Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Są to studia łączące wiedzę w zakresie filologii polskiej (teorii i historii literatury oraz językoznawstwa) z wiedzą o kulturze.

Kierunek łączy polonistykę z kulturoznawstwem zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym standardami edukacyjnymi. Pozwala zdobyć kompetencje analityczne i interpretacyjne, ułatwiające rozumienie i wyjaśnianie różnorodnych tekstów kultury: od literatury, przez teatr, sztuki plastyczne, formy audiowizualne, film, po media.

Przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej, kulturoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych.

Co po studiach?

Absolwent studiów ma wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i historii literatury umożliwiającą mu nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

Jest przygotowany merytorycznie do prowadzenia wiedzy o kulturze w szkołach licealnych (po ukończeniu studiów II stopnia i uzyskaniu dyplomu magistra) oraz różnych form zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych/ autorskich poświęconych upowszechnianiu wiedzy o procesach kulturowych, mediach, komunikacji społecznej i medialnej oraz wiedzy o sztuce, teatrze, filmie.

Zna język obcy na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

To propozycja dla humanistów, osób lubiących literaturę, poznawanie jej kontekstów kulturowych.

Program kształcenia na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Część programu studiów obejmuje zagadnienia z zakresu filologii polskiej.

Duży blok stanowią przedmioty kulturoznawcze.

Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w:

 • szkolnictwie
 • mediach
 • instytucjach kultury
 • wydawnictwach.

Opinie o kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Studia na makrokierunku to więcej niż studiowanie tylko polonistyki lub kulturoznawstwa. Połączenie tych obszarów wiedzy pozwala na uzyskanie wyższych kompetencji a tym samym poszerzenie możliwości zawodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Opolska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku