Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia czeska

Studenci filologii czeskiej nauczą się biegle języka czeskiego (nauka zaczyna się od podstaw) i przeczytają wiele pasjonujących czeskich książek. Zdobędą wiedzę w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Program studiów obejmuje również przedmioty ogólne (historię filozofii, literaturę powszechną) historię Czech, historię literatury czeskiej, drugi język słowiański i język zachodni. Wycieczki i wyjazdy studyjne pomogą ci rozwinąć twoje zainteresowania.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata filologii w zakresie filologii czeskiej zaś studiów magisterskich - magistra. Po pierwszym roku student wybiera specjalność, np. językoznawczą lub literaturoznawczą, a na studiach II stopnia może zdecydować się na specjalizację translatoryczną.

Jaka praca po filologii czeskiej?

Absolwenci znajdą pracę w polskich i międzynarodowych firmach, które współpracują z czeskimi partnerami i w czeskich firmach, które wchodzą na polski rynek. Znajdą pracę także w instytucjach samorządowych, urzędach, instytucjach kultury oraz biurach tłumaczeń. Posiadają kompetencje przydatne w pracy w administracji rządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach oświatowych, wydawniczych, redakcjach czasopism, turystyce, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.

Dla kogo studia na kierunku filologia czeska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku filologia czeska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia czeska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku filologia czeska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku filologia czeska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku filologia czeska
Jakie uczelnie oferują kierunek filologia czeska
W których miastach można studiować kierunek filologia czeska
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie