Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Koszalinie

Na pedagogikę wybierają się głównie dziewczyny, co nie oznacza, że nie ma mężczyzn pedagogów.

​Pedagogika w Koszalinie

Pedagogika - to kierunek dla osób, które chcą pracować z dziećmi, dorosłymi, ludźmi starszymi. Łatwość nawiązywania kontaktu i umiejętność wzbudzenia zaufania będą cechami pożądanymi u przyszłego pedagoga. Cenna będzie też empatia i cierpliwość - nierzadko przyjdzie pracować z osobami zbuntowanymi, z problemami szkolnymi, dysfunkcjami.

Duży wybór specjalności na koszalińskich uczelniach pozwala kształcić się w konkretnej, zawężonej dziedzinie pedagogiki.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Pedagogika to studia licencjackie I stopnia, po których można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia również na uczelniach szczecińskich.

Wybrane przedmioty w programie nauczania to: pojęcia i systemy pedagogiczne, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, filozofia ogólna, współczesne kierunki filozoficzne, socjologia ogólna, socjologia wychowania, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i osobowości, metody badań pedagogicznych, biomedyczne podstawy rozwoju, edukacja międzykulturowa.

Perspektywy zawodowe po pedagogice

Ukończenie studiów pedagogicznych, w szczególności specjalności nauczycielskich pozwala na podjęcie pracy w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, internatach, bursach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pedagodzy są potrzebni w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach karnych, instytucjach zajmujących się usługami edukacyjnymi czy placówkach animacji kulturalnej.

Gdzie można studiować pedagogikę?

Poniżej prezentujemy wykaz uczelni wraz z bardzo bogatą ofertą proponowanych specjalności. Dotyczą one studiów licencjackich.

Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, studia tylko stacjonarne, specjalności:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • edukacja elementarna i język angielski
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
 • psychoprofilaktyka
 • asystent osoby starszej z pomocą społeczną.

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, specjalności:

 • gerontologia społeczna
 • pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • edukacja i opieka osób starszych
 • pedagogika ogólna.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, czego się spodziewać na pedagogice, przeczytajcie co o swoich studiach opowiada studentka ostatniego roku:

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku