Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Studia te są przeznaczone dla absolwentów licencjackich studiów filologii polskiej, chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemców w kraju i za granicą. Uczestnicy studiów powinni posiadać wiedzę o współczesnym języku polskim, a także nabyć kompetencję w zakresie nauczania języków obcych, dostosowaną do specyfiki nauczania języka polskiego jako obcego.

Absolwent kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego jest polonistą, wyspecjalizowanym w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zna metody nauczania języków obcych oraz podstawy psychologiczne i dydaktyczne ich nauczania. Dysponuje szczegółową wiedzą na temat nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych. Wiedzę tę umie zastosować w praktyce, co potwierdza ocena z praktyk pedagogicznych. Może nauczać języka polskiego cudzoziemców, przebywających w Polsce, może pracować za granicą.

Dla kogo studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Jakie uczelnie oferują kierunek nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
W których miastach można studiować kierunek nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu