Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura krajobrazu w Warszawie

Architektura krajobrazu to jedna z propozycji studiów projektowych, oferowanych w Warszawie. Zobacz, na których uczelniach można rozpocząć kształcenie. Poznaj dostępne specjalności, program nauczania. Sprawdź, jak przebiega rekrutacja na studia. Dowiedz się, jakie są perspektywy pracy i możliwości zarobków absolwentów Architektury krajobrazu.
architektura krajobrazu w Warszawie

Architektura krajobrazu – studia w Warszawie

Kształcenie na Architekturze krajobrazu pozwala łączyć umiejętności inżynierskie ze zmysłem artystycznym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, jak i technicznych oraz sztuk pięknych. Zyskują umiejętności projektowania i urządzania przestrzeni publicznej oraz prywatnej, projektowania, planowania i ochrony krajobrazu, a także zarządzania przestrzenią i krajobrazem.

Architekturę krajobrazu można studiować w Warszawie na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Architektura krajobrazu – przedmioty na studiach

Studenci kierunku mierzą się z przedmiotami: biologia roślin, gleboznawstwo, ochrona środowiska, geometria wykreślna, historia sztuki, ozdobne rośliny zielone, ekologia, geodezja, drzewoznawstwo, materiałoznawstwo budowlane, uprawa i nawożenie gleby, projektowanie obiektów architektury, budowa obiektów architektury krajobrazu, przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu, budownictwo, krajobraz i zwierzęta, historia sztuki ogrodowej, ochrona roślin, podstawy gospodarki przestrzennej, projektowanie konserwatorskie, podstawy kosztorysowania, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

Architektura krajobrazu – specjalności

Kandydaci na te studia wybrać mogą:

 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej.

Na studiach drugiego stopnia realizowane są specjalizacje:

 • projektowanie krajobrazu
 • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu
 • sztuka ogrodu i krajobrazu.

Czym zajmuje się architekt krajobrazu?

Do zadań tej osoby należeć może m.in. wykonywanie prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywanie oceny szaty roślinnej, projektowanie zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, realizacja tych projektów.

Architekci krajobrazu zarządzają jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazu.

Architektura krajobrazu – rekrutacja w Warszawie

Kandydaci na SGGW przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu z grupy: biologia, geografia, matematyka, jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, ewentualnie wybrać można wynik egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Ponadto obowiązuje egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne.

W uczelni niepublicznej decyduje kolejność zapisu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki architektoniczne w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia architektoniczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Architektura krajobrazu – perspektywy pracy

Absolwenci kierunku zatrudniani są w:

 • firmach projektowych
 • firmach związanych z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu
 • firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego
 • organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • instytutach naukowo-badawczych
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych.

Czy warto studiować Architekturę krajobrazu?

Osoba posiadająca wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu, wykonująca zawód architekta, będzie mieć znaczący wpływ na kształt otaczającej nas przestrzeni. Może uczestniczyć w procesie modelowania otoczenia i zmienić krajobraz tak, aby uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

Architektura krajobrazu na warszawskiej SGGW to najstarsze na poziomie uniwersyteckim tego typu studia – mają swoją ponad 90-letnią tradycję.

Architektura krajobrazu – opinie

Kierunek ten będzie doskonałym wyborem dla osób o wysokim poziomie estetyki, posiadających wyobraźnię przestrzenną, pasjonujących się sztuką, lubiących myślenie projektowe. Wiele zajęć terenowych oraz praktyk pozwala zdobywać niezbędne doświadczenie i nowe umiejętności.

Zarobki po Architekturze krajobrazu

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 5 220 zł brutto. Co drugi architekt krajobrazu otrzymuje pensję od 4 390 zł do 6 690 zł. 25% najgorzej wynagradzanych architektów krajobrazu zarabia poniżej 4 390 zł brutto. Na zarobki powyżej 6 690 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych architektów krajobrazu.

***

Warto zwrócić uwagę na inne kierunki z grupy studiów architektonicznych. Może zainteresują Was:

Architecture

Architektura

Architektura wnętrz

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Architektura przestrzeni kulturowych

Projektowanie wnętrz

Zobacz inne kierunki artystyczne

Więcej o studiach artystycznych

Jakie uczelnie w Warszawie oferują kierunek architektura krajobrazu

Jakie inne kierunki oferowane są w Warszawie

a
administracja administracja europejska administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego administracja zarządcza adult education and developmental activities design advanced analytics - big data aeronautics and astronautics aerospace engineering african studies afrykanistyka aktorstwo aktorstwo filmowe american studies analityka biznesowa analityka biznesu analityka medyczna analiza danych - big data antropozoologia applied multilingual and multicultural studies arabistyka archaeology archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni informacyjnych architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją artes liberales astronomia audiofonologia z protetyką słuchu automatyka i robotyka automatyka i robotyka stosowana automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych aviation law and professional pilot licence
b
badania artystyczne behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo żywności big data w analityce społecznej biocybernetyka i inżynieria biomedyczna bioetyka biofizyka biogospodarka bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinżynieria zwierząt biologia biotechnologia biotechnology budowa dróg i mostów budownictwo business and management
c
charakteryzacja i kostiumografia charakteryzacja i wizaż chemia chemia jądrowa i radiofarmaceutyki chemia kosmetyczna chemia medyczna chemia stosowana chemia żywności chemical and process engineering chemiczna analiza instrumentalna chrześcijańska turystyka religijna civil engineering cognitive science computer science computer science and information systems cyberbezpieczeństwo człowiek w cyberprzestrzeni
d
data science data science and business analytics data science in economics dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i nowe media dziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwo
e
e-biznes economics edukacja alternatywna z animacją społeczno-kulturalną edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej egiptologia ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekonomia ekonomia menedżerska ekonomiczna analiza prawa electric and hybrid vehicles engineering electrical engineering elektromobilność elektroniczne zarządzanie dokumentacją elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa energy studies environmental engineering etnologia i antropologia kulturowa eu energy and climate law european politics and economics europeistyka europeistyka - integracja europejska europejskie studia optyki okularowej i optometrii europejskie studia ukrainistyczne
f
farmacja fashion design & sustainable fashion management fennistyka filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia bałtycka filologia białoruska z językiem angielskim filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polskiego języka migowego filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia szwedzka filologia węgierska filologia włoska filozofia finance finance and accounting finance, international investment and accounting finanse biznesu i rachunkowość finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food science - technology and nutrition fotografia fotonika
g
gastronomia i hotelarstwo geodesy and cartography geodezja i kartografia geodezja i kataster geografia geoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii geologia poszukiwawcza geologia stosowana global business, finance and governance global environment and development globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka przestrzenna graduate programme in international relations graduate programme in political science graduate programme in teaching english to young learners grafika grafika reklamowa i multimedia
h
hebraistyka helwetologia higiena stomatologiczna hispanistyka stosowana historia historia i kultura Żydów historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki history of ancient mediterranean civilizations hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hr biznes partner humanitarian action
i
indologia indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i systemy informacyjne informatyka stosowana instrumentalistyka interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international business international business program international economics international legal communication international management and intercultural communication - global MBA international master program in management accounting international relations international studies in philosophy inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria geoprzestrzenna inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria internetu rzeczy inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria obliczeniowa inżynieria ochrony zdrowia i promocja inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria środowiska inżynieria systemów bezzałogowych inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek menedżerski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka konserwacja i restauracja dzieł sztuki koreanistyka kosmetologia kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryptologia i cyberbezpieczeństwo kultura Wschodu Starożytnego kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej kultury Śródziemnomorza
l
law in international relations and business leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logistyka ekonomiczna logistyka i administrowanie w mediach logopedia logopedia ogólna i kliniczna lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
machine learning malarstwo management management and production engineering marketing i sprzedaż master in food systems matematyka matematyka i analiza danych materials science and engineering meblarstwo mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i projektowanie maszyn mechatronics mechatronika mechatronika pojazdów i maszyn roboczych media media i komunikacja w biznesie media społecznościowe i marketing cyfrowy metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne międzykulturowe studia filologiczne międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe studia ochrony środowiska mikroelektronika mongolistyka i tybetologia montaż filmowy montaż i color grading muzeologia muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria nauczanie fizyki nauczanie języków obcych nauki o rodzinie
o
obronność i przygotowanie obronne społeczeństwa obronność państwa ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka operatorski operatorski camera/ light optoelektronika optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej organizowanie rynku pracy oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika zdolności i informatyki penitencjarystyka photonics physics pielęgniarstwo podatki politologia polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze polityka publiczna polityka społeczna położnictwo post-pre production cinema power engineering praca socjalna prawo prawo finansowe i skarbowość prawo i finanse w biznesie prawo kanoniczne prawo sztucznej inteligencji prawo w biznesie prawo w it prawo zatrudnienia produkcja filmowa produkcja medialna professional language profilaktyka społeczna i resocjalizacja projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i badania projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego projektowanie ubioru projektowanie ubioru i jego konteksty przemysłowe zastosowania informatyki psychologia psychologia i informatyka psychologia w biznesie psychoterapia publikowanie współczesne
q
quantitative finance quantitative methods in economics and information systems quantum physics and chemistry – individual research studies
r
rachunkowość i controlling radiogenomika ratownictwo medyczne ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna realizacja dźwięku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia religions of asia and africa: buddhism, islam and others resocjalizacja reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa reżyseria filmowa i telewizyjna robotics and automatic control robotyka i automatyka rolnictwo rzeźba
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna scenariopisarstwo scenografia sinologia slawistyka social and public policy sociology socjologia socjologia cyfrowa socjologia interwencji społecznych socjologia stosowana i antropologia społeczna specjalistyczne studia teologiczne sport stosowana psychologia zwierząt stosunki i prawo międzynarodowe stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia euroazjatyckie studia miejskie studia wschodnie stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku sustainable development sustainable horticulture sztuka mediów sztuka operatorska sztuka pisania sztuki społeczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia biomedyczna technologia chemiczna technologia drewna technologia kosmetyku technologia teatru lalek technologia żywności i żywienie człowieka technologie elektroniczne i telekomunikacyjne technologie energetyki odnawialnej technologie finansowe technologie przełomowe telecommunications telekomunikacja teologia terapia zajęciowa toksykologia z elementami kryminalistyki towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo w biogospodarce transport trener personalny turkologia turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja tworzenie gier wideo
u
ukrainistyka z językiem angielskim undergraduate programme in international relations undergraduate programme in political science urban planning urbanistyka
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie big data zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności zarządzanie zasobami ludzkimi zastosowanie fizyki w biologii i medycynie zdrowie publiczne zootechnika zrównoważony biznes i finanse
ż
życie publiczne żywienie człowieka i ocena żywności
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie