Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

uczelnia niepubliczna, 70-952 Szczecin, ul. Monte Cassino 15, (+91) 424 32 01, cos@anstwp.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Dokumenty rekrutacyjne do ANS w Szczecinie

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
 • Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 • Kserokopia dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Kserokopia suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Oryginał/odpis aktu małżeństwa – do wglądu (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
 • 1 podpisane kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (wymogi jak do dowodu osobistego).
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli jest wymagana) oraz za elektroniczną legitymację studencką w kwotach zgodnych z aktualnym zarządzeniem Kanclerza w sprawie rodzajów i wysokości opłat na konto uczelni
 • Deklaracja płatności czesnego.
 • Dokument potwierdzający prawo do zniżki – jeżeli dotyczy.
 • Deklaracja wyboru języka obcego.
 • Ślubowanie

 • Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2022 r.  Typy studiów w Polsce

  Najczęściej czytane