Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności jest odpowiedzią na konieczność zagwarantowania konsumentom bezpieczeństwa i autentyczności żywności.

Jest związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu nadzoru i kontroli nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, oceny surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikacji zagrożeń na każdym etapie produkcji.

Studenci uzyskują wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Poznają zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej, zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań, których celem jest produkcja żywności spełniającej kryteria bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń powodującej obniżenie bezpieczeństwa.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kandydaci na ten kierunek powinni mieć zamiłowanie do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Praca oparta na znajomości przepisów, a także wykonywaniu badań laboratoryjnych wymaga cierpliwości, dokładności i dużej odpowiedzialności.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż;
 • normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności,
 • identyfikowalność żywności i pasz,
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • światowe systemy produkcji żywności,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • współczesne trendy w przetwórstwie żywności i produkcji potraw,
 • alergie i nietolerancje pokarmowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Absolwenci bezpieczeństwa i certyfikacji żywności mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego
 • zakładach zbiorowego żywienia
 • laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją
 • służbach sanitarnych i celnych.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

W trakcie studiów na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach kół naukowych.

Jest możliwość zdobycia w trakcie studiów uznawanego w UE certyfikatu „Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” po zdaniu egzaminu w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Komentarze (1)

Ala
Czy uzyskanie certyfikatu w trakcie studiów zwiększa uprawnienia zawodowe?
21.12.2019

Zobacz również

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji