Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

uczelnia niepubliczna, 70-952 Szczecin, ul. Monte Cassino 15, (+91) 424 32 01, cos@anstwp.pl

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Dokumenty rekrutacyjne do ANS w Szczecinie

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
 • Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 • Kserokopia dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Kserokopia suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Oryginał/odpis aktu małżeństwa – do wglądu (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
 • 1 podpisane kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (wymogi jak do dowodu osobistego).
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli jest wymagana) oraz za elektroniczną legitymację studencką w kwotach zgodnych z aktualnym zarządzeniem Kanclerza w sprawie rodzajów i wysokości opłat na konto uczelni
 • Deklaracja płatności czesnego.
 • Dokument potwierdzający prawo do zniżki – jeżeli dotyczy.
 • Deklaracja wyboru języka obcego.
 • Ślubowanie
 • Rekrutacja na studia 2024/2025

  Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

  Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

  Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

  W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

  Typy studiów w Polsce

  Najczęściej czytane

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
  • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
  • Politechnika Białostocka
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Politechnika Śląska
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Akademia Tarnowska
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Collegium Humanum w Warszawie
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
  • Uniwersytet Kaliski
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Collegium Humanum w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Politechnika Częstochowska
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Collegium Humanum w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Collegium Humanum w Szczecinie
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Uniwersytet SWPS Katowice
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Akademia Jagiellońska w Toruniu
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Uniwersytet Gdański
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Akademia Zamojska
  • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Collegium Humanum we Wrocławiu
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
  • Politechnika Łódzka
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Collegium Humanum w Rzeszowie
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Politechnika Poznańska
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Politechnika Lubelska
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu