Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Absolwenci tych studiów uzyskają tytuł magistra pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności surdopedagogika i edukacja plastyczna. A to pomoże im stać się wykwalifikowanymi specjalistami od pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią to studia drugiego stopnia. Ich studenci zdobywają:

  • pogłębioną wiedzę na temat niepełnosprawności (w szczególności niepełnosprawności słuchu), metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych, praktyk społecznych stosowanych w celu inkluzji osób z niepełnosprawnością
  • podstawy wiedzy o sztuce oraz kompetencje w zakresie wykorzystywania sztuk plastycznych w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych
  • umiejętności wykorzystywania różnych technik w zakresie sztuk plastycznych nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale także terapeutycznym i animacyjnym
  • umiejętności wykorzystywania sztuk plastycznych w procesach nauczania
  • kompetencje z zakresu innych form działań edukacyjnych.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

To studia stworzone dla absolwentów specjalności pedagogicznych i nauczycielskich, zamierzających poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchu.

Program kształcenia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Ogólna specjalność kierunku to surdopedagogika z arteterapią.

W jej ramach studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii – zwłaszcza arteterapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchową. Ogólne założenia kierunku, cele, formy organizacji zajęć i zakładane kompetencje (szczególnie w powiązaniu z potrzebami społecznymi i potencjalnymi miejscami pracy) zostają ukierunkowane na pracę z osobą z dysfunkcją słuchu.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi.

W ramach studiów studenci realizują 120 godzin języka migowego, co odpowiada dwóm stopniom znajomości tego języka. Oprócz regularnych zajęć przewidziano również zajęcia terenowe realizowane w placówkach edukacyjno-wychowawczych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (w tym słuchową).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

O przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Absolwenci pedagogiki osób niepełnosprawnych z arteterapią mogą znaleźć pracę w:

  • placówkach resortu oświaty (przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne placówki specjalistyczne podejmujące zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością słuchu)
  • instytucjach resortu pracy i polityki społecznej (warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, dzienne ośrodki wsparcia)
  • organizacjach trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z dysfunkcją słuchu.

Opinie o kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią


Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

W których miastach można studiować kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu