Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria ekologiczna

Inżynieria Ekologiczna to studia łączące wiedzę z różnych dziedzin, takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, zielona energia, ekologia, technologia w służbie przyrody, dbałość o ekosystemy, produkcja żywności, zrównoważony rozwój cywilizacji, itp.

Studenci uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych. Uzyskują kwalifikacje w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria ekologiczna

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami związanymi z ekologią, ochroną natury, zdrowym odżywianiem, a w przyszłości chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku, do tego bliskie ci są nauki przyrodnicze - wybierz studia na Inżynierii ekologicznej.

Program kształcenia na kierunku inżynieria ekologiczna

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • chemia organiczna i nieorganiczna,
 • ekonomia,
 • technika rolnicza,
 • botanika,
 • fizyka,
 • gleboznawstwo,
 • ekofizjologia,
 • wpływ zmian klimatu na środowisko,
 • biochemia,
 • inżynieria komunalna,
 • dendrologia,
 • technologia produkcji roślinnej,
 • mikrobiologia zoologia,
 • ekologia,
 • fitosocjologia,
 • genetyka ekologiczna,
 • ekofizjologia roślin,
 • ekotoksykologia,
 • inżynieria leśna,
 • infrastruktura techniczna,
 • ochrona przyrody,
 • przyrodnicze wykorzystanie odpadów,
 • technologia produkcji zwierzęcej,
 • gospodarka przestrzenna,
 • teledetekcja
 • GIS.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria ekologiczna

Podczas rekrutacji uwzględniane są przedmioty:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

Sprawdzajcie, które konkretnie przedmioty będą punktowane na wybranej przez Was uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria ekologiczna

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

 • instytucjach związanych ze środowiskiem na poziomie administracji samorządowej i rządowej na wszystkich szczeblach
 • instytutach naukowych
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • organach inspekcji ochrony środowiska
 • firmy, zajmujące się monitorowaniem stanu środowiska, wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu, zarządzaniem ekosytemami, czy utylizacją odpadów.

Opinie o kierunku inżynieria ekologiczna

Obecnie coraz więcej mówi się o zielonej energii, ochronie lasów i naturalnych zasobów przyrody, wyczula się społeczeństwo na zagadnienia związane z dbałością o środowisko, które nas otacza. Stawiamy na to, co ekologiczne, bio, bliskie natury.

Odpowiedzią na problemy związane z powstrzymaniem degradacji natury jest kierunek Inżynieria ekologiczna.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria ekologiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria ekologiczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria ekologiczna

Komentarze (1)

Niepolecam
Nie polecam, kierunek bardzo przepełniony przedmiotami, które są bardzo powierzchownie realizowane. Zdobywa się wiedzę, ale nie wystarczającą do nazwania się ekspertem z jakiejkolwiek dziedziny. Zajęcia codziennie, o dniu wolnym można pomarzyć dopiero na III roku. Zajęcia odbywają się nierzadko od 8 - 20, czasami bez przerw, a czasami z okienkami po 2-3 godziny, żeby dobić studenta :). Sama uczelnia okazuje brak zrozumienia i obojętność.
31.05.2022

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Lubelska