Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności jest odpowiedzią na konieczność zagwarantowania konsumentom bezpieczeństwa i autentyczności żywności.

Jest związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu nadzoru i kontroli nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, oceny surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikacji zagrożeń na każdym etapie produkcji.

Studenci uzyskują wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Poznają zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej, zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań, których celem jest produkcja żywności spełniającej kryteria bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń powodującej obniżenie bezpieczeństwa.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kandydaci na ten kierunek powinni mieć zamiłowanie do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Praca oparta na znajomości przepisów, a także wykonywaniu badań laboratoryjnych wymaga cierpliwości, dokładności i dużej odpowiedzialności.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż;
 • normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności,
 • identyfikowalność żywności i pasz,
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • światowe systemy produkcji żywności,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • współczesne trendy w przetwórstwie żywności i produkcji potraw,
 • alergie i nietolerancje pokarmowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Absolwenci bezpieczeństwa i certyfikacji żywności mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego
 • zakładach zbiorowego żywienia
 • laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją
 • służbach sanitarnych i celnych.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

W trakcie studiów na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach kół naukowych.

Jest możliwość zdobycia w trakcie studiów uznawanego w UE certyfikatu „Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” po zdaniu egzaminu w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Komentarze (1)

Ala
Czy uzyskanie certyfikatu w trakcie studiów zwiększa uprawnienia zawodowe?
21.12.2019
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Białostocka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie