Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Są to studia łączące wiedzę w zakresie filologii polskiej (teorii i historii literatury oraz językoznawstwa) z wiedzą o kulturze.

Kierunek łączy polonistykę z kulturoznawstwem zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym standardami edukacyjnymi. Pozwala zdobyć kompetencje analityczne i interpretacyjne, ułatwiające rozumienie i wyjaśnianie różnorodnych tekstów kultury: od literatury, przez teatr, sztuki plastyczne, formy audiowizualne, film, po media.

Przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej, kulturoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych.

Co po studiach?

Absolwent studiów ma wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i historii literatury umożliwiającą mu nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

Jest przygotowany merytorycznie do prowadzenia wiedzy o kulturze w szkołach licealnych (po ukończeniu studiów II stopnia i uzyskaniu dyplomu magistra) oraz różnych form zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych/ autorskich poświęconych upowszechnianiu wiedzy o procesach kulturowych, mediach, komunikacji społecznej i medialnej oraz wiedzy o sztuce, teatrze, filmie.

Zna język obcy na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska.

Dla kogo studia na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

To propozycja dla humanistów, osób lubiących literaturę, poznawanie jej kontekstów kulturowych.

Program kształcenia na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Część programu studiów obejmuje zagadnienia z zakresu filologii polskiej.

Duży blok stanowią przedmioty kulturoznawcze.

Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w:

  • szkolnictwie
  • mediach
  • instytucjach kultury
  • wydawnictwach.

Opinie o kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Studia na makrokierunku to więcej niż studiowanie tylko polonistyki lub kulturoznawstwa. Połączenie tych obszarów wiedzy pozwala na uzyskanie wyższych kompetencji a tym samym poszerzenie możliwości zawodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego