Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnologia stosowana roślin to studia inżynierskie, które pozwalają na zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo (w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych), a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska.

To kierunek, który przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także prowadzenia własnych firm w zakresie mikro rozmnażania roślin.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Znają metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku produktów roślinnych.

Dla kogo studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin

To studia przeznaczone dla osób ambitnych i lubiących wyzwania. Dla pasjonatów biologii i świata roślin.

Program kształcenia na kierunku biotechnologia stosowana roślin

I rok:

 • chemia ogólna
 • matematyka z elementami statystyki
 • technologia informatyczna
 • biologia komórki
 • wprowadzenie do biotechnologii
 • ochrona własności intelektualnej
 • BHP i ergonomia
 • ekonomia
 • botanika
 • fizyka z elementami biofizyki
 • chemia organiczna
 • genetyka ogólna
 • przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej
 • mikrobiologia ogólna
 • embriologia roślin.

II rok:

 • ekologia z elementami ochrony przyrody
 • przystosowanie roślin do środowiska
 • biologia molekularna
 • doskonalenie roślin
 • biochemia
 • genetyka ogólna
 • praktyka 4 tyg.
 • fizjologia roślin
 • cytogenetyka roślin
 • biotechnologia roślin w ochronie środowiska
 • podstawy produkcji roślin
 • blok przedmiotów z zakresu postępu biologicznego
 • sterowanie procesami biotechnologicznymi
 • ochrona roślin.

III rok:

 • żywienie roślin
 • kultury in vitro w biotechnologii
 • mechanizmy tolerancji roślin na stresy
 • podstawy prawne biotechnologii
 • podstawy produkcji roślin
 • blok przedmiotów z zakresu ochrony roślin i środowiska
 • inżynieria genetyczna
 • doskonalenie roślin
 • diagnostyka molekularna
 • biotechnologia roślin w medycynie i przemyśle
 • monitoring produktów GMO
 • blok przedmiotów z zakresu biologii i fizjologii roślin
 • proteomika.

IV rok:

 • seminarium inżynierskie
 • warsztaty inżynierskie
 • praca inżynierska
 • genomika z elementami bioinformatyki
 • blok przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami i procesami biotechnologicznymi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biotechnologia stosowana roślin

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji to język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki oraz matematyki.

Perspektywy pracy po kierunku biotechnologia stosowana roślin

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa rozmnażającego sadzonki in vitro oraz do pracy w tego typu zakładach, w tym:

 • w ogrodach botanicznych
 • w instytutach naukowo-badawczych
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • w gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, w wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa
 • w firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego, suplementów diety itp.

Opinie o kierunku biotechnologia stosowana roślin

Kierunki pokrewne do kierunku biotechnologia stosowana roślin

Jakie uczelnie oferują kierunek biotechnologia stosowana roślin

W których miastach można studiować kierunek biotechnologia stosowana roślin

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie