Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnologia stosowana roślin to studia inżynierskie, które pozwalają na zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo (w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych), a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska.

To kierunek, który przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także prowadzenia własnych firm w zakresie mikro rozmnażania roślin.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Znają metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku produktów roślinnych.

Dla kogo studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin

To studia przeznaczone dla osób ambitnych i lubiących wyzwania. Dla pasjonatów biologii i świata roślin.

Program kształcenia na kierunku biotechnologia stosowana roślin

I rok:

 • chemia ogólna
 • matematyka z elementami statystyki
 • technologia informatyczna
 • biologia komórki
 • wprowadzenie do biotechnologii
 • ochrona własności intelektualnej
 • BHP i ergonomia
 • ekonomia
 • botanika
 • fizyka z elementami biofizyki
 • chemia organiczna
 • genetyka ogólna
 • przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej
 • mikrobiologia ogólna
 • embriologia roślin.

II rok:

 • ekologia z elementami ochrony przyrody
 • przystosowanie roślin do środowiska
 • biologia molekularna
 • doskonalenie roślin
 • biochemia
 • genetyka ogólna
 • praktyka 4 tyg.
 • fizjologia roślin
 • cytogenetyka roślin
 • biotechnologia roślin w ochronie środowiska
 • podstawy produkcji roślin
 • blok przedmiotów z zakresu postępu biologicznego
 • sterowanie procesami biotechnologicznymi
 • ochrona roślin.

III rok:

 • żywienie roślin
 • kultury in vitro w biotechnologii
 • mechanizmy tolerancji roślin na stresy
 • podstawy prawne biotechnologii
 • podstawy produkcji roślin
 • blok przedmiotów z zakresu ochrony roślin i środowiska
 • inżynieria genetyczna
 • doskonalenie roślin
 • diagnostyka molekularna
 • biotechnologia roślin w medycynie i przemyśle
 • monitoring produktów GMO
 • blok przedmiotów z zakresu biologii i fizjologii roślin
 • proteomika.

IV rok:

 • seminarium inżynierskie
 • warsztaty inżynierskie
 • praca inżynierska
 • genomika z elementami bioinformatyki
 • blok przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami i procesami biotechnologicznymi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biotechnologia stosowana roślin

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji to język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki oraz matematyki.

Perspektywy pracy po kierunku biotechnologia stosowana roślin

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa rozmnażającego sadzonki in vitro oraz do pracy w tego typu zakładach, w tym:

 • w ogrodach botanicznych
 • w instytutach naukowo-badawczych
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • w gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, w wojewódzkich agencjach państwowych i innych organizacjach działających na rzecz rolnictwa
 • w firmach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiału zielarskiego, suplementów diety itp.

Opinie o kierunku biotechnologia stosowana roślin

Kierunki pokrewne do kierunku biotechnologia stosowana roślin

Jakie uczelnie oferują kierunek biotechnologia stosowana roślin

W których miastach można studiować kierunek biotechnologia stosowana roślin

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa