Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika małego dziecka

Absolwent kierunku pedagogika małego dziecka kończąc studia powinien prezentować następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę na temat miejsca pedagogiki małego dziecka w systemie nauk społecznych i dyscyplin pokrewnych oraz zna podstawową terminologię z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych obejmującą wiedzę o dziecku w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
 • posiada wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i kulturowo-społecznych uwarunkowań rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
 • zna wybrane psychologiczne teorie rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego i moralnego dziecka w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
 • posiada wiedzę na temat współczesnych teorii kształcenia, wychowania i socjalizacji dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego oraz ich filozoficznych, historycznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
 • posiada wiedzę psychologiczno-pedagogiczną o dzieciach ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzę na temat zróżnicowania środowisk ich życia, specyfiki procesów w nich zachodzących oraz konsekwencji edukacyjnych;
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi: opracowywanie wyników, formułowanie wniosków i opracowanie indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego w zależności od zróżnicowanych potrzeb i możliwości edukacyjnych;
 • potrafi zaprojektować zajęcia wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego, ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;
 • podejmuje indywidualne i zespołowe działania na rzecz podnoszenia jakości pracy.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika małego dziecka

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku pedagogika małego dziecka

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika małego dziecka

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika małego dziecka

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku pedagogika małego dziecka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika małego dziecka

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika małego dziecka

W których miastach można studiować kierunek pedagogika małego dziecka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie