Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Studia na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim mają umożliwić studentowi – obcokrajowcowi nabycie umiejętności płynnej znajomości języka polskiego oraz języka niemieckiego. Dostarczają również wszechstronnej wiedzy na temat geografii, historii, kultury i zwyczajów Polski i Niemiec. Studenci mają możliwość poszerzania zainteresowań w ramach zagadnień dotyczących:

 • języka polskiego i niemieckiego w biznesie,
 • języka polskiego i niemieckiego w kulturze.

Są to studia I stopnia w prowadzone w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

To kierunek studiów adresowany do cudzoziemców, którzy chcą poznać język polski i język niemiecki, interesujących się tematyką historyczną i kulturową oraz wzajemnymi relacjami Polski i Niemiec.

Program kształcenia na kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • leksyka i frazeologia języka polskiego
 • PNJN - mówienie w języku niemieckim
 • PNJN - pisanie w języku niemieckim
 • PNJN - rozumienie tekstów w języku niemieckim
 • PNJP - mówienie w języku polskim
 • PNJP - pisanie w języku polskim
 • PNJP - rozumienie tekstów czytanych
 • gramatyka języka polskiego
 • gramatyka języka niemieckiego
 • teatr i kino polskie
 • teksty kultury popularnej
 • wybrane zagadnienia z historii Polski i Niemiec
 • polska kultura dnia codziennego
 • realioznawstwo polskie
 • wprowadzenie do badań humanistycznych
 • elementy historii literatury polskiej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język ojczysty,
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany dopodjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych oraz instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami. Może kontynuować naukę na kierunku filologia polska na studiach II stopnia.

Opinie o kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

„Studenci mają możliwość realizowania części studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz MOST.”

„W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania stypendium oraz realizacji studiów w ramach indywidualnego planu studiów (IPS) bądź indywidualnej organizacji studiów (IOS) co stwarza szansę pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.”

Kierunki pokrewne do kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

Jakie uczelnie oferują kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim

W których miastach można studiować kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Piotrkowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach