Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska nauczycielska

Filologia polska nauczycielska to propozycja dla kandydatów z umysłem humanistycznym, którzy widzą swoją przyszłość w roi nauczyciela.

Studia na tym kierunku przybliżą Ci takie zagadnienia, jak: historię literatury, poetykę z elementami teorii literatury, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, język łaciński, historię Polski, emisję głosu, kulturę języka, literaturę powszechną, gramatykę historyczną języka polskiego, dialektologię i socjolingwistykę, sztukę komunikowania, konwersatorium językoznawcze, metodykę nauczania literatury i języka polskiego, podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, język obcy, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, seminarium licencjackie, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, technologię informacyjną w pracy polonisty oraz opcje i wykłady monograficzne.

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia polska nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy, język łaciński i kultura antyczna
Dla kogo studia na kierunku filologia polska nauczycielska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku filologia polska nauczycielska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska nauczycielska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku filologia polska nauczycielska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku filologia polska nauczycielska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska nauczycielska
Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska nauczycielska
W których miastach można studiować kierunek filologia polska nauczycielska
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego