Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności.

Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne, zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Student poznaje metody symulacji komputerowych i modelowania zjawisk fizycznych. W nowoczesnych laboratoriach nabywa umiejętności praktyczne oraz ćwiczy zaawansowane metody analizy danych doświadczalnych. Zdobywa również podstawową wiedzę na temat metod matematycznych oraz o fizyce teoretycznej.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • fizyka medyczna
 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
 • fizyka komputerowa
 • nanomateriały i nanotechnologie
 • optyka okularowa
 • optometria
 • fotonika
 • nanoinżynieria
 • modelowanie komputerowe
 • nowoczesne materiały i nanotechnologie
 • technologie multimedialne.

Dla kogo studia na kierunku fizyka techniczna

Fizyka techniczna to kierunek dla osób ciekawych otaczającego świata.

Kandydaci powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, obsługi aparatury pomiarowej i używania specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Program kształcenia na kierunku fizyka techniczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Podstawy fizyki,
 • Analiza matematyczna,
 • Metody opracowania wyników pomiarów,
 • Technologie informacyjne,
 • Algebra z geometrią,
 • Pracownia fizyczna,
 • Astronomia,
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna,
 • Podstawy fizyki kwantowej,
 • Fizyka atomowa,
 • Fizyka jądrowa,
 • Fizyka ciała stałego,
 • Termodynamika i fizyka statystyczna,
 • Elektronika i elektrotechnika,
 • Grafika inżynierska,
 • Metody matematyczne fizyki,
 • Metody dyfrakcyjne i mikroskopowe,
 • Automatyka pomiarów,
 • Technologia wysokiej próżni i niskich temperatur,
 • Fizyka nanostruktur,
 • Nanofotonika,
 • Metody spektroskopowe,
 • Radiacyjna modyfikacja materiałów,
 • Podstawy optyki geometrycznej i falowej,
 • Prawo atomowe i ochrona radiologiczna,
 • Urządzenia rentgenowskie i jądrowe,
 • Biochemia fizyczna,
 • Detekcja promieniowania – dozymetria,
 • Pracownia fizyki medycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fizyka techniczna

O przyjęciu na Fizykę techniczną decyduje ranking punktów z przedmiotów zdawanych na maturze.

Najczęściej pod uwagę są brane:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język obcy nowożytny,
 • informatyka.

Sprawdzajcie, jakie konkretne przedmioty będą punktowane na wybranej przez Was uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku fizyka techniczna

Absolwenci Fizyki technicznej przygotowywani są do pracy w:

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych, diagnostycznych,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych
 • firmach projektowych
 • firmach IT
 • szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Zdobyte na kierunku fizyka techniczna wykształcenie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach wykorzystujących nowe materiały oraz wysoko rozwinięte technologie, mające praktyczne zastosowanie w mikroelektronice, optoelektronice, inżynierii kwantowej, biotechnologii i nanotechnologii, a także związanych z rozwojem komputerów i ich oprogramowaniem, z ochroną środowiska, z nowoczesnymi technikami diagnostyki medycznej oraz z projektowaniem, budową i eksploatacją aparatury naukowo-badawczej.

Opinie o kierunku fizyka techniczna

Kierunki pokrewne do kierunku fizyka techniczna

Jakie uczelnie oferują kierunek fizyka techniczna

W których miastach można studiować kierunek fizyka techniczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Gdański
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu