Politechnika Wrocławska

uczelnia publiczna, 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, (+71) 320 27 78, rekrutacja@pwr.wroc.pl

Drzwi otwarte - Politechnika Wrocławska

Stacjonarny Dzień Otwarty Politechniki Wrocławskiej planowany jest 30.03.2023 roku.

Przewidziane są także spotkania online 24 i 25 stycznia, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o kierunkach studiów i specjalnościach, perspektywach pracy dla absolwentów oraz szczegółach naboru. To okazja by posłuchać zarówno wykładowców, jak i studentów i bezpośrednio zapytać ich o interesujące kwestie związane z nauką na PWr.

Wszystkie spotkania będą transmitowane na żywo na profilu Politechniki Wrocławskiej na Youtube. Nagrania będą tam dostępne także później.

Drzwi otwarte - informacje ogólne

Organizowane na uczelniach publicznych i niepublicznych Drzwi otwarte (inne określenia to: Dzień otwarty, Dzień kandydata) są okazją do poznania kierunków studiów, specjalności, zasad rekrutacji, zaplecza dydaktycznego, kadry naukowej oraz specyfiki kształcenia w wybranej szkole wyższej.

Kandydaci co roku czekają na Dni otwarte i traktują je jako atrakcyjne wydarzenie edukacyjne, pozwalające wziąć udział w wykładach, prezentacjach, konkursach, często przy udziale przedstawicieli samorządu studenckiego, członków kół naukowych, kolegów ze starszych roczników.

Same uczelnie dokładają wielu starań, aby uczynić Drzwi otwarte wyjątkowymi na tle innych placówek z regionu. Maturzyści mogą zatem liczyć na warsztaty dedykowane radzeniu sobie ze stresem, uczące metod zapamiętywania, profesjonalnych wystąpień publicznych przed kamerą, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym czy przedstawicielem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Politechnika Wrocławska wpisuje się w powyższe trendy. Jeśli planujesz studia w tej uczelni, sprawdź na jej stronie internetowej, kiedy, gdzie, w jakiej formule planowany jest Dzień Kandydata.

Czas pandemii zmienił formułę Drzwi otwartych i przeniósł wydarzenie do świata wirtualnego. Odbywały się webinary, internetowe spotkania przy użyciu aplikacji Meet czy Teams. Z braku możliwości spotkań w świecie realnym, Wirtualne dni otwarte były pozytywnie odbierane przez uczestników, choć oznaczały pewne ograniczenia.

Obecnie zarówno kandydaci, jak i uczelnie liczą na możliwość realizacji Drzwi otwartych w tradycyjnej formule. Szczególnie kandydaci chcą poczuć atmosferę studiów w wybranej uczelni i na własne oczy obejrzeć pracownie, sale wykładowe, porozmawiać z wykładowcami, opiekunami naukowymi i starszymi studentami. Wielu liczy na udział w ciekawych warsztatach, grach miejskich, konkursach z nagrodami czy quizach, służących integracji.

Jeżeli z jakichś powodów nie możecie wziąć udziału w Dniu Kandydata, to warto zajrzeć do social mediów szkół wyższych. Wielu organizatorów tworzy relacje i filmy, które zamieszczają np. na YouTube.

Interesuje Cię Politechnika Wrocławska? Sprawdź na stronie internetowej uczelni informacje o Drzwiach otwartych, ofercie edukacyjnej, zasadach naboru na studia.

Typy studiów w Polsce

 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu