Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów.

Obejmuje zadnienia związane z pozyskiwaniem surowców mleczarskich, oceną jakości mleka, technologią produkcji podstawowych produktów mlecznych, zagospodarowaniem opadów i ścieków poprodukcyjnych.

Studenci uczą się organizować i nadzorować procesy produkcji mleka i podstawowych produktów mleczarskich, projektować linie technologiczne, opracowywać technologie produkcji nowego wyrobu, wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością w zakładach mleczarskich.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

O przyjęcia na ten kierunek mogą ubiegać się absolwenci konkretnych studiów licencjackich i inżynierskich.

Oferta studiów kierowana jest przede wszystkim dla osób, które swoją pracę zawodową wiążą z branżą mleczarską, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w produkcji mleka i podstawowych produktów mleczarskich.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • technologie produkcji surowca mleczarskiego
 • procesy biotechnologiczne w mleczarstwie
 • technologia produkcji mleka spożywczego i produktów wysokotłuszczowych
 • serowarstwo
 • technologia produkcji napojów fermentowanych
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle mleczarskim
 • zarządzanie systemem logistycznym w przemyśle mleczarskim
 • strategie marketingowe w przemyśle mleczarskim.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata lub inżyniera na kierunkach zootechnika, technologia żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, inżynieria przemysłu spożywczego lub kierunków pokrewnych.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Potencjalne miejsca pracy absolwentów zarządzania w produkcji przetwórstwie mleka:

 • zakłady mleczarskie
 • laboratoria zajmujące się oceną jakości mleka i jego produktów
 • jednostki kontrolujące jakość produktów mlecznych
 • instytucje badawcze.

Opinie o kierunku zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Utworzenie kierunku to odpowiedź na niedobory wykwalifikowanej kadry, posiadające specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania w produkcji i przetwórstwie mleka.

Studia mają charakter unikatowy.

Lubelska uczelnia jako jedyna realizuje program studiów o takim profilu.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Komentarze (1)

Zosia
To mocno niszowy kierunek, o zawężonym profilu.
02.06.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie