Jakiego artykułu szukasz?

Energetyka w Olsztynie

Szukasz przyszłościowych studiów inżynierskich? W bogatej ofercie kierunków warto przyjrzeć się kształceniu w obszarze energetyki. To dziedzina niezwykle rozwojowa oraz – w dobie poszukiwania ekologicznych źródeł energii – otwarta na nowoczesnych, dobrze wykształconych specjalistów.

Energetyka w Olsztynie

Czego będziesz się uczyć? Gdzie studiować Energetykę? Jak wygląda rekrutacja i możliwości zawodowe? Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

Studenci kierunku poznają rynek energii, zasady projektowania i użytkowania systemów pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji energii. Duży nacisk kładziony jest na ekologiczne wytwarzanie energii.

Przybliżane są zagadnienia związane m.in. z zasobami energetycznymi OZE, urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej, modelowaniem procesów i instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, komputerowymi metodami projektowania systemów OZE, energetyką wiatrową i fotowoltaiczną, małą energetykę wodną, wykorzystaniem energii słońca i ziemi, budownictwem pasywnym, zero- i plus energetycznym, technologiami pozyskania i konwersji biomasy oraz aspektami środowiskowymi (LCA), wyceną zasobów biomasy, efektywnością energetyczną i poszanowaniem energii, technologiami energetycznymi wykorzystującymi materiały odpadowe, gospodarowaniem bioenergią, regulacjami prawnymi, zarządzaniem i rachunkiem ekonomicznym w ekoenergetyce.

Energetyka w Olsztynie - studia

W tym ośrodku akademickim kształcić się można na kierunkach:

Energetyka

Odnawialne źródła energii.

Pierwszy z wymienionych kierunków realizowany jest na poziomie pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają siedem semestrów, kończą się uzyskanie tytułu inżyniera. Kontynuację i rozwinięcie kształcenia w obszarze zagadnień energetycznych stanowią Odnawialne źródła energii. Kierunek ten aktualnie dostępny jest na poziomie drugiego stopnia, pótoraroczny cykl nauki kończy się dyplomem magistra inżyniera.

W trakcie nauki duży nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, komputerowego wspomagania wytwarzania, a także komputerowej analizy inżynierskiej.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-olsztyn/.

Energetyka w Olsztynie – uczelnie i rekrutacja

Kierunki związane z energetyką oferuje:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są trzy przedmioty zdawane na maturze, wybrane spośród:

 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny
 • matematyka.

Energetyka w Olsztynie – praca

Absolwenci posiadający wykształcenie w obszarze energetyki zatrudniani są w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
 • firmach związanych z wytwarzaniem urządzeń, ich obsługą, eksploatacją i gospodarowaniem energią odnawialną
 • firmach konsultingowych i doradczych w zakresie rynku odnawialnych źródeł energii
 • szkolnictwie stopnia średniego
 • we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

Więcej o perspektywach zawodowych w branży OZE:

Powiązane treści

Energetyka w Zielonej Górze
Energetyka w Zielonej Górze
Energetyka w Kielcach
Energetyka w Kielcach
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
Energetyka w Opolu
Energetyka w Opolu
Energetyka w Rzeszowie
Energetyka w Rzeszowie
Energetyka w Lublinie
Energetyka w Lublinie
Energetyka w Bydgoszczy
Energetyka w Bydgoszczy
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Białymstoku
Energetyka w Białymstoku
Energetyka w Warszawie
Energetyka w Warszawie
Energetyka w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
Energetyka w Łodzi
Energetyka w Łodzi
Energetyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Energetyka we Wrocławiu
Energetyka we Wrocławiu
Energetyka w Poznaniu
Energetyka w Poznaniu
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Zamojska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Opolska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu