Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia molekularna to studia drugiego stopnia, które stanowią istotne uzupełnienie studiów licencjackich z biotechnologii. Pozwala na pogłębienie wiedzy z przedmiotów kierunkowych, jak również na nabycie umiejętności niezbędnych w samodzielnej pracy w przyszłości.

Przedmiotem studiów są przede wszystkim makrocząsteczki, takie jak kwasy nukleinowe i białka, oraz różnorodne procesy zachodzące w komórkach mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

W programie studiów znajduje się zaledwie kilka kursów obowiązkowych, a większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami, mając do wyboru takie zagadnienia jak biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów czy genetyka molekularna.

Dla kogo studia na kierunku biotechnologia molekularna

To kierunek dla zagorzałych badaczy, pasjonatów biologii i pracy z mikroskopem.

Program kształcenia na kierunku biotechnologia molekularna

Na I roku studiów studenci wybierają kursy fakultatywne po konsultacji z opiekunem naukowym lub konsultantem, na drugim roku - po konsultacji z promotorem.

Przedmioty do wyboru to między innymi:

 • białka fuzyjne
 • biotechnologia roślin – kurs zaawansowany
 • biotechnologiczne metody produkcji paliw
 • Fluorescence and confocal microscopy
 • genomika funkcjonalna
 • In vivo veritas – praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
 • Mechanisms of cell trafficking: from leucocyte homing to metastasis
 • Molecular aspects of bacterial pathogenesis
 • peptydowe biblioteki fagowe i ich zastosowanie
 • pracownia biochemii komórki
 • praktikum z zaawansowanych metod analizy danych doświadczalnych
 • Principles and prospects of gene therapy
 • Viral vectors in medical biotechnology.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biotechnologia molekularna

Na studia drugiego stopnia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom studiów pierwszego stopnia.

Dodatkowo obowiązuje egzamin wstępny. Odbywa się on według wybranego przez kandydata wariantu:

 • wariant A: rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu biologii komórki, biochemii i genetyki molekularnej
 • wariant B: rozmowa kwalifikacyjna obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu biologii komórki, biochemii i biotechnologii przemysłowej.

Perspektywy pracy po kierunku biotechnologia molekularna

Absolwenci biotechnologii molekularnej są przygotowani do pracy przy realizacji projektów badawczych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Mogą również pracować w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i usługowych (np. przy diagnostyce chorób o podłożu genetycznym albo w kryminalistyce).

Opinie o kierunku biotechnologia molekularna

Kierunki pokrewne do kierunku biotechnologia molekularna

Jakie uczelnie oferują kierunek biotechnologia molekularna

W których miastach można studiować kierunek biotechnologia molekularna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu