Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności.

Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne, zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Student poznaje metody symulacji komputerowych i modelowania zjawisk fizycznych. W nowoczesnych laboratoriach nabywa umiejętności praktyczne oraz ćwiczy zaawansowane metody analizy danych doświadczalnych. Zdobywa również podstawową wiedzę na temat metod matematycznych oraz o fizyce teoretycznej.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • fizyka medyczna
 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
 • fizyka komputerowa
 • nanomateriały i nanotechnologie
 • optyka okularowa
 • optometria
 • fotonika
 • nanoinżynieria
 • modelowanie komputerowe
 • nowoczesne materiały i nanotechnologie
 • technologie multimedialne.

Dla kogo studia na kierunku fizyka techniczna

Fizyka techniczna to kierunek dla osób ciekawych otaczającego świata.

Kandydaci powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, obsługi aparatury pomiarowej i używania specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Program kształcenia na kierunku fizyka techniczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Podstawy fizyki,
 • Analiza matematyczna,
 • Metody opracowania wyników pomiarów,
 • Technologie informacyjne,
 • Algebra z geometrią,
 • Pracownia fizyczna,
 • Astronomia,
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna,
 • Podstawy fizyki kwantowej,
 • Fizyka atomowa,
 • Fizyka jądrowa,
 • Fizyka ciała stałego,
 • Termodynamika i fizyka statystyczna,
 • Elektronika i elektrotechnika,
 • Grafika inżynierska,
 • Metody matematyczne fizyki,
 • Metody dyfrakcyjne i mikroskopowe,
 • Automatyka pomiarów,
 • Technologia wysokiej próżni i niskich temperatur,
 • Fizyka nanostruktur,
 • Nanofotonika,
 • Metody spektroskopowe,
 • Radiacyjna modyfikacja materiałów,
 • Podstawy optyki geometrycznej i falowej,
 • Prawo atomowe i ochrona radiologiczna,
 • Urządzenia rentgenowskie i jądrowe,
 • Biochemia fizyczna,
 • Detekcja promieniowania – dozymetria,
 • Pracownia fizyki medycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fizyka techniczna

O przyjęciu na Fizykę techniczną decyduje ranking punktów z przedmiotów zdawanych na maturze.

Najczęściej pod uwagę są brane:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język obcy nowożytny,
 • informatyka.

Sprawdzajcie, jakie konkretne przedmioty będą punktowane na wybranej przez Was uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku fizyka techniczna

Absolwenci Fizyki technicznej przygotowywani są do pracy w:

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych, diagnostycznych,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych
 • firmach projektowych
 • firmach IT
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Zdobyte na kierunku fizyka techniczna wykształcenie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach wykorzystujących nowe materiały oraz wysoko rozwinięte technologie, mające praktyczne zastosowanie w mikroelektronice, optoelektronice, inżynierii kwantowej, biotechnologii i nanotechnologii, a także związanych z rozwojem komputerów i ich oprogramowaniem, z ochroną środowiska, z nowoczesnymi technikami diagnostyki medycznej oraz z projektowaniem, budową i eksploatacją aparatury naukowo-badawczej.

Opinie o kierunku fizyka techniczna

Kierunki pokrewne do kierunku fizyka techniczna

Jakie uczelnie oferują kierunek fizyka techniczna

W których miastach można studiować kierunek fizyka techniczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Lubelska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski