Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki społeczne

społeczne

Społeczne kierunki studiów oznaczają szeroką grupę propozycji edukacyjnych. W skład studiów społecznych wchodzą te kierunki, które swoim zakresem obejmują aspekty związane z badaniem społeczeństwa, jego kultury, obyczajów, tradycji, systemów prawnych i ekonomicznych. Nauki społeczne wraz z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi zaliczają się do nauk empirycznych.

Kierunki społeczne dają interdyscyplinarne wykształcenie. Uczą rozumienia zjawisk i procesów społecznych, politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej.

Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji, krytycznego myślenia. To cenne umiejętności, przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny, jaki obejmują studia na kierunkach społecznych, przyszły zawód i ścieżka kariery zależą od wybranego kierunku i specjalności. Absolwenci posiadają cechy, które obecnie cenione są przez pracodawców, tj.: w większości nie mają problemów z pracą w grupie, łatwo rozwiązują problemy, potrafią analizować i planować działania na podstawie danych, posiadają szeroką wiedzę na temat mechanizmów rządzących życiem społecznym.

Studia na kierunkach społecznych realizowane są w systemie dwustopniowym.

Najpopularniejsze kierunki w kategorii studiów społecznych to: socjologia, politologia, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe.

Katalog kierunków społecznych

a
administracja i polityka publicznaaktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanaanalityka bezpieczeństwaanalityka i komunikacja w biznesieanalityka i kreatywność społecznaanalityka kryminalistyczna i sądowaanalityka społecznaana­liza i kreowanie trendów andragogikaanimacja kulturyanimacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalnąantropozoologiaartes liberalesarteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwobezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo i prawobezpieczeństwo i systemy ochronybezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo militarnebezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo morskie państwabezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo narodowe i międzynarodowebezpieczeństwo państwabezpieczeństwo publicznebezpieczeństwo w biznesiebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo w gospodarce cyfrowejbezpieczeństwo zdrowotnebiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebiologia kryminalistyczna
c
chemia kryminalistycznacoachingcoaching medycznycoaching stylu życiacriminal justicecriminology and criminal justice cultural communicationczłowiek w cyberprzestrzeni
d
dialog i doradztwo społecznedoradztwo filozoficzne i coachingdoradztwo i coachingdoradztwo i infobrokerstwo historycznedoradztwo kariery i doradztwo personalnedoradztwo polityczne i publicznedyplomacjadyplomacja europejskadziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dziennikarstwodziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo i kultura mediówdziennikarstwo i nowe mediadziennikarstwo i zarządzanie mediamidziennikarstwo międzynarodowe
e
ekomiastoekonomia społecznaetnologia i antropologia kulturowaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean studieseuropeistykaeuropeistyka i stosunki transgraniczneeuropeistyka kulturowaeuropeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
f
familiologiafood technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
gastronomia i sztuka kulinarna geografia i gospodarka przestrzennageografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeopolityka i studia strategicznegerontologia społeczna asystent osób starszychglobal and development studiesgospodarka i ekonomia w dziejachgospodarka i rozwój zrównoważonygospodarka i zarządzanie publicznegrafika komputerowa i produkcja multimedialna
h
historia i wiedza o społeczeństwiehumanitarian actionhuman resources i coachinghuman rights and genocide studies
i
indywidualne studia międzydziedzinowe ISMindywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych MISHindywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (MISMaP)infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informacja w środowisku cyfrowyminformatologia stosowanainformatyka społecznainnowacyjność i zarządzanie sferą publicznąinnowacyjność produktuinterdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka international and political studiesinternational relationsinternational relations and area studiesinternational relations and cultural diplomacyinternational relations and european studiesinternational security and developmentinżynieria systemów bezpieczeństwait project management
j
język niemiecki i komunikacja w biznesiejęzyk polski w komunikacji społecznejjournalism and new media
k
kognitywistykakognitywistyka i komunikacjakomunikacja europejskakomunikacja kultury i religiikomunikacja medialna i społecznakomunikacja promocyjna i kryzysowakomunikacja społeczna i lingwistyka kulturowakomunikacja wizerunkowakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkoordynowana opieka senioralnakreatywna produkcja wideokreatywność społecznakryminalistyka i systemy bezpieczeństwakryminalistyka z kryminologiąkryminologiakryminologia i resocjalizacjakryminologia stosowanakryptologia i cyberbezpieczeństwokultura w mediach i komunikacjikulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowekulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymkultury mediów
l
law in business managementlaw in international relationslogistyka i administrowanie w mediachlogopedia
m
management instytucji publicznych i public relationsmarketingmarketing i komunikacja rynkowamaster of digital entrepreneurshipmediacja międzykulturowamediacje i negocjacjemedia cyfrowe i komunikacja wizerunkowamedia design i marketing wizerunkowymedia i cywilizacjamedia społecznościowe w zarządzaniumediaworkingmenedżer dziedzictwa kulturowegomiędzynarodowe stosunki gospodarczem​iędzynarodowe studia polskieMiędzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznemigracje międzynarodowe
n
naturoterapianauki o politycenauki o rodzinienowe medianowe media i e-biznesnowe media i kultura cyfrowanowoczesne technologie w kryminalistyce
o
obronność i bezpieczeństwo narodoweochrona europejskich dóbr kultury w j. niemodnowa biologicznaokcydentalistykaorganizacja i ekonomika ochrony zdrowiaorganizacja opieki nad osobą starsząorganizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika chrześcijańskapedagogika małego dzieckapedagogika międzykulturowa z mediacjąpedagogika specjalna i edukacja społecznapedagogika społecznapielęgnacja zwierząt i animaloterapiaPolacy i Niemcy w Europiepolitical sciencepolitologiapolityka społecznapolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiepolonistyka antropologiczno-kulturowaporadnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaporównawcze studia cywilizacjipraca socjalnaprawo europejskieprawo zatrudnieniaprodukcja medialnaprofilaktyka społeczna i resocjalizacjaprojektowanie kulturypsychokryminalistykapsychologiapsychologia w biznesiepsychologia w zarządzaniupsychoprofilaktykapsychoseksuologiapublic management public policy and administrationpublic relations i doradztwo medialnepublic relations i reklama
r
reklamarelacje międzykulturoweresocjalizacjarozwój regionalny i fundusze europejskie
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna (makrokierunek)sociologysocjokryminologiasocjologiasocjologia ekonomicznasocjologia grup dyspozycyjnychsocjologia modysocjologia stosowana i antropologia społecznaspecjalistyczne studia teologicznespołeczeństwo informacyjnestosowane nauki społecznestosunki międzykulturowestosunki międzynarodowestudia historyczno - dyplomatycznestudia historyczno-społecznestudia miejskiestudia nad Azją Centralnąstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia regionalnestudia wschodniestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societiesstudium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiejsystemy informacyjne w bezpieczeństwiesztuka i edukacja sztuki społeczne
t
technologie cyfrowe w animacji kulturytelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaterapia zajęciowaturystyka historycznaturystyka i zarządzanie dziedzictwem
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
w
wschodoznawstwo
z
zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie in­for­macjązarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie miastemzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimizarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie wiedzą i infobrokeringiemzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zmianą społecznązdrowie publicznezintegrowane planowanie rozwojuzoopsychologia z animaloterapiązwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
ż
żywienie człowieka i dietoterapia

Dla kogo kierunki społeczne

Kandydaci na studia społeczne powinni wykazywać zainteresowanie problemami społecznymi. To świadomi obywatele, ciekawi świata współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji i technologii. Powinni cechować się analitycznym podejściem do badanych zjawisk i procesów, kreatywnością, otwartością na uczenie się i stały rozwój.

Odpowiedzialność jest szczególnie ważną cechą. Studia społeczne pozwalają poznać mechanizmy społeczne, mechanizmy władzy, siłę mediów czy psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi. Wiedzę tę łatwo wykorzystać je w sposób nieetyczny.

W przypadku kandydatów na dziennikarstwo konieczne jest lekkie pióro, swoboda wypowiedzi, dociekliwość i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i poglądami. Od dziennikarza oczekuje się obiektywizmu i rzetelności.

Kształcenie na kierunkach społecznych

Kształcenie na kierunkach społecznych daje ogromne możliwości rozwoju.

Studia wyposażają w uniwersalną wiedzę i umiejętności. Od samych studentów zależy, jak ją wykorzystają, czy będą elastyczni, otwarci, gotowi aktualizować swoje kompetencje.

Kierunki społeczne w zdecydowanej większości realizowane są w systemie dwustopniowym. Absolwenci 3-letniego cyklu kształcenia uzyskują dyplom licencjata, po ukończeniu studiów II stopnia - magistra.

Przedmioty kształcenia ogólnego obejmują zagadnienia z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, historii społecznej.

Praktyki zawodowe obowiązują studentów z instytucjach o profilu działalności zgodnym ze studiowaną dziedziną.

Rekrutacja na kierunki społeczne

Rekrutacja na kierunki studiów społecznych odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów.

Często są to:

 • język polski
 • język obcy
 • wos
 • historia
 • geografia
 • matematyka.

Chociaż uczelnie dopuszczają zdanie wymaganych przedmiotów na poziomie podstawowym, z przeliczników punktów może wynikać, że większe szanse będą miały osoby, które zdały maturę rozszerzoną. Jeśli wybieracie popularne, mocno oblegane kierunki, warto zadbać o solidne wyniki na maturze.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów, aczkolwiek są kierunki, na których decydować będzie wynik z matury.

Sprawdzajcie wcześniej szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych konkretnych uczelni.

Praca po kierunkach społecznych

Absolwenci kierunków społecznych posiadają interdyscyplinarną wiedzę. Różnorodność tych kierunków, a przede wszystkim specjalności powoduje, że absolwenci przygotowani są do pacy w bardzo wielu dziedzinach i obszarach życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Przykładowe miejsca pracy typowe dla osób z wykształceniem społecznym:

 • struktury administracji samorządowej
 • instytuty badawcze
 • ośrodki eksperckie
 • instytucje bezpieczeństwa publicznego
 • placówki dyplomatyczne
 • firmy zajmujące się public relations
 • stanowiska rzeczników prasowych
 • instytucje polityczne
 • organizacje społeczne, oświatowe, gospodarcze
 • urzędy statystyczne
 • ośrodki badania opinii publicznej
 • działy HR
 • firmy doradcze
 • firmy szkoleniowe
 • redakcje radiowe, telewizyjne, prasowe
 • portale internetowe
 • media społecznościowe
 • firmy eventowe
 • sztaby wyborcze.

Opinie o kierunkach społecznych

Studia społeczne to grupa kierunków, z których część od lat utrzymuje się czołówce popularności. Na dziennikarstwo czy psychologię o jeden indeks na wybranych uczelniach walczy nawet kilkunastu kandydatów. Młodzi ludzie chcą zdobywać wykształcenie politologiczne, marzą o karierze dziennikarskiej, wiążą swoją przyszłość z pracą socjologa.

Jednocześnie różnorodność oferowanych specjalności powoduje, że absolwenci są specjalistami często w bardzo wąskich, niszowych dziedzinach.

O wartości studiów społecznych opowiada wykładowca jednej z uczelni:

W jakich miastach są kierunki społeczne

Biała Podlaska
Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19
Białystok
Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 105
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Chełm
Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20
Ciechanów
Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13
Częstochowa
Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90
Elbląg
Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 21
Gdańsk
Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Gdynia
Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44
Głogów
Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6
Gniezno
Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 23
Jarosław
Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12
Kalisz
Kalisz
Uczelnie: 2
Kierunki: 29
Katowice
Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162
Kielce
Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95
Konin
Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30
Kraków
Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Legnica
Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30
Leszno
Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20
Łódź
Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Łomża
Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25
Lublin
Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30
Nowy Targ
Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 11
Nysa
Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12
Olsztyn
Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85
Opole
Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96
Oświęcim
Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15
Piła
Piła
Uczelnie: 2
Kierunki: 14
Płock
Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19
Poznań
Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Przemyśl
Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20
Racibórz
Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Radom
Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 56
Rzeszów
Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108
Sanok
Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Suwałki
Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Szczecin
Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6
Tarnów
Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 35
Toruń
Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106
Wałbrzych
Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Wałcz
Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8
Warszawa
Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 609
Włocławek
Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30
Wrocław
Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Zamość
Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16
Zielona Góra
Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Koszalin
Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie