Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

To z takich kierunków biorą się nauczyciele-pasjonaci, których tak dobrze wspominamy po latach!

Studia II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną kształtują umiejętności niezbędne pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków. Studenci uczą się między innymi o procesie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Jak każde studia pedagogiczne, to kierunek wymagający od kandydata cierpliwości, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, chęci do pracy z drugim człowiekiem.

Program kształcenia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Zajęcia, w jakich studenci będą brali udział, to:

 • dyskursy we współczesnej pedagogice
 • metodologia badań w pedagogice
 • pedagogika szkolna
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika specjalna
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • wybrane zagadnienia pracy socjalnej
 • podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • terapia pedagogiczna
 • praktyka zawodowa w poradni psychologiczno-pedagogicznej (ciągła obserwacyjna) + superwizja
 • filozofia edukacji
 • metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i empirycznych
 • komunikacja interpersonalna - poziom zaawansowany
 • poradnictwo szkolne i zawodowe
 • wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi
 • interwencja kryzysowa
 • problemy w rozwoju i samorealizacji człowieka
 • zaburzenia zachowania
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci dowolnego kierunku studiów I stopnia. Niezbędnym warunkiem jest jednak udokumentowanie posiadania przygotowania pedagogicznego.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

To kierunek przygotowujący do pracy w szkole oraz innych placówkach oświatowych. Absolwenci mogą także założyć własną praktykę związaną z wychowaniem i pedagogią.

Opinie o kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

„Ukończyłam kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy interesuję się głównie pracą z dziećmi w spektrum zaburzeń. To trudne, ale czasami naprawdę bardzo satysfakcjonujące! Same studia wspominam raczej dobrze, dały mi dobrą podbudowę do późniejszej pracy”.

Sylwia, 29 lat, Kraków

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

W których miastach można studiować kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Białostocka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu