Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

To z takich kierunków biorą się nauczyciele-pasjonaci, których tak dobrze wspominamy po latach!

Studia II stopnia w zakresie pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną kształtują umiejętności niezbędne pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków. Studenci uczą się między innymi o procesie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Jak każde studia pedagogiczne, to kierunek wymagający od kandydata cierpliwości, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, chęci do pracy z drugim człowiekiem.

Program kształcenia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Zajęcia, w jakich studenci będą brali udział, to:

 • dyskursy we współczesnej pedagogice
 • metodologia badań w pedagogice
 • pedagogika szkolna
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika specjalna
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • wybrane zagadnienia pracy socjalnej
 • podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • terapia pedagogiczna
 • praktyka zawodowa w poradni psychologiczno-pedagogicznej (ciągła obserwacyjna) + superwizja
 • filozofia edukacji
 • metody, techniki i narzędzia w badaniach teoretycznych i empirycznych
 • komunikacja interpersonalna - poziom zaawansowany
 • poradnictwo szkolne i zawodowe
 • wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi
 • interwencja kryzysowa
 • problemy w rozwoju i samorealizacji człowieka
 • zaburzenia zachowania
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci dowolnego kierunku studiów I stopnia. Niezbędnym warunkiem jest jednak udokumentowanie posiadania przygotowania pedagogicznego.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

To kierunek przygotowujący do pracy w szkole oraz innych placówkach oświatowych. Absolwenci mogą także założyć własną praktykę związaną z wychowaniem i pedagogią.

Opinie o kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

„Ukończyłam kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy interesuję się głównie pracą z dziećmi w spektrum zaburzeń. To trudne, ale czasami naprawdę bardzo satysfakcjonujące! Same studia wspominam raczej dobrze, dały mi dobrą podbudowę do późniejszej pracy”.

Sylwia, 29 lat, Kraków

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

W których miastach można studiować kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu