Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

uczelnia publiczna, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, (+89) 524 51 51, 523 38 35, re­krutacja­@uwm.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Każdego roku tysiące kandydatów i kandydatek bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbywa się za pomocą systemu IRK - Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata/ki, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat/ka wybiera kierunek kształcenia (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej i wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany/a, należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat naboru zamieszczone są w portalu informacyjnym dotyczącym rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Warto już teraz zapoznać się z harmonogramem najbliższej rekrutacji, zasadami i kryteriami kwalifikacji,

Studiuj na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie