Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki techniczne

techniczne

Studia techniczne to bardzo szerokie pojęcie. Generalnie o studiach technicznych mówimy wtedy, gdy kończą się one uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera. Wiedza zdobyta na studiach technicznych ma w dużym stopniu charakter praktyczny.

Studia techniczne dają solidne wykształcenie i praktyczne przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Wiele z nich to od lat numery 1 na liście poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Wykwalifikowani absolwenci mają gwarancję pracy. Zarobki specjalistów w pewnych dziedzinach są od samego początku satysfakcjonujące i rosną wraz z rozwojem kariery.

Absolwenci studiów technicznych, czyli inżynierowi, są szczególnie mocno poszukiwani na rynku pracy, w związku z tym w ostatnich latach rośnie popularność tych studiów.

Niektóre zawody i stanowiska wymagają ukończenia konkretnych studiów technicznych. Uzyskanie odpowiednich uprawnień zawodowych musi być poprzedzone akademickim wykształceniem i dyplomem w określonej dziedzinie.

Najpopularniejsze kierunki studiów technicznych to od lat: budownictwo, architektura, informatyka, automatyka i robotyka, geodezja, wszelkiego typu inżynierie.

Katalog kierunków technicznych

a
administracja i cyfryzacjaadvanced biobased and bioinspired materialsadvanced materials and nanotechnologyaeronautics and astronauticsaerospace engineeringagroinformatykaagroinżynieriaakustykaakwakultura - biznes i technologiaanalityka bezpieczeństwaanalityka kryminalistyczna i sądowaanaliza danych animacjaaplikacje internetu rzeczyaquaculture and fisheriesarchitecturearchitekturaarchitektura informacjiarchitektura i urbanistykaarchitektura krajobrazuarchitektura przestrzeni informacyjnycharchitektura wnętrzart & designartystyczna grafika komputerowaastrofizyka i kosmologiaastronomiaautomatic control and roboticsautomatyka, cybernetyka i robotykaautomatyka i elektronikaautomatyka i elektronika praktyczna automatyka i elektrotechnika przemysłowaautomatyka i informatyka przemysłowaautomatyka i robotykaautomatyka i robotyka przemysłowaautomatyka i robotyka stosowanaautomatyka i sterowanie robotówautomatyka przemysłowaautomatyka przemysłowa i robotykaautomatyka, robotyka i informatyka przemysłowaautomatyka, robotyka i systemy sterowaniaautomatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnychautomatyzacja procesów biznesowychaviation law and professional pilot licence
b
bankowość i finanse cyfrowebezpieczeństwo informacyjnebezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwobezpieczeństwo i produkcja żywnościbezpieczeństwo i systemy ochronybezpieczeństwo w biznesie i administracjibezpieczeństwo w gospodarce cyfrowejbig data analyticsBIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynkubioanalytical technologiesbiocybernetyka i inżynieria biomedycznabiofizykabioinformatykabioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)bioinformatyka z biofizyką stosowanąbioinżynieriabioinżynieria zwierzątbiomechanika inżynierskabiomedical engineeringbiomedical engineering and technologiesbiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologiabiotechnologia medycznabiotechnologybiznes elektroniczny biżuteriabrowarnictwo i słodownictwobudowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowegobudowa i eksploatacja maszynbudowa maszyn i pojazdówbudownictwobudownictwo pasywnebudownictwo podziemnebudownictwo z wykorzystaniem technologii BIMbusiness and technology
c
ceramikachemia aplikacyjnachemia budowlanachemia i inżynieria materiałówchemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niachemia materiałów i nanotechnologiachemia stosowanachemia technicznachemia w kryminalistycechemical and process engineeringchłodnictwo i klimatyzacjachłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowanecivil engineeringcognitive technologiescomputer engineeringcomputer sciencecomputer science and information systemscomputer science and information technologycontrol, electronic and information engineeringcyberbezpieczeństwocyberbezpieczeństwo ITcyberlingwistykacyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesieczłowiek w cyberprzestrzeni
d
data engineeringdata sciencedesign i zarządzanie projektamidiagnostyka molekularnadigital design
e
economics and IT applicationsedukacja techniczno - informatycznaefektywność energetycznae-gospodarka przestrzennaekologiczne źródła energiiekonofizykaeksploatacja infrastruktury komunikacyjnejeksploatacja zasobów naturalnychelectrical engineeringelectric and hybrid vehicles engineeringelectronic and telecommunication engineeringelectronics and telecommunicationselektromechatronikaelektromobilnośćelektromobilność i energia odnawialnaelektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowaelektroniczne przetwarzanie informacjielektronikaelektronika i techniki informacyjne (makrokierunek)elektronika i telekomunikacjaelektronika przemysłowaelektroradiologiaelektrotechnikaelektrotechnika i automatykaenergetykaenergetyka cieplnaenergetyka i chemia jądrowaenergetyka i inżynieria środowiskaenergetyka komunalnaenergetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka przemysłowa i odnawialnaenergy systems in the built environmentenvironmental engineeringenvironmental protectioneuropejskie studia optyki okularowej i optometrii
f
film animowany i efekty specjalnefilm i sztuki audiowizualnefilologiczna obsługa internetu i e-edytorstwofizykafizyka dla firmfizyka medycznafizyka technicznafood engineeringfood technologyfotografia i kreacja przekazu wizualnegofotonika
g
game designgame developmentgeneral aviation managementgeneral engineeringgeodesy and cartographygeodezja i kartografiageodezja i katastergeodezja i planowanie przestrzennegeofizykageografia i gospodarka przestrzennageografia wojskowa i zarządzanie kryzysowegeoinformacjageoinformacja środowiskowageoinformatyka geoinformatyka i geologia środowiskageoinformatyka i techniki satelitarne geoinżynieria i eksploatacja surowcówgeoinżynieria i górnictwo otworowegeologiageologia stosowanageomonitoringgestion et technologieglobal business servicegroznawstwo
h
hydrografia morska
i
industrial and engineering chemistryindywidualne studia międzyobszaroweinformaticsinformatyczne systemy automatykiinformatykainformatyka algorytmicznainformatyka analitycznainformatyka - data scienceinformatyka ekonomiczna informatyka gier komputerowychinformatyka i agroinżynieria (makrokierunek)informatyka i cyberbezpieczeństwoinformatyka i ekonometriainformatyka i systemy informacyjneinformatyka i systemy inteligentneinformatyka medialnainformatyka o profilu praktycznyminformatyka przemysłowainformatyka przemysłowa (makrokierunek)informatyka społecznainformatyka stosowanainformatyka stosowana i systemy pomiaroweinformatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek)informatyka technicznainformatyka w biznesieinformatyka w biznesie i administracjiinformatyka w inżynierii komputerowejinformatyka w medycynieinformatyka w ochronie środowiskainformatyka w systemach i układach elektronicznychinfrastruktura komunikacyjna i transport multimodalnyinteligentna elektronikainteligentny przemysłinżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria chemiczna i biochemicznainżynieria cyklu życia produktuinżynieria eksploatacjiinżynieria i logistyka produkcjiinżynieria internetu rzeczyinżynieria i technologie materiałoweinżynieria logistykiinżynieria lotnicza i kosmicznainżynieria materiałowa i wytwarzaniainżynieria materiałów i nanomateriałówinżynieria ogólnainżynieria organizacji i zarządzaniainżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczejinżynieria produkcji i zarządzaniainżynieria produkcji kosmetyków i suplementówinżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatroweinżynieria przemysłu 4.0inżynieria środowiska w budownictwieinżynieria systemów biotechnicznychinżynieria transportu
l
logisticslotnictwo
m
management and production engineeringmaster in mechanical engineeringmaterials engineeringmaterials science and engineeringmechanical engineeringmechanics of vehicles and construction machinerymechanika i budowa pojazdówmechatronics of vehicles and construction machinerymechatronika przemysłowamedical biotechnologymiędzywydziałowe studia ochrony środowiskamikro i nanotechnologiamodelowanie komputerowe
n
nanoinżynieria materiałównavigationnew generation power engineering and energy marketsnowe media w komunikacji
o
optyka okularowa z elementami optometrii
p
produkcja audiowizualnaprojektowanie i budowa jachtówprojektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskichprojektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów
q
quantum information technology
r
rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowychrobotics and automatic controlrobotyka i automatyka
s
sieci i instalacje budowlanestudia nad nauką i technologiąsustainable developmentsustainable energy engineeringsztuczna inteligencja i data science
ś
środki transportu i logistyka
t
technologia biomedycznatechnologia kosmetykutechnologie obiegu zamkniętegoteleinformatykatowaroznawstwo w biogospodarce
z
zaawansowane materiały inżynierskiezarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcjizarządzanie big datazarządzanie projektamizaufane systemy sztucznej inteligencji

Dla kogo kierunki techniczne

Również dla dziewczyn, choć stereotypowe myślenie lokuje tam młodych chłopaków. Dzięki kampanii Dziewczyny na politechniki! wzrasta popularność uczelni i studiów technicznych wśród damskiej części absolwentów szkół średnich.

Kandydaci (i kandydatki!) na kierunki techniczne powinni nie mieć problemów z matematyką, fizyką, ogólnie przedmiotami ścisłymi. Przedmioty znane ze szkoły średniej zupełnie nie przypominają tych na poziomie akademickim. Przekonuje o tym Mateusz:


To zatem studia dla osób o umysłach ścisłych, analitycznych, kreatywnych, umiejących logicznie myśleć, potrafiących rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy.

Na niektórych kierunkach przyda się wyobraźnia przestrzenna i zdolności techniczne.

Dużo samodzielnej, kreatywnej pracy w trakcie studiów wymaga systematyczności i wytrwałości. Zaliczanie „laborek”, realizowanie projektów pochłania sporo czasu. Funkcjonowanie od sesji do sesji to nie najlepszy pomysł na studia techniczne.

Kształcenie na kierunkach technicznych

Wszystkie kierunki techniczne realizowane są w systemie dwustopniowym. Oznacza to, że po 3 lub 3,5-letnim okresie nauki można uzyskać dyplom inżyniera. Kończąc studia II stopnia absolwenci otrzymują dyplom magistra inżyniera.

Program studiów przewiduje przedmioty kształcenia ogólnego. Są to m.in.:

 • analiza matematyczna
 • podstawy programowania
 • matematyka elementarna
 • algebra liniowa
 • równania różniczkowe
 • matematyka dyskretna
 • geometria analityczna
 • statystyka
 • probabilistyka.

Druga grupa to przedmioty kierunkowe, typowe dla studiowanej dziedziny.

Na większości kierunków część zajęć to także przedmioty fakultatywne.

Duże znaczenie mają zajęcia praktyczne, laboratoryjne - wymagają wiele samodzielnej pracy, przygotowania konkretnych projektów.

Rekrutacja na kierunki techniczne

Lista kierunków technicznych jest bardzo długa. Zasady rekrutacji tym samy mocno zróżnicowana.

Wśród przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunki techniczne zdecydowanie dominują:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Jeśli myślicie o studiowaniu popularnego kierunku na wybranej politechnice lub innej uczelni inżynierskiej – przyłóżcie się do tych przedmiotów, żeby uzyskać na maturze solidny wynik, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Na niektóre kierunki, głównie architektoniczne, przewidziany jest egzamin z rysunku. Sprawdźcie wcześniej, jaki zakres obejmuje weryfikacja Waszych uzdolnień, aby się wcześniej przygotować do praktycznej części egzaminu.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowe zasady przyjęć na konkretne kierunki w wybranych uczelniach.

Rekrutacja na te same kierunki w różnych szkołach wyższych może się znacząco różnić, zwiększając tym samym (lub zmniejszając) szansę na znalezienie się w gronie osób przyjętych na studia.

Praca po kierunkach technicznych

Po ukończeniu kierunku technicznego absolwenci uzyskują tytuł inżyniera lub magistra inżyniera - to jest pewne. Również to, że otrzymują solidne wykształcenie, praktyczną wiedzę i szansę stabilnego, dobrze płatnego zatrudnienia.

Natomiast możliwości podjęcia pracy jest bardzo wiele. Konkretne kierunki, a w ramach nich specjalności przygotowują specjalistów z ogromnej liczby dziedzin.

Uogólniając, na absolwentów kierunków technicznych czekają stanowiska przede wszystkim tam, gdzie wykorzystywane są maszyny, systemy informatyczne, procesy technologiczne, gdzie projektuje się rozwiązania techniczne, teleinformatyczne, architektoniczne.

Niezaprzeczalnym numerem jeden jest branża IT. Inżynierowie informatycy są rozchwytywani przez head hunterów. Specjaliści z tej dziedziny zatrudniani są na stanowiskach projektantów i administratorów sieci, baz danych, systemów teleinformatycznych. Zajmują się projektowaniem i testowaniem aplikacji, pracują jako graficy komputerowi, konsultanci systemów IT, webmasterzy.

Absolwenci innych kierunków technicznych pracują na stanowiskach:

 • menedżerskich
 • administracyjnych
 • nadzorczych
 • operacyjnych
 • wdrożeniowych
 • diagnostycznych
 • doradczych.

Pracują w firmach projektowych, firmach konstruktorskich, przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, budowlanym, przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych.

Opinie o kierunkach technicznych

Kierunki techniczne, szczególnie politechniczne nie należą do łatwych. Jeśli dobre czy bardzo dobre świadectwo maturalne gwarantuje miejsce na wybranym kierunku, to same studia mogą przysporzyć więcej trudności.

O popularności kierunków technicznych świadczą statystyki rekrutacyjne. Rekordzista – inżynieria i analiza danych, kierunek na Politechnice Warszawskiej – przyciągnął tylu chętnych, że o jeden indeks walczyło ponad 60 osób! W czołówce są automatyka i robotyka, informatyka.

Czy na kierunkach technicznych jest tak trudno, jak głoszą legendy? Chyba nie - zapewnia o tym absolwentka jednej z politechnik:

W jakich miastach są kierunki techniczne

Biała Podlaska
Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19
Białystok
Białystok
Uczelnie: 8
Kierunki: 102
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 38
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 167
Chełm
Chełm
Uczelnie: 2
Kierunki: 16
Ciechanów
Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13
Częstochowa
Częstochowa
Uczelnie: 5
Kierunki: 87
Elbląg
Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 21
Gdańsk
Gdańsk
Uczelnie: 18
Kierunki: 224
Gdynia
Gdynia
Uczelnie: 5
Kierunki: 38
Głogów
Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6
Gniezno
Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 15
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 23
Jarosław
Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Kalisz
Kalisz
Uczelnie: 2
Kierunki: 29
Katowice
Katowice
Uczelnie: 16
Kierunki: 187
Kielce
Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 93
Konin
Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Koszalin
Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 37
Kraków
Kraków
Uczelnie: 27
Kierunki: 543
Krosno
Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Legnica
Legnica
Uczelnie: 2
Kierunki: 21
Leszno
Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 18
Łódź
Łódź
Uczelnie: 23
Kierunki: 318
Łomża
Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25
Lublin
Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 275
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 31
Nowy Targ
Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 11
Nysa
Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Olsztyn
Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85
Opole
Opole
Uczelnie: 5
Kierunki: 118
Oświęcim
Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 17
Piła
Piła
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Płock
Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 26
Poznań
Poznań
Uczelnie: 27
Kierunki: 348
Przemyśl
Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 19
Racibórz
Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Radom
Radom
Uczelnie: 6
Kierunki: 53
Rzeszów
Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 112
Skierniewice
Skierniewice
Uczelnie: 1
Kierunki: 12
Suwałki
Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Szczecin
Szczecin
Uczelnie: 13
Kierunki: 196
Tarnów
Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 36
Toruń
Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 117
Wałbrzych
Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 16
Wałcz
Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8
Warszawa
Warszawa
Uczelnie: 68
Kierunki: 670
Włocławek
Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Wrocław
Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 297
Zamość
Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16
Zielona Góra
Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 67

techniczne studia podyplomowe

Administracja siecią komputerową CISCOAdministracja siecią komputerową MicrosoftArchitektura i budownictwo zrównoważoneBezpieczeństwo w lotnictwie cywilnymEdukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatykiEnergetyka cieplnaEnergetyka jądrowaEnergetyka odnawialna i sieci inteligentneErgonomia i Inżynieria Bezpieczeństwa PracyFizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)Geoenergetyka i geoinżynieriaGeotechnika w budownictwie i inżynierii środowiskaGrafika Komputerowa w Architekturze WnętrzHydrologia i inżynieria leśnaInformatyczne Systemy Zarządzania - Strategia, Projektowanie, IntegracjaInformatyka dla nauczycieliInformatyka dla Zastosowań PraktycznychInformatyka i statystyka w dydaktyceInformatyka i techniki InternetuInformatyka i technologia informacyjna w nauczaniuInformatyka – projektowanie i eksploatacja systemówInformatyka śledczaInformatyka w biznesieInformatyka w systemach kontrolno-pomiarowychInformatyka w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnejInżynieria bezpieczeństwaInżynieria gazownictwaInżynieria i aparatura procesowaInżynieria komputerowa w systemach automatyki przemysłowejInżynieria oprogramowaniaInżynieria Oprogramowania - Bazy DanychInżynieria Oprogramowania - Java Web DeveloperInżynieria Pożarowa BudynkówInżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznejInżynieria produkcji w poligrafiiInżynieria ruchu drogowegoInżynieria sieci teleinformatycznychInżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznymInżynieria zarządzania portami lotniczymiInżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnychKoordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwieLogistyczne zarządzanie transportemLogistyka bezpieczeństwa stanów kryzysowychLogistyka i spedycja w transporcie kolejowymLogistyka i zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka składowania i magazynowaniaLogistyka z elementami zarządzania produkcjąMechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodoweMechatronika w kształceniu zawodowymMenedżer ds. odnawialnych źródeł energiiMultimedia w architekturzeNowe i odnawialne źródła energiiNowoczesne zarządzanie w budownictwieOdnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiProjektowanie architektury wnętrzStosowanie eurokodów w budownictwieTechnologia i organizacja budownictwaZarządzanie lotnictwemZarządzanie projektem w architekturze i budownictwieZarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku