Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria systemów

Studia na kierunku Inżynieria systemów przekazują wiedzę z zakresu technicznych i ekonomicznych aspektów projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów złożonych, w których współdziałanie podsystemów technicznych prowadzi do istotnego wzrostu ich wydajności i efektywności.

Kończąc studia kierunku Inżynieria systemów absolwent posiada umiejętności projektowania, uruchamiania i eksploatacji innowacyjnych, złożonych procesów wytwarzania, procesów usługowych oraz systemów wspomagających podejmowanie decyzji, a także umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych, bazujące na szczegółowej wiedzy i umiejętnościach z zakresu analizy systemowej, informatyki, ekonomii i zarządzania.

Co będziesz umiał po kierunku Inżynieria systemów?

 • Projektować, uruchamiać i eksploatować złożone procesy wytwarzania i procesy usługowe.
 • Posługiwać się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu.
Dla kogo studia na kierunku inżynieria systemów
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria systemów
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria systemów
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria systemów
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria systemów
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria systemów
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria systemów
W których miastach można studiować kierunek inżynieria systemów
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni