Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Projektanci systemów sterowania, programiści, pracownicy działów utrzymania ruchu - to niezwykle dochodowe zawody, które otwierają się przed absolwentami kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.

Program nauczania przewiduje, że absolwent kierunku:

 • posiada wiedzę z podstaw programowania sterowników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowania CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwarzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń
 • tworzy sieci komputerowe i systemy mikroprocesorowe
 • zna możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych.

Dla kogo studia na kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

To kierunek odpowiedni dla osób z uzdolnieniami w stronę przedmiotów ścisłych, zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i produkcją przemysłową.

Program kształcenia na kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Po pierwszym stopniu studiów absolwent powinien umieć:

 • projektować układy sterowania maszyn
 • automatyzować produkcję
 • programować roboty przemysłowe i mobilne
 • programować sterowniki przemysłowe i mikrokontrolery
 • konstruować bezpieczne maszyny
 • automatyzować linie technologiczne (skrawanie, odlewnictwo, spawalnictwo, tworzywa sztuczne, obróbka plastyczna, erozyjna, wykańczająca)
 • programować w języku C++
 • programować mikrontrolery
 • obsługiwać programy SolidWorks, AutoCAD, Matlab, LabView.

Przewidziane są praktyczne zajęcia warsztatowe przy obrabiarkach i maszynach technologicznych.

Po drugim stopniu studiów absolwent będzie umiał:

 • modelować i projektować automatyczne systemy wytwarzania
 • tworzyć systemy automatycznego nadzoru wytwarzania
 • przeciwdziałać zagrożeniom w sieciach przemysłowych
 • pisać aplikacje widzenia maszynowego
 • wykorzystywać metody sztucznej inteligencji.

Program kierunku obejmuje także programowanie w języku Python, programy SCADA/MES i inne.

Ponadto w trakcie studiów kładzie się nacisk na rozwój tzw. kompetencji miękkich, niezbędnych dla inżyniera XXI wieku, takich jak: umiejętności organizacji czasu, umiejętności pracy w zespole, zdolności kierowniczych, empatii.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

W procesie kwalifikacyjnym na Automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • przedmiot do wyboru (fizyka, chemia, informatyka, biologia)
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Absolwenci Automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych są przygotowani do pracy w nowoczesnym przemyśle jako projektanci systemów sterowania, kierownicy działów wyposażonych w urządzenia automatyki i robotyki, programiści, a także w agencjach i oddziałach firm technicznych, usługowych i handlowych produkujących i sprzedających najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne.

Najpowszechniejsze zawody absolwentów kierunku AiRPP od razu po ukończeniu studiów to: automatyk, programista-automatyk, inżynier utrzymania ruchu, przedstawiciel handlowy w branży specjalistycznych urządzeń i oprogramowania inżynierskiego, konstruktor, programista obrabiarek sterowanych numerycznie.

Opinie o kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

„Dzięki studiom uzyskałem konkretny, wysoko opłacany zawód. Pracuję dziś jako robotyk w jednej z dużych fabryk branży automotive”.

Michał, Niemcy, 28 lat

Kierunki pokrewne do kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Jakie uczelnie oferują kierunek automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

W których miastach można studiować kierunek automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska