Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Opolu

Bliskie Ci są problemy innego człowieka, dziecka? Lubisz kontakt z ludźmi, wzbudzasz zaufanie? Chcesz wspierać uczniów w problemach wychowawczych, szkolnych? Pomagać w kształtowaniu ścieżki kariery osobom dorosłym? Organizować zajęcia podtrzymujące sprawność ludzi starszych? Studia na pedagogice przygotują do pracy w tych obszarach.
pedagogika w Opolu

Pedagogika - studia

Od kandydata na studia oczekuje się dużej wrażliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Efekty pracy pedagoga nie zawsze są od razu widoczne. To studia dla osób z powołaniem i misją, empatycznych, które planują pracować w charakterze pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, trenera.

3-letnie studia pierwszego stopnia kończą się dyplomem licencjata. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest realizowana w formie studiów jednolitych, trwających 5 lat.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie nauczania: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika społeczna, badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, profilaktyka społeczna, profilaktyka uzależnień, diagnostyka pedagogiczna, arteterapia w resocjalizacji, pedagogika opiekuńcza, pedagogika rodziny, metody pracy z grupą.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Pedagogika - specjalizacje

Studenci mają do wyboru:

 • animator kultury i nowoczesnych mediów
 • opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
 • pedagogika opiekuńcza i opiekun osób starszych
 • praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.
 • doradztwo zawodowe i społeczne
 • gerontopedagogika
 • pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna
 • pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem
 • pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza
 • poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • profilaktyka przestępczości i kryminologia
 • psychopedagogika twórczości
 • resocjalizacja i kryminologia
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • zarządzanie w oświacie i doradztwo
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną
 • animacja kultury z arteterapią

Dostępne są także magisterskie studia drugiego stopnia w specjalnościach:

 • andragogika i doradztwo personalno-zawodowe
 • pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią.

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na UO odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz dowolnego innego przedmiotu.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Różnorodność specjalności oferowanych na kierunku pedagogika sprawia, że wachlarz możliwości zawodowych jest spory. Absolwenci zatrudniani są w:

 • placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • szkołach,
 • przedszkolach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach wychowawczych,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Oddzielny obszar pracy pedagoga zajmują zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwem zawodowym, szkoleniami. Przewidywane miejsca pracy dla specjalisty z tej dziedziny to biura karier, Urzędy Pracy, działy kadr i szkoleń, firmy doradcze, instytucje zajmujące się reorientacją zawodową.

Ile zarabia pedagog?

Wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych. Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, działach HR, firmach edukacyjnych.

Czy warto studiować Pedagogikę?


Pedagogika - opinie

Zastanawiacie się, czy wybrać studia na pedagogice? Z faktami i mitami na ich temat mierzy się autor artykułu:

https://gniezno.naszemiasto.pl/nie-studiuj-pedagog...

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Opolu oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Opolu

a
administracja administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne agroekologia analityka danych w biznesie architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
chemia coaching filozoficzny
d
design i komunikacja społeczna dietetyka dietetyka i jakość żywności digital cultures doradztwo filozoficzne z mentoringiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edytorstwo ekonomia ekonomia i finanse elektronika i systemy komputerowe elektrotechnika energetyka i inżynieria środowiska english in public communication english philology - teacher training programme
f
farmacja filologia polska filologia romańska finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
game studies germanistik global studies gospodarka przestrzenna
h
historia historia i teraźniejszość 40+
i
informatyka inżynieria komunalna inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
język angielski w turystyce język biznesu język polski od podstaw z językiem niemieckim
k
kierunek lekarski komunikacja wizerunkowa kosmetologia
l
langue française, institutions européennes et relations internationales lingwistyka stosowana logistyka logopedia logopedia z językiem polskim jako obcym
m
master of liberal arts matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media i komunikacja w biznesie muzykologia
o
ochrona środowiska optyka okularowa z elementami optometrii orientalistyka chrześcijańska
p
paleobiologia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia public relations
r
resocjalizacja z kryminologią
s
socjologia sport i bezpieczeństwo stosunki międzynarodowe studia nauczycielskie - fizyka i matematyka
t
technologie energetyki odnawialnej teologia teologia kanoniczna trener aktywności fizycznej i zdrowia turystyka turystyka i rekreacja turystyka zagraniczna
w
wychowanie fizyczne wzornictwo przemysłowe
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Piotrkowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie