Jakiego kierunku studiów szukasz?

Environmental and plant biotechnology

Studia na kierunku Environmental and Plant Biotechnology mają charakter interdyscyplinarny i wyposażają studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu biotechnologii roślin oraz ochrony środowiska naturalnego. Student poznaje przyrodnicze i molekularne aspekty funkcjonowania organizmów oraz techniczne możliwości wykorzystania żywych organizmów. Zdobywa umiejętności umożliwiające właściwy dobór i wykorzystanie analiz mikrobiologicznych, biochemicznych, molekularnych i bioinformatycznych oraz fizyko-chemicznych gleby, wód i ścieków stosowanych w biotechnologii roślin oraz do poprawy stanu środowiska, usuwania zanieczyszczeń i efektywnego wykorzystania agroekosytemu. Większość zająć to ćwiczenia praktyczne i eksperymentalne prace badawcze realizowane w laboratoriach wykorzystujących nowoczesne techniki związane z biotechnologią roślin i środowiska.

Są to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku environmental and plant biotechnology

Studia na tym kierunku adresowane są głownie do kandydatów legitymujących się dyplomem z biotechnologii, biologii, nauk rolniczych lub ochrony środowiska. To kierunek studiów dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie agrobiotechnologii oraz bioprocesów w ochronie środowiska. Jest to propozycja dla kandydatów z bardzo dobra znajomością języka angielskiego.

Program kształcenia na kierunku environmental and plant biotechnology

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Humanistic course in culture
 • Molecular biology
 • Plant and microbial proteomics
 • Physiology of stress in plants
 • Biostatistics
 • Ecotoxicology
 • Instrumental analysis
 • Soil chemistry and microbiology
 • Genetic engineering
 • Bioremediation and soil reclamation
 • Introduction to geomatics
 • Restoration ecology of post-industrial sites
 • Environmental protection policy and intellectual property;
 • Ethics in biotechnology
 • Biotechnolgy of water, sewage and activated sludge
 • Anatomical features of micropropagated plants
 • Bioinformatics
 • Biological and biotechnical methods of plant protection
 • Cytogenetics
 • Embryology of flowering plants
 • Molecular techniques in mycological research
 • Phylogenetics and phylogeography in mycology
 • Phytochemicals and microorganisms for biotechnology
 • Plant genomics
 • Systematic botany in phytotechnologies
 • Tissue cultures for fruit crops.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku environmental and plant biotechnology

Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów,
 • dodatkowo może być również brana pod uwagę średnia arytmetyczna z ocen wykazanych w suplemencie.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku environmental and plant biotechnology

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach analitycznych i diagnostycznych o profilu mikrobiologicznym, biochemicznym, molekularnym,
 • instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych w zakresie biotechnologii roślin i ochrony środowiska,
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

After completing the EPB study program, graduates have skills to use a range of state-of-the-art analytical and biotechnological methods to monitor and rationally manage environmental quality. Graduates are prepared to work in industrial laboratories and research institutions utilizing biotechnological approaches. They are competent to start up business or to be recruited by administrative units and local governments, workplaces, and other entities. They are also qualified to consult industry, farmers, extension specialists, investors and policy makers in formulating appropriate Environmental Protection packages based on biotechnological methods as elements of the environment-friendly policy

Opinie o kierunku environmental and plant biotechnology

„Studia stwarzają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, a realizacja zajęć w języku angielskim i praca w grupach międzynarodowych stanowi bardzo dobre przygotowanie do dalszego kształcenia i realizacji ścieżki zawodowej w kraju i za granicą.”

Kierunki pokrewne do kierunku environmental and plant biotechnology

Jakie uczelnie oferują kierunek environmental and plant biotechnology

W których miastach można studiować kierunek environmental and plant biotechnology

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu