Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika nauczycielska

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska dostarczają wiedzy i umiejętności, umożliwiających podejmowanie działań dydaktycznych i wychowawczych, stymulujących rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym.

Studia przygotowują również do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka.

Na kierunku realizowane są specjalności:

 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Są to studia II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika nauczycielska

Na tym kierunku odnajdą się osoby kreatywne, otwarte na ludzi, potrafiące nawiązać kontakt zarówno z dzieckiem jak i dorosłym.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i nauczania wczesnoszkolnego, posiadających dyplom polskiej uczelni wydany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Program kształcenia na kierunku pedagogika nauczycielska

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • psychologii edukacyjnej,
 • podstaw terapii pedagogicznej,
 • badań społecznych,
 • podstaw nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji,
 • metod terapii dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doskonalenia warsztatu nauczyciela języka angielskiego we wczesnej edukacji,
 • metod terapii dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika nauczycielska

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się jedynie absolwenci studiów I stopnia w zakresie pedagogiki (edukacji) przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

 • egzaminu pisemnego, w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur,
 • średniej ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika nauczycielska

Absolwent tego kierunku dysponuje bardzo dobrym przygotowaniem z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii. Potrafi ocenić potrzeby edukacyjne dziecka oraz zaplanować proces edukacyjny na poziomie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Dysponuje również wiedzą umożliwiająca przygotowanie indywidualnego programu pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci z specjalnymi potrzebami.

Studia na tym kierunku przygotowują przede wszystkim do pracy nauczyciela w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej, w świetlicach szkolnych oraz do pracy pedagoga szkolnego.

Opinie o kierunku pedagogika nauczycielska

Więcej o pracy pedagoga:


Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika nauczycielska

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika nauczycielska

W których miastach można studiować kierunek pedagogika nauczycielska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu