Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Projektanci systemów sterowania, programiści, pracownicy działów utrzymania ruchu - to niezwykle dochodowe zawody, które otwierają się przed absolwentami kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.

Program nauczania przewiduje, że absolwent kierunku:

 • posiada wiedzę z podstaw programowania sterowników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowania CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwarzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń
 • tworzy sieci komputerowe i systemy mikroprocesorowe
 • zna możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych.

Dla kogo studia na kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

To kierunek odpowiedni dla osób z uzdolnieniami w stronę przedmiotów ścisłych, zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i produkcją przemysłową.

Program kształcenia na kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Po pierwszym stopniu studiów absolwent powinien umieć:

 • projektować układy sterowania maszyn
 • automatyzować produkcję
 • programować roboty przemysłowe i mobilne
 • programować sterowniki przemysłowe i mikrokontrolery
 • konstruować bezpieczne maszyny
 • automatyzować linie technologiczne (skrawanie, odlewnictwo, spawalnictwo, tworzywa sztuczne, obróbka plastyczna, erozyjna, wykańczająca)
 • programować w języku C++
 • programować mikrontrolery
 • obsługiwać programy SolidWorks, AutoCAD, Matlab, LabView.

Przewidziane są praktyczne zajęcia warsztatowe przy obrabiarkach i maszynach technologicznych.

Po drugim stopniu studiów absolwent będzie umiał:

 • modelować i projektować automatyczne systemy wytwarzania
 • tworzyć systemy automatycznego nadzoru wytwarzania
 • przeciwdziałać zagrożeniom w sieciach przemysłowych
 • pisać aplikacje widzenia maszynowego
 • wykorzystywać metody sztucznej inteligencji.

Program kierunku obejmuje także programowanie w języku Python, programy SCADA/MES i inne.

Ponadto w trakcie studiów kładzie się nacisk na rozwój tzw. kompetencji miękkich, niezbędnych dla inżyniera XXI wieku, takich jak: umiejętności organizacji czasu, umiejętności pracy w zespole, zdolności kierowniczych, empatii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

W procesie kwalifikacyjnym na Automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • przedmiot do wyboru (fizyka, chemia, informatyka, biologia)
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Absolwenci Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych są przygotowani do pracy w nowoczesnym przemyśle jako projektanci systemów sterowania, kierownicy działów wyposażonych w urządzenia automatyki i robotyki, programiści, a także w agencjach i oddziałach firm technicznych, usługowych i handlowych produkujących i sprzedających najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne.

Najpowszechniejsze zawody absolwentów kierunku AiRPP od razu po ukończeniu studiów to: automatyk, programista-automatyk, inżynier utrzymania ruchu, przedstawiciel handlowy w branży specjalistycznych urządzeń i oprogramowania inżynierskiego, konstruktor, programista obrabiarek sterowanych numerycznie.

Opinie o kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

„Dzięki studiom uzyskałem konkretny, wysoko opłacany zawód. Pracuję dziś jako robotyk w jednej z dużych fabryk branży automotive”.

Michał, Niemcy, 28 lat

Kierunki pokrewne do kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Jakie uczelnie oferują kierunek automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

W których miastach można studiować kierunek automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum