Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental and plant biotechnology

Studia na kierunku Environmental and Plant Biotechnology mają charakter interdyscyplinarny i wyposażają studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu biotechnologii roślin oraz ochrony środowiska naturalnego. Student poznaje przyrodnicze i molekularne aspekty funkcjonowania organizmów oraz techniczne możliwości wykorzystania żywych organizmów. Zdobywa umiejętności umożliwiające właściwy dobór i wykorzystanie analiz mikrobiologicznych, biochemicznych, molekularnych i bioinformatycznych oraz fizyko-chemicznych gleby, wód i ścieków stosowanych w biotechnologii roślin oraz do poprawy stanu środowiska, usuwania zanieczyszczeń i efektywnego wykorzystania agroekosytemu. Większość zająć to ćwiczenia praktyczne i eksperymentalne prace badawcze realizowane w laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki związane z biotechnologią roślin i środowiska.

Są to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku environmental and plant biotechnology

Studia na tym kierunku adresowane są głownie do kandydatów legitymujących się dyplomem z biotechnologii, biologii, nauk rolniczych lub ochrony środowiska. To kierunek studiów dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie agrobiotechnologii oraz bioprocesów w ochronie środowiska. Jest to propozycja dla kandydatów z bardzo dobra znajomością języka angielskiego.

Program kształcenia na kierunku environmental and plant biotechnology

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Humanistic course in culture
 • Molecular biology
 • Plant and microbial proteomics
 • Physiology of stress in plants
 • Biostatistics
 • Ecotoxicology
 • Instrumental analysis
 • Soil chemistry and microbiology
 • Genetic engineering
 • Bioremediation and soil reclamation
 • Introduction to geomatics
 • Restoration ecology of post-industrial sites
 • Environmental protection policy and intellectual property;
 • Ethics in biotechnology
 • Biotechnolgy of water, sewage and activated sludge
 • Anatomical features of micropropagated plants
 • Bioinformatics
 • Biological and biotechnical methods of plant protection
 • Cytogenetics
 • Embryology of flowering plants
 • Molecular techniques in mycological research
 • Phylogenetics and phylogeography in mycology
 • Phytochemicals and microorganisms for biotechnology
 • Plant genomics
 • Systematic botany in phytotechnologies
 • Tissue cultures for fruit crops.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental and plant biotechnology

Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów,
 • dodatkowo może być również brana pod uwagę średnia arytmetyczna z ocen wykazanych w suplemencie.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku environmental and plant biotechnology

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach analitycznych i diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym, biochemicznym, molekularnym,
 • instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych w zakresie biotechnologii roślin i ochrony środowiska,
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

After completing the EPB study program, graduates have skills to use a range of state-of-the-art analytical and biotechnological methods to monitor and rationally manage environmental quality. Graduates are prepared to work in industrial laboratories and research institutions utilizing biotechnological approaches. They are competent to start up business or to be recruited by administrative units and local governments, workplaces, and other entities. They are also qualified to consult industry, farmers, extension specialists, investors and policy makers in formulating appropriate Environmental Protection packages based on biotechnological methods as elements of the environment-friendly policy

Opinie o kierunku environmental and plant biotechnology

„Studia stwarzają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, a realizacja zajęć w języku angielskim i praca w grupach międzynarodowych stanowi bardzo dobre przygotowanie do dalszego kształcenia i realizacji ścieżki zawodowej w kraju i za granicą.”

Kierunki pokrewne do kierunku environmental and plant biotechnology

Jakie uczelnie oferują kierunek environmental and plant biotechnology

W których miastach można studiować kierunek environmental and plant biotechnology

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim