Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Są to studia łączące wiedzę w zakresie filologii polskiej (teorii i historii literatury oraz językoznawstwa) z wiedzą o kulturze.

Kierunek łączy polonistykę z kulturoznawstwem zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym standardami edukacyjnymi. Pozwala zdobyć kompetencje analityczne i interpretacyjne, ułatwiające rozumienie i wyjaśnianie różnorodnych tekstów kultury: od literatury, przez teatr, sztuki plastyczne, formy audiowizualne, film, po media.

Przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej, kulturoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych.

Co po studiach?

Absolwent studiów ma wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i historii literatury umożliwiającą mu nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

Jest przygotowany merytorycznie do prowadzenia wiedzy o kulturze w szkołach licealnych (po ukończeniu studiów II stopnia i uzyskaniu dyplomu magistra) oraz różnych form zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych/ autorskich poświęconych upowszechnianiu wiedzy o procesach kulturowych, mediach, komunikacji społecznej i medialnej oraz wiedzy o sztuce, teatrze, filmie.

Zna język obcy na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska