Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektromobilność i energia odnawialna

Kierunek elektromobilność i energia odnawialna łączy zagadnienia z obszaru automatyki, elektroniki i elektrotechniki.

Studencki uczą się projektowania, wdrażania, integracji i eksploatacji specjalistycznych układów i urządzeń elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki wspomaganych systemami informatycznymi lub układami wbudowanymi w dziedzinie elektromobilności i wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • pojazdy elektryczne
 • inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Elektromobilność i energia odnawialna to propozycja dla osób otwartych na postęp techniczny, kreatywnych, posiadających nowatorskie podejście do problemów.

W toku studiów i przyszłej pracy przydatne będą umiejętności techniczne, predyspozycje kierownicze, decyzyjność.

Program kształcenia na kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • elektrotechnika
 • mechanika
 • inżynieria materiałowa
 • metrologia elektryczna
 • podstawy elektroniki
 • architektura komputerów
 • technika cyfrowa
 • obwody i sygnały
 • energoelektronika
 • maszyny i napędy elektryczne
 • podstawy automatyki
 • alternatywne źródła energii
 • systemy magazynowania energii
 • podstawy inżynierii pojazdowej.

Studenci mają możliwość zindywidualizowania programu studiów wybierając wiele przedmiotów z grupy zajęć obieralnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Kandydaci przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • matematyki
 • języka polskiego
 • języka obcego
 • fizyki lub informatyki.
Perspektywy pracy po kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Ukończenie kierunku elektromobilność i energia odnawialna przygotowuje do podjęcia aktywności zawodowej w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, eksploatacją klasycznych pojazdów z silnikiem spalinowym
 • firmach produkujących pojazdy z napędem hybrydowym i w pełni elektrycznych
 • biurach projektowych
 • centrach badawczo-rozwojowych firm
 • przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, transportu i spedycji, elektrotechnicznej i energetycznej
 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, integracją i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej.
Opinie o kierunku elektromobilność i energia odnawialna

Elektromoblilność i energia odnawialna to kierunek unikatowy.

Jest odpowiedzią na rozwój technologii ukierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej w pojazdach oraz na jej pozyskiwanie z odnawialnych źródeł.

Kierunki pokrewne do kierunku elektromobilność i energia odnawialna
Jakie uczelnie oferują kierunek elektromobilność i energia odnawialna
W których miastach można studiować kierunek elektromobilność i energia odnawialna
Komentarze (1)
Simon
Na jakiejś uczelni jest kierunek elektromobilność. W Warszawie?
04.06.2020
Zobacz również
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu