Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca to studia dla obcokrajowców.

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym. W pierwszym roku student ćwiczy umiejętności językowe, a w kolejnych rozwija kwalifikacje językowe, poznaje kulturę, literaturę, historię Polski. Realizowany jest doktorat z drugiego języka obcego: angielskiego lub niemieckiego.

Wiele zajęć fakultatywnych dostosowanych jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb studentów.


Dla kogo studia na kierunku filologia polska jako obca

Kierunek przewidziany jest dla obcokrajowców, kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską

Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Studia dedykowane są osobom o predyspozycjach językowych, komunikatywnych, pragnących swobodnie komunikować się w języku polskim, chcących poznać język i kulturę Polski.

Program kształcenia na kierunku filologia polska jako obca

W trakcie studiów do zaliczenia będą m.in. takie przedmioty:

 • Praktyczna nauka języka polskiego,
 • Wprowadzenie do literatury polskiej,
 • Wstęp do językoznawstwa,
 • Socjolingwistyka,
 • Pisanie po polsku,
 • Filozofia,
 • Podstawy translatoryki,
 • Technologie informacyjne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia polska jako obca

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku filologia polska jako obca

Studia pozwalają na podjęcie pracy w:

 • ośrodkach kultury
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • instytucjach międzynarodowych
 • turystyce.

Opinie o kierunku filologia polska jako obca

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i lektorzy, realizują wiele zajęć fakultatywnych każdorazowo dostosowanych do potrzeb i indywidualnych zainteresowań studentów. Student nabywa umiejętności w zakresie komunikacji w języku polskim i drugim języku obcym (niemieckim lub angielskim).

Kierunki pokrewne do kierunku filologia polska jako obca

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia fińska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia południowsłowiańska filologia portugalska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia wietnamska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia polska jako obca

W których miastach można studiować kierunek filologia polska jako obca

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim