• UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • Uniwersytet Medyczny Łódź Drzwi Otwarte
 • WSAIB Gdynia patronat medialny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, woj. mazowieckie, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, (+22) 593 10 20, rekrutacja@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to uczelnia z ponad stuletnią historią. Tym samym jest najstarszą, ale i największą uczelnią rolniczą w kraju.

W ramach kilkunastu wydziałów realizowane są studia rolnicze, leśne, ogrodnicze, weterynaryjne, biologiczne, związane z hodowlą zwierząt, inżynierią produkcji, technologią żywności, ale też ekonomią, informatyką czy naukami społecznymi.

SGGW posiada jednostki zamiejscowe, gdzie prowadzone są prace badawcze, doświadczalne, praktyki, ćwiczenia terenowe, spotkania naukowe, konferencje.

Uczelnia zajmuje od lat czołowe miejsca w renomowanych rankingach polskich szkół rolniczych, a także w zestawieniach dotyczących kształcenia na określonych kierunkach (weterynaria, kierunki rolnicze i leśne).

Poznaj pełną ofertę studiów na SGGW, zasady i terminy rekrutacji, opłaty związane z kształceniem, życie studenckie na uczelni.


Ocena uczelni

8.20 / 10
588 głosów

Opinie (298)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, SGGW Warszawa

SGGW
odpowiedź dla Kuba z dnia 21.01.2023
Szanowny Panie Kubo, nie będzie rekrutacji dodatkowej po semestrz zimowym - zapraszamy do rejestrowania się w IRK w czerwcu. Biuro Promocji SGGW
23.01.2023
21.01.2023
Kuba
Czy będzie przeprowadzana rektutacja dodatkowa po semestrze zimowym na studia I stopnia zaocznie?
SGGW
odpowiedź dla arch z dnia 13.09.2022
W tym roku było 3 osoby na 1 miejsce - architektura krajobrazu, studia stacjonarne I stopnia.
14.09.2022
13.09.2022
arch
Ile osób na miejsce było na architekturę krajobrazu?
SGGW
odpowiedź dla Emilia z dnia 06.08.2022
Proszę zapytaćo to Dziekana konkretnego Wydziału (można mailowo podając konkrety czyli z jakiego kierunku na jaki inny i swoją punktację).
07.08.2022
06.08.2022
Emilia
Witam, czy przeniesienie się na inny kierunek w obrębie tego samego wydziału już na początku I semestru jest możliwe?
oki,12
jaki próg był na turystyke i rekreacje 1 stopień licencjat? czy taki sam próg będzie w 2 turze?
26.07.2022
08.06.2022
Jula
Witam, jaki w poprzednim roku był próg na socjologie?
SGGW
odpowiedź dla Ania z dnia 30.03.2022
Dzień dobry, próg punktowy na architekturę krajobrazu to 57,40.
11.04.2022
30.03.2022
Ania
Dzień dobry, ile w tamtym roku wynosił próg punktowy na architekturę krajobrazu?
SGGW
odpowiedź dla Zmartwiony z dnia 28.09.2021
Wszelkich informacji na ten temat uzyska Pan na Wydziale, na którym Pan studiuje - a dokładnie w dziekanacie. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i składa się na to wiele czynników.Pracownicy dziekanatu mają wgląd w Pana dokumentację i podpowiedzą co należy zrobić.
11.10.2021
11.10.2021
SGGW
odpowiedź dla Kamil z dnia 05.10.2021
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na naszej stronie internetowej: https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/ A w szczególności z informacjami zawartymi w "Informatorze dla kandydatów na studia": https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/informator_sggw_2021_06_02_net.pdf
Kamil
Czy jakaś pomocna dusza powie mi czy z maturą: matematyka p.p; polski p.p i p.r, angielski p.p i p.r mam szansę się dostać na gastronomię i hotelarstwo ?
05.10.2021
28.09.2021
Zmartwiony
Ktoś wie jak wygląda warunek na sggw? Na czym on polega? Mam 2 warunki z semestru zimowego i nie wiem co mam robić, a zaraz zaczyna się 3 semestr.
Gibson
Będę studiować socjologię na SGGW. Cieszę się lecz mam kłopot z odczytaniem grup w palnie. Proszę o pomoc co oznaczają gw 01, gz01 itd. Dziękuję
23.09.2021
10.09.2021
SGGW
odpowiedź dla Studentka z dnia 06.09.2021
* Zachęcam do zapoznania się z przydatnymi informacjami na naszej stronie internetowej (informacje na temat zajęć na studiach niestacjonarnych też tutaj są): https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/na-skroty-dla-studenta/ * Bezpośredni link do informacji na temat zjazdów i terminów: https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zarzadzenie_63_24-05-2021_Organizacja-roku-akademickiego-2021-2022.pdf
SGGW
odpowiedź dla zapytanie z dnia 03.08.2021
Na turystyce i rekreacji II stopnia nie ma specjalizacji.
06.09.2021
06.09.2021
Studentka
Czy zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się tylko w sobotę i niedzielę czy zajęcia są również w piątki?
SGGW
odpowiedź dla Ola z dnia 30.08.2021
Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia a efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów II stopnia dokonuje uczelniana komisja rekrutacyjna w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie wskazanych przez komisję rekrutacyjną przedmiotów. Weryfikacja zgodności efektów kształcenia to rozmowa z komisją rekrutacyjną polegająca na przeglądzie programu ukończonych studiów I stopnia (podstawy kwalifikacji na studia II stopnia) i określenie czy efekty uczenia się na ukończonym kierunku są zgodne (zbieżne) z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydata na studia II stopnia, na które aplikuje. Inną formą weryfikacji może być test kompetencyjny.
01.09.2021
01.09.2021
SGGW
odpowiedź dla przyszłoroczna maturzystka z dnia 27.08.2021
W roku bieżącym pojawiły się dwa nowe kierunki na studiach I stopnia krótko przed rozpoczęciem rekrutacji. Natomiast na stan dzisiejszy oferta edukacyjna na rok akademicki 2022/2023 jest pełna.
SGGW
odpowiedź dla SGGW z dnia 27.08.2021
Zdecydowanie warto studiować dietetykę na SGGW. Uczelnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykorzystania zasad żywienia człowieka w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych. W programie studiów znajdują się m.in.: fizjologia człowieka, żywienie człowieka, kliniczny zarys chorób, podstawy farmakologii, dietetyka geriatryczna. Wydział dysponuje własną Poradnią Dietetyczną, w której studenci mogą odbywać zajęcia praktyczne. Absolwenci są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw (catering), prowadzić badania naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Studia przygotowują do pracy w poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego (restauracje, stołówki, szkoły), zakładach opieki zdrowotnej, placówkach sportowych oraz zakładach cateringowych obsługujących szpitale, żłobki, sanatoria i domy opieki. Zapraszamy do SGGW! :-)
01.09.2021
30.08.2021
Ola
Czy ktoś miał rekrutacje na studia II stopnia na tej uczelni z powodu zbieżności kierunków studiów?
przyszłoroczna maturzystka
Widzę, że już są informacje o przyszłorocznej rekrutacji. Czy ta oferta jest ostateczna, czy może jeszcze pojawić się jakiś nowy kierunek?
27.08.2021
27.08.2021
SGGW
Czy warto studiować dietetykę na SGGW?
zapytanie
jakie są specjalizacje do wyboru na turystyce i rekreacji 2 stopnia?
03.08.2021
17.06.2021
SGGW
odpowiedź dla Zaciekawiona z dnia 09.06.2021
Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określa Uchwała nr 154-2019/20 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022. Wytyczne kwalifikacyjne znajdują się w załączniku numer 3 niniejszej uchwały i w przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia na kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich są następujące: - dyplom studiów I stopnia kierunku: hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, zootechnika; - dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty uczenia się są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności; - średnia ocen ze studiów I stopnia. Zatem do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić absolwent kierunku innego niż hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich lub zootechnika. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, na której dokonywana jest ocena osiągniętych efektów kształcenia i porównywanie ich zbieżności.
Zaciekawiona
Czy będąc po 3 letnim licencjacie (np. na pedagogice) można rekrutować na studia magisterskie na kierunek "Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich", które trwają 1,5 roku? Wiem, że trzeba byłoby zdać tekst kompetencji, aby dostać się na ten kierunek z innego kierunku, ale interesuje mnie to czy po 3 letnim licencjacie można iść na studia, z których początkowo jest inżynier, a potem studia magisterskie i lata studiowania są inaczej rozłożone, bo wtedy studia magisterskie będą trwać 1,5 roku zamiast 2 lat i nie wiem czy miałabym po tym prawa do wykonywania zawodu. Ktoś wie coś na ten temat?
09.06.2021
07.05.2021
SGGW
odpowiedź dla Dragon z dnia 28.04.2021
Studia w SGGW, to świetny wybór i oczywiście zapraszamy. W zeszłym roku limit miejsc został szybko wyczerpany, a Ci którym nie udało się zapisać zostali zaproszeni do kolejnej edycji studiów. Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie: http://www.spzp.sggw.pl/ Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Kierownik Studiów Podyplomowych: dr inż. Anna Jasiulewicz, e-mail: spzp@sggw.pl; tel. 22 593 40 78.
SGGW
odpowiedź dla Aga z dnia 28.04.2021
Studia stacjonarne są bezpłatne. Wymagany jest dyplom studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja. Brana jest pod uwagę również średnia ocen ze studiów I stopnia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dotyczącymi rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja II stopnia: https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/turystyka-i-rekreacja/ a także z ogólnymi zasadami dotyczącymi rekrutacji: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/rekrutacja/
07.05.2021
06.05.2021
SGGW
odpowiedź dla ciekawa z dnia 03.05.2021
Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne. Zapraszamy po szczegóły do zakładki "Dla Kandydata" na naszej stronie internetowej: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/rekrutacja/
ciekawa
Czy uczelnia jest szkołą płatną na pierwszym roku studiów stacjonarnych?
03.05.2021
28.04.2021
Dragon
Szukam opinii nt. SP Zamówienia publiczne. Czy warto studiować to na SGGW? Jak oceniacie organizację i jakość zajęć oraz podejście prowadzących do uczestników? Czy ktoś "zielony" w temacie zamówień publicznych wyniesie coś z tych studiów? Cenna SGGW w porównaniu do UW czy SGH jest konkurencyjna, ale czy jakość równie dobra?
Aga
Witam. Jestem w trakcie studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Turystyka. Chciałabym rekrutować się na studia magisterskie na kierunek Turystyka i rekreacja do Was. Czy będę musiała przejść egzaminy wstępne? Jak wyglądają wymagania dotyczące sprawności fizycznej? Czy studia stacjonarne na tym kierunku są u Państwa płatne?
28.04.2021
11.04.2021
Angelika
Czy ktoś tutaj rekrutował na kierunek hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich na studia magisterskie po zupełnie innym kierunku na licencjacie i mógłby mi powiedzieć jak wyglądał taki test kompetencyjny/zadanie projektowe i z czego się przygotowywał żeby taki test zdać?
SGGW
odpowiedź dla Nazarii z dnia 06.04.2021
W przypadku logistyki wynikiem jest suma punktów z wagami z trzech przedmiotów (matematyka waga 0,6; język obcy nowożytny waga 0,2; jeden przedmiot z wagą 0,2 spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia). Szczegóły w zakładce "Rekrutacja" na stronie internetowej SGGW: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
08.04.2021
06.04.2021
Nazarii
Witam! W jaki sposób przeliczane są wyniki matury na kierunku Logistyka? Czy dla matury podstawowej z matematyki również stosuje się przelicznik 0,6?
SGGW
odpowiedź dla Kuba z dnia 24.03.2021
Jeśli jest "albo", to przedmioty są do wyboru (można to nazwać tak, że są sobie równe). Jeśli jest "oraz" już tak nie jest. Przykład: kierunek biotechnologia (biologia oraz jeden do wyboru: chemia albo matematyka albo fizyka).
25.03.2021
24.03.2021
Kuba
Co oznacza przy przedmiotach rekrutacyjnych ALBO lub ORAZ. Tzn, że gdy jest ALBO to każdy przedmiot jest sobie równy?
SGGW
odpowiedź dla Kinga10 z dnia 17.03.2021
Szansa jest zawsze. Jednak należy brać pod uwagę sposób przeliczania punktów, a rozszerzenie jest lepiej punktowane. Znaczenie ma również liczba kandydatów na studia. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji dostępne są tutaj: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
22.03.2021
22.03.2021
SGGW
odpowiedź dla Antek z dnia 19.03.2021
W SGGW stosowane są przeliczniki wyników matury na punkty kwalifikacyjne SGGW i tak za maturę zdawaną na poziomie podstawowym stosujemy przelicznik 0,7 natomiast za poziom rozszerzony - przelicznik 1. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane z wyjątkiem określonych kierunków. Szczegóły na stronie Uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką "Rekrutacja": https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
Janek
Czy ocenie punktacji podlegają wszystkie rozszerzenia? Czy najlepiej napisane?
21.03.2021
21.03.2021
Kinga
Czy mam szanse się dostać na kierunek inżynieria ekologiczna, gdy nie piszę matury rozszerzonej z matematyki?
Antek
Czy pod uwagę się bierze tylko najlepiej napisane rozszerzenie?
19.03.2021
19.03.2021
SGGW
Na kierunek inżynieria ekologiczna obowiązuje przedmiot kwalifikacyjny: biologia albo chemia, albo matematyka albo geografia. Zasady rekrutacji zawarte w uchwale Senatu dot. rekrutacji na studia w SGGW wyjaśniają, że w SGGW stosowane są przeliczniki wyników matury na punkty kwalifikacyjne SGGW i tak za maturę zdawaną na poziomie podstawowym stosujemy przelicznik 0,7 natomiast za poziom rozszerzony - przelicznik 1. Szczegóły są opisane w uchwale dostępnej na stronie: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-i-stopnia Progi przyjęć są ogólnodostępne: http://sok.sggw.pl/progi.php W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Spraw Studenckich (dział rekrutacja): bss@sggw.edu.pl
Kinga10
Czy mam szanse się dostać na kierunek inżynieria ekologiczna, gdy nie piszę matury rozszerzonej z matematyki?
17.03.2021
17.03.2021
Leon
Jakie są zasady rekrutacji na inżynierię ekologiczną? Czy wybierane jest przez nas jedno rozszerzenie jakie chcemy by podlegało ocenie?
Leon
Czy na inżynierię ekologiczną wszystkie miejsca były odrazu zapełnione, czy były jakieś wolne?
17.03.2021
12.03.2021
SGGW
odpowiedź dla Bartek z dnia 11.03.2021
Tak, będzie prowadzona rekrutacja na ten kierunek. Zapraszamy do zapoznania się z wszelkimi informacjami na temat rekrutacji tutaj: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
Bartek
Czy w roku akademickim 2021/22, będzie prowadzona rekrutacja na kierunek Ochrona Zdrowia Roślin?
11.03.2021
26.01.2021
SGGW
odpowiedź dla Janek z dnia 24.01.2021
Tak, to jest próg punktowy.
SGGW
odpowiedź dla Kaczka z dnia 20.01.2021
Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. To zależy m.in. od tego ilu kandydatów będzie na ten kierunek, z jakimi wynikami itp. Na przykład, w przypadku kandydatów z jednakową punktacją brany może być pod uwagę dodatkowo wynik z języka polskiego.
25.01.2021
25.01.2021
SGGW
odpowiedź dla Gaja z dnia 21.01.2021
Aktualnie kierunków inżynierskich nie można rozpocząć od semestru letniego.
Janek
Na stronie SGGW jest napisane że minimalna punktacja kwalifikacyjna na leśnictwo to 22,4 punktów.Czy mam to rozumieć jako próg punktowy na leśnictwo czy jakoś inaczej.Studia niestacjonarne
24.01.2021
21.01.2021
Gaja
Czy jakieś kierunki inżynierskie można teraz/w lutym rozpocząć?
Kaczka
Dziękuję za odpowiedź i jeszcze chciałbym się spytać ile punktów zapewni wysokie szanse na dostanie się na technologię drewna?
20.01.2021
19.01.2021
Dominik
Witam, jaki jest próg punktowy na kierunek technologia żywności?
SGGW
odpowiedź dla Kaczka z dnia 17.01.2021
Dzień dobry, minimalne punkty kwalifikacyjne w poszczególnych turach rekrutacji na kierunek technologia drewna wahały się od 29,40 do 21,00.
19.01.2021
17.01.2021
Kaczka
Dzień dobry, chciałem się spytać ile punktów potrzeba aby dostać się na technologię drewna?
Gosia
Hej, jakie przedmioty rozszerzone punktowane są na kierunek logistyka ? Czy zdając ( z rozszerzeń ) tylko wos i geografie jestem w stanie się dostać ?
16.01.2021
11.01.2021
SGGW
odpowiedź dla Faustyna z dnia 09.01.2021
Minimalne punkty kwalifikacyjnie w zeszłym roku akademickim na kierunek inżynieria ekologiczna, to od 50,4 do 21,00, w zależności od etapu rekrutacji.
Faustyna
Ile punktów w rekreacji wystarczy by dostać się na kierunek inżynierii ekologicznej?
09.01.2021
05.01.2021
SGGW
odpowiedź dla Magda z dnia 18.12.2020
Zgodnie z regulaminem SGGW przeniesienie jest możliwe po zaliczeniu co najmniej jednego pełnego okresu studiów w uczelni, którą student opuszcza. Może to być pierwszy semestr, ale musi zostać zaliczony. Student składający podanie do prodziekana wydziału przyjmującego dołącza równocześnie dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów. Oczywiście żeby przyjąć nowego studenta na drodze przeniesienia z innej uczelni, wydział musi dysponować wolnymi miejscami, ale w przypadku studiów niestacjonarnych kierunku dietetyka istnieje taka możliwość.
Arek
Czy 35 punktów w rekrutacji wystarczy aby się dostać na leśnictwo niestacjonarnie lub stacjonarnie
05.01.2021
18.12.2020
Magda
Witam, chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwe przeniesienie się z innej uczelni w trakcie roku(po I semestrze)? Czy jest to uzależnione od liczby studentów na danym kierunku? Interesują mnie studia Iszego stopnia, Dietetyka, niestacjonarne. Jeśli tak, to czy wniosek mogę złożyć dopiero gdy uzyskam zaliczenia wszystkich przedmiotów na obecnej uczelni czy mogę dostarczyć go później?
SGGW
odpowiedź dla Kamil z dnia 11.12.2020
Przedmiotami rekrutacyjnymi na leśnictwo jest biologia albo matematyka. Wyniki egzaminów maturalnych (dotyczy lat 2008-2020) przeliczane są wg wzoru (poziom podstawowy x 0,7; poziom rozszerzony x 1,0). Więcej informacji w naszym informatorze na stronie www.
14.12.2020
11.12.2020
Kamil
Czy w rekrutacji na leśnictwo bierze się pod uwagę tylko biologie rozszerzoną czy także matematykę?
SGGW
odpowiedź dla Estera z dnia 30.11.2020
Tak, studenci są objęci programem stażowym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Wydziału Technologii Drewna SGGW w zakładce "Nauka i biznes": http://wtd.sggw.pl/Content/po-co-ten-staz.html
02.12.2020
30.11.2020
Estera
Czy na kierunku Meblarstwo jest przewidziany jakiś program stażowy? Czy są perspektywy na wzięcie udziału w wyjazdach stażowych zagranicznych?
SGGW
odpowiedź dla Tom z dnia 26.11.2020
Progi punktowe na studia stacjonarne: 135; na studia niestacjonarne: 111
27.11.2020
26.11.2020
Tom
Jakie były progi na weterynarię?
SGGW
odpowiedź dla Bartek z dnia 20.11.2020
Szansa istnieje zawsze, więc oczywiście zapraszamy do aplikowania. Kierunek leśnictwo jest bardzo ciekawym kierunkiem studiów, można na nim spotkać pasjonatów zarówno wśród wykładowców, naukowców jak i studentów. Minimalna punktacja kwalifikacyjna to 40,6. Szczegóły dotyczące kierunku leśnictwo znajdują się w naszym "Informatorze dla kandydatów na studia" ( strona 9) oraz szczegółowe zasady przyjęć wraz ze sposobem przeliczania punktów (strona 44): https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/informator_2020_maly.pdf Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką "Dla kandydatów:" https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
23.11.2020
20.11.2020
Bartek
Interesuje mnie studia niestacjonarne na kierunku leśnictwo . Czy może ktoś mi odpowiedzieć czy trudno jest się dostać? Czy jeśli nie zdaje matematyki i biologii rozszerzonej to mam szanse się dostać? Ogólnie czy studia są ciekawie czy raczej warto zastanowić sie nad innym kierunkiem?
Adek
Czy na lesnictwo liczy sie matura podstawowa z matematyki? Czy Trzeba zdawac mature z biologii rozszerzonej?
16.11.2020
16.11.2020
SGGW
odpowiedź dla Dom z dnia 13.11.2020
Minimalna punktacja na leśnictwo to 40,6. Zachęcamy do zdawania na studia stacjonarne, a jeśli się nie uda dostać, to wtedy można wybrać niestacjonarne.
SGGW
odpowiedź dla marek z dnia 11.11.2020
Serdecznie zapraszamy do nas na studia na kierunek logistyka! Mamy tutaj wspaniałych wykładowców, pomocnych studentów i świetną atmosferę! Informacje ogólne dotyczące studiów znajdują się tutaj: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
13.11.2020
13.11.2020
Dom
Progi punktowe na studia stacjonarne I niestacjonarne lesnictwo SGGW? Na jaki typ studiów łatwiej sie dostac?
marek
Poleca ktoś studiować logistykę na SGGW?
11.11.2020
10.11.2020
SGGW
odpowiedź dla Dominik z dnia 04.11.2020
Przedmiotem rekrutacyjnym na leśnictwo jest biologia lub matematyka. Do wyboru. Więcej informacji: https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/9informator.pdf
Dominik
Czy można dostać się na leśnictwo bez zdawania biologii na maturze?
04.11.2020
02.11.2020
SGGW
odpowiedź dla Weronika z dnia 22.10.2020
Studia dzienne są bezpłatne. Natomiast w kwestii płatności polecamy pełen wykaz opłat: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/odplatnosc-za-studia-niestacjonarne
SGGW
odpowiedź dla Domin z dnia 29.10.2020
Na kierunek leśnictwo w ubiegłym roku roku należało mieć min. 40,6 punktów. Szczegółowe informacje na stronie internetowej w zakładce "Dla kandydatów": https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
02.11.2020
29.10.2020
Domin
Ile % z matury trzeba miec aby dostac sie na studia leśne?
Weronika
Chcę jeszcze dołączyć pytanie o płatnościach na studiach na kierunku budownictwo - ile wynoszą studia I stopnia dzienne i zaoczne?
22.10.2020
22.10.2020
Weronika
Cześć. Pytanie kieruję do absolwentów budownictwa na SGGW lub osób studiujących na 3 roku studiów. Czy mogę prosić o opinię o tym kierunku na SGGW? Jak wygląda nauka w trybie zaocznym? Czy warto się wybrać na tę uczelnię?
Paulina
Jak wygląda pierwszy rok na kierunku gastronomia i hotelarstwo? Jak ogólnie atmosfera na Uczelni?
22.10.2020
17.10.2020
Pola
Jakie były w tym roku progi na weterynarię?
Ola
Czy mogę mieszkać w akadeimiu sggw z osobą która ma inny kierunek studiów niż ja. Ona ma socjologie A ja bezpieczeństwo żywności?
19.09.2020
13.09.2020
Zuza
Czy jakieś nowe kierunki są tym roku uruchamiane na uczelni? Albo ciekawe, innowacyjne specjalności?
Sławek87
Czy ktoś z was studiował lub studiuję na podyplomówce z Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Ochrona Danych Osobowych. Proszę opinie o tym kierunku czy ciężko zdać?Jak oceniacie wykładowców na tym konkretnym kierunku?
10.09.2020
08.09.2020
Kam
Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć coś więcej o kierunku MEBLARSTWO? Jak to wygląda w praktyce, czy jest bardzo ciężko?
Gość
odpowiedź dla Paula z dnia 27.08.2020
Cześć. Warto iść, oczywiście. Na studiach jest ciekawa atmosfera. Studia to też nowe znajomości i otwarci wykładowcy (eksperci). To przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń. Zdecydowanie rachunkowość podyplomowa na SGGW.
02.09.2020
27.08.2020
Paula
Cześć, Czy może wie ktoś jak jest na rachunkowości podyplomowej na SGGW? Warto iść? Jaki poziom i jacy wykładowcy
SGGW_WULS
odpowiedź dla Tom z dnia 30.07.2020
W przypadku leśnictwa perspektywy zawodowe to m.in.: praca w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych. W przypadku technologii drewna mogą to być m.in.: zakłady przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmy i przedstawicielstwa handlowe (handel surowcem drzewnym, wyrobami drewna, narzędziami i maszynami do drewna), pracownie ochrony i konserwacji zabytków.
05.08.2020
30.07.2020
Tom
Czy leśnictwo i technologia drewna są w jakimś zakresie pokrewne. Chodzi mi o perspektywy pracy.
Zuz2zuz
Witam, czy jest dużo kandydatów na kierunek pedagogika? Jak to wyglądało w ubiegłych latach?
29.07.2020
06.07.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Kris z dnia 25.06.2020
Zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji (e-mail: bss@sggw.pl; rekrutacja@sggw.pl; tel. 22 593 10 20). Zespół chętnie szczegółowo odpowie na Państwa pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości. Poniżej także podajemy link do zakładki Rekrutacja na naszej uczelnianej stronie internetowej: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
Kris
Czy po roku zootechniki można przenieść się na weterynarię? Ewentualnie czy po pozytywnym przejściu ponownej rekrutacji jest szansa na studia od drugiego roku, ewentualnie uzupełniając jakieś przedmioty?
25.06.2020
21.06.2020
AsieK
Czy ciężko jest się dostać na dietetykę niestacjonarną? Czy jeśli posiadam certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu pomaga to w rekrutacji?
Ada
Ile miejsc jest w tym roku przewidzianych na weterynarię? Podobnie, jak w ubiegłych latach?
04.06.2020
03.06.2020
Irek
Czy posiadając tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przyznawana jest maksymalna punktacja podczas rekrutacji na kierunek rolnictwa ?
SGGW_WULS
odpowiedź dla Wiktoria z dnia 27.05.2020
Minimalne progi punktowe na weterynarię w pierwszej turze w roku akademickim 2019/2020 to 130. Wymagana jest biologia oraz chemia. Szczegóły zasad rekrutacji: https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/informator_got_2020_mniejszy.pdf Zapraszamy także do kontaktu z naszym Biurem Spraw Studenckich (Rekrutacji): rekrutacja@ sggw.pl; tel. 22 593 10 20.
28.05.2020
27.05.2020
Julia
Czy jest szansa dostać się na budownictwo z matura podstawową z matematyki napisaną na około 90%?
Wiktoria
Chciałabym się zapytać o progi w poprzeniich latach na WETERYNARIĘ? Jakie mniej więcej trzeba mieć wyniki z matur? I czy wymagana jest tylko chemia i biologia na poziomie rozszerzonym?
27.05.2020
26.05.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Lechu z dnia 24.05.2020
Przewidywany limit miejsc na leśnictwo w roku akademickim 2020/2021 to 120 na studia I stopnia stacjonarne i 75 na studia niestacjonarne. Liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2019/2020 to 1,79. Minimalna liczba punktów w pierwszej turze rekrutacji to 40,60. Więcej informacji na stronie www.
Wiktoria
Jakiie były progi w poprzednich latach na weterynarię? Jakie mniej więcej trzeba mieć wyniki z matur? I czy wymagana jest tylko chemia i biologia na poziomie rozszerzonym?
24.05.2020
24.05.2020
Lechu
Czy leśnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem? Trudno jest dostać się na ten kierunek?
SGGW_WULS
odpowiedź dla Las 2020 z dnia 20.05.2020
To zależy czy mowa jest o studiach I czy II stopnia., stacjonarnych czy niestacjonarnych. Studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: hodowli lasu, ochrony lasu, organizacji gospodarstwa leśnego, przyrodniczych podstaw leśnictwa, użytkowania zasobów leśnych. Przykładowy plan zajęć z podziałem na specjalności na rok akademicki 2019/2020 poniżej: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany.zajec/latosl-20-03-11 Więcej informacji na temat rekrutacji na naszej stronie w Informatorze.
22.05.2020
22.05.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Agnieszka z dnia 20.05.2020
Na leśnictwo wymaganymi przedmiotami podczas rekrutacji są biologia albo matematyka. W przypadku kandydatów z jednakową punktacją kwalifikacyjną dodatkowo jest uwzględniania punktacja z języka polskiego. Szczegóły zasad rekrutacji i przeliczania punktów znajdują się w "Informatorze dla kandydatów na studia 2020/2021": https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/informator_got_2020_mniejszy.pdf Istnieje możliwość zmiany kierunku studiów pod warunkiem nieprzekroczenia granicy dopuszczalnej rozbieżności programowej (30 ECTS); istnieje możliwość w określonych przypadkach uzupełnienia różnic programowych. Informacje te również znajdują się w powyższym informatorze. O szczegóły prosimy pytać w Biurze Spraw Studenckich (Rekrutacja), tel. 22 593 10 20, e-mail: rekrutacja@sggw.pl Więcej informacji: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
Las 2020
Jakie specjalizacje oferuje uczelnia na kierunku Leśnictwo?
20.05.2020
20.05.2020
Agnieszka
Mam pytanie związane z liczeniem punktów. Czy przy przeliczaniu punktów na kierunek taki jakim jest leśnictwo uwzględnia się wynik maturalny z języka polskiego i podstawy z matematyki plus przedmiot z pośród? Czy tylko z wymaganych przedmiotów czyli w tym przypadku biologii albo matematyki. (Jest to dla mnie nie czytelne) Chciałam również zapytać o możliwość zmiany kierunku studiów czy np po inżynierze mogę przenieść się na Hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich ze specjalizacją zwierzęta dzikie?- tak jak było w latach ubiegłych. Czy ta możliwość została cofnięta?
Karolina
Do kiedy jest rekrutacja?
20.05.2020
18.05.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Jakub z dnia 17.05.2020
Na dietetykę wymagane przedmioty rekrutacyjne to biologia lub chemia - do wyboru. To jest wymóg na studia stacjonarne oraz niestacjonarne. W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją. Jednak to jest wyjątkowa sytuacja, dlatego radzimy aby zdać maturę z biologii lub chemii.
SGGW_WULS
odpowiedź dla Paweł z dnia 13.05.2020
Na weterynarię wymagana jest biologia oraz chemia.
18.05.2020
17.05.2020
Jakub
Dzień dobry czy są szanse dostać się na dietetykę niestacjonarną bez matury z biologii i chemii?
Paweł
Witam, jakie przedmioty są wymagane na weterynarię na SGGW?
13.05.2020
06.05.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Anna z dnia 02.05.2020
W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 limit przyjęć na logistykę wynosił 150 osób. Kandydatów na jedno miejsce było pięciu. Liczba punktów kwalifikacyjnych w poszczególnych etapach wynosiła od 59,50 do 61,04. Oczywiście zachęcamy do podjęcia próby i udziału w rekrutacji. Życzymy powodzenia!
Anna
Czy trudno się dostać na logistykę? Słyszałam różne opinie i zaczynam się powoli obawiać
02.05.2020
08.04.2020
Dominika
Jak przeliczyć punkty na fir lub ekonomię? Może jakieś opinie o tych kierunkach.
SGGW_WULS
Technologie energii odnawialnej to ciekawy kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in. zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku i gospodarki, a jego celem jest wyszkolenie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących. Informacje o punktach progowych na tym kierunku w ubiegłym roku można znaleźć tutaj - http://sok.sggw.pl/progi.php. Warto odwiedzić również stronę Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW - http://wip.sggw.pl/pl/116. Zapraszamy!
06.04.2020
01.04.2020
ja
Cześć, myślę o kierunku technologie energii odnawialnej. Czy jest tu ktoś kto mógłby opowiedzieć coś więcej na ten temat i czy bardzo trudno jest się dostać.
SGGW_WULS
odpowiedź dla Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich z dnia 30.03.2020
Jeśli marzysz o kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, to zapraszamy! Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbystycznie (psy, koty, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich oraz szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii. W programie studiów główny nacisk kładziemy na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu bioróżnorodności oraz problematyki odnawiania i ochrony gatunków ginących. W czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt w kraju i za granicą, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach hodowli zwierząt dzikich, parkach narodowych, prywatnych hodowlach zwierząt towarzyszących itp. Więcej informacji dotyczących tego kierunku można znaleźć na stronie wydziałowej: http://animal.sggw.pl/studia/kierunki/hioztid/. Miejscem, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, jest Biuro Spraw Studenckich SGGW (e-mail: bss@sggw.pl). Zapraszamy do kontaktu:)
01.04.2020
30.03.2020
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Jest ktoś w stanie coś powiedzieć o tym kierunku? Jak z poziomem? Dużo praktyki? Dużo teorii? Jak wykładowcy?
Kaja
Witam, chciałabym poznać opinie na temat kierunków; ekonomia, żywienie człowieka i ocena żywności oraz zarządzanie. Warto?
29.03.2020
09.03.2020
Gość
odpowiedź dla Lena z dnia 05.03.2020
Jak dla mnie wybór jest jasny, weterynaria. Lecznica weterynaryjna to mój cel. Myślę też o praktykach gdzieś za granicą, np. Afryka. Trzeba dużo się uczyć, to oczywiste. Zajęcia z chemii, anatomii, farmakologii, fizjologii, biologii. SGGW ma też własną Klinikę Małych Zwierząt. Każdy ma jakieś swoje zainteresowania. Na zootechnice też są ciekawe zajęcia, np. biochemia, genetyka, chów zwierząt czy biologia rozrodu. Kwestia zainteresowań i tego co chce się robić po studiach. Uczyć się trzeba wszędzie.
Lena
Hej. Myślę o weterynarii lub zootechnice. Podzielcie się opiniami z tej uczelni. Za i przeciw, atmosfera, prowadzący itp.
05.03.2020
19.02.2020
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
odpowiedź dla logistyka z dnia 18.02.2020
Studia na kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW prowadzone są na poziomie licencjackim. Studia trwają trzy lata w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ich ukończeniu możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na trzech pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności Operator logistyczny oraz Logistyka w przedsiębiorstwie, na kierunku Zarządzanie. Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia zaoczne (niestacjonarne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz wiele innych można znaleźć na stronie - http://www.wne.sggw.pl/student/studia-i-stopnia/. Studia na kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW odbywają się na poziomie studiów I stopnia (tzw. licencjackich) zarówno w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne), jak i niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne). Po więcej informacji zapraszamy na stoisko SGGW podczas Salonu Edukacyjnego Perspektyw w dniach 6-7 marca 2020 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
logistyka
czy ktoś ma rozeznanie w studiach logistycznych w Warszawie? myślę w pierwszej kolejności o szkołach państwowych, czyli właśnie SGGW, czy Akademia Sztuki Wojennej. Ale nie wykluczam SAN, WSBankowej czy WWSBiznesu. Może jest jakieś zestawienie rankingowe, porównanie programów, badanie zatrudnienia absolwentów, informacje o zarobkach po tych uczelniach? gdzie na stronie SGGW znajde więcej info o Logistyce (nie chodzi mi o ten informator pdf, tylko coś więcej, program jakiś). Czy Politechnika Warszawska nie ma studiów logistycznych? naprawdę?
18.02.2020
17.02.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Gość z dnia 12.02.2020
Obszerne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce "Rekrutacja" na uczelnianej stronie internetowej: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja Kolejnym miejscem, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji jest Biuro Spraw Studenckich SGGW (tel. 22 593 10 20, e-mail: bss@sggw.pl). Zapraszamy do kontaktu.
SGGW_WULS
odpowiedź dla Ciekawska z dnia 12.02.2020
Oczywiście. Biuro Spraw Studenckich jest do dyspozycji cały czas, nie tylko w okresie rekrutacji.
17.02.2020
12.02.2020
Gość
Opisał by ktoś jak to wygląda po kolei ze składaniem dokumentów ? Czy można te wszystkie formalności załatwić w czerwcu czy w lipcu też trzeba będzie jeździć na uczelnię skoro wyniki matur są w lipcu
Ciekawska
Czy z takimi pytaniami o dokumenty mogę dzwonić już teraz do biura spraw studenckich ?
12.02.2020
07.02.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Sylwia8989 z dnia 06.02.2020
Chętnych jest dużo, bo to jest bardzo dobry kierunek. Matura rozszerzona daje więcej punktów, więc i szanse są większe.
gość
odpowiedź dla Kaja z dnia 06.02.2020
To zależy jakie masz zainteresowania. Oba kierunki fajne, dają duże perspektywy pracy.
07.02.2020
06.02.2020
Kaja
Co bardziej polecacie? Żywienie człowieka, czy dietetykę?
Sylwia8989
Czy dużo jest chętnych na kierunek meblarstwo? :) I czy nie zdając rozszerzenia z matematyki, fizyki, chemii itd. można się dostać?
06.02.2020
03.02.2020
SGGW_WULS
odpowiedź dla Ciekawska z dnia 27.01.2020
Sugerujemy kontakt z Biurem Spraw Studenckich. Tam dowiesz się wszelkich informacji związanych z rekrutacją na studia i samym podpisaniem dokumentów, tel. 225931020.
O
Ile trzeba mieć miej więcej punktów żeby dostać się na hodowlę i ochronę zwierząt?
01.02.2020
29.01.2020
Kacperoo
Czy jezeli ma sie tytul technika logistyka i aplikuje sie na logistyke to mozna liczyc na dodatkowe punkty podczas rekrutacji z tego tytułu
Ciekawska
Mam nieco bardziej złożone pytanie, wyjeżdżam na lipiec i na sierpień za granicę zarobić nieco pieniędzy na studia. Czy będzie mi to przeszkadzać w rekrutacji ? Czy w razie czego mogę podpisać papiery we wrześniu ?
27.01.2020
24.01.2020
SGGW
Zapraszamy na Dni Otwarte nie tylko w zorganizowanych grupach. Będą wykłady da uczniów szkół średnich oraz rodziców. Uczestnicy otrzymają informatory z zasadami przyjęć na poszczególne kierunki studiów w SGGW, a także dowiedzą się jakie przedmioty wybrać na maturze, żeby dostać się na wymarzony kierunek studiów. Podczas Dni Otwartych (24-25 stycznia, godz. 10.00-14.00, Centrum Wodne SGGW, ul. Ciszewskiego 6, bud. 49) zaprezentują się poszczególne wydziały - zapraszamy na stoiska.
Gość
Proszę o jakieś opinię na temat Turystyki
23.01.2020
06.01.2020
Gość
O super, na pewno przyjdę na dni otwarte 24 stycznia . Czy będzie tam ktoś kto oprowadzi mnie po szkole jeśli przyjdę prywatnie a nie zorganizowana grupą?
Socjo-log
odpowiedź dla Paweł z dnia 02.01.2020
Studia ciekawe, bardzo zaangażowani wykładowcy, a samo SGGW super - świetny kampus i warunki do studiowania.
03.01.2020
02.01.2020
Paweł
Jak oceniacie socjologie na sggw? Pozytywnie czy negatywnie i czemu?
SGGW_WULS
odpowiedź dla Gość z dnia 02.01.2020
Jeśli marzysz o dietetyce to koniecznie zdawaj... nigdy nie wolno rezygnować z marzeń. Szczegóły dotyczące rekrutacji będzie można poznać podczas Dni Otwartych SGGW, które odbędą się w dniach 24 - 25 stycznia br. Zapraszamy!!!
02.01.2020
02.01.2020
Gość
Czy ciężko jest się dostać na dietetykę ? Marzą mi się studia na tym kierunku ale nie wiem czy chemia pójdzie mi na tyle dobrze I czy fakt że mam już ukończonego technika żywienia i usług gastronomicznych coś zmienia w rekrutacji ?
SGGW
odpowiedź dla Tom z dnia 19.12.2019
Oczywiście, że tak! Nawet ostatnio odbył się Erasmus Day, na którym nasi studenci dzielili się swoimi przeżyciami z wyjazdów :) Zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/esn.sggw/ - tam można skontaktować się z osobami, które udzielą wszelkich informacji.
20.12.2019
19.12.2019
Tom
CZy uczelnia organizuje wyjazdy w programie Erasmus?
SGGW
odpowiedź dla Lena z dnia 05.12.2019
Ciężko to pojęcie względne ;) Tutaj znajdziesz progi punktowe jakie były na poszczególnych kierunkach, w tym na architekturę krajobrazu. W razie szczegółowych pytań zachęcamy do skontaktowania się z Biurem Spraw Studenckich pod nr. 22 59 310 20 lub mailem bss@sggw.pl. Pozdrawiamy
09.12.2019
05.12.2019
Lena
Czy na architekturę krajobrazu ciężko się dostać?
Kaja
Czy jakieś podyplomówki związane z zootechniką, weterynarią itp. polecacie na SGGW?
27.11.2019
08.11.2019
SGGW
odpowiedź dla Luk z dnia 07.11.2019
Zdecydowanie bardziej na aspekt techniczny, chociaż i osoby o zacięciu artystycznym znajdą coś dla siebie
Luk
Cześć. Czy na meblarstwie nacisk położony jest na aspekt technologiczny, czy artystyczny?
07.11.2019
22.10.2019
Wojtek
Wybieram się na weterynarię. Pod uwagę biorę dowolną uczelnię oferującą ten kierunek. Jakie macie opinie o wet. na SGGW? Zajęcia praktyczne, kadra, atmosfera itp.
Julita
Poproszę o opinie na temat kierunku pedagogika:)
29.08.2019
05.08.2019
Ola
Hej , wiecie coś może na temat kierunku projektowanie ogrodu z domem rodzinnym ?
izka
Ile mniej więcej punktów trzeba mieć na technologię żywności?
08.07.2019
06.07.2019
Pff
Kazali robić mojemu chłopakowi praktyki poza Warszawą, a my się tak kochamy, że nie wytrzymamy bez siebie miesiąca. Nie pozdrawiam i nie polecam, a na zajęciach to w kolorowanie się bawią, po czym na egzaminie rzeczy z kosmosu.
bp
odpowiedź dla seba z dnia 19.06.2019
warto!
21.06.2019
19.06.2019
seba
Ochrona środowiska na SGGW - warto? czy Politechnika?
alicja
Studenci weterynarii z różnych uczelni! Piszcie, co myślicie o swoich studiach? Rozważam Poznań i Wrocław, ale inne miasta też wchodzą w grę.
13.06.2019
28.05.2019
Zrozpaczona studentka wnoz vol.2
Jedyne o czym myślą koordynatorzy poszczególnych przedmiotów to to żeby zarobić, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. Studenci na tym wydziale nie są traktowani poważnie, niektórzy mogą poprawiać dane kolokwia, niektórzy nie. Osoby które się uczą z dnia na dzień nie są doceniane. Osoby wykldające bądź prowadzące ćwiczenia mają wygórowane ambicje nie biorąc pod uwagę ogółu. Osoby typu dziekani są obojętni na losy swoich uczniów, nie potrafią bądź nie chcą odpowiedzieć na podstawowe pytania. Zdecydowanie nie polecam tego wydziału uczeni jesteśmy niepotrzebnych rzeczy, przedmiotów. Jest to chyba uczelnia która zarabia najwięcej. Nikt nie powinien być traktowany w ten sposób.
Gdzietakasa
Zarobki po SGGW to ponury żart. 3,5 roku studiów ogrodnictwa na WOBIAK i dostaje najniższą krajową.
24.05.2019
22.05.2019
Zrozpaczony studentka wnoz
Jeżeli chodzi o wydział nauk o zwierzętach to to jest jakiś żart po prostu. Idąc na studia myślałam, że będę mieć styczność z inspirującymi, wspaniałymi wykładowcami, ciekawymi zajęciami oraz że w końcu będę się uczyć tego co mnie interesuję. W programie są zajęcia, na których nie uczymy się rzeczy przydatnych do przyszłej pracy po tym kierunku. Sprawiedliwych i fajnych koordynatorów zliczę na palcach jednej ręki. Studenci są traktowani nierówno. Pracownicy wydziału widzą studentów jako szansa na zarobek. Uczniowie z niewiadomych przyczyn są nie dopuszczani do popraw, poprawy są robione jeżeli już, na absurdalnie trudnym poziomie z materiału, którego nie powinno nawet być. Wykładowcy potrafią być chamscy i nieprzyjemni. Pod koniec roku w wyniku tego wszystkiego zostaje 1/3 studentów, a tylko nieliczni zaliczyli wszystko bez warunku. Wydział obecnie nastawiony jest głównie na zarobek, a szkoda, bo oferta dydaktyczna uczelni wydaje się bardzo ciekawa i przyszłościowa. Ogólnie rzecz biorąc jest mi bardzo przykro, że jesteśmy jako studenci tak traktowani.
Poszukujący
Gastronomia i hotelarstwo? Jak oceniasz? Znasz kogoś kto mógłby ocenić? Jaki inny kierunek polecasz?
12.05.2019
06.05.2019
Magda
Cześć. Możecie powiedzieć coś na temat kierunku Finanse i rachunkowość w trybie zaocznym magisterka. Czy ciężko jest się utrzymać, czy jest dużo nauki? Jak jest z zajęciami w piątki, czy wykładowcy bardzo zwracają uwagę na obecność w tym dniu na zajęciach?
nadziejaumieraostatnia
siema, mam pytanie. mam szanse sie dostac na informatyke/informatyke i ekonometrie z wynikami: polski ~70%, matma podstawa ~60%, angol podstawa i rozszerzenie ~90? czy nawet nie myslec o tym kierunku z tak smiesznymi wynikami? nie mam nikogo znajomego na sggw i niestety nie mam jak podpytac :/ czekam z niecierpliwoscia na odpowiedz i z gory dziekuje! :)
02.05.2019
10.04.2019
Logistyka
Planuje wybrać się w tym roku na SGGW kierunek logistyka. Byłabym wdzięczna za jakiekolwiek opinie o tym kierunku. Trudno się dostać?
o informatyce
musiałbyś porównać programy nauczania na Informatyce, zwłaszcza że jest taka masa specjalności, że w zależności od wyboru konkretnej masz określone zajęcia, Generalnie obszar IT to ogrom i prędzej czy później musisz się stać specjalistą w jakimś weższym zakresie, no nie ma innej opcji, nie znam Wydz. Informatycznego na SGGW, ale opinię uczelnia jako taka ma dobrą, chyba jedną z lepszych jeśli chodzi o państwowe w Wawie co do pozytywnej atmosfery na uczelni.
06.02.2019
31.01.2019
informatyka na SGGW
jak się ma Informatyka na SGGW do Informatyki na Politechnice Warszawskiej? macie jakieś rozeznanie w temacie? z jaką maturą dostaliście się na Informatykę? Jakieś porady?
Magda
Witam, szukam informacji na temat kierunku "Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich" lub kierunków podobnych. Bardzo bym chciała porozmawiać z kimś kto jest w stanie opowiedzieć coś o uczelni, czy warto tam studiować, jak wyglądają lekcje, praktyki, czy wykładowcy są dobrzy itd. Albo skierować mnie w jakieś miejsce gdzie mogę znaleźć takie informacje. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Kontakt: madzikes@vp.pl
06.01.2019
31.10.2018
Filip
Bardzo jestem zadowolony z kierunku informatyka. Dużo ciekawych wykładowców, praktyków. Uczelnia ma bardzo dobry dojazd ze względu na metro na Urysynowie.
Polecam SGGW
Polecam z całego serca! Dlaczego? Piekny budynek, bardzo bogata uczelnia, naprawdę SGGW jest chyba najbogatszą uczelnią w kraju. Ja studiuje weterynarie i jestem bardzo zadowolona. Sam Ursynów bardzo fajny blisko metro to najważniejsze.
27.10.2018
03.09.2018
Weterynaria - pytanie o kierunek
Witam. Mam pytanie do osób, które rekrutowały i studiują weterynarię niestacjonarną na SGGW. Pozim zapewne wysoki jak wnioskują inne opinie. Jednak czy trudno jest się dostać na uczelnię? Wyniki z matur mam takie: 15 % chemia rozszerzona i 33% biologia rozszerzona. Wiem, że nie są to wysokie noty, jednak czy miałabym szansę na dostanie się na studia? Zależy mi na zdobyciu jak największej wiedzy i umiejętności, dlatego decyduję się tylko na tę uczelnię. Czy warto jednak poprawić wynik matur? Rekrutował już ktoś z takim podobnym wynikiem na tę uczelnię na weterynarię i się dostał? Proszę o odpowiedź.
Dietetyka
Czy jest tu ktoś kto studiuje dietetykę na SGGW? Jeśli tak, to polecacie, czy lepiej wybrać Wum?
19.08.2018
17.08.2018
Indeks w Kieszeni
Z opinii kursantów, którzy rekrutowali mając już indeks w kieszeni, wiemy, że ma bardzo praktyczne podejście do studentów. Zapraszamy do powiększenia grona i naszej społeczności na https://indekswkieszeni.pl/
Zagubiona
Hej. Wiecie coś o studiach na kierunku meblarstwo na sggw? Czy potrzeba tam jest teczka z jakimiś pracami ?
10.08.2018
06.07.2018
Eenie meenie miney mo
Hejka. Czy ktoś wie jaki był próg punktowy w 2017 na technologię żywności i żywienia człowieka??? Chodzi mi o studia I stopnia stacjonarne. I ogólnie jak oceniacie uczelnie i ten kierunek na niej. Dzięki z góry :D
Administrator
Komentarz usunięty.
02.07.2018
23.06.2018
finanse i rachunkowosc niestacjonarne
Czy studiuje ktos niestacjonarnie na finansach i rachunkowosci?
Kroppa
Jeśli chodzi o leśnictwo na SGGW to mogę trochę o tym powiedzieć. Ogólnie studia fajne, ciekawe, dużo wyjazdów. Co do zajęć to różnie, jak to na studiach, zależy od przedmiotu i prowadzącego. Będą zajęcia, o których będziecie pamiętać do końca życia, a i takie co będziecie chcieli o nich zapomnieć po wyjściu z sali. Zdarzają się również różne cyrki, ale to chyba na każdej uczelni, jednym z największych moich cyrków był taki, że prowadzący podał wyniki z poprawy zaliczenia ćwiczeń, godzinę przed zaliczeniem wykładów, a bez zaliczenia ćwiczeń, nie można było przystąpić do pisania wykładów. Co do ludzi, to w sumie spoko. Zdarzają się orły, które są na prawdę zajarani lasem, ale i też tacy co nie wiedzą za bardzo co tu robią. Co do poziomu kształcenia, to jest ok, tylko potem ciężko ze znalezieniem pracy w zawodzie :/
13.06.2018
15.05.2018
maturzystka
Mógł by ktoś powiedzieć coś o budownictwie?
Gosia
Jakie macie opinie na temat kierunku informatyka i ekonometria na tej uczelni? Czy informatyka od samego początku jest na bardzo zaawansowanym poziomie? Proszę obecnych studentów i absolwentów o wyrażenie swojego zdania na ten temat. Warto wybrać ten kierunek?
30.04.2018
28.02.2018
Olka
Chciałam studiować logistykę w Warszawie, była to jedyna publiczna uczelnia mająca ten kierunek w swojej ofercie, więc długo się nie zastanawiałam nad wyborem. Nie żałuję, jestem bardzo zadowolona i polecam serdecznie! Zajęcia bardzo ciekawe, trzeba się trochę przyłożyć przy sesji oczywiście, ale jak to się mówi "dla chcącego nic trudnego".
Administrator
Komentarz usunięty.
16.02.2018
11.02.2018
weterynaria
Jak duża jest konkurencja na weterynarii? z jakimi maturami się dostaliście i ile jest dziewczyn na roku? Jakieś wskazówki i rady dla zainteresowanych tematem?
alehandro
zadna inna szkola w Polsce nie daje takich szans na miedzynarodowa kariere w najlepszych korporacjach jak sggw, przy tym niesamowity nacisk na wpajanie wartosci, sto lat dla dr Mossakowskiej oraz perelek z Wageningen
22.01.2018
15.01.2018
milena
Moglby Mi ktos napisac czy mam szanse na logistyke bez matury rozszerzonej z matematyki , ale rozszerzenie z angielskiego i geografi?
matt92
Świetna uczelnia! Szczerze polecam architekturę krajobrazu!!
31.10.2017
03.10.2017
K
Jest tu ktoś z leśnictwa, albo chociaż orientuje się jak te studia wyglądają? Na maturze zdaję biologię, geografię i rozszerzony angielski. Czy bez rozszerzenia z matmy w liceum dam sobie radę? Bo z dostaniem się nie powinno być problemów, ale nie wiem co potem. Pod uwagę biorę leśnictwo, albo górnictwo i geologię na AGH, ale tu też plany krzyżuje mi matma ;) Jaka jest atmosfera na studiach? Czy wykładowcy są w porządku w stosunku do studenta? I pytanie ogólne odnośnie uczelni - jak wyglądają lektoraty z języków? Jest tylko angielski, czy są też inne języki? I ile godzin w tygodniu? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź
odp dla Natalia
Nasza trójka z UM mieliśmy już podstawy opanowane i tam pogłębialiśmy wiedzę. Ale było na tych studiach z nami kilka osób zupełnie nowych i radziły sobie z materiałem. Myślę, że jeśli będziesz miała odpowiedni wkład własny w przyswajanie materiału to zdecydowanie poradzisz sobie na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Wykładowcy super liga i specjaliści więc na pewno mogą Cię sporo nauczyć. P.S. Myślę że dobrze wybrałaś i będziesz zadowolona. Dwaj nasi znajomi z UM wybrali się na identyczne studia do innej państwowej uczelni (która niby jest nr 1) ale byli mocno rozczarowani. Zapłacili 6500 zł (czyli 2500zł więcej niż na SGGW) ale poziom był marny. Kilku profesorów, którzy nie mieli pojęcia o zmówieniach powymądrzało się jaki to system SZP jest ważny i tyle. Przyszedł były Prezes UZP do nich który tam wykładał i który ponoć obejmował patronatem tylko te uczelnie gdzie prowadzi lub prowadził zajęcia. Rzucił parę haseł i bon motów i się zmył. I takie to były dla nich studia. 2 osoby były, które coś im sensownego wniosły - resztę marnie oceniali .
02.10.2017
26.09.2017
Natalia
Dla Marli: Ja prawdopodobnie rozpocznę od października Zamówienia Publiczne na SGGW. Czy masz może więcej informacji? Czy studia te będą wystarczające żeby rozpocząć samodzielnie pracę na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych?
odp dla Marli
Byłam wraz z dwójką znajomych z pracy "Urząd Miasta" na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW dwa lata temu. Ja i znajomi byliśmy bardzo zadowoleni. Warunki do studiowania ok, wykładowcy merytoryczni praktycy. Sporo nam pomogli rozwiązać naszych dylematów z pracy. Początkowo wybrałam się na te studia dla samego papierka i skuszona bardzo dobrą ceną w porównaniu do konkurencyjnych uczelni. Po ukończeniu studiów widzę że było mi potrzebne uporządkowanie mojej wiedzy pomimo, iż się zajmuje zamówieniami od 8 lat. Z czystym sumieniem mogę polecić te studia podyplomowe na SGGW.
21.09.2017
12.09.2017
karko9
Mam pytanie do osób, które w tym roku dostały się na weterynarie. Interesuje mnie jaki % uzyskaliscie na maturze z biologii i chemii a także jak poszły podstawy.
Ciekawa
Może mi ktoś napisać czy trudno się dostać na Hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich? Jakie są opinie o tym nowym kierunku?
28.08.2017
23.08.2017
do Ciekawa
Już pewnie nie oczekujesz odpowiedzi ale dla przyszłych pytających - warto. Bardzo mi się podoba podejście do studenta, dobra infrastruktura uczelni, wiadomo - pedagogika to nie medycyna ale jak chcesz się opieprzać 3 lata to raczej szukaj innej uczelni ;)
Marli
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat studiów podyplomowych na SGGW? Chodzi mi o zamówienia publiczne ? Jaki jest poziom trudności, jacy są wykładowcy ?
27.07.2017
27.07.2017
marli
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat studiów podyplomowych? Chodzi mi o zamówienia publiczne ? Jaki jest poziom trudności, jacy są wykładowcy ?
Ciekawa
Czy warto studiować na SGGW pedagogike?
05.07.2017
29.06.2017
WNE
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak jest na kierunku Zarządzanie na magisterce na SGGW? Czy trudno, czy łatwo, o co chodzi z tym podziałem na małe (chyba kilkuosobowe) grupy?
kate
Uczelnia bardzo dobra, na wysokim poziomie. Skończone mam tu 2 kierunki (zootechnika i rolnictwo) wykwalifikowana kadra akademicka, w dziekanacie również można uzyskać wszelkie niezbędne informacje.
27.06.2017
27.06.2017
Tina
cięszko się dostać na logistykę?
Kandydatka
czy ktoś może sie wypowiedzieć który lepszy kierunek ekonomia czy fir?bo raczej po komentarzach które tu przeczytałam nie biore pod uwagę zarządzania, moi znajomi też mi odradzają :(
31.05.2017
28.05.2017
Weterynaria
Chciałbym dowiedzieć się ile mniej więcej trzeba mieć procent z rozszerzeń z biologii i z chemii, żeby myśleć o weterynarii? Z biologią nie ma u mnie problemu, ale z chemią może być max jakieś 75%. Mam szanse się dostać?
Technologia żywności
Co sądzicie o technologii żywności i żywieniu człowieka na SGGW? Studiuje ktoś? Jaki klimat? Czy z maturą na ok. 40% z chemii lub biologii mam szansę się dostać?
26.05.2017
19.05.2017
matma
Jasne, to nie jest zły wynik, ja miałam niewiele wyższy ;)
Maturzystka
Czy mam szansę dostać się na finanse i rachunkowość zdając tylko z rozszerzeń matematykę na około 60%?
10.05.2017
07.05.2017
Natalia
Hej! Czy osoby, które nie zdają biologii ani chemii, tak naprawdę tylko podstawa z matmy, polskiego i angielskiego by była brana pod uwagę - maja szanse dostać się na gastronomię i hotelarstwo? Niestety zdaje tylko rozszerzona geografie, a chciałabym iść na ww kierunek :( czy opłaca się w ogóle rejestrować?
okularnica
hej :) mam pytanko dotyczące wydziału ekonomicznego, chce się przenieść w tym roku z innej uczelni na ten wydział, czy przepiszą mi oceny? jak atmosfera między ludźmi i kontakt student-wykładowca? polecacie sggw?
29.04.2017
28.04.2017
do: Maturzystka2017
Przedmioty rekrutacyjne na tym kierunku to: matematyka, język obcy nowożytny, język polski/geografia/wiedza o społeczeństwie/historia , więc jak najbardziej masz szansę! Powodzenia!
Beata
Może ktoś wypowiedzieć się o kierunku informatyka i ekonometria (mgr. zaoczne) ? Czy osoba, która ma licencjat z ekonomii da radę 'przejść' przez ten kierunek ?
22.04.2017
18.04.2017
Maturzystka2017
Czy mam szanse dostać się na Finanse i Rachunkowość zdając matme, polski, angielski na podstawie i polski angielski wos na rozszerzeniu ?
hodowla i ochrona dzikich zwierząt
Jak dla mnie: kierunek bardzo ciekawy skupiający się głównie na zoologii, oczywiście nie ominie się ekologii czy zoopsychologii. Studia ciekawe, praktyczne, jak porównywałam opinie z koleżankami z zootechniki, miałam wrażenie, że hodowla i ochrona jest zdecydowanie ciekawsza.
21.02.2017
20.12.2016
Re22
Co możecie powiedzieć na temat kierunku "hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich" na SGGW? ;)
rozczarowana
Robiłam magisterkę na WNE z zarządzania i powiem jedno: jestem mega zażenowana. Pierwszy rok a dokładnie II semestr jest najcięższy ze wszystkich, mnóstwo wiedzy teoretycznej kilka projektów naraz nawet 3 egzaminy w jednym dniu. Zero praktyki. Przedmioty specjalnościowe dopiero na 2gim roku mgr. W dodatku specjalność zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie absolutnie nie ma nic wspólnego z nazwą. Szukać przedmiotów związanych z marketingiem to jest jak szukanie igły w stogu siana. Na powyżej wymienionej specjalności są takie przedmioty jak: zarządzanie i finansowanie oświaty, konsument i innowacje, Zarządzanie gospodarstwem rolniczym TQM z elementami 6 sigma System HACCP w produkcji i dystrybucji żywności Prawo żywnościowe i znakowanie żywności Modele kompetencyjne w ZZL Kapitał ludzki w organizacjach przyszłości Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością wg ISO. Takie przedmioty są do wyboru na specjalności związanej z marketingiem. Żenada po prostu żenada. Jeśli będziecie chcieli wybrać się na magisterkę na WNE to stanowczo odradzam. Jest bardzo mała szansa pogodzenia studiów z pracą i wykładowcy mało łaskawie patrzą się na osoby pracujące. PS. na SGGW nie przepisują ocen z przedmiotów które zaliczyło się na poprzedniej uczelni!! Mój kolega skończył ekonomię mgr na sggw i poszedł dodatkowo na zarządzanie też na mgr , powtórzyły się 3 przedmioty z mgr, ten sam sylabus i podobni prowadzący i wiecie co? NIE PRZEPISALI MU OCEN i znów musiał się męczyć z tymi samymi przedmiotami.
14.12.2016
14.12.2016
rozczarowana
Robiłam magisterkę na WNE z zarządzania i powiem jedno: jestem mega zażenowana. Pierwszy rok a dokładnie II semestr jest najcięższy ze wszystkich, mnóstwo wiedzy teoretycznej kilka projektów naraz nawet 3 egzaminy w jednym dniu. Zero praktyki. Przedmioty specjalnościowe dopiero na 2gim roku mgr. W dodatku specjalność zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie absolutnie nie ma nic wspólnego z nazwą. Szukać przedmiotów związanych z marketingiem to jest jak szukanie igły w stogu siana. Na powyżej wymienionej specjalności są takie przedmioty jak: zarządzanie i finansowanie oświaty, konsument i innowacje, Zarządzanie gospodarstwem rolniczym TQM z elementami 6 sigma System HACCP w produkcji i dystrybucji żywności Prawo żywnościowe i znakowanie żywności Modele kompetencyjne w ZZL Kapitał ludzki w organizacjach przyszłości Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością wg ISO. Takie przedmioty są do wyboru na specjalności związanej z marketingiem. Żenada po prostu żenada. Jeśli będziecie chcieli wybrać się na magisterkę na WNE to stanowczo odradzam. Jest bardzo mała szansa pogodzenia studiów z pracą i wykładowcy mało łaskawie patrzą się na osoby pracujące.
Rozczarowana studentka I roku
Jestem bardzo zawiedziona tą uczelnią i prawdopodobnie od października ją zmienię. Zacznę od tego ze na zajęciach często są podawane błędne informacje, przez co ciężko się czegoś nauczyć i przygotować do kolokwium czy sesji, kontakt z kimkolwiek jest możliwy tylko w tradycyjny sposób, spotykając się oko w oko z prowadzącym (pod warunkiem ze uda wam się go złapać). Ponadto prawie nikt nie odpowiada na maile, ehms to żart, nie ma tam kompletnie nic, obecności, punktów, nic. Prowadzący mylą pojęcia kolokwium i wejściówka co może nie jest jakimś szczególnym wykroczeniem ale mnie razi, bo na początku kompletnie nie było wiadomo czego się spodziewać. Budynki są zaprojektowane przesadnie symetrycznie i ciężko się w nich odnaleźć. Uczelnia funkcjonuje do godziny 20 co również jest ogromnym minusem bo uwierzcie mi, ciężko się skupić na przyswajaniu nowych informacji o godzinie 19 gdy jesteś na nogach od 6. Poza tym część przedmiotów jest robiona na "odwal się", informacje na tablicach bywają błędne i nie zgadzają się z rzeczywistym stanem rzeczy.
12.12.2016
07.12.2016
życzliwy student SGGW
Jeśli ktoś chce wybrać się na wydział ekonomiczny stanowczo odradza. Prowadzący poza nielicznymi wyjątkami bezczelni i w dodatku często bez wiedzy. Są tutaj prowadzący od wszystkiego którzy poprowadzą każde zajęcia jak i wielcy doktorzy ba nawet profesorowie który mówią ciągle o tym samym. Na pytanie z sali nie odpowiadają bo nie wiedzą. Nie mam pojęcia jak to się dzieje ale tak jest. O dziekanacie tego wydziału i osobach w ogóle nim zarządzającym nie wspomnę. Sami chcą uczyć zarządzania a nie mają o tym zielonego pojęcia. Tak jak licencjat był do przełknięcia pomimo powtórek z rozrywki tak magisterka to jakaś porażka. Nie ma tu żadnej kontynuacji a jedynie powtarzanie materiału. Ba prowadzący nie widzą nic złego w tym że wytłumaczą coś od początku dla osób które są z innego kierunku nijak nie współgrającego. Dla mnie żenujące. Radzę omijać tę uczelnię bo słyszę że i inne wydziały maja podobny burdel jak WNE. Szkoła szczyci się że jest taka nowoczesna i w ogóle a w rzeczywistości to głęboki PRL.
luźne info
moja znajoma przeniosłą się z PW na SGGW, właściwie to nie miała wyjścia bo nie zdobyła zaliczeń po I semestrze, wycisk mieli mega na polibudzie, był płacz i histeria. Zrobiła poł rou przerwy i poszła od nowego na SGGW. To typ raczej ambitej bestyjki, ale mówi że klimat jest nie do porównania lepszy, sympatyczniejszy, ludzie bardziej życzliwi, nie ma nagonki i presji, ogólnie jest zadowolona. Aha - nie wiem, jaki kierunek teraz wybrała mówiła mi, ale zapomniałąm. Na PW było to coś z matematyką.
23.11.2016
15.11.2016
NIka
Może ktoś napisać coś o dietetyce? Jak to wygląda na tej Uczelni czy lepiej celować w WUM?
Pazii
Pierwszy rok jest najtrudniejszy ale to chyba reguła na większości uczelni i kierunków. Najwięcej zajęć, dość obszerne egzaminy dlatego polecam się przyłożyć, potem będzie już z górki. Nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę bo zwyczajnie nie dasz rady. Przez pierwszy rok trzeba przebrnąć żeby na 2 było już łatwiej.
30.10.2016
02.10.2016
kk006
Cześć! Właśnie rozpoczynam swoją przygodę na kierunku Ochrona Środowiska na SGGW, czy ktoś mi może coś powiedzieć na temat pierwszego roku ? Jak to wygląda? Czy jest dużo nauki? Pytam ponieważ studiuje jeszcze jeden kierunek tylko że zaocznie.
Radek
Zdaje na maturze matme/fizyke/angielski ( z rozszerzen) i szukam jakis studiow dla siebie, na poczatku myslalem o politechnice wroclawskiej/warszawskiej, dokladnie o automatyce i robotyce na tych uczelniach, bo to dobry kierunek i jest po tym praca, ale pomyslalem troche i stwierdzilem,ze moja mocna strona nie jest mechanika/roboty/elektronika/informatyka, a matematyka i analityczne myslenie. Szukam studiow dla siebie, jesli ktos ma jakis pomysl to prosze o pomoc. Jak dotad myslalem o logistyce na UEW, lub WAT'cie,albo jakis finansach i rachunkowosci,czy czyms takim. Tylko nie wiem ktore uczelnie naleza do tych najlepszych w Polsce. Myslalem tez o SGH,ale mam niewielka szanse,ze sie dostane. Jesli ktos ma jakies pomysly to niech pisze tu,albo na email radoslaw.przybysz@onet.pl
01.10.2016
27.08.2016
radomski
w Bydgoszczy jest świetny kierunek ZOOFIZJOTERAPIA, czy ktoś wie czy coś takiego będzie na SGGW?
buum
Witam, czy mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat budownictwa? Czy jest ciężko? Lżej jest na zaocznych czy dziennych?
09.07.2016
06.07.2016
Administrator
Komentarz usunięty - naruszenie zasad regulaminu.
Ola
Myślę o wyborze kierunku Meblarstwo na SGGW. Czy ktoś mógłby podzielić się opinią o tym kierunku? Warto się na niego wybrać?
02.07.2016
29.06.2016
Studentka zaoczne
Jadą na opinii którą wyrobili sobie lata temu...studentami sie nie przejmują no bo po co wypłata będzie z warunków...załatwić coś w dziekanacie graniczy z cudem ( a dziekanat powinien być po to żeby można było załatwić wszystkie sprawy (no chyba ze sie mylę ) tak wcale nie jest). Języki są porażką...wymagają a nie nauczą...Dziekanat językowy...Panie tak miłe ze mówią do widzenia i rzucają słuchawką..... Dodam jeszcze ze sesja zaczyna sie w lipcu zazwyczaj wiec jest to najdłuższe nauczanie.
Maturzystka
Czy cięzko jest się dostać na ekonomie? jakie mniej wiecej trzeba miec wyniki? Jaki jest wybór zajęć w ramach wf?
22.06.2016
07.06.2016
helmut43
czy może się ktoś wypowiedzieć na temat pedagogiki na SGGW?
Kandydatka
Witam, stoje przed ważnym wyborem jakim są studia. Jaki kierunek polecacie na SGGW? (z naciskiem na matmę)
05.06.2016
12.05.2016
Masha
trudno jest dostać się na ogrodnictwo ewentualnie ewentualnie zootechnikę?
maturzystka
Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat budownictwa-zaoczne. Ciężko jest się dostać i ukończyć ten kierunek?
11.04.2016
11.04.2016
(nie)Studentka
Może jednak zbyt ostro wyraziłam się o kadrze, bo wszystko zależy, na kogo się trafi.
(nie)Studentka
No cóż, zaliczyłam wszystko i to z całkiem dobrą średnią [ponad 4], więc troszkę się mylisz. :)
10.04.2016
09.04.2016
do (nie)studentka
Czy przypadkiem nie pomyliłaś uczelni? Albo lepiej! Nie zaliczyłaś przez lenistwo jakiegoś przedmiotu i chcesz wyrzucić złe emocje obsmarowując naprawdę dobrą uczelnię? Studiuję na SGGW i nie zgadzam się z ani jednym Twoim słowem!
(nie)Studentka
Studia Technologia Żywności i Żywienie człowieka na SGGW to teoretycznie najlepsze studia żywnościowe w Polsce - teoretycznie ;) Z każdej strony represje, brak poszanowania dla studenta, wprowadzanie zamętu wśród studentów. Studenci również nie są lepsi - osoby, które nie umieją liczyć ani podstaw matematyki przechodzą na następne semestry. Jak to możliwe, by przy kierunku INŻYNIERSKIM mieć problemy z podstawowymi działaniami matematycznymi? Czysty wyzysk i zarabianie na warunkach, ale wszystko działa w obie strony w przypadku osób, które ciągną stypendia na oszukanych papierach.
09.04.2016
18.03.2016
zaciekawiona
Hej :) studiuje ktoś z Was na tej uczelni meblarstwo? Chętnie poznam Wasze opinie i opis tego kierunku od strony uczęszczających.
paula
Witam was. Chcialabym za rok od marca isc na podyplomowe z zarzadzania gastronomia. Czy jest w stanie sie ktos wypowiedziec?
14.03.2016
08.03.2016
Magel
Trudno się dostać na kierunki typu: zootechnika, ochrona środowiska, ogrodnictwo? pytanie kieruje to zeszłorocznych maturzystów ;)
Agnes
Studiuję ochronę środowiska i jestem zadowolona ze studiów. Aczkolwiek oprócz przyjemności jest też sporo nauki, ale wiadomo- po coś się na studia idzie... Część budynków jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ale niestety nie wszystkie. Dużą zaletą tej uczelni jest fakt, że budynki są dość blisko siebie i w przypadku gdy studiujemy międzywydziałowy kierunek nie przeszkadza aż tak bardzo chodzenie z budynku do budynku jak to jest na niektórych innych uczelniach. Bardzo ciekawymi wydarzeniami na tej uczelni nie tylko dla studentów są Ursynalia i Dni otwarte SGGW, na które na prawdę warto pójść. Akademiki różnią się standardem- są takie które bardziej przypominają zwykłe mieszkania są i takie które są w nieco gorszym standardzie, ale ogólnie tragedii nie ma. Blisko jest przychodnia dla studentów oraz biblioteka, gdzie są miejsca ciszy a także miejsca gdzie ze znajomymi można omawiać projekty, rozmawiać. Na uczelni znajduje się sporo parkingów na ziemnych oraz jeden spory parking podziemny z zielonym dachem (nowość :) ). Ogólnie prowadzący są różni, ale jeśli się umie to się zda. Polecam, jeśli ktoś się zastanawia nad wyborem studiów to SGGW jest dobrym wyborem przynajmniej jeśli chodzi o nauki przyrodnicze.
05.03.2016
18.02.2016
jenny07
Właśnie rozpoczęłam studia podyplomowe na SGGW, jestem bardzo zadowolona. Długo rozważałam czy kontynuować naukę, ale prawdą jest, że ukończenie podyplomówki , tak jak powiedziała osoba wcześniej, daje nam większe perspektywy w znalezieniu lepszej i bardziej satysfakcjonującej pracy. Polecam portal http://studiapodyplomowe.net.pl/, który świetnie przybliży temat studiów podyplomowych.
hans
ja miałem taki plan ale jednak wybrałem podyplomówkę w lekko innym kierunku, o nieruchomościach trochę czytałem, ponoć zrobienie podyplomówki z tego jest bardzo pomoce w znalezieniu konkretnej pracy nie polegającej tylko na siedzeniu za biurkiem za najniższa krajową...
02.01.2016
13.10.2015
123456
Hej czy ktoś wybiera się na studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami ?
Samanta
Jest ktos na kierunku architektura krajobrazu? Czy trudno jest, jaka jest ogólnie atmosfera?
25.09.2015
03.08.2015
syl.92
Studiuję bezpieczeństwo żywności i po 2 latach studiów muszę stwierdzić, że SGGW w Warszawie to szkoła prezentująca bardzo wysoki poziom. Nauki jest na prawdę sporo, tylko systematyczna praca gwarantuje sukces, gdyż nie da się tak obszernego materiału ogarnąć na 2 dni przed egzaminem... Wykładowcy w porządku, atmosfera na uczelni również, panie z dziekanatu też da się oswoić ;)
Janek I. - Rusty Sparks
Przychylam się do prośby Damiana. Co powiecie o NIESTACJONARNEJ, INŻYNIERSKIEJ INFORMATYCE? Opłaca się studiować? Dobry czy niski poziom? Ktoś studiował, ma doświadczenia z tym kierunkiem studiów na SGGW i mógłby opisać swoje doświadczenia? Z góry dziękuję.
09.06.2015
31.05.2015
budownictwo
kto jest na Budownictwie i może napisać więcej, jak się tu studiuje?
gastronomia i hotelarstwo
jakieś opinie o tym kierunku?
22.03.2015
07.01.2015
drewno
Studiuje ktoś na kierunku technologia drewna? Interesują mnie opinie, czy warto tam iść, czy gdzieś indziej?
logistyka
jak jest na kierunku Logistyka? interesuje mnie wszystko, wiec piszcie, jak trudne zajęcia, jacy wykladowcy, jaki odsiew po pierwszym roku, itd.
13.05.2014
31.01.2014
bongo
moja dziewczyna tu studiuje - ani ona, ani nikt z jej znajomych z sggw nie powiedzą niz złego na uczelnię, wiadomo ze zawsze cos sie znajdzie w sesji, co podniesie cisnienie, ale ogolnie mówią, że spox
KoT
MINUSY: rektor Szymański nie lubi studentów! - na kampusie skończyła się zabawa i grillowanie, kampus niestety umarł :( Oprócz tego robi krzywe numery i niestety nie zachowuje się na poziomie w relacjach pozamedialnych. Ma dwie twarze - jedną na pokaz, drugą prywatną... Na wydziałach jest różnie - na WMW niektórzy prowadzący bardzo skutecznie utrudniają życie studentom, nie próbują nawet zobaczyć "człowieka w człowieku" - i to najczęściej ci uczący najtrudniejszych przedmiotów. Co z tego, że akademiki ładne, jak nie ma tam studenckiego życia? Co z tego, że nowoczesne sale, jak się ich nie używa? Co z tego, że jest centrum wodne, jak nikt nie może tam wchodzić? Co z tego, że na WMW jest dużo ćwiczeń, jak większość jest prowadzona w formie seminariów? (W tym chirurgia!) Co z tego, że jest możliwość wyjazdów na zagraniczne praktyki, jak niektórzy prowadzący nie pozwolą na pisanie egzaminu w innym terminie przez wzgląd na taki wyjazd? (nawet wcześniej niż wszyscy! nawet nie można się umówić na odpowiedź ustną zamiast pisemnej ze wszystkimi). Jestem studentką, która jest w 1 kategorii stypendialnej, dla mnie bomba. Ale kolega nie trafił na tą listę, chociaż teoretycznie by się załapał - bo inni nie pooddawali indeksów (a liczy się 10% z tych co oddali) - i to nie z własnego lenistwa, tylko przez prowadzących, którzy potrafią wpisywać oceny 2 miesiące, a jeszcze w dodatku kilku osobom się nie podpisać. Ale tutaj oczywiście rektor dał termin ostateczny i kolega wylądował pod kreską. I podobno teraz są jakieś jaja z akademikami - nie liczą w ogóle kto ile zarabia, tylko kto pierwszy ten lepszy! A potem brakuje chętnych - i koleżanka w trójce mieszkała 2 miesiące sama. Musieli zwerbować ludzi spoza uczelni. Nie podoba mi się jak jest zarządzana uczelnia. Bardzo niefajnie. A ci którym uda się uczepić stołków tworzą sobie kółko wzajemnej adoracji i tak trwają bez sensu.
31.01.2014
20.09.2013
lalamido
dostalam sie na technologie zywnosci i zywienie czlowieka teraz dochodze do wniosku ze zle zrobilam,Nie mam zamilowania do zywnosci,raczej mi po drodze matematyka ,finanse,administracja.Zaluje ,no ale coz za gapowe sie placi.Zaczne studia ,zobacze moze polubie w co watpie.
za Łódź dziękujemy
ktoś oszalał z tymi wpisami o Łodzi, juz trzeci raz widzę ten sam wpis, jak ktoś szuka info o SGGW, to raczej mało prawdopodobne, by zainteresowala go szkola w Łodzi, nie wiem Bartek, co z tego masz, ale daruj sobie Stary, bo to przegięcie jest
17.09.2013
11.09.2013
szymi
znajoma teraz bedzie na II roku technologii żywienia bodajże, ona jest zadowolona, gorzej, ze gada tylko o studiach i o niczym wiecej z nia nie porozmawiasz, może tam hodują dziewczyny jak rosliny :-)
kasiaabsolwentka
Sesja letnia 21lipiec! pierwszy zjazd -ostatni weekend WRZEŚNIA, wykłady w piątki od 8 rano. NA ZAOCZNYCH. Jedna możliwa nieobecność na zajęciach. dziekanat czynny tylko w tygodniu do godziny 15 tylko w tygodniu. ZERO CHODZENIA NA RĘKĘ STUDENTOM. Tylko dajcie kasę i mamy was gdzieś. Studiowałam tam również dziennie było super, ale zaocznie to POMYŁKA. Pani Rektor niech się Pani ogarnie bo to jest absolutny brak szacunku dla ludzi, którzy PRACUJĄ i chcą się kształcić.
29.08.2013
08.08.2013
absolwent biotechnologii
Widząc, co się dzieje z SGGW (włączenie biotechnologii do wydziału ogrodniczego), odradzam naukę tutaj. Równia pochyła.
metiu
Dostałem się na żywienie człowieka i ocenę żywności-dzienne. słyszałem że pierwszy semestr najtrudniejszy, sama chemia i matma. Może wiecie coś więcej na temat tego kierunku???
21.07.2013
10.07.2013
nowa
dostałam się na żywienie człowieka i ocenę żywności (zaoczne), czy mógłby mi ktoś powiedzieć coś o tym kierunku ? czy jest ciężko się utrzymać ?
dada
Możecie powiedzieć coś na temat kierunku finanse i rachunkowość w trybie zaocznym? Czy ciężko jest się utrzymać, czy jest dużo nauki? A no i jak z matematyką, bo słyszałam że z tym jest ciężko...
07.07.2013
23.06.2013
chemik
szukam studiów związanych z chemią, wpadł mi w oko kierunek technologia żywności i żywienie człowieka, czy ktoś udzieli mi informacji jak te studia wyglądają, jacy są wykładowcy, czy to w ogóle kierunek warty polecenia? zauważyłam też że na ten kierunek są bardzo niskie progi, czy to znaczy że poziom też taki niski?
Technik
Czy trudno jest się dostać na budownictwo ?
04.05.2013
18.04.2013
Basia
Bardzo chciałam dostać się na finanse i rachunkowość do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale mimo niezłych wyników z matury nie udało się w pierwszej, drugiej, trzeciej rekrutacji... Żałuję i nadal mnie tu ciągnie dlatego będę próbować dalej, może w tym roku mi się uda :)
Biolog
Kierunek wiodący, przynajmniej taki powinien byc... Jednak atmosfera tej uczelni pada, prestiż i wyposażenie także. Nikt nie zastanawia się nad programem studiów, który jest przestarzały i przepełniony. Wydział uczy zgodnie z zasadą - nauczymy was wszystkiego, czyli niczego. Dla ludzi wybierających się na mgr, specjalnośc mikro - nie tutaj. Nie ma czasu na robienie badań, nie ma czasu na rozwijanie umiejętności czy pogłębianie zainteresowań. O pracy i zdobywaniu doświadczenia można pomarzyc.
02.04.2013
18.03.2013
Pani Biolog
Prestiż, zdecydowanie wyższa poprzeczka niż na UW. Jednak od wielu znajomych (i sama) stwierdzam, że coś złego dzieje się z tą uczelnią. Jest ciężko, wymagająca kadra. Jednak co można powiedzieć o uczelni, która nie ma pieniędzy na badania w ramach pracy mgr?
Dzikus20
Szkoła przyjazna, otwarta, wykładowcy gotowi pomóc. Kierunki interesujące i odpowiednie na panujące zapotrzebowanie. Ogromna biblioteka, WiFi wszędzie, swobodny dostęp do komputerów, duży kampus i eleganckie akademiki! Polecam! :)
22.02.2013
09.02.2013
maturzystka
zastanawiam sie nad SGGW zdaje dodatkowo rozszerzony polski i geografie. mysle na zarzadzaniem z matmy ucze sie na dobre 3 dam rade? druga opcja jest pedagogika. NAJWAZNIEJSZE CZY DOSĆ ŁATWO SIE DOSTAĆ?
aleks
Czy ktoś tu może skończył Inżynierię Środowiska, jak z pracą po SGGW? czy zwracają uwagę na to że to nie politechnika?
14.11.2012
05.11.2012
TAK
Nazwa nic nie znaczy :) wcale nie jest dużo kierunków związanych z rolnictwem. Można studiować na SGGW coś, co zupełnie mija się z gospodarstwem wiejskim :) dlatego nie ma co się przejmować nazwą. A szkoła jest naprawdę bardzo dobra. Trudno jest się dostać, progi są bardzo wysokie więc samo to już świadczy o poziomie. Znam wiele osób, które wiele by dało, żeby studiować właśnie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie :)
liwia
Ogólnie to szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie troche mnie odpycha nazwą, ale z drugiej strony wiem że oferowane przez nią kierunki sa bardzo na czasie, kiedy właśnie duży nacisk kładzie się na rolnictwo, wspierane często przez fundusze europejskie. z tego względu zastanawiam się nad tą uczelnią. jaki jest tutaj najbardziej przyszlosciowy kierunek?
01.09.2012
06.08.2012
policjant
Zawsze interesowałam się naukami przyrodniczymi, już w podstawówce przyroda była moim ulubionym przedmiotem. Dlatego wybrałam się na studia na kierunku leśnictwo. Nikt z mojego otoczenia nawet się nie dziwił. Studia są super, szczególnie lubię zajęcia w terenie! Nie ma to jak uczyć się czegoś co się lubi!
adarr
Studiuje na SGGW, ogólnie to najbogatsza uczelnia w Polsce więc sprzęty, aule, sale zajęć są bardzo ładne i na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje też duży, ładny kampus na którym można się integrować ze studentami;) Wykładowcy różni, czasem są totalnie na luzie, a czasem się trafi ktoś u kogo trzeba się ostro wziąć za naukę bo ciężko zaliczyć, ogólnie do przejścia;) Poziom nauczania w miarę wysoki, choć niektóre przedmioty nie potrzebne,Ilość nauki zależna od kierunku, ja studiuje Ogrodnictwo i Architekturę Krajobrazu więc nauki dużo, na socjologii czy pedagogice bardzo mało:)
06.08.2012
01.08.2012
anna
spoko staż właśnie skończyłam, właśnie dzięki tej uczelni się na niego dostałam, bardzo fajnie że coś takiego ofarują. Samej byloby mi ciężko coś znaleźć, ale otrzymałam pomoc od uczelni i było naprawdę super! ;)
nina
studiowałam tutaj ochronę środowiska, mogę powiedzieć tyle: nauka nauka nauka nauka, bez końca, wykładowcy wymagają... uczysz sie zdajesz nie uczysz sie nie zdajesz przynajmniej na moim wydziale, co do ludzi to panuje nieustająca rywalizacja o oceny (przynajmniej w mojej grupie)
01.08.2012
19.07.2012
weterynaria
@bardzook: jak tu jeszcze kiedyś zajdziesz i to przeczytasz to daj znać jakie miałaś wyniki. ja też chcę dostać się na weterynarię bo zawsze twierdziłam że wolę leczyć zwierzęta niż ludzi, w domu mieliśmy kilka psów i kotow i miałam do nich dobrą rękę. niestety boję się matury z biologii, że może nie pójść mi wystarczająco dobrze i zrujnować wszelkie nadzieje na studia, dlatego w tym roku chcę wykuć cały materiał!
weterynaria
@bardzook: jak tu jeszcze kiedyś zajdziesz i to przeczytasz to daj znać jakie miałaś wyniki. ja też chcę dostać się na weterynarię bo zawsze twierdziłam że wolę leczyć zwierzęta niż ludzi, w domu mieliśmy kilka psów i kotow i miałam do nich dobrą rękę. niestety boję się matury z biologii, że może nie pójść mi wystarczająco dobrze i zrujnować wszelkie nadzieje na studia, dlatego w tym roku chcę wykuć cały materiał!
19.07.2012
11.07.2012
bardzook
Ja jestem studentką na kierunku weterynaria.Było ciężko się dostać, ciężko jest też się utrzymać. Ale warto, bo jednak weterynarz to zawód ktory zawsze będzie potrzebny, choć czasem żałuję że nie wybrałam stomatologii. Jednak ogólnie to niestety to czego uczymy się w szkołach nie stanowi prawie żadnej podstawy dla wiedzy przyswajanej podczas studiów, jest duży przeskok z materiałem i na to trzeba się przygotować Ale jak już się wpadnie w rytm to jest dobrze.
marta
wydaje mi się, ze jak szkoła jest tak znana to nie będzie problemu z liczbą chętnych. Ja złożyłam papiery na towaroznawstwo, i mam nadizeję że będzie wystarczająca ilość osób żeby go otworzyć ale też nie aż tak dużo, żebym się nie dostała :))
06.07.2012
28.06.2012
frage
w ogóle popularna jest ta szkoła, otwierają wszystkie kierunki? bo ja jestem zainteresowana architekturą krajobrazu, ale nie mam pojęcia jaka tu jest tendencja. jest tutaj poza tym jakiś egzamin wstępny?
tyga
swietne jest to, ze stworzyli cała witryne dla kandydatow, wszystko przejrzyste i proste do ogarniecia, naprawdę zachęcające. chciałabym studiować technologię drewna, bo mój tata też ukończył ten kierunek, tylko obawiam się, że nie podołam... :(
17.05.2012
17.05.2012
fałnd
bardzo dobra uczelnia, co potrafi się ustawić. załatwia nam płatne staże na wakacje, która inna szkoła tak robi ? Z tego co się orientuj, to jest ich naprawdę mało. Polska trochę kuleje jeśli chodzi o te staże i praktyki. naprawdę warto tutaj studiować, jeśli ktoś ma zainteresowane zbliżone do profilu kształcenia, bo w innym wypadku nic tutaj dla siebie ciekawego nie znajdzie i na samej uczelni też się nie odnajdzie
sggwww?
A mnie znowu, to się wydaje, że ta szkoła, to ewidentnie pod jakąś agroturystykę lub hodowlę krów. Z całym szacunkiem dla hodowców itp, ale tak trochę na siłę dorzucone są niektóre kierunki i nie pasują mi do nazwy uczelni, co też koliduje trochę z wiarygodnością prezentowanej w danym zakresie wiedzy i nauczania
31.03.2012
21.03.2012
easy
Z tą fajnoością bym nie przesadzał, bo można się grubo przejchać, aczkolwiek jak będziesz się uczył to nie będzie problemu - tak mi się przynajmniej wydaje :)
Dzz
Podoba mi się ta szkoła. Akademik jest gites, a podobno nauka nie taka trudna bo profesorowie fajni :)
29.02.2012
24.02.2012
tofastinf
Już jutro dzień otwarty ! Nie przeocz - przyjdź i dowiedz się więcej sam !
ponadto
Ponadto chciałem zauważyć, że skoro jesteś dobrym maturzystą, to na pewno odnajdziesz wiele informacji na temat szkoły, która Cię interesuje, chociażby na jej własnym www. Weterynaria jest wdzięczna, ale często zabija ambicję. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Nie ma co się jednak zniechęcać, jeśli robi się coś, co się wybrało świadomie, czuje się misję do spełnienia, to na pewno wszystko się ułoży jak trzeba
12.02.2012
11.02.2012
do Michala
o uczelnie sie nie martw, jest spoko, poziom dosc wysoki, za nazwe i papier sie wstydzic nie bedziesz, pozostaje tylko pytanie, czy masz swiadomosc jaki kierunke wybierasz? sory, jelsi urazam ambitnego maturzyste, bo jesli jestes dobry, to nie ma sprawy, natomiast musisz wiedziec, ze weterynaria zwyczajnie nie jest kierunkiem latwym i co gorsza, wcale nie jest po niej latwo o prace
Michał
w tym roku piszę maturę i zastanawiam się nad dalszą nauką na SGGW na weterynarii, ale nie mam żadnych informacji na temat tej uczelni, ktoś pomoże?
10.02.2012
30.01.2012
gospodarz
Bardzo dobra szkoła, jeśli chcesz się kształcić w kierunkach gospodarczych. Serdecznie polecam, zwłaszcza, że kadra jest przyjazna i bardzo dobrze uczy - zero problemów ( chyba, że ktoś jest kompletnym gamoniem)
Remik (dzieki PSL)
Bardzo ciekawy artykul podrzucony nizej, w sumie zadna mnowosc, zawsze byly, sa i beda uklady i ukladziki, jak ktos ma chodzy u profesora, to ma luzik i zaliczenie w kieszeni,
27.01.2012
23.01.2012
quiz
Wbrew pozorom uczelnie tego typu są coraz bardziej popularne.
Yeti
ekh... nie wiedziałem że to jeszcze istnieje? przydatne?
18.01.2012
28.12.2011
zych2
Uczelnia ma wysoki poziom i cieszy się dobrą opinią. Ale jak trafi sie element szkodliwy nieprzystosowany społecznie w szeregach studentów, to i SGGW nie pomoże.
krystek
Och Karolu 2 - jesteś tak samo żenujący, jak ten film. Pzdr!
13.12.2011
12.12.2011
Och Karol 2
to na SGGW nie kształcą wysoko wyspecjalizowanych gospodyń wiejskich dla okolicznych podwarszawskich wiosek?
krystek
Jako absolwent i obecny student tej szkoły, mogę powiedzieć, że to bardzo fajne miejsce, z którym mocno się identyfikuję. Kampus jest ogromny - liczy kilkadziesiąt budynków, z których każdy jest wyspecjalizowany w innych dziedzinach nauki. Kadra profesorska, to najwyższa klasa światowa. Wielu wykładowców bierze udział w europejskich i światowych sympozjach, konferencjach naukowych. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Wszystko jest jak najbardziej ok! :)
06.12.2011
01.06.2011
Zbig
Bardzo dobra uczelnia. Kierunki techniczne prowadzone przez specjalistow, profesorow, swietnych doktorow, zangazowanych magistrow. Nie wiem jak rolnicze, ale ogolnie poziom na calej uczelni jest bardzo wysoki. Na inzynierii srodowiska po pierwszym roku odpadli ci, ktorzy mieli zwis i raczyli przyswoic minimum. Przewaga facetow. Ale jest co wyhaczyc na innych wydzualach. Ja jestem zadowolony. wybralem SGGW dla rangi dyplomu, wiem ze z takim papierem nie powinienem miec problemow na rynku pracy.
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie