Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ekologiczna

Inżynieria Ekologiczna to studia łączące wiedzę z różnych dziedzin, takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, zielona energia, ekologia, technologia w służbie przyrody, dbałość o ekosystemy, produkcja żywności, zrównoważony rozwój cywilizacji, itp.

Studenci uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych. Uzyskują kwalifikacje w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.Dla kogo studia na kierunku inżynieria ekologiczna

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami związanymi z ekologią, ochroną natury, zdrowym odżywianiem, a w przyszłości chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku, do tego bliskie ci są nauki przyrodnicze - wybierz studia na Inżynierii ekologicznej.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ekologiczna

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • chemia organiczna i nieorganiczna,
 • ekonomia,
 • technika rolnicza,
 • botanika,
 • fizyka,
 • gleboznawstwo,
 • ekofizjologia,
 • wpływ zmian klimatu na środowisko,
 • biochemia,
 • inżynieria komunalna,
 • dendrologia,
 • technologia produkcji roślinnej,
 • mikrobiologia zoologia,
 • ekologia,
 • fitosocjologia,
 • genetyka ekologiczna,
 • ekofizjologia roślin,
 • ekotoksykologia,
 • inżynieria leśna,
 • infrastruktura techniczna,
 • ochrona przyrody,
 • przyrodnicze wykorzystanie odpadów,
 • technologia produkcji zwierzęcej,
 • gospodarka przestrzenna,
 • teledetekcja
 • GIS.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ekologiczna

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

Sprawdzajcie, które konkretnie przedmioty będą punktowane na wybranej przez Was uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ekologiczna

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

 • instytucjach związanych ze środowiskiem na poziomie administracji samorządowej i rządowej na wszystkich szczeblach
 • instytutach naukowych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • organach inspekcji ochrony środowiska
 • firmy, zajmujące się monitorowaniem stanu środowiska, wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu, zarządzaniem ekosytemami, czy utylizacją odpadów.

Opinie o kierunku inżynieria ekologiczna

Obecnie coraz więcej mówi się o zielonej energii, ochronie lasów i naturalnych zasobów przyrody, wyczula się społeczeństwo na zagadnienia związane z dbałością o środowisko, które nas otacza. Stawiamy na to, co ekologiczne, bio, bliskie natury.

Odpowiedzią na problemy związane z powstrzymaniem degradacji natury jest kierunek Inżynieria ekologiczna.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ekologiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ekologiczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ekologiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu