Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia szwedzka

Studiowanie filologii szwedzkiej pozwala na nabycie kompetencji językowych w zakresie języka szwedzkiego.

Ponadto studenci kształcą się w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa szwedzkiego oraz historii Szwecji, a także zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą pozostałych krajów nordyckich.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku:

 • tłumaczenia
 • komunikacja językowa w biznesie i administracji
 • animacja społeczno-kulturalna
 • studia dwujęzyczne.

Dla kogo studia na kierunku filologia szwedzka

Studia przewidziane są dla osób o predyspozycjach językowych, zainteresowanych kulturą, literaturą i historią Szwecji i Skandynawii, otwartych na świat.

Kandydaci na kierunek filologiczny powinni mieć dobrą pamięć, słuch fonetyczny, swobodę komunikowania.

Program kształcenia na kierunku filologia szwedzka

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • praktyczna nauka języka szwedzkiego
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • historia Skandynawii
 • literatura szwedzka
 • gramatyka opisowa języka szwedzkiego
 • historia języka szwedzkiego
 • języka staroislandzki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia szwedzka

Rekrutacja odbywa się przede wszystkim w oparciu o wyniki maturalne. Najczęściej uwzględniane są:

 • język polski
 • język obcy (angielski lub niemiecki)
 • przedmiot wybrany spośród geografia, historia, wos, inny język obcy, filozofia, historia sztuki.

Wybrane uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wybierając uczelnię należy sprawdzić szczegółowe zasady kwalfikacji w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku filologia szwedzka

Absolwent filologii szwedzkiej mogą pracować w:

 • szkołach językowych
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • instytucjach kultury
 • placówkach dyplomatycznych
 • ośrodkach badawczych
 • firmach z branży turystycznej
 • przedsiębiorstwach mających powiązania ze Szwecją i innymi krajami skandynawskimi.

Opinie o kierunku filologia szwedzka

Szwecja to przede wszystkim Ingmar Bergman, literatura kryminalna, znany design, znane na całym świecie rozwiązania społeczne.

Jeśli podzielasz fascynację tym krajem, studia na filologii szwedzkiej to doskonały wybór.

Kierunek przewidziany jest dla osób rozpoczynających naukę tego języka. Nie jest wymagana jego znajomość na etapie rekrutacji.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Wybrane uczelnie oferują kształcenie na filologii szwedzkiej na magisterskich studiach II stopnia.

Dowiedzcie się więcej od absolwentki kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku filologia szwedzka

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia węgierska filologia włoska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim judaistyka język francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskim język i literatura Rosji język niemiecki w obrocie gospodarczym język polski w komunikacji społecznej język polski z historią język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych scandinavian studies (studia skandynawskie) studia afrykańskie studia azjatyckie studia bałkańskie studia bułgarystyczne studia eurazjatyckie studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek) studia nad Azją Południowo-Wschodnią studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polonistyczno - germanistyczne studia polsko‐ukraińskie studia regionalne studia skandynawsko-bałtyckie studia wschodnie studia środkowo-wschodnioeuropejskie studia śródziemnomorskie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia szwedzka

W których miastach można studiować kierunek filologia szwedzka

Komentarze (1)

Jola
Języki skandynawskie cieszą się dużą popularnością. Tylko kilka uczelni oferuje skandynawistykę. Zdarza się, że rekrutacja na kierunek nie odbywa się co roku.
08.11.2019

Zobacz również

Filologia angielska
Filologia angielska
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia germańska
Filologia germańska
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Piotrkowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni