Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności jest odpowiedzią na konieczność zagwarantowania konsumentom bezpieczeństwa i autentyczności żywności.

Jest związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu nadzoru i kontroli nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, oceny surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikacji zagrożeń na każdym etapie produkcji.

Studenci uzyskują wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Poznają zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej, zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań, których celem jest produkcja żywności spełniającej kryteria bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń powodującej obniżenie bezpieczeństwa.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym.


Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kandydaci na ten kierunek powinni mieć zamiłowanie do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Praca oparta na znajomości przepisów, a także wykonywaniu badań laboratoryjnych wymaga cierpliwości, dokładności i dużej odpowiedzialności.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż;
 • normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności,
 • identyfikowalność żywności i pasz,
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • światowe systemy produkcji żywności,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • współczesne trendy w przetwórstwie żywności i produkcji potraw,
 • alergie i nietolerancje pokarmowe.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Absolwenci bezpieczeństwa i certyfikacji żywności mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego
 • zakładach zbiorowego żywienia
 • laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją
 • służbach sanitarnych i celnych.
Opinie o kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

W trakcie studiów na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach kół naukowych.

Jest możliwość zdobycia w trakcie studiów uznawanego w UE certyfikatu „Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” po zdaniu egzaminu w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.


Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Komentarze (1)
Ala
Czy uzyskanie certyfikatu w trakcie studiów zwiększa uprawnienia zawodowe?
21.12.2019
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie