• Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi Summer School 2024
 • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • 26 Festiwal Nauki i Sztuki

Politechnika Śląska

uczelnia publiczna, woj. śląskie, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A, (+32) 237 15 42, promocja@polsl.pl

Politechnika Śląska to ważny i prężny ośrodek naukowo-dydaktyczny na południu Polski, jednocześnie najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku.

Uczelnia kształci studentów w 4 miastach: Gliwicach, Katowicach, Zabrzu oraz Rybniku.

Ponad 15 tysięcy osób kształci się w PŚ na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych. Uczelnia posiada 13 Wydziałów oraz 1 Instytut.

Wybór kierunków na PŚ jest duży (oprócz głównych kierunków bardzo dużo jest też specjalizacji), a zakres ogromny! Od informatyki, automatyki, przez budownictwo, architekturę, biotechnologię aż po zarządzanie, naukę języków, media społecznościowe i inżynierię ogólną! W każdej dziedzinie prowadzący zajęcia uczą teorii oraz praktyki.

Na Politechnice Śląskiej powstały pierwsze w Polsce studia dualne, które – pół na pół – łączą naukę teorii na uczelni z praktyką odbywaną w konkretnych firmach przemysłowych. Absolwenci tych kierunków są rozchwytywanie na rynku pracy, ponieważ wraz z ukończeniem studiów mają już za sobą kilkuletnie, niezwykle cenne doświadczenie.

Poznaj bliżej specjalności dostępne na poszczególnych kierunkach. Sprawdź terminy i zasady rekrutacji na w studia na Politechnice Śląskiej.Ocena uczelni

6.46 / 10
414 głosów

Opinie (231)
Politechnika Śląska, PŚ Gliwice

Student pilot
Czy studiując nawigację powietrzną (pilotaż) potrzebujemy tylko I stopień studiów czy magisterskie również? Dokładnie chodzi o uzyskanie licencji Atpl.
17.04.2024
13.04.2024
Frustracja
Czy ktoś na kierunku Informatyka w systemach i układach elektronicznych może się podzielić swoją opinią? Zaskakująco trudno się szuka z tego kierunku opinii :)
Kandydata
Czy ktoś wie, jaka jest cena za szkolenie PPL na studiach na kierunku Transport i specjalności Nawigacja Powietrzna? Ile ono trwa albo jakieś szczegóły? Czy duzo chętnych, czy trudno na tym kierunku?
05.04.2024
26.03.2024
B
Czy ciężko jest dostać się na informatykę? Jakie były progi punktowe w poprzednich latach?
Teleinformatyk
Czy na PŚ jest kierunek Teleinformatyka?
24.03.2024
11.12.2023
studentI I roku
Czy ktoś się orientuje, jaką trzeba mieć średnią, żeby otrzymać stypendium rektora? Wystarczy wysoka średnia na koniec roku, czy do tego muszą być jeszcze jakieś dodatkowe osiągnięcia?
Politechnika Śląska
maturzysta: W odpowiedzi na Twoje pytanie informujemy, że właśnie trwa trzecia tura naboru na studia. Rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami potrwa do 31.08.2023 do (godz. 23:59). Z harmonogramem rekrutacji proszę zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/harmonogram/
22.08.2023
12.08.2023
maturzysta
Witam, czy będzie jeszcze drugi nabór na lingwistykę stosowaną?
ziebakarol
byly wydzial GIG POLSL był najlepszy. szczegolnie dobrze pamietam katedre mechanizacji górnictwa która prowadział badania przemysłu spirytusowego oraz była wyposażona w laboratoria gorzelni przemysłowych dostępnych dla pracowników.
10.08.2023
24.07.2023
Politechnika Śląska
Jaga, w odpowiedzi na Twoje pytanie informujemy, że właśnie trwa 2 nabór. Rejestracji na studia dysponujące wolnymi miejscami potrwa do 24.07.2023 do (godz. 23:59). Z harmonogramem rekrutacji proszę zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/harmonogram/
Jaga
Witam, czy będzie jeszcze drugi nabór na lingwistykę stosowaną?
24.07.2023
20.07.2023
Politechnika Śląska
Luki: Odnosząc się do Pana nieprzychylnego komentarza, uważamy, że jest to jednostkowa opinia. Chcieliśmy poinformować, że kierunek architektura wnętrz jest jednym z najpopularniejszych na Politechnice Śląskiej, o czym od kilku lat świadczą wyniki rekrutacji. W rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 liczba kandydatów na jedno miejsce na kierunku architektura wnętrz wynosiła 1,7. Poza tym Wydział otrzymuje wysokie oceny w rankingach, a także otrzymał wysoką notę w procesie ewaluacji – kategoria A. Według rankingu Perspektyw kierunek dwukrotnie był na 2 miejscu w skali kraju. Wyniki te świadczą o dobrym poziomie nauczania na wydziale.
Politechnika Śląska
PDG: W odpowiedzi na Twoje obawy, informujemy, że sprawność studiowania na I roku na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna, dla studentów przyjętych na rok akademicki 2021/2022 wyniosła 55,1 %. Z kolei dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023 sprawność będzie liczona w ramach sprawozdania z sesji letniej 2022/2023 po jej zakończeniu.
20.07.2023
18.07.2023
Politechnika Śląska
mateo123: W odpowiedzi na Twoje pytanie informujemy, że na kierunku lingwistyka niemieckiego (i języków innych niż angielski) uczymy od podstaw.
Politechnika Śląska
wiktoria: W odpowiedzi na Twoje pytanie, informujemy, że kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego na podstawie poniższego wzoru: P = 0,5 × Wap + k × Ward + k × Wjp gdzie: P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, Wap – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom podstawowy), Ward – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny), Wjp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego, k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego, k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.
18.07.2023
18.07.2023
Politechnika Śląska
Piotr: W odpowiedzi na zarzuty zawarte w Pana wpisie, pragnę zaznaczyć, że wypowiedź ta jest nierzetelna, ponieważ nie wiemy, na jakim kierunku miało dojść do takiej sytuacji. Regularnie analizujemy sprawność studiowania na wszystkich kierunkach i tak niskiego wyniku sprawności studiowania nie odnotowaliśmy na żadnym kierunku. Poza tym Uczelnia prowadzi dobre praktyki studiowania. Nasi studenci mogą liczyć na różne formy pomocy, aby bezproblemowo zaliczać kolejne etapy kształcenia.
Politechnika Śląska
Zuzanna: W odpowiedzi na Twoje pytanie, jeśli chodzi o rekrutację na kierunek inżynieria bezpieczeństwa, minimalna liczba punktów, aby dostać się na kierunek to 30 punktów. Limit miejsc na kierunku wynosi 40. Czy warto studiować? Obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez osoby odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa ludzi, procesów oraz obiektów technicznych. Stanowiska pracownika służby bhp lub specjalisty ds. bhp są standardem. Coraz częściej poszukiwani są również menadżerowie w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania. Wraz z rozwojem cywilizacji, zwiększa się bowiem obszar potencjalnych zagrożeń, z którymi nauczymy Cię sobie radzić! Jeżeli interesujesz się problemami bezpieczeństwa, cyber bezpieczeństwa, zagrożeń czy ryzyka te studia są właśnie dla Ciebie! Studiując na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: - analizy zagrożeń w środowisku zawodowym i publicznym, - metodyki oceny ryzyka zawodowego, - zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, - bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa związanego z procesami i instalacjami przemysłowymi, - zapobiegania i usuwania negatywnych skutków awarii obiektów technicznych, - oceny bezpieczeństwa użytkowania nowoczesnych technologii, - projektowania i użytkowania obiektów z punktu widzenia zagrożenia pożarowego, - podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/inzynieriabezpiecz/ Zapraszamy!
17.07.2023
17.07.2023
Politechnika Śląska
Maturzystka: W odpowiedzi na Twoje pytanie, informuję, że na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki Stosowanej, specjalizację wybiera się w IV semestrze - w przypadku studiów I stopnia i w II semestrze w przypadku studiów II stopnia.
Politechnika Śląska
Margaret: W odpowiedzi na Twoje pytanie, informujemy, że w sezonie wakacyjnym prowadzony jest remont wielu pomieszczeń na Wydziale, w związku z czym, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, w których pomieszczeniach odbywać się będą zajęcia. Siatka zajęć z rozkładem sal wykładowych pojawi się na stronie Wydziału na przełomie września i października.
17.07.2023
17.07.2023
Politechnika Śląska
Marti: W odpowiedzi na Twoje pytanie, przekazuję informację na temat kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Śląskiej. Na tym kierunku nauczymy Cię rozwiązywania problemów w zakresie: - urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii, - zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz gospodarki wodami opadowymi, - urządzeń i obiektów służących ochronie środowiska zewnętrznego. Studiując na kierunku Inżynieria Środowiska zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne współczesnemu inżynierowi. Nauczymy Cię rozwiązywania problemów projektowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odnawialnych źródeł energii, w systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz gospodarki wodami opadowymi, a także w obiektach służących ochronie środowiska zewnętrznego. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki mogą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki zawarł porozumienie z firmami - kilkadziesiąt znanych i cenionych firm przemysłowych, projektowych i wykonawców działających w zakresie inżynierii środowiska po to, by studenci tego kierunku mieli możliwość odbywania staży i praktyk oraz realizacji prac dyplomowych w różnych firmach. Często praktyka zawodowa skutkuje późniejszym zatrudnieniem w przedsiębiorstwie czy biurze projektowym. Nasi absolwenci nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie znajdują m.in. w zatrudnienie między innymi w: - projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji, kontroli i nadzorze instalacji wyposażenia technicznego w budynkach, - doradztwie technicznym, - przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, - przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją energii cieplnej, - służbach ochrony środowiska, - laboratoriach związanych z ochroną powietrza, - instytutach naukowo-badawczych, - organach administracji samorządowej, państwowej i nadzoru budowlanego. Po więcej informacji odsyłamy na stronę: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/inzynieriasrodowiska/
Politechnika Śląska
buli: W odpowiedzi na Twoje pytanie, przekazuję informację na temat kierunku Informatyka (profil praktyczny Wydziału Matematyki Stosowanej). Nasze studia o profilu praktycznym kładą nacisk na software (nie hardware) i wykorzystanie przydatnych umiejętności matematycznych w pracy informatyka. Większość zajęć (ćwiczenia, laboratoria, praktyki zawodowe) kształtuje umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Zapraszamy na nie specjalistów z topowych firm informatycznych z kraju i regionu. Prowadzą oni również niektóre zajęcia. Nasi studenci poznają wiedzę z zakresu różnych technologii potrzebnych do wytwarzania oprogramowania na urządzenia mobilne oraz desktopowe, analizy danych i zastosowań sztucznej inteligencji, zarządzania sieciami komputerowymi, analizy dużych zbiorów danych i usług chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa. W semestrach szóstym i siódmym studenci odbywają łącznie półroczne praktyki zawodowe. Pracodawcy współorganizujący praktyki gwarantują szeroki przekrój branż, w większości z obszaru nowoczesnych technologii, przetwarzania danych, sektora bankowego. Ponadto studenci mogą odbywać praktyki w wybranej przez siebie instytucji lub na Wydziale Matematyki Stosowanej w sposób gwarantujący realizację określonych dla praktyk efektów uczenia się. Więcej informacji na temat kierunku można znaleźć na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/informatykarms/ . Pozdrawiamy
17.07.2023
15.07.2023
Rektor
Z przykrością przeczytałem nieprzechylne uwagi dotyczące Uczelni. Analizujemy szczegółowo wszystkie Państwa wpisy i wyciągamy wnioski. W bieżącym roku akademickim, we współpracy z władzami samorządu studentów, podjęliśmy wspólne działania i kładziemy nacisk na stworzenie obecnym i przyszłym studentom optymalnych warunków do studiowania. Zmodernizowane zostały programy studiów na wielu kierunkach, zwracamy szczególną uwagę na kontakt ze studentami i elastyczność studiowania (m.in. szerokie wprowadzenie kształcenia zorientowanego projektowo (PBL) oraz uczelnianej bazy zajęć obieralnych (UBZO)). Każdy kierunek od roku akademickiego 2023/24 będzie miał na pierwszym roku swojego opiekuna z obowiązkowymi godzinami kontaktowymi ze studentami, zaakceptowanego przez samorząd studentów. Szczególnie analizujemy skuteczność studiowania i wyciągamy stosowne wnioski, prowadzimy ankietyzację wśród studentów, zmieniona została strona rekrutacyjna, remontujemy infrastrukturę dydaktyczną oraz osiedle studenckie. Rozwijamy dzialalność studenckich kół naukowych, agend studenckich oraz Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko". Państwa uwagi przekazywane są dziekanom jednostek prowadzących zajęcia na poszczególnych kierunkach. Naszą troską jest dobro studentów Politechniki Śląskiej. Jestem przekonany, że wprowadzone zmiany przyczynią się do doskonalenia procesu kształcenia i umożliwią w przyjaznej atmosferze realizację idywidualnych zainteresowań naszym studentom.
buli
Siemka, jak wygląda nauka na kierunku informatyka ( praktyczny )? Czy jest to trudne, na co warto się przygotować itd.
08.07.2023
14.06.2023
Marti
Wypowie się ktoś na temat Inżynierii Środowiska?
Piotr
Ja szczerze odradzam Politechnike Śląską. Dosłownie nie znam i nigdy nie słyszałem o drugiej tak podłej uczelni. PŚ oblewa studentów na potęgę. I tak, można powiedzieć, że na politechnikach rzeczywiście bywa ciężko, zdarza się że w trakcie odpada część studentów, czasem więcej - to normalne. Ale to co się dzieje tutaj jest nie do ubrania w słowa. Oblanie 50% studentów - nie, nie na pierwszym egzaminie, tylko z całości przedmiotu jest na porządku dziennym. Praktycznie co rok. Na moim kierunku takich przedmiotów było co najmniej 3. Na kolejnych po kilka osób na warunkach - nawet nie wspominam. O ile na pierwszym roku jest to w miarę normalne, tak jak niegdyś rozwiązywały to egzaminy wstępne - tak na PŚ nie zrobią tego na pierwszym roku jak na każdej innej uczelni jaką znam. Wtedy byłoby mniejsze dofinansowanie do kierunków zamawianych - na które zawsze jest rekordowa liczba miejsc, a następnie dzieją sie takie rzeczy. Tutaj 'rzeź' jest na drugim i trzecim. Przykre tylko ile osób budzi się wtedy z przysłowiową 'ręką w nocniku', zmarnowanymi latami i zniszczoną karierą na całe życie. Zastanawiam się ile żyć zniszczyła w ten sposób PŚ. Atmosfera poza tym jest, hmm.. ciężka. Znajomy zmienił uczelnie - i bardzo sobie chwali. W drugą stronę nie słyszałem.
10.06.2023
09.05.2023
Margaret
W którym miejscu odbywają się zajęcia z kierunku lingwistyki stosowanej? Zabrze? Gdzie konkretnie?
Maturzystka
Hejka, czy chciałby ktoś się wypowiedzieć na temat informatyki na wydziale matematyki stosowanej? Na którym roku bądź semestrze wybiera się specjalności które są przedataiwone na stronie politechniki?
24.04.2023
04.04.2023
Zuzanna
Czy ciężko jest się dostać na inżynierię bezpieczeństwa? Jak takie studia wyglądają i czy warto iść?
PDG
Cześć, marze o studiowaniu na wydziale inżynieria lotnicza i kosmonautka, jednakże boje się o wyniki matur, nie jestem zbyt lotny z matematyki, nie jest zle ale nie jest świetnie, jednakże znam osoby które maja ten sam problem a się dostały z dość niskimi wynikami, jednakże jest później wysoki „odsiew” wśród studentów, chciałem zapytać jak to rzeczywiście wyglada
26.03.2023
25.02.2023
mateo123
Cześć, czy na lingwistyce język angielski z niemieckim, język niemiecki jest nauczany od podstaw?
wiktoria
cześć, czy na lingwistykę trzeba podać maturę podstawową z angielskiego, czy może to być w rekrutacji język hiszpański?
20.01.2023
04.01.2023
Luki
ARCHITEKTURA WNĘTRZ przerost formy nad treścią, zwłaszcza jeżeli chodzi o przedmioty arystystyczne: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa zamiast uczyć studenta przydatnych umiejętności np. szczegółowe rysunki wnętrz, szkice wnętrz z zakresu rysunku malarstwo wnętrz,itp to zamiast tego maglowana jest postać, martwa natura. Zero przydatnych zajęć jak narysować fajne wnętrze, nie rozumiem dlaczego na kier Arch wnętrz jest masa przedmiotów, które są kompletnie nie potrzebne w tym zawodzie, totalna strata czasu!!! Rysunek postaci i martwej natury trwa 4 semestry!!! Po jaką cholerę? Przecież zamiast tego przedmiotu student mógłby poświęcić np na dogłębną naukę projektowania wnętrz, naukę programów komputerowych itp.To absurd, że na politechnice na AW przeważają przedmioty artystyczne, to nie akademia sztuk pięknych, rozumiem że architekt wnętrz musi mieć poczucie estetyki, znać się na doborze barw i gamy kolorów,ale to nie wszystko, ważniejsze są inne przedmioty techniczne tj ergonomia, projektowanie wnętrz w sposób funkcjonalny, nauka umiejętności rysunku technicznego, i ten chory tytuł po ukończeniu licencjatu zaznaczam na na politechnice kierunku architektury wnętrz: dyplom ukończenia studiów na kier Arch wnętrz w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki gdzie nie mieliśmy ani jednego przedmiotu o konserwacji dzieł sztuki. Za dużo przedmiotów artystycznych a za mało przedmiotów które przygotowują do projektowania wnętrz. Człowiek po takim kierunku ma dużo do nadrobienia od strony doboru materiałów i tkanin itp które są niezbędne do projektowania kreatywnego które jest podstawą w tym zawodzie. Projektowaliśmy jakieś durne alfabety, czcionki itp. Masakra!!! Edukacja na poziomie średnim,na magisterkę też nie warto iść bo nie ma żadnych nowych przedmiotów wszystko powtarzają z pierwszego roku włącznie z chorym w-f i angielskim. Ja jako absolwent tego kierunku jestem średnio zadowolony, chociaż zdążają się profesorowie, którzy są świetni ale są to jednostki
Były student
Po pierwsze, z tym czy wymagania na systemach mikroprocesorowych są wygórowane - to kwestia polemiki. Nie zmienia to jednak faktu, że większość informacji niezbędnych do wykonania projektów nie została w żaden sposób przekazana. Co do systemów operacyjnych i "manipulowania kodami prezentowanymi na wykładzie" - najlepiej podsumowują to chyba słowa samego prowadzącego przytoczone przeze mnie w poprzednim komentarzu. Mam wrażenie że obecny komentarz jest jedynie próbą ratowania wizerunku medialnego. Odnosząc się raz jeszcze do przedmiotu Internet Technologies - mimo iż technologia teoretycznie jest dowolna, to wciąż żadna technika wykonania strony nie została nam zademonstrowana ani pokazana. Korepetycje natomiast, z rozmowy ze znajomymi wnioskuję że są czymś absolutnie normalnym i pospolitym wśród braci studenckiej, a nie wynikają z "przyzwyczajeń ze szkoły średniej" - zwłaszcza mając tak niewielkie przygotowanie z przedmiotów w stosunku do wymogów niezbędnych do zaliczenia - wszak braki trzeba jakoś uzupełniać, niestety często właśnie w taki sposób - na własną rękę. Dostępność prowadzących również pozostawia wiele do życzenia - a zwłaszcza z wymienionych wcześniej systemów operacyjnych czy mikroprocesorowych, do których ustawiają się kolejki nawet godzinę przed planowanymi konsultacjami - a i tak duża część nie ma okazji się tam dostać. Szkołę średnią skończyłem niestety już dość dawno, niemniej mam wrażenie że nauczyciele byli mimo wszystko bardziej dostępni i skorzy do pomocy. Przygotowanie do pracy wyniesione ze studiów również pozostawia wiele do życzenia - a najbardziej fakt, że na kierunku który w teorii ma kształcić m.in. przyszłych programistów PLC, co było chyba głównym punktem zainteresowań większości studentów, sterownikom tym poświęcone jest bardzo mało uwagi. Sam wymóg wykształcenia wyższego coraz rzadziej jest konieczny - i wcale mnie to nie dziwi. Jeden z pracowników wydziału AEI skwitował kiedyś, że poziom studiów cały czas się podnosi i trzeba robić odsiew, aby nie zaniżać stawek w branży - może problem nie leży w ilości inżynierów jaką politechnika wypuszcza na rynek, tylko właśnie w przygotowaniu studentów, oraz fakcie że co raz częściej rywalizują o posadę z technikami? Wcale mnie to nie dziwi, skoro system szkoleń i przygotowanie do pracy często organizuje się prawie od zera. Zamiast tego dosłownie połowa przedmiotów na co najmniej 5 semestrach (od 3 wzwyż) usłana była matlabem - którego, śmiem twierdzić - zdecydowana większość absolwentów nigdy więcej nie użyje w swojej karierze, bo wykorzystywany jest w bardzo wąskiej gałęzi na nielicznych stanowiskach. Zdaję sobie sprawę, że kierunek jest bardzo obszerny i nie da się zdefiniować ścisłej ścieżki kariery absolwenta lecz priorytety chyba powinny wyglądać odwrotnie? O zagadnieniach np. z pneumatyki, czy faktem że nie pokazano nam nawet tak podstawowego narzędzia inżynierskiego jak AutoCAD nawet nie wspominam. Wisienką na torcie jest chyba brak rysunku technicznego czy choćby dokładniejszego zapoznania ze schematami elektrycznymi. Odnośnie "polemizowowania ze stwierdzeniem, że “nigdzie nie dochodzi do takich patologii” - myślę, że jeszcze trudniej polemizować z okrutnymi żartami na temat samobójstwa. Zwłaszcza, gdy problemy natury psychicznej wywołane m. in. takimi sytuacjami jak te, na uczelni, są jednymi z poważniejszych w otaczającym nas świecie.
13.12.2022
04.12.2022
Pracownik Wydziału AEI
Jestem absolwentem wydziału AEI i wieloletnim pracownikiem. Absolutnie nie zgadzam się z opinią byłego Studenta. Nie mogę tej sprawy pozostawić bez komentarza, gdyż w znakomitej większości były Student mija się z prawdą i spodziewam się, że po kilku latach zmieni zdanie. Nie można jednak powiedzieć, że wszystkie poruszane kwestie są nieprawdziwe. Prawdą jest bowiem, że prowadzący wskazane przedmioty oczekują od studentów samodzielnej pracy i samodzielnego zdobywania, potrzebnej do realizacji niektórych zadań, wiedzy. Nieprawdą natomiast jest, że wymagania na zajęciach z przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe są wygórowane - wręcz przeciwnie, zwykle studenci sami wybierają zadania do realizacji, a sprowadzają się one do programowania prostych i popularnych mikrokontrolerów. Nieprawdą jest także, że studenci realizujący projekt z przedmiotu Internet Technologies zmuszani są do używania języka HTML, gdyż mają niczym nieograniczone możliwości samodzielnego wyboru technologii, z której chcą korzystać. Nieprawdą jest także, że w trakcie zajęć z przedmiotu Systemy Operacyjne studenci wykorzystują bardzo zaawansowane mechanizmy systemowe, gdyż zajęcia laboratoryjne w istocie polegają na manipulacji kodami prezentowanymi na wykładzie z tego przedmiotu. Warto także dodać, że studenci zawsze mogą liczyć na pomoc prowadzących podczas konsultacji, przez co zarzut o konieczności brania korepetycji można uznać za dyskusyjny i raczej wynikający z przyzwyczajeń, które obserwuję w szkole średniej niż problemów z dostępem do prowadzących. Oczywiście nie sposób polemizować ze stwierdzeniem, że “nigdzie nie dochodzi do takich patologii”, jednakże nie malejące z roku na rok grono kandydatów do studiowania Automatyki i Robotyki na Wydziale AEiI, a także kariery absolwentów tego kierunku, najlepiej świadczą o wysokich walorach dydaktycznych i kwalifikacjach pracowników. Fakt ten potwierdza również wiele ankiet wypełnianych anonimowo przez studentów w latach 2015-2021, wśród których można przeczytać sporo pochwał i podziękowań za wysoki poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych. Idąc jeszcze dalej, uważam, że wartością studiów na kierunku Automatyka i Robotyka jest fakt, że pracownicy stawiają przed studentami zadania, które sami muszą rozwiązywać, co świetnie przygotowuje ich do pracy w przemyśle. Tam nie będzie prostych zadań, tylko poważne wyzwania, do których po studiach na kierunku Automatyka i Robotyka studenci są świetnie przygotowani.
Były student
Napiszę kilka słów odnośnie studiowania automatyki i robotyki. Zacznę może od przedmiotu Systemy Mikroprocesorowe. Wymagane jest od nas zrobienie dowolnego projektu korzystającego z mikrokontrolera. Problem jednak pojawia się w tym, że treść wykładu niemal całkowicie odbiega tematem i zakresem wiadomości niezbędnych do jego wykonania a laboratoriach nauczono nas jedynie zaprogramowania kilku migających diód w rytmie 'węża', podczas gdy projekt musi być dużo bardziej zaawansowany. Przechodząc dalej, warto napomknąć o przedmiocie Internet technologies - gdzie z kolei warunkiem koniecznym do zaliczenia jest zrobienie strony internetowej, bądź powiązanie w/w projektu w jakiś sposób powiązany z IT. Jednak zarówno w jednym jak i drugim przypadku wymagana jest choćby podstawowa znajomość języka HTML - z którym nigdy w życiu, a na pewno już nie na uczelni nikt nas nie zapoznał. Podobnie było na przedmiocie Programowanie Obiektowe realizowanym na II semestrze. Postawione przed nami wymagania wybiegały o lata świetlne od dotychczasowych treści - o czym nawet wspomniał prowadzący, że niestety będziemy 'trochę' wyprzedzać wykład. Nie mieliśmy w tym zakresie praktycznie żadnego przygotowania, do tamtej pory pisząc jedynie proste, kilkunastolinijkowe 'programy'. Tymczasem nagle zaczęto od nas wymagać skomplikowanych zadań, w dodatku w innym środowisku. Prowadzący opowiedział też 'angdotkę', że w jednym z poprzednich roczników jeden ze studentów przyznał się że pisał zadania za wszystkich. Osobiście również wśród swojego rocznika nie znam osoby która wykonałaby to w 100% samodzielnie (albo nawet w 50%) i szczerze - wcale mnie to nie dziwi, bo na tamtym etapie było to praktycznie niewykonalne. Systemy Operacyjne - na którym od razu przeszliśmy do bardzo zaawansowanych funkcji niskopoziomowego programowania. Nigdzie wcześniej nie zostało nam to zademonstrowane w praktyce, mieliśmy jedynie podstawy, w postaci suchej teorii. Jak skwitował prowadzący na pierwszych zajęciach, pozwolę sobie zacytować - "Ja wiem że Państwo zdaliście egzamin z wykładów, ale i tak nic z niego nie wiecie". Obecnie aby wykonać choć część pierwszego zadania zmuszony byłem brać korepetycje ;podobnie jak mój kolega z tego przedmiotu; które jak dotąd wyniosły mnie 1200 zł. Mowa tylko o dwóch niecałych zadaniach, które zrealizowaliśmy w 2 tygodnie. Swoją drogą - mój korepetytor również jest prowadzącym, na innej uczelni - uważaną za jedną z najlepszych w Polsce. Był bardzo zdziwiony naszymi zajęciami - począwszy od bardzo niedokładnej instrukcji, z której nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi prowadzącemu i przede wszystkim - zawierającej błędy, aż po fakt że - jak sam twierdzi, rzucono nas na bardzo głęboką wodę, wcześniej nie zapoznając nas w praktyce / na ćwiczeniach z działaniem jakichkolwiek niezbędnych funkcji. Sam ma kilkanaście lat doświadczenia w tego typu programach, i zajęło mu to sporo czasu, zastanawiał się jakim cudem mają to napisać studenci. Osobiście również nie znam ani jednej osoby która zrobiłaby to bez pomocy 'z zewnątrz' - myślałem że nie na tym polegają studia. Proszę nie zrozumieć mnie źle - nie jestem zdenerwowany na "zbyt wysoki" poziom, wręcz przeciwnie - tylko absurdalne wymagania prowadzących totalnie oderwane od rzeczywistości prezentowanej przez podczas zajęć i bycie pozostawionym samemu sobie, na pastwę losu ze zdobyciem niezbędnych do zaliczenia umiejętności. Nie bez komentarza powinna pozostać również kultura wielu prowadzących odnoszących się w sposób często naprawdę pogardliwy, a już na pewno sytuacja, kiedy to jeden z prowadzących w naprawdę ordynarny sposób żartował z tragicznego zdarzenia jakim było samobójstwo jednego ze studentów na wydziale. Studiowałem jeszcze inny kierunek - na którym spotkałem się z zupełnie odwrotnym podejściem do studenta i edukacji - sądzę więc, że mam jakieś porównanie. Moja opinia nie jest pochopna i nie wynika z jednostkowego przypadku. Dosłownie nigdzie nie dochodzi do takich patologii w sferze nauczania jak tutaj. Nie warto. Naprawdę nie warto robić sobie tutaj krzywdy. Rzekomy prestiż? Może był, 3 dekady temu - i tam właśnie pozostał program oraz niekiedy naprawdę podła i zmuszająca do płaczu mentalność. Od tego czasu, mam wrażenie, jedynie podupadając i chyba zaczęło być to w końcu zauważane w powszechnej opinii. Jest naprawdę wiele lepszych alternatyw.
29.11.2022
18.10.2022
Kandydat
Jakieś informacje o TRANSPORCIE o specjalizacji nawigacja powietrzna? Jak wygląda rekrutacja? Ciezko się dostać? Wszelkie informacje mile widziane
Andrii
W akademiku „Karolinka” żeby kupić żeton do pralki, można płacić TYLKO MONETAMI (5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 groszy). Ale zwykle nie mam monet w portfelu przecież prawie zawsze płace kartą. I żeby po prostu mieć możliwość prać rzeczy w tej pralce, musze po całych Gliwicach szukać sklepu gdzie mi wymienią banknoty na monety(A właśnie, muszę jeszcze najpierw pójść do bankomatu żeby ściągnąć te banknoty). Nie wiem kto jest odpowiedzialny za te pralki oraz urządzenie które właściwie i przyjmuje monety, ale wiem, że są takie same urządzenia gdzie można płacić nie tylko monetami, ale rownież i kartą. Jeżeli czyta to administracja Politechniki Śląskiej w Gliwicach, to poproszę przekazać tą informacje komu trzeba żeby rozwiązać ten problem. Chciał bym żeby w takiej dobrej uczelni wszystko funkcjonowało dobrze.
26.08.2022
15.07.2022
....
Czy i kiedy znajdę listę zakwalifikowanych/przyjętych na studia I stopnia? Gdzie znajdę ilość miejsc na dany kierunek?
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 01.07.2022
Cześć, na początku zajęć prowadzący upewnia się na jakim poziomie jest grupa i przeważnie zaczyna od podstaw, dlatego myślimy, że nie masz co się przejmować na zapas, bo nikt nie każe Ci biegle mówić w danym języku. Więc do dzieła, będzie dobrze. Powodzenia i do zobaczenia na korytarzach uczelni.
04.07.2022
01.07.2022
Kandydatka
Czy lingwistyka stosowana angielski z francuskim jest prowadzona od podstaw? Znam zaledwie parę słów z francuskiego i zastanawiam się czy dałabym radę :)
Politechnika Śląska
odpowiedź dla kandydatka z dnia 27.06.2022
Cześć, najlepiej na te pytania odpowiedzą studenci, którzy studiują na tym kierunku. Dlatego też najlepiej napisać do samorządu z wydziału Organizacji i Zarządzania przez platformę Facebook. Tutaj bezpośredni link do profilu https://www.facebook.com/groups/511186152421285 . Pozdrawiamy i mamy nadzieję, że do zobaczenia w październiku.
28.06.2022
27.06.2022
kandydatka
Jakie opinie o kierunku Lingwistyka stosowana? Jak wyglądają zajęcia?
Politechnika Śląska
Wszystko zależy od Twoich wyników na maturze i liczby kandydatów. Trudno jednoznacznie określić, czy na dany kierunek jest łatwo się dostać, czy trudno. Po prostu trzeba złożyć dokumenty i czekać na wyniki ;) Mamy nadzieję, że spokojnie dostaniesz się na swój wymarzony kierunek i już niedługo będziemy mogli spotkać się na korytarzach naszej Uczelni. Powodzenia!
24.05.2022
22.05.2022
Biotechnologia
Czy trudno jest się dostać na kierunek- biotechnologia?
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Inżynieria lotnicza z dnia 14.05.2022
Inżynieria lotnicza i kosmiczna jest jedynym tego typu kierunkiem w województwie śląskim. Jego interdyscyplinarność oraz wielowydziałowość powodują, że studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów lotniczych i kosmicznych w obrębie całej uczelni, a zajęcia prowadzone są przez wykładowców oraz ekspertów zarówno z kraju, jak i zagranicy. Metody nauczania dostosowane są do tematyki, jednak dziedzina lotnictwa i kosmonautyki koncentruje się głównie na realizacji projektów, dlatego też kształcenie w dużej mierze oparte jest na project based learning (PBL). Jest to jeden z nowszych kierunków na naszej Uczelni. Wszystko zależy od Twoich wyników na maturze oraz od tego, ile chętnych osób będzie na ten kierunek się rekrutować. Czym jest PBL? PROJECT BASED LEARNING (PBL). Studenci uczą się poprzez aktywne zaangażowanie w trwające określony czas projekty naukowe, podczas których rozwiązują rzeczywiste problemy. Kształcenie oparte na projektach rozwija wiedzę merytoryczną, umiejętności krytycznego myślenia, uwalnia kreatywną energię wśród studentów i nauczycieli akademickich oraz uczy pracy zespołowej w interdyscyplinarnych grupach, często w kontakcie z partnerem z przemysłu lub zagranicznej jednostki badawczej.
16.05.2022
14.05.2022
Inżynieria lotnicza
Opiszecie jak wyglądają studia na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna i czy ciężko się dostać?
Politechnika Śląska
odpowiedź dla pytająca z dnia 30.04.2022
Cześć, podczas rekrutacji brane są pod uwagę jedynie wyniki z matur (na kierunku architektura dodatkowo wynik z egzaminu wstępnego z rysunku). Całe kryteria punktacji znajdziesz na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/kryteria-przyjec/ . Do zobaczenia na Politechnice Śląskiej.
04.05.2022
30.04.2022
pytająca
czy przy rekrutacji brany jest pod uwagę wynik z egzaminów zawodowych?
Politechnika Śląska
odpowiedź dla pytam_JA z dnia 04.04.2022
Kierunek jest formalnie przypisany do następujących dyscyplin wiedzy: nauki o zarządzaniu i jakości – 65%; informatyka techniczna i telekomunikacja – 20% oraz ekonomia i finanse – 15%. Ten podział odzwierciedla proporcje treści i efektów kształcenia w ramach poszczególnych dyscyplin. Studia są prowadzone na I i II stopniu. Szczegółowe informacje wraz z planami studiów dla I i II stopnia (wszystkie przedmioty) znajdują się na stronie: https://www.polsl.pl/roz1/analityka-biznesowa/ Studia I stopnia – licencjackie są prowadzone od 4 lat. Absolwenci trafili na rynek pracy i bez problemów znaleźli zatrudnienie m.in. w: firmach konsultingowych (np. PwC), sektorze finansowym (np. ING Bank Śląski) czy sektorze publicznym (UM Miast, ZUS, US). Większość z nich pracowała już na III roku studiów. Nabór na studia II stopnia – magisterskie został uruchomiony na rok 2022/2023 – rekrutacja trwa, zapraszamy.
21.04.2022
06.04.2022
rozczarowana
Zajęcia z dr E. są na niskim poziomie, nie wystarczy być native speakerem, trzeba jeszcze przykładać się do zajęć. Pani dr nie poprawia błędów, nie wprowadza nowego słownictwa, nie uczy gramatyki.
pytam_JA
Czy kierunek - Analityka Biznesu - to bardziej studia ekonomiczne czy techniczne? Czytam opis na stronie, niby łączy obie dziedziny, ale nigdzie nie znajduję jakiegoś szczegółowego programu przedmiotów na poszczególnych latach kształcenia, a bardzo chętnie poznałabym takie szczegóły. Nie wiem, czy jest to propozycja nowa, czy są już absolwenci tego kierunku? Gdzie pracują?
04.04.2022
24.03.2022
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Ktoś z dnia 22.03.2022
Cześć, bez względu na okoliczności i wymagania Uczelni, warto się "napocić na maturze", dla samego siebie, a w drugiej kolejności dla jak najlepszego startu na studiach. Na Politechnice Śląskiej próg punktowy zależy od trudności egzaminu maturalnego, wybieranych przedmiotów, liczby kandydatów oraz ich wyników, liczby miejsc na danym kierunku itd. Czynniki te zmieniają się każdego roku, dlatego nie prowadzi się tutaj publikacji progów punktowych, gdyż mogłaby ona wprowadzać w błąd naszych kandydatów. Dlatego też ciężko jest wprost powiedzieć, czy trudno jest się dostać, czy też może bardzo łatwo na dany kierunek. Na pewno trzeba się starać jak najlepiej napisać maturę, a wtedy nie trzeba będzie się martwić o wyniki rekrutacji :) Powodzenia i do zobaczenia na studiach!
Ktoś
Jak trudno jest się dostać na kierunek? Chciałbym pójść na elektrotechnikę i się zastanawiam czy przyjmują mniej więcej wszystkich co się zadeklarują, bo potem i tak większość wypadnie po pierwszym semestrze, czy faktycznie trzeba się napocić na maturze żeby się dostać?
22.03.2022
17.03.2022
Michał
Czy jest tu ktoś kto studiuje geodezje (inżynier bądź magister) i mógłby powiedzieć czy warto iść na tą uczelnie?
AS
odpowiedź dla studia po angielsku z dnia 16.03.2022
Po zaczerpnięciu kilku opinii możemy z całą pewnością odpowiedzieć na Twoje pytanie, że wszystkie przedmioty, które mają odbywać się w języku angielskim w takim języku się odbywają i nie są przeplatane z językiem polskim, czy też innym. Wykładowcy są Polakami, biegle posługującymi się językiem angielskim. Jest to bardzo dobry angielski, jednak dostosowany do grupy odbiorców, którzy natomiast zapisując się na kierunek w języku angielskim musza posługiwać się nim na poziomie co najmniej B2, jednak nie potrzebują do udowodnienia swojego poziomu egzaminu IELTS.
17.03.2022
16.03.2022
studia po angielsku
wyszukuję na stronie PŚ kierunki pierwszego stopnia, stacjonarne po angielsku, mam 13 wyników, wszystko tutaj jest jasne. Ja natomiast chce Was dopytać, jak to jest w realu z tymi zajęciami po angielsku, czy rzeczywiście wszystkie przedmioty są realizowane w jęz. ang.? jak wykładowcy mówią? to jest dobry angielski? nauczyciele są Polakami, mieszają polski z angielskim? czy oprócz matury potrzebny jest egzamin IELTS?
Kandydat
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wyglądają zajęcia na lingwistyce stosowanej na specjalizacji język ekonomiczny oraz język techniczny. Czy poradzi sobie osoba, która jest słabsza z przedmiotów ścisłych?
21.01.2022
18.01.2022
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Natalia z dnia 16.01.2022
Aktualna lista kierunków studiów na które prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia znajduje się na stronie: https://irk.polsl.pl/pl/offer/REK2021_2022_IIST_zimowa/registration/
Natalia
Czy będzie teraz prowadzona rekrutacja na technologie chemiczną II stopnia w trybie niestacjonarnym ?
16.01.2022
06.01.2022
Maciek
witam wszystkich, jestem obecnym maturzystą który chodzi do technikum elektrycznego, planuje wybrać się na elektrotechnikę, nadal zastanawiam się czy wybrać stacjonarny czy może niestacjonarny tryb, bardziej przemawia do mnie ten drugi - zaoczny, ponieważ chciałbym pracować w zawodzie i tutaj pytanie czy może jest ktoś kto jest w trakcie studiów na tym kierunku lub go skończył i by chciał się wypowiedzieć? niestety nie mam znajomych na tym kierunku i na tej uczelni którzy mogliby mi doradzić i się wypowiedzieć, uczelnia ta głównie przemawia do mnie ze względu na to, ze o ile dobrze doczytałem to studia zaoczne pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika trwają 3,5 roku, a nie jak na AGH - 4,5, a rok różnicy troszkę robi, bardzo prosiłbym o jakiś komentarz ;) oczywiście komentarze studentów stacjonarnych też bardzo by były pomocne dla mnie.
Elektryczny
Do przyszłych studentów kierunku Energetyka... Jako absolwentka z już kilkuletnim doświadczeniem zawodowym i naukowym widzę ile dały mi studia na tym kierunku! To była najlepsza decyzja jaką mogłam podjąć. To co w mojej poprzedniej opinii kilka lat temu wydawało się niezgranym programem to z biegiem czasu sprawiło, że w życiu zawodowym mam szeroką wiedzę na wiele tematów - od pomiarów termowizyjnych przez teleinformatykę do samochodów elektrycznych. Kierunek studiów jest nastawiony na technologie przyszłości i co ważne, pracę można znaleźć w całej branży elektrycznej. W czasie studiów jest jeden semestr praktyk, który świetnie się komponuje ze zdobytą wiedzą . To że ktoś jakiegoś zagadnienia nie wjaśnił nie oznacza, że wszystko jest źle. Zaufajcie swoim profesorom, oni wiedzą co robią. Z perspektywy lat mogę tylko zachęcić do wydziału elektrycznego i kierunku energetyka. Jak to się mówi, wydział elektryczny jest najbardziej sympatyczny. :)
27.12.2021
30.11.2021
AIR MT
Czy jest ktoś w stanie polecić automatyke i robotyke przemysłowa na wydziale MT? Z tego co widzę nie jest za przyjemnie i nie widzę sensu dalszej edukacji na tym wydziale jednak chciałbym poradzić się o opinie osób które chodziły faktycznie na studia na tym wydziale
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Hiszpański z dnia 14.11.2021
Język hiszpański na kierunku lingwistyka jest prowadzony od podstaw (w celu osiągnięcia poziomu B2 po ukończeniu studiów) i nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego.
16.11.2021
16.11.2021
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Żaneta z dnia 14.11.2021
Język hiszpański na kierunku lingwistyka stosowana specjalność język angielski z językiem hiszpańskim nauczany jest od podstaw (w celu osiągnięcia poziomu B2 po ukończeniu studiów). Natomiast język angielski stanowi kontynuację nauki (w celu osiągnięcia poziomu C1). Kandydat powinien znać język angielski na poziomie B2 (znajomość języka jest weryfikowana na podstawie wyniku egzaminu dojrzałości – matury).
Żaneta
Czy język hiszpański jest prowadzony od podstaw, tak jak na innych uczelniach?
14.11.2021
14.11.2021
Hiszpański
Dzień dobry, czy na lingwistyce hiszpański jest prowadzony od podstaw czy potrzebna już jest znajomość?
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Włoski z dnia 11.09.2021
Studenci Politechniki Śląskiej polecają Lingwistykę Stosowaną: język angielski z językiem włoskim. Jest to kierunek o profilu praktycznym, a jednym z bardzo ciekawych przedmiotów to psychologia języka. Osoby, które chciałyby studiować ten kierunek, powinny znać język włoski na poziomie przynajmniej A2.
14.09.2021
11.09.2021
Włoski
Czy warto studiować tutaj język włoski?
Politechnika Śląska
Proszę śledzić nasze serwisy internetowe. W niedługim czasie, na stronie Uczelni ukaże się Informator dla Kandydatów na Studia w roku 2022/2023. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kształcenia
08.09.2021
06.09.2021
.
Nie polecam, wszystkie serwery padają, o decyzjach student dowiaduje się dzień przed danym wydarzeniem. Prowadzący zdecydowanie na plus, lecz to nie wszystko jeśli nie można dojść do ładu z władzami.
inżynier
Mam pytanie - kiedy będzie dostępna oferta rekrutacyjna na przyszły rok. Czy szykują się jakieś zmiany/nowości w stosunku do tego roku?
06.09.2021
23.08.2021
Maciej architekt
Przejrzyjcie zanim zaczniecie studia średnie zarobki najlepiej z różnych źródeł, GUS pokazuje chyba najlepiej (inne są przekłamywane bo np. uwzględniają tylko najwyższe stanowiska) - średnie zarobki poniżej średniej zarobków w Polsce. Po Architekturze i Urbanistyce w Gliwicach 50% znajomych w ogóle nie pracuje w zawodzie bo nie ma takiego popytu. Po studiach pracujesz często za pół darmo, na czarno. Studia w ogóle nie przygotowują do zawodu jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Zdawanie dyplomów jak na taśmie w fabryce - dziękuję zdane, kolejny wchodzi. Prywatne uczelnie które wyrastają jak grzyby po deszczu dobijają ostatecznie ten zawód.
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Kandydat z dnia 24.07.2021
III NABÓR na studia I stopnia rozpocznie się 3.08.2021 o godz. 12.00 i będzie prowadzony na studia dysponujące wolnymi miejscami po zakończeniu naboru II. Szczegóły na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/harmpros/
26.07.2021
24.07.2021
Kandydat
Witam, czy będzie trzecia tura na pierwszy stopień? Jak tak to do kiedy? Chciałbym się dowiedzieć, gdyż zabrakło mi jednego punktu do zdania matury. A wyniki z poprawki będą dopiero 10 września.
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Grzegorz z dnia 12.07.2021
Uprzejmie informujemy, że po publikacji wyników kwalifikacji każdy kandydat, który wysłał i opłacił swoje zgłoszenie rekrutacyjne, ma możliwość zapoznania się ze swoją pozycją na liście rankingowej lub liście rezerwowej. Dane te są również pochodną liczby miejsc na danym kierunku. Serwis rekrutacyjny był chwilowo niedostępny ze względu na dużą liczbę odwiedzin – nie tylko samych kandydatów i ich pełnomocników, ale również członków ich rodzin. Ponadto dochodziło do sytuacji wielokrotnego odświeżania strony w krótkim okresie, co powodowało dodatkowe obciążenie dla serwera. Działanie serwera zostało jednak szybko przywrócone. W związku z publikacją wyników kwalifikacji w serwisie rekrutacyjnym została włączona dla użytkowników przerwa techniczna, której celem było sprawne przeprowadzenie procedury. Stanowiło to prawidłowe działanie systemu, o czym świadczył zamieszczony na stronie komunikat. Odnosząc się natomiast do przesunięcia terminów ogłoszenia wyników należy wskazać, że nastąpiło to na wniosek części kandydatów, których opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana w terminie określonym w harmonogramie. Centralna Komisja Rekrutacyjna Politechniki Śląskiej, biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację tych kandydatów, postanowiła nieznacznie przesunąć termin publikacji wyników kwalifikacji.
16.07.2021
14.07.2021
Reni
Na niektórych kierunkach ciężko się dostać np. architektura (chyba najlepsza w kraju), informatyka czy automatyka i robotyka. Ale na pozostałych kierunkach przyjmują wszystkich. Panie w dziekanacie w porządku, chociaż zawsze zależy na jaki dzień się trafi. Ogólnie polecam.
Grzegorz
Porażka, uczelnia techniczna i brak informacji o liczbie miejsc na danym kierunku (nawet UŚ pokazuje ile jest miejsc dostępnych i ile osób zapisanych) - serwis z wynikami padł i strona nie działała. Terminy ogłoszenia wyników były przesuwane 2 krotnie - po czy okazało się, że serwis wyleciał.
12.07.2021
10.04.2021
Damian
Witam! Czy wie jak wyglądały progi w zeszłych latach na informatykę na AEI? coś słyszałem o progu 80pkt ale niestety nie są publiczne : (
Monia
Cześć, interesuje mnie kierunek analityka biznesowa. Czy jest ktoś kto mógłby napisać parę słów o tym kierunku na Politechnice Śląskiej? :)
09.04.2021
10.03.2021
Maniek
Witam, ktoś chodzi na automatykę i informatykę przemysłową? Warto się tam wybrać?
Anon
INFORMATYKA - Osobiście uważam, że lepiej się już wybrać na uniwersytet śląski lub na WSB, nie wiem jak sytuacja z WSTI, ale obstawiam, że wypada także dużo lepiej na tej płaszczyźnie niż politechnika śląska. Niestety ale materiał jest zacofany i wymaga reformy, informatyka rozwija się szybko przez ostatnie lata, a ta uczelnia ewidentnie nie ruszyła jeszcze z linii startu. To przynajmniej jestem w stanie stwierdzić po paru latach na tej uczelni
30.01.2021
07.01.2021
olieciak
Ile mniej więcej ososb było na 1 miejsce na lingwistyka w 2020? Co o niej sądzicie?
PYTANIE.
Witam, dostałem się na pojazdy samochodowe i mechanikę i budowę maszyn . Są to kierunki dość zbliżone do siebie. Słyszałem , że na Politechnice , jak na większości uczelni technicznych jest ogromny hardkor i przesiew studentów , szczególnie z fizyki , matematyki itp. Dostałem się jeszcze do Tarnowa na elektronikę ( wykładowcy tam są z AGH ) , NIESTETY obawiam się wykładowców z AGH, mój kolega zrezygnował z kierunku Elektronika (studiował na AGH) , bo byli bardzo ciężcy do przejścia i przeniósł się na Politechnikę Krakowska na wydział mechaniczny na automatykę i robotykę i nie narzeka. Myślę jeszcze nad mechatroniką u mnie na uczelni w Sączu, ale słyszałem , że kierunek jest hardkorowy (super trudny, super ciężki do skończenia), a też perspektywy pracy są różne, tak samo jak po automatyce i robotyce. proszę o kontakt na nr 505 894 829, e-mail szewczykkmarcin@o2.pl lub na facebooku Szewczyk Marcin , jeśli ktoś coś wie i potrafiłby mi doradzić.
25.08.2020
25.08.2020
Anna
Jaki był tegoroczny Próg na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną?
Łukasz
Czy może ktoś się wypowiedzieć o biotechnologii? Czy jest po tym praca i ogólnie poziom kształcenia.
23.08.2020
13.08.2020
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Kacper z dnia 10.08.2020
Kwalifikacja na studia na kierunek logistyka odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy), oraz z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) do wyboru przez kandydata (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka), Niestety Olimpiada Spedycyjna nie jest uwzględniona w wykazie olimpiad stopnia centralnego uprawniających do przyjęcia na pierwszy rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego. Poniżej dołączam link do w.w. wykazu: https://rekrutacja.polsl.pl/kryteria-przyjec/
Kacper
Czy aby dostać się na Logistykę trzeba napisać rozszerzoną matematykę ? Czy dyplom technika logistyka cokolwiek daje przy rekrutacji ? Czy zaświadczenie finalisty Olimpiady Spedycyjnej cokolwiek da przy rekrutacji ? Pozdrawiam
10.08.2020
04.08.2020
Politechnika Śląska
odpowiedź dla 123 z dnia 04.08.2020
Przedmiot dodatkowy to dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym. W tym przypadku za przedmiot dodatkowy będzie 0 punktów,. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy to wystarczy, nie wiemy ilu kandydatów będzie startowało na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i jaki będą mieli oni wynik.
123
Czy można dostać się na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, wyłącznie z językiem polskim zdawanym na maturze?
04.08.2020
29.07.2020
Politechnika Śląska
Niestety Politechnika Śląska nie podaje progów punktowych, ponieważ co roku się one zmieniają.
Sandra
Jaki był zeszłoroczny próg na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?
21.07.2020
01.07.2020
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Karolina z dnia 28.06.2020
Według kryteriów przyjęć dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie) liczy się przedmiot główny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego, oraz przedmiot dodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (biologia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie). Punkty z matury z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym mnoży się x 0,5, a dla przedmiotu rozszerzonego x1. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.polsl.pl/kryteria-przyjec/
Karolina
Czy podczas rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, drugi przedmiot może być wyłącznie na poziomie rozszerzonym, czy może być równie na poziomie podstawowym?
28.06.2020
26.06.2020
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Wiktoria z dnia 24.06.2020
W zeszłym roku na kierunek architektura wnętrz zostało przyjętych 30 studentów. Uczelnia niestety nie podaje progów punktowych, gdyż co roku się one zmieniają.
Wiktoria
Co sądzicie o architekturze wnętrz? Jakie są progi? Ile osób zostaje przyjętych?
24.06.2020
11.06.2020
Transport kolejowy studia dualne
Proszę o opinie na temat tegoe kierunku
Politechnika Śląska
odpowiedź dla Karolina z dnia 02.05.2020
Witam. Niestety Politechnika Śląska nie podaje progów punktowych, gdyż co roku się one zmieniają. Jeśli chodzi o analitykę biznesową, to Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej utworzył niedawno stronę, gdzie można zadawać pytania odnośnie studiowania na Politechnice Śląskiej. Proszę o kontakt z Samorządem Studenckim. Pozdrawiam serdecznie.
04.05.2020
02.05.2020
Karolina
Hejka, co sądzicie o kierunku analityka biznesowa? Czy ktoś orientuj e się gdzie można znaleźć progi przyjęć z ubiegłych lat?
Wydział architektury
Architektura, tylko w gliwicach. Rewelacja. Bardzo dobry i oby tak dalej. Pani Dziekan Grażyna Kabitch zarządza nim żelazną ręką i udowadnia że wystarczy wejść miedzy szynkę z ser by wykształcić architekta.
06.02.2020
24.12.2019
Co oni tam znowu wymyślili?
A co oni tam wymyślili znowu na tym wstępnym? Wszedł Wojtas i powiedział na rozpoczęciu: ,,Ludzie! Rysujcie sobie, ale lista przyjętych już wisi na pierwszym piętrze przy dziekanacie! Dziękujemy za wpisowe, przyda się na Święta!"; - ? Zresztą te Gliwice to taki niderlandzki pokądziel, Holendrzy muszą mieć skądś kasę; a że Polacy dają się robić w balona to już inna sprawa... Z okazji Świąt chciałem podzielić się pewną refleksją. Niemal 30 lat temu, w Gliwicach na Architekturze właśnie, zapowiadano że ,,za dwadzieścia lat to my tu będziemy projektować kolonie na Marsie, a studia będą otwarte dla każdego; dobrobyt będzie taki że nikt nie będzie musiał pracować!". Minęło 30 lat i nagle, ten sam Śląsk Górny, z jednej strony gloryfikuje nowe słynne zasiłki wyborcze, które nie dość że topią gospodarkę to wychowują ludzi w przekonaniu że lepiej nie pracować; z drugiej zaczyna się znowu czytać o ,,Republice Śląskiej", tudzież o innych kosmicznych kocopołach, które nie mają nic wspólnego z budowaniem nawet zamku z piasku - to wszystko to równia pochyła dla gospodarki w Polsce. Możliwe że niektórzy tam naprawdę są przekonani że żyją na Marsie, ale to nie zmieni oczywistych faktów - pomyliliście się, kochani wykładowcy z Gliwic. Pomyłką okazały się także te ,,wypierające polskie dworki" stropodachy - teraz ludzie nie chcą o nich słyszeć, a ci, który kiedyś dali się namówić na tą bzdurę teraz przebudowują domy by miały dach kubaturowy. Kolejna pomyłka. Twierdzicie że wasi mentorzy z Holandii są tacy cudowni? Jakoś nie odczułem zachwytu podczas mojej podróży w Holandii, a nawet odniosłem wrażenie że to taki jarmark zaściankowy w Europie - bród, smród i ubóstwo. Architektura toporna jak 200 kg baletnica po czterdziestce i pełna wdzięku tapira, któremu Mikołaj założył skarpetę na głowę. I nie widzę zachwytu nad tym wygwizdowem nigdzie indziej poza Polską, a dokładniej - poza Gliwicami i tą plejadą gwiazd z ,,Republiki Śląskiej". Czyżby kolejna pomyłka? Z okazji Świąt informuję że nie chcę byście dalej byli tymi architektami i wykładowcami bo moim zdaniem więcej szkodzicie niż służycie Polsce i kulturze polskiej. Wszystko ma swój czas i pora zrobić miejsce młodszemu pokoleniu, które ma dużo większy potencjał rozwojowy i dużo lepsze zaplecze inspiracji niż wasze, wychowane na Święcie Górnika i komunistycznych dyrdymałach. Życzę sobie i wszystkim by Wydział Architektury w Gliwicach zmienił się - a praktyka z największych korporacji na Świecie pokazuje że największy wzrost jakości usług ma miejsce po wymianie 50%+ personelu. Wesołych Świąt!
Jomaso
Architektura ? No... po wstępnym szkoda słów. Dla tych , którym się nie powiodło polecam Instytut Architektury w Raciborzu. Mam tam znajomych i mega zadowoleni.
12.07.2019
18.06.2019
arek
siemka, jak wygląda studiowanie na kierunku Inżynieria Produkcji w Katowicach ? Czy dużo jest godzin tygodniowo ? Czy ogólnie warto studiować ten kierunek?
michał
gdzie znajdę info o progach punktowych w ubiegłym roku? podrzućcie linka, bo na stronie nie widze, albo podajcie jak było na automatyce i robotyce i na informatyce.
14.05.2019
29.03.2019
jaki rodzaj informatyki wybrać
Widzę że w Gliwicach jest kilka rodzajów informatyki. Czym się kierować przy wyborze? Opisy nie pomagają za wiele, zakłdam że wykłądocy są wszedzie ci sami. Może jako studenci macie lepsze rozeznanie w temacie, zwłascza pod kątm rynku zatrudnienia.
chemia budowlana
interesuje mnie branża domieszkarska, chemia budowlana, preparaty do betonu - bo z racji powiązań rodzinnych wiem już, że będę pracował w firmie o takim charakterze. Jaki najlepiej wybrać kierunek na Śląskiej? Czy oni mają typowo chemię budowlaną w ofercie, bo nie widzę. A jeśli nie to po prostu budownictwo? co jeszcze wchodzi w grę?
29.03.2019
19.03.2019
analityka biznesowa
ile mieliście punktów na Analitykę Biznesową zeby się dostać? jak oceniacie sam kierunek? jeśli nie ten, to jakie studia na Śląskiej polecacie?
budownictwo
jaki poziom na inżynierskich z budownictwa? ile przyjmuja studentów na pierwszy rok? i ile odpada? jakieś opinie o tym kierunku?
18.03.2019
11.03.2019
Admin
Komentarz usunięty.
info
ktos tu hejtuje, zresztą na Politechnice Opolskiej też, wytropimy Cię ....
11.03.2019
09.03.2019
o architekturze
Ja nie rozumie tego piszą ci ludzie? Architektura jest cudownym kierunkiem, polecam Politechnikę Śląska W-A, szczególnie Panią Dziekan Klimek, dzięki niej jestem architektem.
alicja
Jeżeli ktoś pisze niepochlebnie o architekturze - to nie słuchajcie, bo to bzdury są. Spod tego samego IP jakiś psychol wstawia negatywne posty. Ewidentnie ma problemy emocjonalne, bo robi to systematycznie. Nie pytajcie skąd wiem ..... ale sprawdzone.
04.03.2019
30.12.2018
Krzysztof
poleca ktoś wydział chemiczny? Czy warto się tam uczyć, czy już lepiej poszukać innych miast? Jakie jest podejście prowadzących? I ogółem klimat?
bezrobotny logistyk
Po studiach na kierunku logistyka nie macie absolutnie nic co by pomogło wam znaleźć pracę. Ten kierunek powinni zlikwidować a tych co go wymyślili to pozamykać za to że zmarnowali tysiącom młodych ludzi czas, pieniądze i nerwy. Po co istnieją takie kierunki po których nie macie żadnych uprawnień, doświadczenia i szczególnej wiedzy? Może zacznijmy robić kierunki typu Brukarstwo to się będziecie uczyli przez 5 lat jak równo układać kostkę brukową w teorii, ale nie będziecie wiedzieć jak to dalej zrobić w praktyce. To taka jest logistyka na Polsl. Ale tu nie chodzi o nas młodych tylko żeby te stare postkomuchy i ich rodziny ze znajomkami miały dobrą państwową robote na uczelni.
22.12.2018
26.11.2018
Admin
Komentarz usunięty.
POWER ENGINEERING ?
możecie napisać więcej o kierunku Power Engineering, jak jest na studiach, czy to nowość czy są już absolwenci?
22.11.2018
20.11.2018
Oporny Tomasz
Elektronika.... Polecam elektrykom, którzy chcieliby się pobawić w liczenie obwodów i powtórzyć excela po podstawówce. Poziom wykładów z elektrotechniki zerowy, stoi do Was plecami 2 godziny, tak samo wyglądają ćwiczenia. Oczywiście jeśli czegoś nie rozumiecie możecie przyjść na konsultacje. O godzinie 18.00, gdy na planie macie do 13.30. Polecam masochistom i osobom z nadciśnieniem, gdyż egzaminy z danego działu piszecie z wiedzą którą sami sobie zapewnicie gdyż notorycznie nie odbywają się wykłady, i to co na nich jest musicie przerobić sami :)
patryk
czy w lutym 2019 jest nabór zimowy realizowany? gdzie szukać info, bo nie widzę na ich stronie
20.11.2018
25.09.2018
żaneta
wow.... taka wysoka ocena, jestem w szoku że aż 9,15 pkt.
pete
jak skończysz, masz satysfakcję, że przeżyłeś ; matematykę, wytrzymkę, stal, żelbet!
11.09.2018
18.08.2018
programacja
Chcesz zostać programistą ? Raczej studia zdalne gdzieś indziej ( o ile potrafisz się organizować), PG zeżre sporo czasu i da mało lub niewiele w zamian.
Olaa
Pedagogika na politechnice, poleca ktoś ?
16.07.2018
28.06.2018
kandydat
Jesli nie pol śląska to co polecacie przemądrzalcy? a jeśli śląska, bo myślę o budownictwie, to jak tutaj jest na tym kierunku?
Progi
Wie kotoś może jakie były progi na informatykę na tych obydwóch wydziałach
17.06.2018
14.06.2018
Elizabeth
Hej :) czy są w Gliwicach jakieś akademiki z łazienką na pokój lub na dwa pokoje czy tylko łazienka na całe piętro?
transport
czy ktoś studiował albo studiuje transport na Politechnice Śląskiej i dostał się na specjalność nawigacje powietrzną i może wyrazić swoja opinie czy warto tu studiować
02.06.2018
12.05.2018
O MS
Cześć, chciałby się ktoś podzielić swoją opinią o wydziale matematyki stosowanej?
Vlad
Czy są ktoś kto studiuję na kierunku architektura wnętrz? Możecie powiedzieć czy warte? Mój mail: kolisnikvladislav09@gmail.com Dziękuję bardzo
06.05.2018
29.04.2018
Marta
Czy trudno dostać się na filologię angielską? Jakie trzeba mieć wyniki?
Czy sobie poradzę?
Nie rozszerzałem w liceum matematyki i fizyki. Czy jest ciężko z matmy i fizyki na politechnice? Myślicie że dałbym radę jeśli tych przedmiotów nie rozszerzałem.
27.04.2018
19.03.2018
a propos logiki / logitechniki
Tak jest wszędzie Przyjacielu, a przynajmniej na większości uczelni publicznych. Full teorii, no bo programowa podstawa musi być zrealizowana, a praktyka??? No cóż - nauczysz się w realu, po prostu życie Cię nauczy. Z takiego założenia się wychodzi, tak jest od lat, niby mówi się coraz więcej o aspekcie praktycznym, ale jakoś z kim nie rozmawiam, to wszędzie jest dokładnie tak samo. No, może jakieś szkoły prywatne, a niektórymi kierunkami, ale bardziej jak fizjoterapia, czy kosmetologia to mają praktyczne zajęcia, a na logistyce zapomnij. Możesz ewentualnie pojść na zaoczne, w tym samym czasie pracować w jakiejś firmie logistycznej, no i na zajęciach robić "przecinki" i trafne uwagi do teorii snutych przez wykłądowców, Pozdrawiam.
logitechnika
Logistyka na Politechnice Śląskiej to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie dowiecie się żadnych przydatnych rzeczy do pracy w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). Wykładowcy tam to teoretycy co naczytali się kilku książek o zarządzaniu, ale na magazynie to większość nie była ani razu w życiu. Zero praktycznych informacji w zakresie pracy spedytora czy logistyka. Będziecie kuć na pamięć regułki z zarządzania, których zapomnicie po miesiącu. Jedna wielka pustka zostaje po tym kierunku a większość absolwentów nie znajduje pracy, jedynie ci co mieli już ją załatwioną przed studiami albo znający dobrze 2 lub więcej języków obcych, angielski to stanowczo za mało. Po kilku latach tych studiów dalej nie wiem jak zorganizować transport ładunku z punktu A do pounktu B. Tam nie mają pojęcia na czym polega praca w tej branży bo oni na oczy tego nie widzieli. Obiecywać wam będą jakie to perpsektywy na was nie czekają po tym kierunku a tak naprawdę dyplom tej uczelni jak i większości innych w Polsce nie znaczy w tej branży nic! Skończycie na kasie w markecie, albo pójdziecie po studiach na kurs obsługi widlaków z Urzędu Pracy. Jak nie macie znajomości w tej branży, to po tych studiach bez praktycznej wiedzy tym bardziej jej nieznajdziecie. Zastanócie się 10 razy czy chcecie studiować ten kierunek na tej uczelni i czy chcecie meczyć się kilka lat żeby dostać bezwartościowy papierek.
17.03.2018
23.02.2018
Opii
Witam. Ma ktoś informację na temat studiowania zarządzania i inżynierii produkcji na tej politechnice? Jakie progi? ile osób przyjmują? Czy ciężko się dostać?
Szaduś
Opinie o uczelniach technicznych będą różne, szczególnie o tych, które są na wysokim poziomie i wymagają od studenta chociaż trochę zaangażowania - najwięcej negatywnych głosów słychać od aktualnych studentów UE i UŚ...bo po prostu sobie nie poradzili. Polecam tę uczelnię ze względu na profesjonalną kadrę z ludzkim podejściem do studenta. Wydział IŚiE, Energetyka
11.02.2018
10.02.2018
Włoski
Witam, również mam takie samo pytanie...
FILOLOGIA WŁOSKA
Witam, czy ktoś się orientuje jaki był próg punktowy w tym roku na filologię włoską na PŚL.
10.02.2018
08.02.2018
włoski na PŚ
czy ja nie mam zwidów, omamów, pomroczności jasnej??? na Politechnice Śląskiej można studiować filologię włoską??? Od kiedy? Czy są tutaj studenci italianistyki? Jak to wygląda od środka? Skąd są wykładowcy?
Administrator
Komentarz usunięty - naruszenie regulaminu.
08.02.2018
02.02.2018
inżynierek?1?
Czy można liczyć na info na temat kierunku Budownictwo na Śląskiej??? Polecacie? Bardzo trudno jest? Jak mieliście zdaną maturę, żeby się dostać? Jakie specjalności warto wybierać pod kątem pracy? Wszystkie wasze głosy poznam z wielką ciekawością, także te krytyczne :-)
Anonim
Witam. Jak wyglądają studia zaoczne, na wydziale elektrycznym? Bardzo trudno się utrzymać na studiach?
31.01.2018
15.01.2018
pati1
hej :) wybieram się na wydział chemiczny na studia magisterskie, do tej pory studiowałam na innej uczelni. Czy mógłby mi ktoś polecić co jest lepsza opcją studiowanie analityki w kontroli jakości i ochronie środowiska, czy też bioanalityki? Nie wiem czy łatwo i w jakim miejscu mogłabym znaleźć pracę po tych kierunkach. Czy mógłby mi ktoś pomóc kto studiował na chemicznym w Gliwicach?
donciak
Polecam. Studiowałam chemię i nie wiem czy po tym kierunku coś jest mnie w stanie zaskoczyć czy zestresować. Kierunek na pewno wymagający, nikt się z studentami nie cacka. O niektórych wykładowcach krążą legendy, a odsiew na pierwszym roku jest spory (z resztą później też). Oczywiście jest to kierunek mało popularny, niektóre przedmioty są kompletnie niepotrzebne, ale faktem jest, że spora część wykładowców, szczególnie tych starszych i w średnim wieku, to ludzie z ogromną wiedzą i osiągnięciami. Można dobrze wykorzystac ten czas i wiele zyskać
26.12.2017
18.10.2017
Ko.
Witam. Mam pytanie czy ma ktoś informacje dotyczące kierunku transport. Czy polecany czy nie i jakie ewentualnie progi punktowe były na ten rok i ile miejsc.
@Newbie
Jeżeli nie zrazisz się na samym początku to z czasem będzie łatwiej. Generalnie dużo matmy i fizyki, ale jeśli lubisz to sobie poradzisz. Elektrotechnika fajny kierunek, na pewno dostaniesz robotę po nim. Zdecydowanie polecam na tej uczelni, dobrze Cię przygotują.
02.10.2017
28.09.2017
Newbie
Jaka jest opinia o kierunku Elektrotechnika? :)
BouBou
Miałam duże wątpliwości przy wyborze PŚ, naczytałam się negatywnych opinii na jej temat ale czas zweryfikował wątpliwości i jak najbardziej mogę polecić ją ludziom ciekawym świata, ambitnym, chcącym coś w życiu osiągnąć.
22.08.2017
15.08.2017
Wiki
Witam!!! Planuję podjąć studia na administracji. Czy ktoś coś wie? Jakie warunki panują?
Michał (do K.)
Inżynieria Środowiska ogólnie polecana, ale z tego co wiem to od lat otwierane są tylko trzy specjalki: IŚ w Motoryzacji (podobno bardzo dobra opcja jeśli choć trochę interesujesz się energią, silnikami i masz zacięcie maszynowe - de facto zyskujesz to samo co absolwenci MIBM), Gospodarka Odpadami (z tej specjalki nie znam nikogo, więc ciężko mi powiedzieć), Gospodarka Wodno-Ściekowa (koleżanka studiowała, chwaliła sobie i bardzo szybko znalazła pracę po skończeniu studiów). Taryfy ulgowej raczej nie ma, podobno labki z chemii i fizyki na pierwszych latach wyciskają siódme poty, ale po raz 3 czy 4 z rzędu ten kierunek to najlepsza IŚ w kraju.
04.08.2017
05.07.2017
Do Kasi
Co prawda nie studiuje Oligo, Ale troszkę wiem. Chyba nigdzie nie ma tak, że w ogóle nie trzeba się uczyć. Na pewno są przedmioty, nad którymi trzeba dłużej posiedzieć. Z tego, co mi wiadomo, do Oligo przykładana jest wielka uwaga i jak dasz trochę (więcej) od siebie - będziesz wiedziała dużo więcej niż osoby, które ukończyły ten kierunek na innych uczelnieach. To zależy jak do tego podejdziesz. Ogólnie to można spokojnie "przejść" studia i mieć czas dla siebie :)
ME
Witam! Pytanko odnośnie ogólnej opinii na temat kierunku AiR na wydziale MT. Planuję iść od nowego semestru, ale natknąć się można na opinię, że studia kompletnie niepraktyczne. Że ilość teorii przygniata, natomiast jeżeli chodzi o praktyczne aspekty, poziom leży. Czy ktoś, kto studiuje/studiował mógłby się do tej opinii odnieść? Dodatkowo, jak sprawa wygląda na innych kierunkach (Mechatronika, MiBM) i wydziałach (Informatyka, AiR na AEI)? Z góry dzięki!
04.07.2017
26.06.2017
K.
Witam :) Stoję przed wyborem kierunku studiów, a jedyne które mnie interesują to budownictwo i inżynieria środowiska (wydają mi się perspektywiczne) - jeżeli ktoś mógłby choć trochę streścić i doradzić, byłabym wdzięczna - może osoba, która aktualnie studiuje na danym kierunku znalazłaby się?
Kasia
witam. Chciałam się dowiedzieć czy ktoś studiował - Pedagogika specjalna oligofrenopedagogika ? Czy jest ciężko ? Czy dużo trzeba siedzieć przy książkach i uczyć się ? Chodzi mi o studia niestacjonarne. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź .
21.06.2017
09.06.2017
>:C
Wydzial Architektury jest straszny. taki niemily pan wojtas tam jest i straszy dzieci (straszna architektura). Zastanawiam sie, czemu jego dzieci skonczyly studia? Czy to tak wolno by w Panstwowej Jednostce Dydaktycznej istnialo kolesiostwo oraz znajomosci? Moze Pan Ziobro powinien sie tym zainteresowac?
student212
Wydział Inżynierii środowiska? Jak dla mnie mogliby się bardziej postarać. Jeżeli myślisz, że inżynier ma mieć konkretną wiedzę z danego tematu to się mylisz! Tutaj pokolorujesz mapy z Panią z katedry powietrza! Nauczą Cię jak wysiedlać starszych ludzi w bardziej zanieczyszczone miejsca, bo i tak już swoje się nażyli - ideologia pana, który niedawno zrobił profesurę właśnie na tej uczelni! Ciekawe czy sam też się wysiedli, bo to już ten wiek. Znów pozdrawiam powietrze. Tutaj będziesz miał przedmioty jak psychologia, negocjacje. Tutaj nie poznasz nowych metod i rozwiązań technologicznych, bo po co? Przecież książki z lat '60 są dalej aktualne! (ironia) Czas zapełniają przedmiotami niepotrzebnymi. Na swojej specjalności mam tylko jeden przedmiot z nią związany, bo przecież wszyscy muszą mieć pracę. Drodzy królowie uczelni: BRAWO WY!
10.05.2017
10.05.2017
Gramdodatni
Jeden z najcięższych kierunków, zanik czasu wolnego rośnie logarytmicznie. Studiuje ten kierunek sporo kobiet. W pierwszym semestrze tego roku rozstało 200os. na 256. Duży przesiew, uczyć się trzeba na bieżąco, bo potem jest cieżko nadrobić.
Budo
Hej :) a jak budownictwo? Polecacie? Jest bardzo ciężko? Możecie mi coś więcej powiedzieć?
28.03.2017
21.02.2017
inżynieria środowiska
Na Inżynierii środowiska masz do wyboru 5 specjalności, ja wybrałem wodociągi i kanalizację, jestem zadowolony, nie wiem czy wszystkie specjalności ruszyły ale moja jest nawet ciekawa.
Ciekawa
Hej :) co powiecie o biotechnologii na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki?
10.02.2017
22.01.2017
odsiew ;)
zgadzam się z hadar, pierwszy semestr to najczęściej pozostawienie tych osób, które na studiach powinny być, bardzo dobrze, że pierwsza sesja jest w stanie zweryfikować studentów, u mnie na początku były takie lamy, że całe szczęście, że już ich nie ma
hadar
Odsiew to chyba złe słowo, to jest po prostu selekcja osób które powinny zostać na uczelni od tych, które nie wiedzą po co się tam znalazły, niestety wygrają najsilniejsi
29.11.2016
26.09.2016
Leszek
Jaki jest "odsiew" po pierwszym semestrze na logistyce, jaki poziom z matmy, statystyki
samaswoja
Co do Architektury ... w pierwszym roku przymykałam oko na różne sprawy i miałam dobre zdanie o tym wydziale, ale im dłużej tam studiowałam tym było gorzej. Jak to jest, że uczelnia nie chce przyjąć na drugi stopień swoich studentów, którzy nie wiadomo dlaczego zostali potępieni przez niektórych wykładowców? Moi koledzy i koleżanki, którzy świetnie sobie radzili na studiach ostatecznie zostali bez możliwości dalszego studiowania. WSTYD GLIWICE, wszystko zostanie w waszych sumieniach. A student, któremu bardzo zależy i ma bardzo dobre oceny POWINIEN mieć szansę kontynuować studia na drugim stopniu na swojej uczelni! Większość tej kadry ma niespełnione ambicje.
08.08.2016
21.07.2016
architekt
architektura. uczelnia jest zdominowana przez Ukraincow, ktorzy robia z Polakami, co chca. uczelnia nie przygotowuje do zawodu, zamiast uczyc rzemiosla i przekazywac wiedze o najnowszych technologiach jest tu napchane pelno historii architektury, nie wiadomo po co i na co. moze i ten wydzial to juz historia. najlepsi wykladowcy tej uczelni juz wyjechali - do Szwecji, Norwegii, Kanady - i nie wroca. teraz w uczelni zajeli ich miejsce smieszni ludzie, Pan Wojtsas, ktorzy twierdza, ze ,,profesorowie z wyzszych pieter nic nas nie naucza bo tylko oni wiedza jak ma sie uczyc". wydzial ma wiec powazne problemy wewnetrze, w ktore - nie wiem po co - angazowani sa studenci, zamiast do nauki. budynek brzydki, przywodzi na mysl skojarzenia z czasami Gierka. barrrrrdzo nieuprzejme panie w dziekanacie, szczegolnie Pani Gatkowska. w wydziale skupieni sa ludzie reprezentujacy kontrasty. z jednej strony mamy fundamentalistow religijnych, ktorzy twierdza, ze naukowcy po nocach ,,mumifikuja cmy by udowodnic, ze teoria ewolucji jest prawdziwa, by moc oddawac czesc szatanowi" oraz, ze Ziemia ma 3k lat i ,,odkryli Jezusa", a ,,ksieza to homoseksualisci bo jaki facet wytrzymalby tyle bez kobiety" (opinia studentki, obecnie doktoranki). z drugiej strony mamy homoseksualistow, ktorzy podrywaja atrakcyjnych studentow pod przykrywka ,,dodatkowych konsultacji" (zaproszenia do domow, zapraszanie w czasie zajec do gabinetu by porozmawiac sam na sam o zyciu (a nie o nauce, po raz kolejny zaznaczam)). ewidentnie cos niedobrego dzieje sie w tej uczelni. chce nie wiedziec co i dlaczego. wystarczy mi, ze dowiedza sie o tym ludzie, ktorzy maja prawo tego nie tolerowac i dzieki mnie beda miec bardziej miarodajna opinie, a co za tym idzie - lepszy wybor.
M
Czy trudno się dostać na zaoczne studia na wydziale MT, kierunek MiBM ?
06.06.2016
24.05.2016
ciapek
Ktoś coś wie, czy ciężko się dostać na wydział MS na informatykę? Bo w sumie to zaczynam panikować, że się nie dostanę. ):
Andre
Dziękuję za opinię! :)
18.05.2016
18.05.2016
hertix
ja skłaniałbym się ku górnictwie i geologii, to inny kierunek niż technologia chemiczna i w moim odczuciu ciekawszy i bardziej przyszłościowy, gdyż nie jest tak ogólny jak technologia chem
Andre
hej, czy górnictwo i geologia na politechnice śląskiej to trudny kierunek? czy może lepsza jest technologia chemiczna?
17.05.2016
12.05.2016
eradan
Hej, czy na kierunek AiR na Politechnice Śląskiej studia 2 stopnia można iść np. po Informatyce 1 stopnia inżynierskiej?
troll
przesiew jest zawsze, jak w najsłabszym ogniwie :P
03.05.2016
09.04.2016
Automatyka-rekrutacja
Witam, wie ktos ile trzeba było mieć ostatnio punktów by dostać sie na air na wydziale aei? Jest ciężko sie dostac czy raczej biorą wiekszosc a potem jest duży przesiew po 1 sesji?
Logistyka
Siemanko! Powiecie coś o Logistyce? Trudno jest się dostać? Bardzo oblegany jest ten kierunek?
05.04.2016
13.02.2016
do AiR
dasz radę, w najgorszym wypadku jeszcze nikomu nie zaszkodził poprawkowy, od tego się nie umiera, nawet jakby Ci się wyjątkowo noga poślizgnęła, wybór wydziału? hmmm, to nie wiem, bo mało kto zna jedn i drugi równocześnie, ja bym rzekł: Automatyka i robotyka = Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ale Mechaniczny chyba też ok
Kierunek AiR
Witam, chciałbym się dowiedzieć osób które studiują jak wygląda kierunek AiR na wydziale AEI na Politechnice Śląskiej. Lepszy wydział AEI czy MT, czym one się tak naprawdę różnią i który jest bardziej godny polecenia? Warto wziąć od razu specjalizację i czy fizyka jest trudna, bo nie ukrywam nie jestem z niej zbyt mocny. Czy dam radę się tam utrzymać licząc/mając z matury ok. 80-100% matma podstawa/40-50%-rozszerzona? Jakie były też progi punktowe w roku 2015 by się dostać bo nigdzie nie mogę znaleźć.
06.02.2016
03.01.2016
nabór zimowy
czy na Politechnice Śłąskiej jest robiony na bór na studia w zimie? nic nie znalazłem na ich stronie na ten temat, ale wiem, że szkoły prowaadzą rekrutację zimową, tylko nie wiem czy wszystkie, czy państwowe czy tyko prywatne?
antoiio
pierwsze słyszę aby uczelnia wyższa szkoliła maturzystów. owszem zdarzają się kursy bądź lekcje przed rozpoczęciem studiów ale są ona już dla osób przyjętych (czyli po maturze) i mają one na celu wyrównanie różnic programowych
02.01.2016
21.10.2015
pytanie o kursy przedmaturalne
witam, chcę zaptać o kursy jakie są organizowane przez uczelnie albo inne firmy dla maturzystów, które mają lepiej przygotować do matury i na studia z matematyki i np. z fizyki. Rodzice mnie cisną, żebym juz teraz coś zaczął i najlepij żeby to było na Politechnice śląskiej. Na ich stronie w zakładce dla Kandydatów nic nie widzę. Czy oni w ogóle organizują takie kursy dla chętnych, którzy chcą u nich studiować? jeśli tak to od kiedy? A jeśli nie tu, to gdzie polecacie?
Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości
ZAPRASZAMY: Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości, dnia19 października 2015 (poniedziałek), w godz. 9.00 - 15.00, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B
19.10.2015
14.10.2015
informatyka przemysłowa???
kto studiuje na kierunku Informatyka Przemysłowa i zechce napisac coś więcej na ten temat? Przemysłowa - czyli że co? dla firm? przemysłu? lepiej iść na taka niż zwyczajną informatykę?
CD komentarza
Od POLITECHNIKI SLASKIEJ jako FIRMY, ktora chce reprezentować pozmiom...to niestety takie wyjazdy nie pomagają w wizerunku. Tyle.
29.06.2015
29.06.2015
taaa
Po 5 latach studiowania jedyne co dostajesz to wyjazd 'na zaliczenie' w gory - praktyka ogólnie stosowana przez wykładowcow. Za wyjazd płacisz sam...łatwizna dla nauczyciela bo spija wszystkich i jest ok na koniec - zadowoleni. Nie ma co liczyć na zorganizowany wyjazd z uczelni. Ogólnie baaardzo źle to wspominam a do dzisaj tak jest.
Dzien otwarty
bardzo fajnie zrobiona strona www, wszystko bardzo dobrze pokazane, wybieram sie na dzrwi otwarte, tam podają że jest zwiedzanie wydziałów - WSZYSTKICH? Mnie interesuje Wydz. Architektury. Jakie są Wasze opinie o nim?
30.03.2015
09.03.2015
PO czy PŚ???
Która politechnika lepsza: ŚLąska czy Opolska? gdzie lepiej iść na informatykę?
xyz
Informatyka przemysłowa to tak na prawdę połączenie dwóch dziedzin: informatyki i szeroko pojętych technologii przemysłowych, dla mnie to taka informatyka w praktyce. Jeśli chodzi o sam tok studiów to jestem zadowolony, miałem małe problemy z przejściem przez fizykę i chemię, reszta przedmiotów do zaliczenia ;) wykładowcy też w porządku, nie ma na co narzekać ;)
09.03.2015
01.03.2015
informatyka przemysłowa ?
przemysłowa ? czyli jaka informatyka? czy jest sens iść na taki kierunek? co to znaczy - makro-kierunek? polecacie?
none
masz rację Rychu, mnie również irytuje podejście niektórych "studentów", którzy maja problem, że egzaminy za trudne...ze wymagań za dużo... że zajęcia obowiązkowe...ludzie! przyszliście się tu uczyć czy zbijać bąki? skoro ktoś się porywa na studiowanie na politechnice powinien liczyć się z dużą ilością materiału...
24.02.2015
12.02.2015
Rychu
czytam i oczom nie wierze, pomijając wpisy niegramatyczne, półpolskie, bełkotliwe stylistycznie - to nie zgadzam się z opinią, że wszyscy wykładowcy uprzykrzają życie studentom. Tak po prostu nie jest. Każdy student i każdy prowadzący zajęcia to ludzie: mają lepsze i gorsze dni, studenci bywają mocno nieprzygotowani, a oczekują nie tylko przymykania oka na ich niedouczenie, ale chyba wręcz akceptacji tego faktu. Ja osobiście jestem w grupie tych starających się studentów i z politowaniem oraz wzruszeniem patrzę na kolegów, którzy w moim mniemaniu NIE powinni tutaj studiować. NIe dlatego, że coś jest nie halo na Śląskiej - oni po prostu nie nadają się na studentów Politechniki. Wybaczcie, ale to studenci wyznaczają poziom uczelni, a nie tylko wykładowcy.
zniesmaczony
Jesli idzie o architecture to sprawa wyglada tak. Kuzynka poszla na kurs I przez 5 lat chodzila I she nie dostala, a z matury same 100%. Texas konczy oksford. No I Texas jest taka sprawa, kuzyn tam poszedl, a byl of niej Spiro lepszy jesli idzie o rysunek I mateme no I go facet ze wstepu skreslik a mial zaliczenie, gosc idze do dziekanatu, a tam my mowia nie ponoga I wyzywaja by sobie poszedl. Potem afera, przeniosl sie , w nowej uczelni na nowo zaczal I poszlo my zarabiscue. Taka sprawa - jak nie jestes z rodziny tych co tam ucza to nie IDs. Serious, szkoda nerwow. Wujek jest archutektem I sprawdzil jacy to ludzie to powiedzial ze szkoda nerwow. A kyzyn w nowej uczelni pierwsze miejsca, ma juz peace w super biurze. A kuzynka, no wiec oksford a Gliwice to SPORA roznica. 0/100. Pozdro
31.12.2014
23.10.2014
Administrator
Komentarz usunięty - naruszenie zasad regulaminu.
obserwator
Dlaczego mlodzi wykladowcy tak zle traktuja nowych studentow czy chca wykonczyc ich psychicznie? Czy na tym polega edukacja mlodziezy?Czy tak powinien traktowac POLAK POLAKA?
15.10.2014
20.09.2014
kropla
wybrałam Politechnikę Śląska i nie żałuję, ta uczelnia trafia w moje oczekiwania, mogę się wypowiedzieć pozytywnie o wykladowcach, opikunie grupy, fajni ludzie w grupie,
do zaba
dlaczego tak uważasz? jakie płacisz czesne? jakie jest podejście wykładowców do studentów?
26.07.2014
04.04.2014
sf
Studiuję informatykę na Wydziale Matematyki Stosowanej, studia są świetne, fajni młodzi wykładowcy i nowoczesne programy nauczania.
zaba
Jestem studentem zaocznym i mam wrażenie że głównym celem tej uczelni jest wyciągniecie ode mnie jak najwięcej pieniędzy.
08.12.2013
06.12.2013
luzak
co sądzicie o kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na wydziale metalurgi i inżynierii materiałowej w Katowicach studia magisterskie niestacjonarne?
lol
uważasz, że wysiłek fizyczny idzie proporcjonalnie z intelektem? :) jednym słowem stereotypowi sportowcy z USA :)
02.12.2013
27.11.2013
bbb
Uczelnia promująca sportowców o średniej ponizej 3,5.
wydział chemii z PŁ polechal
konferencja była, z tego co słyszałem pojechało 70 studentów z Wydziału Chemii z Politechniki Łódzkiej, znajomy mówił, że dobre żarcie było i zarąbisty hotel, pzdr
18.11.2013
23.09.2013
Reologia konferencja
Czy na POlitechnice Sląskiej bedzie konferencja dotyczaca domieszek do betonow? z tego co sie orientuje zawsze na jesieni tak bylo? chyba cos sie zmienlo organizacyjnie, ale czy nadal firmuj to Politechnika Sląska?
alex
Panie Andrzeju! wydzial AEI jest najlepszym wydzialem w Polsce, a ucza tam nie tylko liczenia calek.... pozdrawiam wszystkich studentow POLSL :)
23.08.2013
07.08.2013
Andrzej
ahh te AEI i ten super elitarny wydział... Czego was tam naprawdę uczą? Oprócz liczenia całek i wszelkiej maści programowania ? hmm? Po studiach nie przeliczysz nigdy więcej ani 1 całki, a z programowaniem jest tak, że musisz cały czas mieć rękę na pulsie, inaczej wypadasz z obiegu. Z resztą, nie każdy chce spędzić 50 lat przed ekranem monitora. Jak ktoś nie chce być programistą czegokolwiek to będzie miał taki sam problem ze znalezieniem pracy jak po każdym innym wydziale/kerunku.
tomi
nie dostałem się na architekturę na Uni Wrocławskim, czy sa jakies procedury, opcje, mozliwosci, zeby jeszcze teraz gdzies sie zalapac (dowolny uniwerek) na ten kierunek? wiem, ze architektura jest total oblegana, ale moze ktos probowal jakichs sposobow i sie udalo, z gory dzieki
31.07.2013
18.07.2013
nnn
Politechnika Śląska – państwowa wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 750. pośród wszystkich typów uczelni
nnn
polecam wszystkim kto lubi sie uczyc i logiczne myslenie nie jest mu obce, studia są ciężkie, ale absolwenci nie maja problemu ze znalezieniem pracy, do studenta z MT--- jesli uważasz ze tylko te 3 uczelnie licza sie w Polsce to zal mi Cie, nie wiem jak jest na twoim kierunku i na MT ale Politechnika Slaska to nie tylko ten wydzial, ja jestem na AEI i chyba tylko u cb ucza na : debilnie niskim poziomie, samych niepotrzebnych, teoretycznych rzeczy... jesli poszedłes na kierunek po ktorym w Polsce trudno o prace to nie miej pretensji do uczelni tylko do samego siebie,
18.07.2013
15.06.2013
ktoś
Kończę studia na MT i widze jaka jest sytuacja na rynku pracy. Wydział bezsensu, poziom debilnie niski uczą w większości samych nieprzydatnych, teoretycznych rzeczy. Patrząc na wszystko z perspektywy 5 lat to jedyne co oceniam na + to mieszkanie w akademiku i atmosfere. Cała reszta mija się z celem. W Polsce z uczelni technicznych tak naprawdę liczy się tylko Wrocek, AGH, Warszawka. Na pewno nigdy w życiu bym drugi raz nie poszedł na ten wydział i na 99% w ogole na politechnikę śląską
Beata
Mój chłopak studiuje na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i nigdy nie twierdził, że jest łatwo, że nic się nie robi a on nigdy nie miał problemu z nauką. Konkurencja między studentami jest spora, uczą się naprawdę wielu pożytecznych rzeczy i myślę, że po skończeniu tej szkoły nie będzie większego problemu ze znalezieniem pracy, dobrej pracy :)
12.03.2013
19.12.2012
Piotr
politechnika zawsze pozostanie politechniką. i czy będzie umiejscowiona w Warszawie czy Gliwicach nie ma tak naprawdę większego znaczenia. ja nie narzekałbym jakbym miał możliwość studiowania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
znicz
Bardzo dobra uczelnia.Studiuję mechatronkę na MT(1 rok) Podejście do studenta jest na wysokim poziomie,Panie z dziekanatu bardzo miłe,zero fochów i humoresów,sprawy załatwiane sprawnie.Jeżeli chodzi o nauczanie,to jest ono bardzo praktyczne (na 1 roku mam programowanie sterowników PLC,obsługa programów SicLab,systemu Linux) Ciekawe przedmioty(np.omawianie obrabiarek na dobrze wyposażonym w m.in maszyny CNC Laboratorium Obrabiarek) Oczywiście nie ominie się niełatwej teorii,której nie można olać(zwłaszcza matematyki,mechaniki,nauki o materiałach)Jednakże ten kto się stara,na pewno da radę.Na Polsl przeniosłem się z Politechniki Lubelskiej,gdzie kształcą suuuper w teorii,ale zajęcia praktyczne są na żenująco niskim poziomie,o ile w ogole są... -no ale co się dziwić,Polska 'B',brak technologii i zacofanie.
23.11.2012
27.08.2012
snitch
Z braku laku jak się nie dostałem na inną politechnikę, to musiałem zdecydować się na politechnikę śląską w gliwicach. Trochę mi to nie odpowiada, miałem cichą nadzieję na lepszą uczelnię, no ale matura mi nie podeszla... mam nadzieję że zajecia bedą ok!
nikrol
Dostałem się na kierunek Informatyka stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach na MT. Po necie krążą złe opinie o tym kierunku. Mogę zapytać kogoś czy rzeczywiście trafiłem na zonka czy przynajmniej będzie jakakolwiek praca po skończeniu magistra. Generalnie ten kierunek najbardziej trafił w me gusta a oprócz niego mam jeszcze możliwość inżynieri środowiska na UR (co szczerze mowiac mnie srednio cieszy).
21.08.2012
18.08.2012
iosono
fajnie macie, mare i jeeeee. mnie niestety dostać się nie udało, zawaliłem matmę ;/ teraz stoję na rozdrożu i nie mam pojęcia co począć. chyba udam się do jakiejś wyższej szkoły, ale za rok i tak chcę ponownie startować na studia do Politechniki Śląskiej w Gliwicach
mare
gatuluję jeeee! Na co się dostałaś? Ja też idę do Politechniki śląskiej w Gliwicach na studia, jeszcze nie zdecydowałem się na który kierunek, bo przyjęli mnie na dwa :) Może wyjdzie tak że będziemy razem studiować:D
09.08.2012
06.07.2012
jeeeeeeee
jupiiiii, dostałam się, dostałąm się!!!!! świetnie, bardzo się cieszę!!! mam nadzieję, że będziemy się mijać na korytarzach z ludzmi, którzy tutaj również pytali o opinie~!
raki
A ja mam pytanie w związku z tymi kierunkami zamawianymi. Czy pieniądze są przyznawane wszystkim studentom studiującym dany kierunek zamawiany czy to jakoś inaczej idzie? Ktoś tu studiuje infe? Bardzo jest ciężko na tym kierunku?
02.07.2012
03.06.2012
egg
tkt: w regionie na pewno najlepsza, ale ja jednak nie chciałem studiować w gliwicach i wyjechalem na politechnikę wrocławską. w sumie do gliwic miałbym bliżej, ale nie żałuję wyboru, bo wrocław to świetne miasto. ale co do twojej wypowiedzi - że politechniki nie są doceniane - mnie się wydaje że są, tylko po prostu coraz więcej leniwych ludzi z górry zaklada że są humanistami i nie mają szans na politechnice Oo
tkt
Ludzie ludźmi, ale rankingi też bardzo do mnie przemawiają. Wg. mnie to najbardziej przyszłościowa uczelnia w regionie, dlatego też ją wybrałem i studiuję 4 rok z rzędu, bez potknięć, na całe szczęście. Politechniki są moim zdaniem w ogóle nie doceniane w dzisiejszych czasach, w środowisku ogólnie, a szkoda, bo są naprawdę potrzebne i ludzie po nich rozwijają przecież technologicznie kraj, a to dosyć ważny aspekt
30.05.2012
30.05.2012
tkt
Ludzie ludźmi, ale rankingi też bardzo do mnie przemawiają. Wg. mnie to najbardziej przyszłościowa uczelnia w regionie, dlatego też ją wybrałem i studiuję 4 rok z rzędu, bez potknięć, na całe szczęście. Politechniki są moim zdaniem w ogóle nie doceniane w dzisiejszych czasach, w środowisku ogólnie, a szkoda, bo są naprawdę potrzebne i ludzie po nich rozwijają przecież technologicznie kraj, a to dosyć ważny aspekt
tkt
Ludzie ludźmi, ale rankingi też bardzo do mnie przemawiają. Wg. mnie to najbardziej przyszłościowa uczelnia w regionie, dlatego też ją wybrałem i studiuję 4 rok z rzędu, bez potknięć, na całe szczęście. Politechniki są moim zdaniem w ogóle nie doceniane w dzisiejszych czasach, w środowisku ogólnie, a szkoda, bo są naprawdę potrzebne i ludzie po nich rozwijają przecież technologicznie kraj, a to dosyć ważny aspekt
30.05.2012
01.04.2012
lacoka
Kiedyś zapytali mnie czy lepiej na śląską czy częstochowską. Wiadomo, co odpowiedziałem, ale dlaczego? Nie chodzi już tutaj o osobiste doświadczenia, rankingi i osiągnięcia kadry. Chodzi o ludzi i atmosferę, bo takiej jak tutaj, nie doznałem nigdy i nigdzie, nie mówiąc już tutaj tylko o uczelniach
elektrotechnika na śląskiej
drugi rok elektrotechniki na Politechnice Śląskiej. jakie zajęcia? matematyka na początku, całki, pochodne, macierze, liczby zespolone. Fizykę też trzeba zakuc., przydaje sie na drugim roku mocno. jest sporo nauki, ale raczej daje rade i ogolnie jestem na TAK.
22.03.2012
20.03.2012
BoB
Wow ! Trochę jestem zaskoczony ilością i różnorodnością HC, to znaczy, że nie próżnują tutaj. Bardzo dobrze, bo zamierzam się wybrać w przyszłym roku, właściwie to od przyszłego roku, na budownictwo !
mati
Szczerze? to nie wiem skad taka ocena. Ja daję 9. Uczelnia o bardzo wysokim poziomie. Gwarancja pracy po studiach. Ja jestem na elektronice i telekomunikacji i teraz wiem że to bardzo dobry wybór. Nie mam złudzeń że to najlepsza uczelnia na śląsku. Nie znam osoby która skonczyła tą uczelnie i nie znalazła pracy. A to mówi samo za siebie.
15.03.2012
11.03.2012
czy to dobra ocena? 6,1???
zastanawiam sie, czy jesli uczelnia otrzymala ocene na poziomie 6,1 to jest OK? zastanawiam sie, jakie kryteria na tym zawazyly i co jest dobre, a co nie tak? no bo zakladam ze to jest srednia, mnie najbardziej interesuje kadra i sam sposob prowadzenia zajec na kierunku Architektura i Urbanistyka, od roku chodze prywatnie na rysunek, ale bylbym wdzieczny za podpowiedz jak wyglada ten sprawdzian predyspozycji? a jelsi nie Politechnika Śląska, to gdzie polecacie studia na tym kierunku?
politechnika ślaska w oczach studenta I roku
jesli chodzi o Politechnike Śląską w Gliwicach, jestem na wydziale Mechanicznym-Technologicznym, na inżynierii materiałowej, wybralem profil stomatologiczny.Coz moge napisac z pesrpektywy tych minionych miesiacy? . Jestem bardzo zadowolony! Wykladaja tu swietni profesorowie, znający się na swoim fachu. Laboratoria sa dobrze wyposażane, na wysokim poziomie, zwlaszcza jeśli chodzi o protetykę stomatologiczną. Ode mnie mocne 8,5 pkt.
05.03.2012
03.03.2012
plug
Jeśli chodzi o województwo, to chyba najlepsza uczelnia. Bez porównania w ogóle z częstochowską polibudą, true story. Jeśli chcesz nie przebimbać studiów, a czegoś się nauczyć to też się tutaj odnajdziesz. Ja osobiście polecam koła naukowe, dają więcej możliwości i kontakty
silesianin
Bardzo duża \"firma\" jak to określili w Forbesie, przyznając przy okazji diament dla uczelni. Studiuję Logistykę i widzę w tym całkiem niezłe pieniądze, prestiż i rozwój zawodowy, zwłaszcza tutaj, na śląsku. Serdecznie polecam
25.02.2012
20.02.2012
lvl
Wydaje mi się, że polibuda na Śląsku jest wyjątkową uczelnią w skali Polski, głównie chodzi mi tutaj o kierunki górnicze. Słyszałem, że chłopaki do Australii pojechali później pracować i mają się dobrze tam całkiem. Ogólnie uczelnia na poziomie, nie odmówi jej tego nikt.
malytomek
Nie wiem jak jest na innych wydziałach (chyba lepiej), ale kompletnie nie polecam Wydziału Organizacji i Zarządzania na Polsl. Ten wydział jest traktowany \"po macoszemu\" w porównaniu do innych wydziałów, bo nie jest to ściśle techniczny wydział. Organizację ma tylko z nazwy. Nikt nie wie co tam się dzieje, jest totalny chaos organizacyjny, a na jakiekolwiek pytania jest tylko jedna odpowiedź: że jako studenci to my powinniśmy się we wszystkim orientować. A praktyki tam to już całkiem porażka. Inne wydziały mają podpisane umowy z różnymi firmami o organizację praktyk, więc można się zwrócić do tych firm o przyjęcie na staż czy praktykę. Wydział Organizacji i Zarządzania takich umów nie ma. Studenci często mają problem ze znalezieniem odpowiedniej firmy, a wydział ma to gdzieś. W razie problemów jesteśmy odsyłani do regulaminu z komentarzem, że to nasz obowiązek załatwić sobie praktyki, bo inaczej nie zaliczymy semestru. Nie wypowiadam się co do całej polibudy, ale wydział organizacji i zarządzania omijajcie szerokim łukiem.
15.02.2012
14.12.2011
yyyt
Jak to polibuda. Nauka picie i nocne życie. Nie ma to jak klimacik studencki. Poziom moze i wysoki, ale rekompensują to znajomosci i weekendy wolne od nauki, wtedy sie dzieje hehehehe
Zbychu
strona jak strona. Najwazniejszy jest klimacik. A ten jest czadowy. Nie ma jakiejs stypy i ludzie dają rade:D Nie ma to jak nasza polibuda. Rozryweczka na co dzien. Tu kino tam imprezka, życie jak w madrycie
09.12.2011
06.12.2011
marek
ale stronę internetową PŚ ma beznadziejną, trudno cokolwiek znaleźć, niby jest ikona Kandyci, ale na niej jakies bzdury, nie mozna sie cofnac na glowna, nie widac kierunkow studiow, jakis koszmar, jestem maksymalnie zniechecony, moze i maja dobra opinie, tylko warto by na nia zasluzyc czytelna witryna z informacjami dla maturzustow
wit
Moim zdaniem Politechnika Slaska to zdecydowanie najsensowniejsza uczelnia na Śląsku.Niech mi ktoś powie kto ma taką bazę dydaktyczną jak politechnika, kto ma takie osiągnięcia? Sama uczelnia jest dużo nowocześniejsza niz inne państwowoe uczelnie na śląsku. Mimo tego, że niektórzy twierdzą że polibuda oddaliła się od potrzeb przemysłu wydaje mi się że nie mają racji.Informatyka chociażbt jest na najwyższym poziomie.Niektózy śmiali się z \'dziwnych\' kierunków na uczelni np maszyn górniczych itd.... na których ponoć parę osób studiowało... i patrzcie górnictwo zatrudnia...
30.05.2011
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu