Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogy - resocialization with intercultural education

Pedagogy – Resocialization with Intercultural Education to kierunek II stopnia, wykładany w całości po angielsku na wydziale Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Jak sama nazwa wskazuje, studia na kierunku resocjalizacja z edukacją międzykulturową dotyczą działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci tego kierunku posiadają szczegółową wiedzę na temat historii i współczesnych systemów resocjalizacji w środowiskach edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i pozainstytucjonalnych. Znają dogłębnie problematykę socjalizacji, opieki i wychowania w kontekście współczesnych przemian edukacyjnych i cywilizacyjnych, a więc są przygotowani do rozumienia szerokich powiązań i uwarunkowań rozwoju człowieka z rozwojem zrównoważonym i podejmowania działań pedagogicznych ukierunkowanych na aktywne kształtowanie ekonomicznej i socjalnej równowagi.

Dla kogo studia na kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education

To studia dla osób płynnie mówiących po angielsku, cechujących się empatią i cierpliwością, gotowych do pracy z drugim człowiekiem.

Program kształcenia na kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education

Studia Resocialization with Intercultural Education wdrażają nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem. Studenci uczą się klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.

Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii oraz mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education

Na ten kierunek studiów mogą aplikować kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education

Absolwent anglojęzycznej specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową jest przygotowany do pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i karnych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

Opinie o kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education


Kierunki pokrewne do kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogy - resocialization with intercultural education

W których miastach można studiować kierunek pedagogy - resocialization with intercultural education

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim