Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna realizowane są jako kształcenie pierwszego oraz drugiego stopnia i przygotowują do pracy z dzieckiem, rodziną w szkole oraz środowisku pozaszkolnym.

W trakcie studiów pierwszego stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające: podejmować działania na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka; zapewnić odpowiednie wsparcie dziecku i rodzinie; inicjować i/lub koordynować współpracę między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Będąc absolwentem tego kierunku możesz pracować jako: pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; na stanowiskach związanych z pieczą zastępczą; jako asystent rodziny. Uzyskasz uprawnienia do otwierania własnych alternatywnych placówek opieki nad dzieckiem, do pracy w organizacjach pozarządowych oraz z seniorami. Jeśli marzysz o pracy w szkole (np. jako pedagog lub wychowawca), będziesz mógł/mogła kontynuować studia na tym kierunku na II stopniu i zdobędziesz pełne kwalifikacje nauczycielskie. 

Na poziomie studiów uzupełniających magisterskich studenci uzupełniają pełną ścieżkę kształcenia wymaganą na studiach nauczycielskich. Oferta ta została przygotowana o tych, którzy po ukończeniu kierunku pedagogicznego I stopniu, chcą uzyskać pełne kwalifikacje do pracy w szkole i placówkach oświatowych.

Podczas studiów drugiego stopnia pogłębisz i rozbudujesz dotychczasową wiedzę o wspieraniu dziecka i rodziny w ich środowisku. Dowiesz się, jak używać zdobytej wiedzy do diagnozowania środowiska oraz projektowania i realizowania działań społeczno-pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (np. gmina, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Będziesz pracować w zespołach i uczyć się w działaniu. Rozwiniesz refleksyjność i umiejętność monitorowania stanu własnej wiedzy i kompetencji.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

W których miastach można studiować kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi