• UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki społeczne

społeczne

Społeczne kierunki studiów oznaczają szeroką grupę propozycji edukacyjnych. W skład studiów społecznych wchodzą te kierunki, które swoim zakresem obejmują aspekty związane z badaniem społeczeństwa, jego kultury, obyczajów, tradycji, systemów prawnych i ekonomicznych. Nauki społeczne wraz z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi zaliczają się do nauk empirycznych.

Kierunki społeczne dają interdyscyplinarne wykształcenie. Uczą rozumienia zjawisk i procesów społecznych, politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej.

Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji, krytycznego myślenia. To cenne umiejętności, przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny, jaki obejmują studia na kierunkach społecznych, przyszły zawód i ścieżka kariery zależą od wybranego kierunku i specjalności. Absolwenci posiadają cechy, które obecnie cenione są przez pracodawców, tj.: w większości nie mają problemów z pracą w grupie, łatwo rozwiązują problemy, potrafią analizować i planować działania na podstawie danych, posiadają szeroką wiedzę na temat mechanizmów rządzących życiem społecznym.

Studia na kierunkach społecznych realizowane są w systemie dwustopniowym.

Najpopularniejsze kierunki w kategorii studiów społecznych to: socjologia, politologia, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe.

Katalog kierunków społecznych

a
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne administracja i polityka publiczna administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego administrowanie środowiskiem african studies aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka bezpieczeństwa analityka danych ekonomicznych analityka i komunikacja w biznesie analityka i kreatywność społeczna analityka i zarządzanie publiczne analityka kryminalistyczna i sądowa analityka społeczna analiza i kreowanie trendów andragogika animacja kultury animacja kultury i twórczej aktywności w sieci animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną animaloterapia antropozoologia applied anthropology applied psychology BSc Hons archaeology artes liberales aviation management BSc
b
bezpieczeństwo bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo i prawo bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne bezpieczeństwo i systemy ochrony bezpieczeństwo informacyjne bezpieczeństwo militarne bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo morskie państwa bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo transgraniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną bezpieczeństwo zdrowotne big data w analityce ekonomicznej i społecznej big data w analityce społecznej biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioetyka biologia kryminalistyczna biznes i przedsiębiorczość biznes manager biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego branding miast i regionów business and digital analytics
c
chemia kryminalistyczna coaching coaching filozoficzny coaching i doradztwo filozoficzne coaching i doradztwo kariery coaching medyczny coaching stylu życia coaching zdrowego stylu życia cognitive science communication management criminal justice criminology and criminal justice cultural and social studies cultural communication culture, thought and humanity cyberdemokracja i studia nad rozwojem człowiek w cyberprzestrzeni
d
design i komunikacja społeczna design społeczny design w biznesie dialog i doradztwo społeczne digital communication and social media for management digital cultures doradztwo i coaching doradztwo i infobrokerstwo historyczne doradztwo kariery i doradztwo personalne doradztwo polityczne i publiczne doradztwo zawodowe z coachingiem i praca społeczno-opiekuńcza dyplomacja dyplomacja europejska dyplomacja publiczna i promocja regionu dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i kultura mediów dziennikarstwo i medioznawstwo dziennikarstwo i nowe media dziennikarstwo i zarządzanie mediami dziennikarstwo międzynarodowe dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
e
eastern european jewish studies edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie edukacja kulturalna egiptologia ekologia integralna ekomiasto ekonomia społeczna ekoturystyka english studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacy etnologia i antropologia kulturowa etyka - mediacje i negocjacje european politics and economics european studies europeistyka europeistyka - integracja europejska europeistyka kulturowa
f
familiologia filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii food technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
gastronomia i catering dietetyczny gastronomia i sztuka kulinarna geografia i gospodarka przestrzenna geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geopolityka geopolityka i studia strategiczne gerontologia społeczna - asystent osób starszych global and development studies global business service global human resource management global studies gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka i rozwój zrównoważony gospodarka i zarządzanie publiczne gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami graduate programme in international relations graduate programme in political science grafika komputerowa i produkcja multimedialna groznawstwo
h
historia i wiedza o społeczeństwie hr biznes partner hr w mediach i organizacjach międzynarodowych human resources i coaching human rights and genocide studies humanitarian action
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe infobrokerstwo i nowoczesna biurowość informacja w środowisku cyfrowym information security informatologia stosowana informatyczne techniki zarządzania informatyka medialna informatyka społeczna innowacyjna gospodarka miejska innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną innowacyjność produktu intercultural communication in education and the workplace interdyscyplinarne studia europejskie interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international and political studies international legal communication international logistics international management and intercultural communication - global MBA international politics and diplomacy international relations international relations and area studies international relations and cultural diplomacy international relations and european studies international security and development international studies in philosophy inżynieria ochrony zdrowia i promocja it cyber security it project management
j
journalism and new media journalism and social communication język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem język niemiecki i komunikacja w biznesie język polski w komunikacji społecznej
k
kognitywistyka kognitywistyka i komunikacja kognitywistyka informatyczna kognitywistyka komunikacji komunikacja cyfrowa komunikacja cyfrowa i media komunikacja europejska komunikacja i media komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja internetowa komunikacja kultury i religii komunikacja medialna i społeczna komunikacja międzykulturowa komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka komunikacja promocyjna i kryzysowa komunikacja społeczna komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa komunikacja wizerunkowa komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR koordynowana opieka senioralna kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa kryminalistyka w biogospodarce kryminalistyka w służbie prawa kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia i resocjalizacja kryminologia prawnicza kryminologia stosowana kryptologia i cyberbezpieczeństwo kultur und kommunikation kultura i sztuka współczesna kultura w mediach i komunikacji kultura współczesna kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym kultury mediów
l
laboratoria kultury współczesnej law in business management law in international relations and business logistyka logistyka i administrowanie w mediach logopedia logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
management instytucji publicznych i public relations management w organizacjach czasu wolnego manager projektów społecznych marketing marketing i biznes elektroniczny marketing i komunikacja rynkowa marketing i nowe media marketing i sprzedaż master of digital entrepreneurship master's degree in women's and gender studies masters in children’s rights and childhood studies media media audiowizualne i kultura cyfrowa media cultures media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa media design i marketing wizerunkowy media i cywilizacja media i komunikacja w biznesie media i marketing z komunikacją wizerunkową media społecznościowe i marketing cyfrowy media społecznościowe w zarządzaniu mediacja międzykulturowa mediacje i negocjacje mediaworking medioznawstwo menedżer dziedzictwa kulturowego migracje i mobilność migracje międzynarodowe międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe stosunki polityczne międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne m​iędzynarodowe studia polskie
n
national security naturoterapia nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane nowe media nowe media i e-biznes nowe media i kultura cyfrowa nowe media w komunikacji nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona europejskich dóbr kultury w j. niem odnowa biologiczna okcydentalistyka organizacja i ekonomika ochrony zdrowia organizacja i zarządzanie usługami społecznymi organizacja opieki nad osobą starszą organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej organizowanie rynku pracy oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
p
pedagogika chrześcijańska pedagogika małego dziecka pedagogika międzykulturowa z mediacją pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna pedagogika specjalna i edukacja społeczna pedagogika społeczna pielęgnacja zwierząt i animaloterapia polacy i niemcy w europie politologia politologia i stosunki międzynarodowe polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze polityka publiczna polityka społeczna polityki miejskie i doradztwo publiczne polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie polonistyka antropologiczno-kulturowa poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna porównawcze studia cywilizacji praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawo europejskie prawo i doradztwo w biznesie prawo zatrudnienia produkcja audiowizualna produkcja medialna profilaktyka społeczna i resocjalizacja projektowanie kultury projektowanie mediów projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego projektowanie społeczne przedsiębiorczość cyfrowa przemysł 4.0 psychokryminalistyka psychologia psychologia i biologia zwierząt psychologia i informatyka psychologia w biznesie psychologia w zarządzaniu psychoprofilaktyka psychoseksuologia public management public policy and administration public relations public relations i reklama public relations i zarządzanie informacją publikowanie współczesne
r
ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe reklama relacje międzykulturowe religions of asia and africa: buddhism, islam and others resocjalizacja resocjalizacja z kryminologią resocjalizacja z penitencjarystyką rozwój regionalny i fundusze europejskie rozwój zasobów ludzkich
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna social and public policy social sciences sociology socjoinformatyka socjokryminologia socjologia socjologia bezpieczeństwa socjologia cyfrowa socjologia ekonomiczna socjologia grup dyspozycyjnych socjologia interwencji społecznych socjologia mody socjologia stosowana i antropologia społeczna socjotechnika i oddziaływanie społeczne soziokulturelle studien / socio-cultural studies specjalistyczne studia teologiczne społeczeństwo informacyjne sprache - medien - gesellschaft stosunki i prawo międzynarodowe stosunki międzykulturowe stosunki międzynarodowe studia euroazjatyckie studia europejskie studia historyczno - dyplomatyczne studia historyczno-społeczne studia miejskie studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nauczycielskie - fizyka i matematyka studia o Polsce studia regionalne studia regionalne i lokalne studia strategiczne nad Azją studia wschodnie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej survival i animacja przyrodnicza systemy informacyjne w bezpieczeństwie sztuka i edukacja sztuki społeczne
t
technologie cyfrowe w animacji kultury technologie kognitywne i media społecznościowe telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia terapia zajęciowa transatlantic studies transport (in English) transport i logistyka transport-spedycja-logistyka trener zdrowia turystyka historyczna turystyka i zarządzanie dziedzictwem twórcza resocjalizacja z arteterapią
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne una europa bachelor of european studies undergraduate programme in international relations undergraduate programme in political science usługi społeczne
w
wschodoznawstwo
z
zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i bezpieczeństwo zarządzanie i coaching zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie i marketing zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie kapitałem ludzkim zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie miastem zarządzanie migracjami zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności zarządzanie sferą publiczną zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w it zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zmianą społeczną zintegrowane planowanie rozwoju zoopsychologia z animaloterapią zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
ż
życie publiczne żywienie człowieka i dietoterapia

Dla kogo kierunki społeczne

Kandydaci na studia społeczne powinni wykazywać zainteresowanie problemami społecznymi. To świadomi obywatele, ciekawi świata współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji i technologii. Powinni cechować się analitycznym podejściem do badanych zjawisk i procesów, kreatywnością, otwartością na uczenie się i stały rozwój.

Odpowiedzialność jest szczególnie ważną cechą. Studia społeczne pozwalają poznać mechanizmy społeczne, mechanizmy władzy, siłę mediów czy psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi. Wiedzę tę łatwo wykorzystać je w sposób nieetyczny.

W przypadku kandydatów na dziennikarstwo konieczne jest lekkie pióro, swoboda wypowiedzi, dociekliwość i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i poglądami. Od dziennikarza oczekuje się obiektywizmu i rzetelności.

Kształcenie na kierunkach społecznych

Kształcenie na kierunkach społecznych daje ogromne możliwości rozwoju.

Studia wyposażają w uniwersalną wiedzę i umiejętności. Od samych studentów zależy, jak ją wykorzystają, czy będą elastyczni, otwarci, gotowi aktualizować swoje kompetencje.

Kierunki społeczne w zdecydowanej większości realizowane są w systemie dwustopniowym. Absolwenci 3-letniego cyklu kształcenia uzyskują dyplom licencjata, po ukończeniu studiów II stopnia - magistra.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują zagadnienia z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, historii społecznej.

Praktyki zawodowe obowiązują studentów z instytucjach o profilu działalności zgodnym ze studiowaną dziedziną.

Rekrutacja na kierunki społeczne

Rekrutacja na kierunki studiów społecznych odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów.

Często są to:

 • język polski
 • język obcy
 • wos
 • historia
 • geografia
 • matematyka.

Chociaż uczelnie dopuszczają zdanie wymaganych przedmiotów na poziomie podstawowym, z przeliczników punktów może wynikać, że większe szanse będą miały osoby, które zdały maturę rozszerzoną. Jeśli wybieracie popularne, mocno oblegane kierunki, warto zadbać o solidne wyniki na maturze.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów, aczkolwiek są kierunki, na których decydować będzie wynik z matury.

Sprawdzajcie wcześniej szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych konkretnych uczelni.

Praca po kierunkach społecznych

Absolwenci kierunków społecznych posiadają interdyscyplinarną wiedzę. Różnorodność tych kierunków, a przede wszystkim specjalności powoduje, że absolwenci przygotowani są do pacy w bardzo wielu dziedzinach i obszarach życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Przykładowe miejsca pracy typowe dla osób z wykształceniem społecznym:

 • struktury administracji samorządowej
 • instytuty badawcze
 • ośrodki eksperckie
 • instytucje bezpieczeństwa publicznego
 • placówki dyplomatyczne
 • firmy zajmujące się public relations
 • stanowiska rzeczników prasowych
 • instytucje polityczne
 • organizacje społeczne, oświatowe, gospodarcze
 • urzędy statystyczne
 • ośrodki badania opinii publicznej
 • działy HR
 • firmy doradcze
 • firmy szkoleniowe
 • redakcje radiowe, telewizyjne, prasowe
 • portale internetowe
 • media społecznościowe
 • firmy eventowe
 • sztaby wyborcze.

Opinie o kierunkach społecznych

Studia społeczne to grupa kierunków, z których część od lat utrzymuje się czołówce popularności. Na dziennikarstwo czy psychologię o jeden indeks na wybranych uczelniach walczy nawet kilkunastu kandydatów. Młodzi ludzie chcą zdobywać wykształcenie politologiczne, marzą o karierze dziennikarskiej, wiążą swoją przyszłość z pracą socjologa.

Jednocześnie różnorodność oferowanych specjalności powoduje, że absolwenci są specjalistami często w bardzo wąskich, niszowych dziedzinach.

O wartości studiów społecznych opowiada wykładowca jednej z uczelni:

W jakich miastach są kierunki społeczne

Biała Podlaska
Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Białystok
Białystok
Uczelnie: 8
Kierunki: 102
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 38
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 164
Chełm
Chełm
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Ciechanów
Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13
Częstochowa
Częstochowa
Uczelnie: 5
Kierunki: 98
Elbląg
Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 22
Gdańsk
Gdańsk
Uczelnie: 18
Kierunki: 224
Gdynia
Gdynia
Uczelnie: 5
Kierunki: 42
Gniezno
Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 14
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 24
Głogów
Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 7
Jarosław
Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Kalisz
Kalisz
Uczelnie: 2
Kierunki: 29
Katowice
Katowice
Uczelnie: 16
Kierunki: 188
Kielce
Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 91
Konin
Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Koszalin
Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 40
Kraków
Kraków
Uczelnie: 27
Kierunki: 543
Krosno
Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Legnica
Legnica
Uczelnie: 2
Kierunki: 21
Leszno
Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Lublin
Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 285
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 32
Nowy Targ
Nowy Targ
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Nysa
Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Olsztyn
Olsztyn
Uczelnie: 4
Kierunki: 87
Opole
Opole
Uczelnie: 5
Kierunki: 114
Oświęcim
Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 17
Piła
Piła
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Poznań
Poznań
Uczelnie: 27
Kierunki: 358
Przemyśl
Przemyśl
Uczelnie: 2
Kierunki: 17
Płock
Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 29
Racibórz
Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Radom
Radom
Uczelnie: 6
Kierunki: 58
Rzeszów
Rzeszów
Uczelnie: 7
Kierunki: 116
Sanok
Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Skierniewice
Skierniewice
Uczelnie: 1
Kierunki: 12
Suwałki
Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Szczecin
Szczecin
Uczelnie: 13
Kierunki: 208
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 5
Tarnów
Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 39
Toruń
Toruń
Uczelnie: 5
Kierunki: 128
Warszawa
Warszawa
Uczelnie: 68
Kierunki: 681
Wałbrzych
Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Wałcz
Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Wrocław
Wrocław
Uczelnie: 30
Kierunki: 322
Włocławek
Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Zamość
Zamość
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Zielona Góra
Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 67
Łomża
Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 26
Łódź
Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 336

Uczelnie o kierunkach społecznych