Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Studia na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim mają umożliwić studentowi – obcokrajowcowi nabycie umiejętności płynnej znajomości języka polskiego oraz języka niemieckiego. Dostarczają również wszechstronnej wiedzy na temat geografii, historii, kultury i zwyczajów Polski i Niemiec. Studenci mają możliwość poszerzania zainteresowań w ramach zagadnień dotyczących:

 • języka polskiego i niemieckiego w biznesie,
 • języka polskiego i niemieckiego w kulturze.

Są to studia I stopnia w prowadzone w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

To kierunek studiów adresowany do cudzoziemców, którzy chcą poznać język polski i język niemiecki, interesujących się tematyką historyczną i kulturową oraz wzajemnymi relacjami Polski i Niemiec.

Program kształcenia na kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • leksyka i frazeologia języka polskiego
 • PNJN - mówienie w języku niemieckim
 • PNJN - pisanie w języku niemieckim
 • PNJN - rozumienie tekstów w języku niemieckim
 • PNJP - mówienie w języku polskim
 • PNJP - pisanie w języku polskim
 • PNJP - rozumienie tekstów czytanych
 • gramatyka języka polskiego
 • gramatyka języka niemieckiego
 • teatr i kino polskie
 • teksty kultury popularnej
 • wybrane zagadnienia z historii Polski i Niemiec
 • polska kultura dnia codziennego
 • realioznawstwo polskie
 • wprowadzenie do badań humanistycznych
 • elementy historii literatury polskiej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język ojczysty,
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany dopodjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych oraz instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami. Może kontynuować naukę na kierunku filologia polska na studiach II stopnia.

Opinie o kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

„Studenci mają możliwość realizowania części studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz MOST.”

„W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania stypendium oraz realizacji studiów w ramach indywidualnego planu studiów (IPS) bądź indywidualnej organizacji studiów (IOS) co stwarza szansę pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.”

Kierunki pokrewne do kierunku język polski od podstaw z językiem niemieckim

Jakie uczelnie oferują kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim

W których miastach można studiować kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku