Jakiego kierunku studiów szukasz?

E-pedagogika

E-pedagogika to kierunek klasycznych studiów pedagogicznych, jednak prowadzony w formie niestacjonarnej z wykorzystaniem metody e-learningu.

Dla kogo studia na kierunku e-pedagogika

To studia dla osób chętnych pracować z dziećmi/młodzieżą/osobami o specjalnych potrzebach. Dla ludzi cechujących się wrażliwością i gotowych odbyć całe studia w formie zdalnej.

Program kształcenia na kierunku e-pedagogika

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach e-pedagogiki to:

 • antropologia filozoficzna i kulturowa
 • kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej
 • pedagogika porównawcza
 • pedagogika społeczna
 • pedeutologia
 • psychologia społeczna
 • podstawy prawa rodzinnego i oświatowego
 • mediacje
 • filozofia wychowania
 • andragogika
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku e-pedagogika

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub innych studiów licencjackich/magisterskich.

Perspektywy pracy po kierunku e-pedagogika

Studia z e-pedagogiki przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga. Umożliwiają także podjęcie egzaminów na aplikację kuratora sądowego (zwłaszcza specjalność opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna).

Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • placówkach oświatowych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • poradniach życia rodzinnego
 • placówkach przygotowujących do realizacji pieczy zastępczej, socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych, kulturalnych
 • placówkach profilaktyki społecznej
 • instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie
 • agendach służb socjalnych (MOPS, MOPR, PCPR).

Opinie o kierunku e-pedagogika

Kierunki pokrewne do kierunku e-pedagogika

Jakie uczelnie oferują kierunek e-pedagogika

W których miastach można studiować kierunek e-pedagogika

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie