Uniwersytet Warszawski

uczelnia publiczna, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, (+22) 552 40 41, rekrutacja@uw.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Warszawski

Biuro ds. Rekrutacji

Dla kandydatów na studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie:

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4
tel. 22 55 24 041, 55 24 042
rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni / Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 048
admission@uw.edu.pl

Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Białostocka
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku