• Politechnika Łódzka
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki techniczne

techniczne

Studia techniczne to bardzo szerokie pojęcie. Generalnie o studiach technicznych mówimy wtedy, gdy kończą się one uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera. Wiedza zdobyta na studiach technicznych ma w dużym stopniu charakter praktyczny.

Studia techniczne dają solidne wykształcenie i praktyczne przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Wiele z nich to od lat numery 1 na liście poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Wykwalifikowani absolwenci mają gwarancję pracy. Zarobki specjalistów w pewnych dziedzinach są od samego początku satysfakcjonujące i rosną wraz z rozwojem kariery.

Absolwenci studiów technicznych, czyli inżynierowi, są szczególnie mocno poszukiwani na rynku pracy, w związku z tym w ostatnich latach rośnie popularność tych studiów.

Niektóre zawody i stanowiska wymagają ukończenia konkretnych studiów technicznych. Uzyskanie odpowiednich uprawnień zawodowych musi być poprzedzone akademickim wykształceniem i dyplomem w określonej dziedzinie.

Najpopularniejsze kierunki studiów technicznych to od lat: budownictwo, architektura, informatyka, automatyka i robotyka, geodezja, wszelkiego typu inżynierie.

Osoby zainteresowane studiami technicznymi zapraszamy na serwis TechnologieiBudownictwo.pl

Katalog kierunków technicznych

a
additive manufacturing administracja i cyfryzacja advanced biobased and bioinspired materials advanced materials and nanotechnology advanced nano and biomaterials MONABIPHOT aeronautics and aerospace engineering aeronautics and astronautics aerospace engineering agroinformatyka agroinżynieria agrotechnologia akustyka akwakultura - biznes i technologia analityka bezpieczeństwa analityka kryminalistyczna i sądowa analiza biznesowa i data science analiza danych animacja aplikacje internetu rzeczy aquaculture and fisheries archeometria architecture architektura architektura i urbanistyka architektura informacji architektura krajobrazu architektura przestrzeni informacyjnych architektura wnętrz art & design artystyczna grafika komputerowa astrofizyka i kosmologia astronomia automatic control and robotics automatyka i elektronika automatyka i elektronika praktyczna automatyka i elektrotechnika przemysłowa automatyka i informatyka przemysłowa automatyka i robotyka automatyka i robotyka przemysłowa automatyka i robotyka stosowana automatyka i sterowanie robotów automatyka przemysłowa automatyka przemysłowa i robotyka automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyka, robotyka i systemy sterowania automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych automatyzacja procesów biznesowych aviation law and professional pilot licence aviation management BSc
b
bankowość i finanse cyfrowe bezpieczeństwo i produkcja żywności bezpieczeństwo i systemy ochrony bezpieczeństwo informacyjne bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej big data analytics big data w analityce ekonomicznej i społecznej bim modelowanie i zarządzanie informacją o budynku bioanalytical technologies biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biofizyka biogospodarka zrównoważona bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinformatyka w biogospodarce bioinformatyka z biofizyką stosowaną bioinżynieria bioinżynieria zwierząt biomechanika inżynierska biomedical engineering biomedical engineering and technologies biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biosciences biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnologia przemysłowa biotechnology biznes elektroniczny biżuteria browarnictwo i słodownictwo budowa dróg i mostów budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego budowa i eksploatacja maszyn budowa maszyn i okrętów budowa maszyn i pojazdów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) budownictwo pasywne budownictwo podziemne budownictwo z wykorzystaniem automatyki robotyki budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM business informatics business, society and technology
c
ceramika chemia aplikacyjna chemia budowlana chemia i inżynieria materiałów chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia chemia materiałów i nanotechnologia chemia przemysłowa chemia stosowana chemia techniczna chemia w kryminalistyce chemical and process engineering chemical engineering and technology chłodnictwo i klimatyzacja chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane civil engineering clean energy cloud computing BSc Hons cognitive science cognitive technologies computer engineering computer physics computer science computer science and information systems computer science and information technology computing science BSc Hons control, electronic and information engineering cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo IT cyberlingwistyka cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie cyfryzacja przemysłu człowiek w cyberprzestrzeni
d
data engineering data science data science in economics data science w naukach społecznych design i zarządzanie projektami diagnostyka ekoprzestępczości diagnostyka molekularna digital cultures digital design digital entrepreneurship
e
e-gospodarka przestrzenna economics and IT applications edukacja techniczno - informatyczna efektywność energetyczna ekoinformatyka ekologiczne źródła energii ekonofizyka ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekotechnologie cieplne ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju ekotechnologie i bioprocesy eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej eksploatacja pojazdów eksploatacja zasobów naturalnych electric and hybrid vehicles engineering electrical engineering electronic and computer engineering electronic and telecommunication engineering electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromechatronika elektromobilność elektromobilność i energia odnawialna elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa elektroniczne przetwarzanie informacji elektroniczne systemy mechatroniki elektroniczne zarządzanie dokumentacją elektronika elektronika i fotonika elektronika i systemy komputerowe elektronika i techniki informacyjne (makrokierunek) elektronika i telekomunikacja elektronika przemysłowa elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka cieplna energetyka i chemia jądrowa energetyka i inżynieria środowiska energetyka jądrowa energetyka komunalna energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka przemysłowa i odnawialna energetyka wodorowa energy and environmental engineering energy studies energy systems in the built environment environmental and land engineering environmental engineering environmental protection environmental quality management europejskie studia optyki okularowej i optometrii
f
film animowany i efekty specjalne film i sztuki audiowizualne filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo finanse publiczne w gospodarce cyfrowej fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food technology fotografia i kreacja przekazu wizualnego fotonika future mobility
g
game design game development general aviation management general engineering geodesy and cartography geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geodezja i kataster geodezja i planowanie przestrzenne geoenergetyka geofizyka geografia i gospodarka przestrzenna geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformacja geoinformacja środowiskowa geoinformatyka geoinformatyka i geologia środowiska geoinformatyka i techniki satelitarne geoinżynieria i eksploatacja surowców geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geomonitoring geowizualizacja historyczna i archeologiczna geośrodowisko miasta gestion et technologie global business services gospodarka o obiegu zamkniętym gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka odpadami i recykling gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami groznawstwo
h
human-computer interaction hydrografia morska
i
industrial and engineering chemistry industrial engineering indywidualne studia międzyobszarowe informatics information security informatyczne systemy automatyki informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka - data science informatyka - uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja informatyka algorytmiczna informatyka analityczna informatyka ekonomiczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i agroinżynieria (makrokierunek) informatyka i cyberbezpieczeństwo informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka i systemy informacyjne informatyka i systemy inteligentne informatyka kwantowa informatyka materiałowa informatyka medialna informatyka medyczna informatyka o profilu praktycznym informatyka przemysłowa informatyka przemysłowa (makrokierunek) informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (makrokierunek) informatyka techniczna informatyka w biznesie informatyka w biznesie i administracji informatyka w inżynierii komputerowej informatyka w medycynie informatyka w ochronie środowiska informatyka w systemach i układach elektronicznych infotronika infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny inteligentna elektronika inteligentne systemy i technologie produkcji inteligentne systemy miejskie inteligentne technologie inteligentny przemysł international logistics inżynieria bezpieczeństwa i jakości inżynieria bezpieczeństwa powietrznego inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria cyklu życia produktu inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria farmaceutyczna inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego inżynieria hydrotechniczna inżynieria i logistyka produkcji inżynieria i technologie materiałowe inżynieria internetu rzeczy inżynieria jakości produktu inżynieria jakości w przedsiębiorstwie inżynieria komunalna inżynieria logistyki inżynieria lotnicza i kosmiczna inżynieria materiałowa i wytwarzania inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałów medycznych inżynieria mechaniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria ochrony klimatu inżynieria ochrony środowiska inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria ogólna inżynieria organizacji i zarządzania inżynieria pojazdów inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria procesów biznesowych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i logistyki inżynieria produkcji i transportu inżynieria produkcji i zarządzania inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria przemysłu 4.0 inżynieria recyklingu inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria technologii medycznych inżynieria transportu inżynieria w logistyce inżynieria w medycynie inżynieria środowiska w budownictwie inżynieria światłowodowa it cyber security
k
kognitywistyka informatyczna komputerowo wspomagana inżynieria materiałów budowlanych kryminalistyka
l
logistics logistyka logistyka inżynierska logistyka przemysłowa lotnictwo
m
machine learning management and production engineering marketing w przemyśle master in mechanical engineering matematyka nowoczesnych technologii materials engineering materials science and engineering materiały dla zastosowań medycznych materiały i technologie materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie przyszłości mathematical methods in data analysis mechanical engineering mechanics of vehicles and construction machinery mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny - studia dualne) mechanika i budowa pojazdów mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronics of vehicles and construction machinery mechatronika mechatronika przemysłowa medical biotechnology medical engineering medical informatics metalcasting engineering metallurgical engineering mikro i nanotechnologia mikroelektronika mikroinformatyka systemów cyfrowych międzywydziałowe studia ochrony środowiska modelowanie komputerowe modern materials design and application montaż i color grading morska energetyka wiatrowa
n
nanoinżynieria materiałów navigation neutralność klimatyczna new generation power engineering and energy markets nowe media w komunikacji
o
ochrona klimatu okręty i konstrukcje morskie operatorski operatorski camera/ light optyka okularowa z elementami optometrii
p
pojazdy elektryczne i hybrydowe post-pre production cinema produkcja audiowizualna produkcja filmowa produkcja i bezpieczeństwo żywności produkcja wideo projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i budowa jachtów projektowanie i logistyka materiałów projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów projektowanie żywności niskoprzetworzonej przemysł 4.0 przemysłowe zastosowania informatyki psychologia i informatyka
q
quantum information technology
r
raw materials value chain realizacja dźwięku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych remote sensing and geo-informatics robotics and automatic control robotyka i automatyka
s
sieci i instalacje budowlane smart manufacturing socjoinformatyka studia nad nauką i technologią sustainable biomass and bioproducts engineering sustainable development sustainable energy engineering systemy teleinformatyczne sztuczna inteligencja i data science sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe sztuczna inteligencja w biznesie sztuka cyfrowa
t
technika bezpieczeństwa i obronności technika rolnicza i agrotronika technologia biomedyczna technologia i zarządzanie produkcją technologia kosmetyku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne technologie materiałowe i spawalnicze technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych technologie obiegu zamkniętego technologie przemysłu 4.0 technologie przemysłu 5.0 technologie przełomowe technologie wodorowe technologie wodorowe i elektromobilność technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych tekstronika teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy towaroznawstwo w biogospodarce transport transport (in English) transport i logistyka transport i spedycja transport w przemyśle 4.0 transport-spedycja-logistyka
u
urban mining urban planning urbanistyka
z
zaawansowane materiały inżynierskie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie big data zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zarządzanie projektami zarządzanie w it zaufane systemy sztucznej inteligencji zielona energia zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zrównoważone technologie energetyczne
ś
środki transportu i logistyka

Dla kogo kierunki techniczne

Również dla dziewczyn, choć stereotypowe myślenie lokuje tam młodych chłopaków. Dzięki kampanii Dziewczyny na politechniki! wzrasta popularność uczelni i studiów technicznych wśród damskiej części absolwentów szkół średnich.

Kandydaci (i kandydatki!) na kierunki techniczne powinni nie mieć problemów z matematyką, fizyką, ogólnie przedmiotami ścisłymi. Przedmioty znane ze szkoły średniej zupełnie nie przypominają tych na poziomie akademickim. Przekonuje o tym Mateusz:


To zatem studia dla osób o umysłach ścisłych, analitycznych, kreatywnych, umiejących logicznie myśleć, potrafiących rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy.

Na niektórych kierunkach przyda się wyobraźnia przestrzenna i zdolności techniczne.

Dużo samodzielnej, kreatywnej pracy w trakcie studiów wymaga systematyczności i wytrwałości. Zaliczanie „laborek”, realizowanie projektów pochłania sporo czasu. Funkcjonowanie od sesji do sesji to nie najlepszy pomysł na studia techniczne.

Kształcenie na kierunkach technicznych

Wszystkie kierunki techniczne realizowane są w systemie dwustopniowym. Oznacza to, że po 3 lub 3,5-letnim okresie nauki można uzyskać dyplom inżyniera. Kończąc studia II stopnia absolwenci otrzymują dyplom magistra inżyniera.

Program studiów przewiduje przedmioty kształcenia ogólnego. Są to m.in.:

 • analiza matematyczna
 • podstawy programowania
 • matematyka elementarna
 • algebra liniowa
 • równania różniczkowe
 • matematyka dyskretna
 • geometria analityczna
 • statystyka
 • probabilistyka.

Druga grupa to przedmioty kierunkowe, typowe dla studiowanej dziedziny.

Na większości kierunków część zajęć to także przedmioty fakultatywne.

Duże znaczenie mają zajęcia praktyczne, laboratoryjne - wymagają wiele samodzielnej pracy, przygotowania konkretnych projektów.

Rekrutacja na kierunki techniczne

Lista kierunków technicznych jest bardzo długa. Zasady rekrutacji tym samy mocno zróżnicowana.

Wśród przedmiotów kwalifikacyjnych na kierunki techniczne zdecydowanie dominują:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Jeśli myślicie o studiowaniu popularnego kierunku na wybranej politechnice lub innej uczelni inżynierskiej – przyłóżcie się do tych przedmiotów, żeby uzyskać na maturze solidny wynik, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Na niektóre kierunki, głównie architektoniczne, przewidziany jest egzamin z rysunku. Sprawdźcie wcześniej, jaki zakres obejmuje weryfikacja Waszych uzdolnień, aby się wcześniej przygotować do praktycznej części egzaminu.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowe zasady przyjęć na konkretne kierunki w wybranych uczelniach.

Rekrutacja na te same kierunki w różnych szkołach wyższych może się znacząco różnić, zwiększając tym samym (lub zmniejszając) szansę na znalezienie się w gronie osób przyjętych na studia.

Praca po kierunkach technicznych

Po ukończeniu kierunku technicznego absolwenci uzyskują tytuł inżyniera lub magistra inżyniera - to jest pewne. Również to, że otrzymują solidne wykształcenie, praktyczną wiedzę i szansę stabilnego, dobrze płatnego zatrudnienia.

Natomiast możliwości podjęcia pracy jest bardzo wiele. Konkretne kierunki, a w ramach nich specjalności przygotowują specjalistów z ogromnej liczby dziedzin.

Uogólniając, na absolwentów kierunków technicznych czekają stanowiska przede wszystkim tam, gdzie wykorzystywane są maszyny, systemy informatyczne, procesy technologiczne, gdzie projektuje się rozwiązania techniczne, teleinformatyczne, architektoniczne.

Niezaprzeczalnym numerem jeden jest branża IT. Inżynierowie informatycy są rozchwytywani przez head hunterów. Specjaliści z tej dziedziny zatrudniani są na stanowiskach projektantów i administratorów sieci, baz danych, systemów teleinformatycznych. Zajmują się projektowaniem i testowaniem aplikacji, pracują jako graficy komputerowi, konsultanci systemów IT, webmasterzy.

Absolwenci innych kierunków technicznych pracują na stanowiskach:

 • menedżerskich
 • administracyjnych
 • nadzorczych
 • operacyjnych
 • wdrożeniowych
 • diagnostycznych
 • doradczych.

Pracują w firmach projektowych, firmach konstruktorskich, przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, budowlanym, przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych.

Opinie o kierunkach technicznych

Kierunki techniczne, szczególnie politechniczne nie należą do łatwych. Jeśli dobre czy bardzo dobre świadectwo maturalne gwarantuje miejsce na wybranym kierunku, to same studia mogą przysporzyć więcej trudności.

O popularności kierunków technicznych świadczą statystyki rekrutacyjne. Rekordzista – inżynieria i analiza danych, kierunek na Politechnice Warszawskiej – przyciągnął tylu chętnych, że o jeden indeks walczyło ponad 60 osób! W czołówce są automatyka i robotyka, informatyka.

Czy na kierunkach technicznych jest tak trudno, jak głoszą legendy? Chyba nie - zapewnia o tym absolwentka jednej z politechnik:

W jakich miastach są kierunki techniczne

Biała Podlaska
Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Białystok
Białystok
Uczelnie: 8
Kierunki: 102
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 38
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 164
Chełm
Chełm
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Ciechanów
Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13
Częstochowa
Częstochowa
Uczelnie: 5
Kierunki: 98
Elbląg
Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 22
Gdańsk
Gdańsk
Uczelnie: 18
Kierunki: 224
Gdynia
Gdynia
Uczelnie: 5
Kierunki: 42
Gniezno
Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 14
Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 24
Głogów
Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 7
Jarosław
Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Kalisz
Kalisz
Uczelnie: 2
Kierunki: 29
Katowice
Katowice
Uczelnie: 16
Kierunki: 188
Kielce
Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 91
Konin
Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Koszalin
Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 40
Kraków
Kraków
Uczelnie: 27
Kierunki: 543
Krosno
Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 21
Legnica
Legnica
Uczelnie: 2
Kierunki: 21
Leszno
Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Lublin
Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 285
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 32
Nowy Targ
Nowy Targ
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Nysa
Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 13
Olsztyn
Olsztyn
Uczelnie: 4
Kierunki: 87
Opole
Opole
Uczelnie: 5
Kierunki: 114
Oświęcim
Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 17
Piła
Piła
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Poznań
Poznań
Uczelnie: 27
Kierunki: 358
Przemyśl
Przemyśl
Uczelnie: 2
Kierunki: 17
Płock
Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 29
Racibórz
Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Radom
Radom
Uczelnie: 6
Kierunki: 58
Rzeszów
Rzeszów
Uczelnie: 7
Kierunki: 116
Sanok
Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Skierniewice
Skierniewice
Uczelnie: 1
Kierunki: 12
Suwałki
Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 14
Szczecin
Szczecin
Uczelnie: 13
Kierunki: 208
Tarnów
Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 39
Toruń
Toruń
Uczelnie: 5
Kierunki: 128
Warszawa
Warszawa
Uczelnie: 68
Kierunki: 681
Wałbrzych
Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Wałcz
Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 9
Wrocław
Wrocław
Uczelnie: 30
Kierunki: 322
Włocławek
Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 28
Zamość
Zamość
Uczelnie: 2
Kierunki: 15
Zielona Góra
Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 67
Łomża
Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 26
Łódź
Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 336

techniczne studia podyplomowe

Inżynieria Pożarowa Budynków Informatyka w biznesie Mechatronika w kształceniu zawodowym Inżynieria sieci teleinformatycznych Architektura i budownictwo zrównoważone Informatyczne Systemy Zarządzania - Strategia, Projektowanie, Integracja Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym Logistyka z elementami zarządzania produkcją Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Informatyka dla Zastosowań Praktycznych Multimedia w architekturze Informatyka śledcza Informatyka i statystyka w dydaktyce Grafika Komputerowa w Architekturze Wnętrz Logistyczne zarządzanie transportem Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer Logistyka składowania i magazynowania Edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki Inżynieria komputerowa w systemach automatyki przemysłowej Informatyka – projektowanie i eksploatacja systemów Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli) Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej Ergonomia i Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Projektowanie architektury wnętrz Nowe i odnawialne źródła energii Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość Informatyka i techniki Internetu Inżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnych Energetyka jądrowa Inżynieria i aparatura procesowa Energetyka odnawialna i sieci inteligentne Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Inżynieria produkcji w poligrafii Inżynieria oprogramowania Technologia i organizacja budownictwa Inżynieria ruchu drogowego Hydrologia i inżynieria leśna Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu Logistyka bezpieczeństwa stanów kryzysowych Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji Administracja siecią komputerową CISCO Informatyka dla nauczycieli Zarządzanie projektem w architekturze i budownictwie Nowoczesne zarządzanie w budownictwie Energetyka cieplna Geoenergetyka i geoinżynieria Inżynieria gazownictwa Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska Inżynieria bezpieczeństwa Zarządzanie lotnictwem Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym Informatyka w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii Inżynieria zarządzania portami lotniczymi Stosowanie eurokodów w budownictwie Administracja siecią komputerową Microsoft

Uczelnie o kierunkach technicznych