Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria systemów

Studia na kierunku Inżynieria systemów mają na celu wyposażyć w wiedzę o systemach informatycznych i ich zastosowaniach. Studenci uczą się projektować i wdrażać systemy, spełniające ustalone wymagania z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, a także poznają systemy Business Intelligence, systemy wspomagania decyzji oraz systemy Internetu rzeczy, Studia przygotowują również do tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki, zapoznają z metodami zarządzania zespołem i planowania jego pracy z uwzględnieniem narzuconych przez klienta założeń finansowych. W tym celu w toku studiów realizowane są przedmioty z zakresu zarządzania i finansów.

Na studiach II stopnia istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek kształcenia:

 • systemy sterowania,
 • inżynieria danych.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria systemów

To propozycja dla osób posiadających techniczny umysł i zdolności do twórczego rozwiązywania problemów, potrafiących pracować w zespole i nim kierować, interesujących się przedmiotami ścisłymi: matematyką, fizyką i informatyką.

Program kształcenia na kierunku inżynieria systemów

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wstęp do inżynierii systemów
 • wstęp do programowania
 • matematyka dyskretna dla inżynierów
 • algebra z geometrią analityczną
 • analiza matematyczna
 • fizyka
 • modele systemów dynamicznych
 • wstęp do algorytmów
 • metody i narzędzia Big Data
 • sztuczna inteligencja
 • podstawy informatyki przemysłowej
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych
 • zarządzanie projektem
 • interakcja człowiek-komputer
 • systemy Business Intelligence
 • systemy informatyczne Internetu rzeczy
 • bezpieczeństwo infrastruktury technicznej,
 • podstawy prowadzenia biznesu,
 • praktyka zarządzania działem IT.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria systemów

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka,
 • przedmiot dodatkowy: fizyka lub informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę na dyplomie,
 • średnią ważoną z przebiegu studiów,
 • wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia (preferowany kierunek inżynieria systemów, ale o przyjęcie ubiegać się mogą również absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich).

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie uczelni prowadzącej ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria systemów

Absolwent znajdzie zatrudnienie nie tylko w dużych firmach, głownie z branży IT i pokrewnych, na stanowiskach inżynierów systemów, projektantów lub analityków biznesowych oraz specjalistów od analiz i wykorzystania danych, ale jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku inżynieria systemów

„Istotnym elementem kształcenia na tym kierunku jest rozwijanie u studenta umiejętności abstrakcyjnego i systemowego myślenia, wykraczającego poza pojedynczą branżę lub dyscyplinę. Jest to możliwe dzięki gruntownemu wykształceniu podstawowemu, obejmującemu matematykę, modelowanie, analizę danych, podstawy podejmowania decyzji oraz elementy sztucznej inteligencji.”

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria systemów

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria systemów

W których miastach można studiować kierunek inżynieria systemów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu