Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna to dział pedagogiki ogólnej zajmujący się psychopedagogicznymi podstawami i drogami nauczania oraz wychowania osób z zaburzeniami i odchyleniami od normy.

Studia obejmują zagadnienia w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz włączającej, ponadto rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Przekazują wiedzę na temat rozwoju człowieka, relacji między organizmem a funkcjonowaniem psychofizycznym, zaburzeń zdrowia i pełnosprawności, wychowania i rehabilitacji. Studenci pedagogiki specjalnej obserwują, rozpoznają i wyjaśniają sytuacje dydaktyczne związane z procesem kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się.

Wybrane specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • pedagogika lecznicza
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
 • logopedia
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • pedagogika lecznicza i terapeutyczna.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika specjalna

Kandydat na studia na kierunku pedagogika specjalna powinien odznaczać się takimi cechami jak: wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, otwartość, szacunek dla innych.

Jeśli interesujesz się wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją i rehabilitacją – pedagogika specjalna jest kierunkiem dla Ciebie!

Program kształcenia na kierunku pedagogika specjalna

Na program składają się zagadnienia z obszaru: nauk społecznych, edukacji, biomedycyny, neurofizjologii, psychopatologii rozwoju, podstaw pedagogiki specjalnej, podstaw diagnostyki psychopedagogicznej, dydaktyki i metodyk specjalnych.

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • pedagogika specjalna
 • andragogika specjalna
 • nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej
 • współczesna tyflotechnika
 • język migowy i metodyka nauczania
 • alfabet Braille'a i metodyka nauczania
 • diagnoza i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ogólnorozwojowe i psychodydaktyczne metody terapii pedagogicznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika specjalna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot lub dwa wybrane spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS.

Uczelnie niepubliczne przeważnie przyjmują kandydatów na podstawie złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Wybierając uczelnię należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych konkretnych szkół.


Perspektywy pracy po kierunku pedagogika specjalna

Absolwenci pedagogiki specjalnej posiadają kompetencje do podjęcia pracy w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą
 • specjalistycznych poradniach
 • agendach służb socjalnych
 • placówkach służby zdrowia
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • domach pomocy społecznej.

Opinie o kierunku pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna realizowana jest w systemie pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich.

To kierunek oferowany przez większość uniwersytetów oraz wiele uczelni niepublicznych i wyższych szkół zawodowych.

Wielość oferowanych specjalności pozwala zdobyć kompetencje w różnorodnych obszarach pedagogiki.

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika specjalna

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika specjalna

W których miastach można studiować kierunek pedagogika specjalna

Komentarze (3)

Leshek
Ja i kilku moich znajomych nauczycieli również kończyło studia na WSKZ i mogę zgodzić się z Empatycznym. Pracujemy trochę w innych dziedzinach, a każemu studia odpowiadały.
05.07.2021
23.07.2020
Empatyczny
Ja akurat jestem już pedagogiem specjalnym. Od jakiegoś czasu szukałem możliwości na poszerzenie swojej wiedzy o dodatkowe obszary (w tym tyflopedagogikę). Z polecenia kolegi wybrałem jakiś czas temu WSKZ i nie żałuję! Materiały mam udostępniane na koncie na platformie dydaktycznej, nie muszę się logować w określonych godzinach, za co wielki plus. Dodatkowo mają sporo kierunków z pedagogiki specjalnej, więc Ci polecam wejść na ich stronę :).
Asia
Gdzie w Warszawie polecacie pedagogikę specjalną. Może być uczelnia niepubliczna.
31.10.2019

Zobacz również

​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie