Jakiego kierunku studiów szukasz?

Publikowanie współczesne

Najprościej rzecz ujmując, Publikowanie współczesne to studia o książkach i ich tworzeniu. Jak przekonuje uczelnia, obecna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, aż po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

Studia na kierunku Publikowanie współczesne obejmują wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach (obszaru bibliologii i informatologii) oraz nauk humanistycznych. Studenci uczą się zagadnień związanych z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek oraz innych typów publikacji.

Program studiów koncentruje się na funkcjonalności, kategoriach estetycznych, edytorskim ukształtowaniu poszczególnych typów publikacji oraz graficznym wyposażeniu publikacji. Poruszane są także problemy druku i publikowania cyfrowego, nowe formy książek oraz zjawiska i tendencje zmian współczesnego rynku książki.

Dla kogo studia na kierunku publikowanie współczesne

Niezbędna podczas rekrutacji i późniejszych studiów na tym kierunku jest… miłość do książek. To kierunek dla oczytanych (i zaczytanych) humanistów, którzy nie wyobrażają sobie życia bez dobrej literatury.

Program kształcenia na kierunku publikowanie współczesne

Przykładowe przedmioty na publikowaniu współczesnym to:

 • podstawy typografii
 • historia druku
 • estetyka książki i prasy
 • projektowanie publikacji
 • media społecznościowe w marketingu wydawniczym
 • podstawy grafiki komputerowej
 • zagadnienia edycji prasy
 • problemy badawcze czytelnictwa
 • książka w kulturze
 • publikacje cyfrowe
 • książki dla dzieci i młodzieży w dobie cyfryzacji
 • edycje bibliofilskie.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku publikowanie współczesne

Podczas rekrutacji znaczenie mają zarówno obowiązkowe przedmioty maturalne, jak i jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym. Przed przyjęciem na studia odbywa się także egzamin wstępny, oceniający predyspozycje kandydata do studiowania publikowania współczesnego.

Perspektywy pracy po kierunku publikowanie współczesne

Studia przygotowują do pracy w:

 • wydawnictwach,
 • bibliotekach cyfrowych,
 • portalach internetowych,
 • instytucjach nauki i kultury
 • działach wydawniczych różnego typu podmiotów.
Opinie o kierunku publikowanie współczesne
Kierunki pokrewne do kierunku publikowanie współczesne
Jakie uczelnie oferują kierunek publikowanie współczesne
W których miastach można studiować kierunek publikowanie współczesne
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni