Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika nauczycielska

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska dostarczają wiedzy i umiejętności, umożliwiających podejmowanie działań dydaktycznych i wychowawczych, stymulujących rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym.

Studia przygotowują również do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka.

Na kierunku realizowane są specjalności:

 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Są to studia II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika nauczycielska

Na tym kierunku odnajdą się osoby kreatywne, otwarte na ludzi, potrafiące nawiązać kontakt zarówno z dzieckiem jak i dorosłym.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i nauczania wczesnoszkolnego, posiadających dyplom polskiej uczelni wydany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Program kształcenia na kierunku pedagogika nauczycielska

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • psychologii edukacyjnej,
 • podstaw terapii pedagogicznej,
 • badań społecznych,
 • podstaw nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji,
 • metod terapii dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doskonalenia warsztatu nauczyciela języka angielskiego we wczesnej edukacji,
 • metod terapii dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika nauczycielska

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się jedynie absolwenci studiów I stopnia w zakresie pedagogiki (edukacji) przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

 • egzaminu pisemnego, w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur,
 • średniej ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika nauczycielska

Absolwent tego kierunku dysponuje bardzo dobrym przygotowaniem z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii. Potrafi ocenić potrzeby edukacyjne dziecka oraz zaplanować proces edukacyjny na poziomie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Dysponuje również wiedzą umożliwiająca przygotowanie indywidualnego programu pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci z specjalnymi potrzebami.

Studia na tym kierunku przygotowują przede wszystkim do pracy nauczyciela w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej, w świetlicach szkolnych oraz do pracy pedagoga szkolnego.

Opinie o kierunku pedagogika nauczycielska

Więcej o pracy pedagoga:


Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika nauczycielska

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika nauczycielska

W których miastach można studiować kierunek pedagogika nauczycielska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie