Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia szwedzka

Studiowanie filologii szwedzkiej pozwala na nabycie kompetencji językowych w zakresie języka szwedzkiego.

Ponadto studenci kształcą się w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa szwedzkiego oraz historii Szwecji, a także zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą pozostałych krajów nordyckich.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku:

 • tłumaczenia
 • komunikacja językowa w biznesie i administracji
 • animacja społeczno-kulturalna
 • studia dwujęzyczne.

Dla kogo studia na kierunku filologia szwedzka

Studia przewidziane są dla osób o predyspozycjach językowych, zainteresowanych kulturą, literaturą i historią Szwecji i Skandynawii, otwartych na świat.

Kandydaci na kierunek filologiczny powinni mieć dobrą pamięć, słuch fonetyczny, swobodę komunikowania.

Program kształcenia na kierunku filologia szwedzka

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • praktyczna nauka języka szwedzkiego
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • historia Skandynawii
 • literatura szwedzka
 • gramatyka opisowa języka szwedzkiego
 • historia języka szwedzkiego
 • języka staroislandzki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia szwedzka

Rekrutacja odbywa się przede wszystkim w oparciu o wyniki maturalne. Najczęściej uwzględniane są:

 • język polski
 • język obcy (angielski lub niemiecki)
 • przedmiot wybrany spośród geografia, historia, wos, inny język obcy, filozofia, historia sztuki.

Wybrane uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wybierając uczelnię należy sprawdzić szczegółowe zasady kwalfikacji w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku filologia szwedzka

Absolwent filologii szwedzkiej mogą pracować w:

 • szkołach językowych
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • instytucjach kultury
 • placówkach dyplomatycznych
 • ośrodkach badawczych
 • firmach z branży turystycznej
 • przedsiębiorstwach mających powiązania ze Szwecją i innymi krajami skandynawskimi.

Opinie o kierunku filologia szwedzka

Szwecja to przede wszystkim Ingmar Bergman, literatura kryminalna, znany design, znane na całym świecie rozwiązania społeczne.

Jeśli podzielasz fascynację tym krajem, studia na filologii szwedzkiej to doskonały wybór.

Kierunek przewidziany jest dla osób rozpoczynających naukę tego języka. Nie jest wymagana jego znajomość na etapie rekrutacji.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Wybrane uczelnie oferują kształcenie na filologii szwedzkiej na magisterskich studiach II stopnia.

Dowiedzcie się więcej od absolwentki kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku filologia szwedzka

filologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskajęzyk francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskimjęzyk i literatura Rosjijęzyk niemiecki w obrocie gospodarczym język polski w komunikacji społecznejjęzyk polski z historiąjęzyk polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwemjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjudaistykascandinavian studies (studia skandynawskie)studia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bułgarystycznestudia eurazjatyckiestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia nad Azją Centralnąstudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko‐ukraińskiestudia regionalnestudia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudia wschodniestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia szwedzka

W których miastach można studiować kierunek filologia szwedzka

Komentarze (1)

Jola
Języki skandynawskie cieszą się dużą popularnością. Tylko kilka uczelni oferuje skandynawistykę. Zdarza się, że rekrutacja na kierunek nie odbywa się co roku.
08.11.2019

Zobacz również

Filologia angielska
Filologia angielska
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia germańska
Filologia germańska
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi