Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnology

Studia na kierunku Biotechnology mają charakter interdyscyplinarny i wyposażają studenta w wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, chemii, fizyki, a także biologii molekularnej, genetyki, mikrobiologii, biologii komórki i biotechnologii. Stanowi to podstawę do poszerzania wiedzy na temat biochemii białek, węglowodanów i związków lipidowych, ich budowy i funkcji oraz metabolizmu.

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej jest nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się różnymi technikami eksperymentalnymi potrzebnymi do pracy laboratoriach (analitycznych, badawczych lub przemysłowych). Student rozwija również swoje kompetencje w zakresie współpracy w zespole. Znajomość specjalistycznego słownictwa w dziedzinie biotechnologii w języku angielskim daje możliwości korzystania z dorobku naukowego zagranicznych ośrodków naukowych oraz wyjazdów na stypendia i staże.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku biotechnology

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami przyrodniczymi głownie biologią i chemią. Jest to propozycja dla kandydatów cechujących się systematycznością, dociekliwością i dokładnością, które są niezbędne w wielogodzinnej, żmudnej pracy badawczej prowadzonej w laboratoriach.

Program kształcenia na kierunku biotechnology

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Mathematics
 • Mathematics with statistics in biology
 • General chemistry with elements of physical chemistry
 • Introduction to Biochemical Calculations
 • Animal Biology
 • Organic Chemistry
 • Metabolism of Proteins, Carbohydrates, Nucleotides and Lipids
 • Metabolism of Proteins and Carbohydrates
 • Basics of plant cytophysiology and ontogenesis
 • Biochemistry with enzymology
 • Genetics
 • Biophysics
 • Bionformatics
 • Bioprocess Engineering
 • Immunology
 • Medical microbiology
 • Biotechnological methods in pharmacy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biotechnology

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to głownie:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

Od kandydatów wymagana jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona uzyskanymi certyfikatami lub wynikiem egzaminu maturalnego.

Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia ukończonych na kierunku Biotechnologia i kierunkach pokrewnych: Biochemia, Chemia, Farmacja, Biologia, Technologia chemiczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Ochrona środowiska i Inżynieria środowiska. O przyjęciu na studia decyduje głownie średnia ocen ze studiów.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne dostępne są na stronach uczelni prowadzących ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku biotechnology

Absolwent znajdzie zatrudnienie jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków. Ukończenie tego kierunku wyposaża w specjalistyczną wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy w:

 • przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • stacjach hodowli roślin,
 • zakładach gospodarki komunalnej
 • urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Realizacja studiów w języku angielskiemu daje dodatkowo możliwość budowania kariery zawodowej w ośrodkach badawczych i firmach zagranicznych.

Opinie o kierunku biotechnology

Kierunki pokrewne do kierunku biotechnology

Jakie uczelnie oferują kierunek biotechnology

W których miastach można studiować kierunek biotechnology

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu