU, Niemcy) daje szansę zdobycia podwójnego dyplomu.

Kierunki pokrewne do kierunku environmental protection

Jakie uczelnie oferują kierunek environmental protection

W których miastach można studiować kierunek environmental protection

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach