Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

uczelnia niepubliczna, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35, (+56) 610 72 00, 610 71 20, rekrutacja@aksim.edu.pl

Rekrutacja - Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Studiuj w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie