Jakiego kierunku studiów szukasz?

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Studia na kierunku Resocjalizacja z penitencjarystyką kształcą absolwentów o szerokim przygotowaniu ogólnopedagogicznym z kompetencjami w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

Program zajęć realizowanych w toku kształcenia wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, osobami zagrożonymi w rozwoju społeczno-moralnym oraz skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności. Absolwent posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celach analitycznych, wykazuje się umiejętnościami diagnozowania i projektowania działań praktycznych.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza, kompetencje i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjąć pracę resocjalizacyjną z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym (np. w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, pogotowiu opiekuńczym, interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach), w charakterze pedagogów szkolnych oraz kuratorów sądowych i społecznych.

Po ukończeniu kierunku Resocjalizacja z penitencjarystyką absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowisk w instytucjach o charakterze zamkniętym (jako wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich). Spełnia również wymagania dotyczące wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych na stanowiskach służbowych w służbach mundurowych: Policji (policyjne izby dziecka), Straży Granicznej (strzeżone ośrodki dla cudzoziemców) i Służbie Więziennej (zakłady karne i areszty śledcze).

Absolwent uzyskuje dyplom magistra po II roku studiów i może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.


Dla kogo studia na kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką

To propozycja dla osób z tytułem licencjata, którzy pragną zdobyć wiedzę i kompetencje z zakresu szeroko rozumianej resocjalizacji oraz penitencjarystyki.

Program kształcenia na kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką

Program zajęć dostępny bezpośrednio na uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych).

Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Perspektywy pracy po kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką

Po ukończeniu kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką możesz pracować w:

 • placówkach lub instytucjach resocjalizacyjnych,
 • placówkach lub instytucjach penitencjarnych

Opinie o kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku resocjalizacja z penitencjarystyką

Jakie uczelnie oferują kierunek resocjalizacja z penitencjarystyką

W których miastach można studiować kierunek resocjalizacja z penitencjarystyką

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Śląska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet SWPS Katowice