Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnology

Studia na kierunku Biotechnology mają charakter interdyscyplinarny i wyposażają studenta w wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, chemii, fizyki, a także biologii molekularnej, genetyki, mikrobiologii, biologii komórki i biotechnologii. Stanowi to podstawę do poszerzania wiedzy na temat biochemii białek, węglowodanów i związków lipidowych, ich budowy i funkcji oraz metabolizmu.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej jest nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się różnymi technikami eksperymentalnymi potrzebnymi do pracy laboratoriach (analitycznych, badawczych lub przemysłowych). Student rozwija również swoje kompetencje w zakresie współpracy w zespole. Znajomość specjalistycznego słownictwa w dziedzinie biotechnologii w języku angielskim daje możliwości korzystania z dorobku naukowego zagranicznych ośrodków naukowych oraz wyjazdów na stypendia i staże.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku biotechnology

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami przyrodniczymi głownie biologią i chemią. Jest to propozycja dla kandydatów cechujących się systematycznością, dociekliwością i dokładnością, które są niezbędne w wielogodzinnej, żmudnej pracy badawczej prowadzonej w laboratoriach.

Program kształcenia na kierunku biotechnology

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Mathematics
 • Mathematics with statistics in biology
 • General chemistry with elements of physical chemistry
 • Introduction to Biochemical Calculations
 • Animal Biology
 • Organic Chemistry
 • Metabolism of Proteins, Carbohydrates, Nucleotides and Lipids
 • Metabolism of Proteins and Carbohydrates
 • Basics of plant cytophysiology and ontogenesis
 • Biochemistry with enzymology
 • Genetics
 • Biophysics
 • Bionformatics
 • Bioprocess Engineering
 • Immunology
 • Medical microbiology
 • Biotechnological methods in pharmacy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biotechnology

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to głownie:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Od kandydatów wymagana jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona uzyskanymi certyfikatami lub wynikiem egzaminu maturalnego.

Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia ukończonych na kierunku Biotechnologia i kierunkach pokrewnych: Biochemia, Chemia, Farmacja, Biologia, Technologia chemiczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Ochrona środowiska i Inżynieria środowiska. O przyjęciu na studia decyduje głownie średnia ocen ze studiów.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku biotechnology

Absolwent znajdzie zatrudnienie jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków. Ukończenie tego kierunku wyposaża w specjalistyczną wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy w:

 • przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • stacjach hodowli roślin,
 • zakładach gospodarki komunalnej
 • urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Realizacja studiów w języku angielskiemu daje dodatkowo możliwość budowania kariery zawodowej w ośrodkach badawczych i firmach zagranicznych.

Opinie o kierunku biotechnology

Kierunki pokrewne do kierunku biotechnology

Jakie uczelnie oferują kierunek biotechnology

W których miastach można studiować kierunek biotechnology

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi