Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska nauczycielska

Celem studiów I stopnia na kierunku Filologia polska nauczycielska jest przygotowanie studenta do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej. Ukończenie studiów II stopnia uprawnia do podjęcia pracy nauczyciela w szkołach: ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych i polonijnych, a także pracownika jednostek edukacyjnych w ośrodkach kultury. Studia dostarczają specjalistycznej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, a także wyposażają w wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotowej. Student ma również możliwość zaznajomienia się z podstawami prawa oświatowego, niezbędnymi do prawidłowego realizowania działań edukacyjnych oraz z przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska nauczycielska

To kierunek studiów dla humanistów, interesujących się nie tylko literaturą, ale także kulturą i sztuką. To propozycja dla osób, które swoją ścieżkę zawodową pragną realizować w szkolnictwie.

Studia II stopnia są adresowane do absolwentów z dyplomem ukończenia studiów I stopnia uzyskanym na kierunku humanistycznym lub teologicznym, a także kierunku w zakresie: bibliologii i informatologii, nauk o rodzinie oraz nauk o zarządzaniu.

Program kształcenia na kierunku filologia polska nauczycielska

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • literatura staropolska
 • poetyka z elementami teorii literatury
 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • historia Polski
 • język łaciński
 • pedagogika dla nauczycieli polonistów
 • pedagogika dla nauczycieli polonistów
 • diagnostyka edukacyjna
 • historia literatury polskiej 1918-1945
 • kultura języka
 • literatura oświecenia
 • literatura romantyzmu
 • poetyka z elementami teorii literatury
 • dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej
 • literatura dziecięca i młodzieżowa
 • analiza dzieła literackiego
 • warsztaty sprawności językowej
 • historia literatury polskiej 1945-1989
 • literatura Pozytywizmu
 • historia filozofii
 • pragmatyka zawodu nauczyciela polonisty
 • literatura Młodej Polski
 • emisja głosu i kultura wystąpień publicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska nauczycielska

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski,
 • przedmiot do wyboru: historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o średnią ze studiów, dodatkowym kryterium jest posiadanie przez kandydata częściowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskanych na studiach I stopnia.

Szczegółowe zasady rekrutacji można znaleźć na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska nauczycielska

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do kształcenia młodzieży szkolnej w zakresie literatury, języka i kultury polskiej. Studia dają jednak możliwości nie tylko realizowania się w zawodzie nauczyciela. Absolwent znajdzie również zatrudnienie w instytucjach, które potrzebują dobrze wykształconych filologów, pracowników mających umiejętność tworzenia, edytowania i korekty tekstów oraz poprawnego posługiwania się językiem polskim. Takie oczekiwania mają m.in. pracodawcy z zakresu mediów, reklamy, public relations, kultury, administracji, polityki.

Opinie o kierunku filologia polska nauczycielska

Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska nauczycielska

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska nauczycielska

W których miastach można studiować kierunek filologia polska nauczycielska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji