Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Absolwenci tych studiów uzyskają tytuł magistra pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności surdopedagogika i edukacja plastyczna. A to pomoże im stać się wykwalifikowanymi specjalistami od pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią to studia drugiego stopnia. Ich studenci zdobywają:

 • pogłębioną wiedzę na temat niepełnosprawności (w szczególności niepełnosprawności słuchu), metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych, praktyk społecznych stosowanych w celu inkluzji osób z niepełnosprawnością
 • podstawy wiedzy o sztuce oraz kompetencje w zakresie wykorzystywania sztuk plastycznych w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych
 • umiejętności wykorzystywania różnych technik w zakresie sztuk plastycznych nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale także terapeutycznym i animacyjnym
 • umiejętności wykorzystywania sztuk plastycznych w procesach nauczania
 • kompetencje z zakresu innych form działań edukacyjnych.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

To studia stworzone dla absolwentów specjalności pedagogicznych i nauczycielskich, zamierzających poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchu.

Program kształcenia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Ogólna specjalność kierunku to surdopedagogika z arteterapią.

W jej ramach studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii – zwłaszcza arteterapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchową. Ogólne założenia kierunku, cele, formy organizacji zajęć i zakładane kompetencje (szczególnie w powiązaniu z potrzebami społecznymi i potencjalnymi miejscami pracy) zostają ukierunkowane na pracę z osobą z dysfunkcją słuchu.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi.

W ramach studiów studenci realizują 120 godzin języka migowego, co odpowiada dwóm stopniom znajomości tego języka. Oprócz regularnych zajęć przewidziano również zajęcia terenowe realizowane w placówkach edukacyjno-wychowawczych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (w tym słuchową).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

O przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Absolwenci pedagogiki osób niepełnosprawnych z arteterapią mogą znaleźć pracę w:

 • placówkach resortu oświaty (przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne placówki specjalistyczne podejmujące zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością słuchu)
 • instytucjach resortu pracy i polityki społecznej (warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, dzienne ośrodki wsparcia)
 • organizacjach trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z dysfunkcją słuchu.

Opinie o kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią


Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

W których miastach można studiować kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie