Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

O rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa świadczy niezwykle bogata oferta kształcenia. Studia związane z bezpieczeństwem proponuje coraz większa liczba szkół wyższych. Jednym z nich jest Bezpieczeństwo wewnętrzne. Które uczelnie w Warszawie wziąć pod uwagę? Jak wygląda rekrutacja i perspektywy pracy – przeczytajcie w tym artykule.
bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie - studia

Studenci kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę obejmującą problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej.

Studia łączą kompetencje i umiejętności z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania z przygotowaniem w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowaniu służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów kształcenia ogólnego mogą się znaleźć: elementy psychologii społecznej, kierowanie zespołem, konflikty społeczne i polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, mniejszości narodowe i etniczne, polityka bezpieczeństwa Polski, psychologia sytuacji ekstremalnych, public relations, ruchy społeczne i polityczne, systemy bezpieczeństwa państw, systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, technologie informatyczne, wiedza o państwie i prawie, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w Polsce i na świecie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - specjalności

Kandydaci mają do wyboru:

 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo Smart City i państwa
 • analityk bezpieczeństw
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • administracja porządku publicznego
 • komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie – rekrutacja

Na uczelniach publicznych obowiązuje konkurs świadectw maturalnych. Najczęściej punktowane są przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka, historia. Szczegóły należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych wybranych uczelni.

Niepubliczne szkoły wyższe przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Bezpieczeństwo możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia związane z bezpieczeństwiem i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Bezpieczeństwo w Warszawie – praca

Na absolwentów różnorodnych kierunków i specjalności z zakresu bezpieczeństwa przewidziane są stanowiskach w takich miejscach jak:

 • administracja
 • instytucje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
 • centra zarządzania kryzysowego
 • firmy detektywistyczne
 • firmy zajmujące się ochroną osób i mienia
 • jednostki takie jak Straż Graniczna, Policja, straż gminna
 • służby ratownicze
 • instytucje podległe resortom administracji i cyfryzacji, obrony narodowej, spraw wewnętrznych
 • firmy i instytucje konsultingowe i doradcze.

Czy warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny – choć tak pożądany i nieunikniony – niesie za sobą coraz więcej zagrożeń i nieznanych wcześniej niebezpieczeństw. Zmiana klimatu przynosi nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne, wszechobecna cyfryzacja to przestrzeń dla cyberataków. Zapewnienie bezpieczeństwa to zatem stworzenie sprawnie działających systemów obejmujących swoim zasięgiem różnorodne obszary życia i gospodarki.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - opinie

"Obecnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w aspekcie życia społecznego jak i politycznego. Przewidywanie, unikanie, a w ostateczności minimalizowanie skutków zagrożeń stanowi wyzwanie dla współczesnych pokoleń. Świadomość narastającego zagrożenia wewnętrznego, ale też i zewnętrznego, w tym również komplikująca się sytuacja polityczna na świecie powodują, że potrzeba coraz większej liczby specjalistów. Tę grupę specjalistów tworzą między innymi absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, którzy są idealnymi kandydatami do obejmowania stanowisk w instytucjach rządowych, samorządowych oraz firmach komercyjnych, których działalność związana jest z zapewnianiem bezpieczeństwa".

dr Tomasz Wróblewski, menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa? Zobacz nasze propozycje:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe

Tutaj znajduje się wykaz kierunków społecznych.

Jakie uczelnie w Warszawie oferują kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie inne kierunki oferowane są w Warszawie

a
administracja administracja europejska administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego advanced analytics - big data aeronautics and astronautics aerospace engineering african studies afrykanistyka aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka biznesu analityka medyczna analiza danych - big data antropozoologia applied multilingual and multicultural studies arabistyka archaeology archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni informacyjnych architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją artes liberales astronomia audiofonologia z protetyką słuchu automatyka i robotyka automatyka i robotyka stosowana automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych aviation law and professional pilot licence
b
badania artystyczne bezpieczeństwo bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo żywności big data w analityce społecznej biocybernetyka i inżynieria biomedyczna bioetyka biofizyka biogospodarka bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinżynieria zwierząt biologia biotechnologia biotechnology budowa dróg i mostów budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego budownictwo business economics
c
charakteryzacja i kostiumografia charakteryzacja i wizaż chemia chemia jądrowa i radiofarmaceutyki chemia kosmetyczna chemia medyczna chemia żywności chemiczna analiza instrumentalna chrześcijańska turystyka religijna civil engineering cognitive science computer science computer science and information systems cyberbezpieczeństwo człowiek w cyberprzestrzeni
d
data science data science and business analytics data science in economics dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i medioznawstwo dziennikarstwo i nowe media
e
e-biznes economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekonomia ekonomia menedżerska ekonomiczna analiza prawa electric and hybrid vehicles engineering electrical engineering elektromobilność elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka environmental engineering etnologia i antropologia kulturowa eu energy and climate law european politics and economics europeistyka europeistyka - integracja europejska europejskie studia optyki okularowej i optometrii
f
farmacja fashion design & sustainable fashion managent filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia bałtycka filologia białoruska z językiem angielskim filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polskiego języka migowego filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia szwedzka filologia węgierska filologia włoska filozofia finance and accounting finance, international investment and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food science - technology and nutrition fotografia fotonika
g
gastronomia i hotelarstwo geodesy and cartography geodezja i kartografia geodezja i kataster geografia geoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii geologia poszukiwawcza geologia stosowana global business, finance and governance globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka przestrzenna graduate programme in political science graduate programme in teaching english to young learners grafika grafika reklamowa i multimedia
h
hebraistyka helwetologia higiena stomatologiczna hispanistyka stosowana historia historia i kultura Żydów historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki history of ancient mediterranean civilizations hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hr biznes partner humanitarian action
i
indologia indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i systemy informacyjne informatyka społeczna informatyka stosowana instrumentalistyka interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international business international business program international economics international legal communication international management and intercultural communication - global MBA international master program in management accounting international relations international relations and european studies international studies in philosophy inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria geoprzestrzenna inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria internetu rzeczy inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria obliczeniowa inżynieria ochrony zdrowia i promocja inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria środowiska inżynieria systemów bezzałogowych inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek menedżerski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka konserwacja i restauracja dzieł sztuki koreanistyka kosmetologia kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna kryminologia kryptologia i cyberbezpieczeństwo kultura Wschodu Starożytnego kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
l
language science and technology law in international relations and business leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logistyka ekonomiczna logistyka i administrowanie w mediach logopedia logopedia ogólna i kliniczna lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
machine learning malarstwo management management and production engineering marketing i sprzedaż masters in children’s rights and childhood studies matematyka matematyka i analiza danych materials science and engineering meblarstwo mechanical engineering mechanics of vehicles and construction machinery mechanika i budowa maszyn mechanika i projektowanie maszyn mechatronics mechatronics of vehicles and construction machinery mechatronika mechatronika pojazdów i maszyn roboczych media metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne międzykulturowe studia filologiczne międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe studia ochrony środowiska mikroelektronika mongolistyka i tybetologia montaż filmowy montaż i color grading muzeologia muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria nauczanie fizyki nauczanie języków obcych nauki o rodzinie
o
obronność obronność państwa ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka operatorski operatorski camera/ light optoelektronika optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej organizowanie rynku pracy oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika zdolności i informatyki penitencjarystyka photonics pielęgniarstwo podatki politologia polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze polityka społeczna położnictwo post-pre production cinema power engineering praca socjalna prawo prawo finansowe i skarbowość prawo kanoniczne prawo w biznesie prawo w it prawo zatrudnienia produkcja filmowa produkcja medialna professional language profilaktyka społeczna i resocjalizacja projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i badania projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego projektowanie ubioru projektowanie ubioru i jego konteksty przemysłowe zastosowania informatyki psychologia psychologia i informatyka psychologia w biznesie psychoterapia publikowanie współczesne
q
quantitative finance quantitative methods in economics and information systems quantum physics and chemistry – individual research studies
r
radiogenomika ratownictwo medyczne ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna realizacja dźwięku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia religions of asia and africa: buddhism, islam and others reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa reżyseria filmowa i telewizyjna robotics and automatic control robotyka i automatyka rolnictwo rzeźba
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna scenariopisarstwo scenografia sinologia slawistyka social and public policy sociology socjologia socjologia cyfrowa socjologia interwencji społecznych socjologia stosowana i antropologia społeczna specjalistyczne studia teologiczne sport stosowana psychologia zwierząt stosunki i prawo międzynarodowe stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia euroazjatyckie studia kanadyjskie studia miejskie studia wschodnie stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku sustainable development sustainable horticulture sztuka mediów sztuka operatorska sztuka pisania sztuki społeczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia biomedyczna technologia chemiczna technologia drewna technologia kosmetyku technologia teatru lalek technologia żywności i żywienie człowieka technologie elektroniczne i telekomunikacyjne technologie energetyki odnawialnej technologie finansowe technologie przełomowe telecommunications telekomunikacja teologia terapia zajęciowa toksykologia z elementami kryminalistyki towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo w biogospodarce transport turkologia turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja tworzenie gier wideo
u
ukrainistyka z językiem angielskim undergraduate programme in political science
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie big data zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności zarządzanie zasobami ludzkimi zastosowanie fizyki w biologii i medycynie zdrowie publiczne zootechnika
ż
życie publiczne żywienie człowieka i ocena żywności
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie