Jakiego kierunku studiów szukasz?

Judaistyka

W trakcie studiów na kierunku Judaistyka realizowane są kursy historyczne poruszające zagadnienia związane z historią Żydów polskich i Żydów z diaspory oraz kursy z języka jidysz i języka hebrajskiego współczesnego (istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka hebrajskiego biblijnego).

Prowadzone są również zajęcia związane z kulturą, religią, filozofią i sztuką żydowską od starożytności do czasów współczesnych. Wyróżniający się studenci mogą ubiegać się o stypendia zagraniczne w Izraelu i krajach UE.

Absolwent kierunku Judaistyka zdobywa wiedzę na temat historii i kultury Żydów. Posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językami żydowskimi.

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą ubiegać się o pracę w wielu instytucjach życia publicznego, m.in. w szkolnictwie, muzealnictwie i sektorze turystycznym.

Specjalizacje oferowane na kierunku Judaistyka:

 • ogólnojudaistyczna
 • edukatorska.

Dla kogo studia na kierunku judaistyka

Judaistyka to kierunek nie tylko dla osób bezpośrednio związanych z tą kulturą, ale dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

W trakcie studiów odbywać się będzie nauka trzech języków, dlatego niezbędna jest skrupulatność, cierpliwość oraz chęć dążenia do celu.

Program kształcenia na kierunku judaistyka

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • dzieje starożytnego Izraela
 • literatura żydowska w starożytności i wiekach średnich
 • judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny
 • język jidysz
 • dzieje Żydów w wiekach średnich
 • kultura żydowska - wybrane zagadnienia
 • filozofia żydowska
 • literatura biblijna i rabiniczna
 • Żydzi w świecie nowożytnym
 • Karaimi
 • język hebrajski
 • historia literatur żydowskich - literatura hebrajska lub literatury żydowskie
 • Żydzi w dawnej Rzeczpospolitej
 • historia literatury jidysz
 • synagoga - sztuka i funkcja
 • tradycyjne religie Żydów sefardyjskich i aszkenazyjskich
 • judaizm na ziemiach polskich
 • Żydzi i sztuki plastyczne
 • Szoa - zagłada Żydów
 • folklor żydowski
 • diaspora żydowska w XX w.
 • teatr i film żydowski
 • antysemityzm.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku judaistyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. W zależności od wybranej uczelni, rekrutacja dotyczy innego zakresu przedmiotów. Podczas rekrutacji najczęściej uwzględnianie są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • matematyka
 • filozofia
 • WOS
 • historia sztuki
 • język łaciński i kultura antyczna
 • geografia.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku judaistyka

Absolwent kierunku Judaistyka posiada wiedzę, która pozwala mu na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury zarówno starożytnego, jak i współczesnego Izraela. Potrafi pisać i mówić w języku hebrajskim i jidysz oraz tłumaczyć teksty. Zna literaturę oraz posiada umiejętność analizy i interpretacji tekstów hebrajskich. Ma opanowane pismo.

Kierunek studiów przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, administracji publicznej, instytucjach związanych z handlem międzynarodowym i szeroko pojętym biznesem a także dyplomacją. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy tłumacza.

Opinie o kierunku judaistyka

Kierunki pokrewne do kierunku judaistyka

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia fińska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska jako obca filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia południowsłowiańska filologia portugalska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia wietnamska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo hebraistyka historia i kultura Żydów

Jakie uczelnie oferują kierunek judaistyka

W których miastach można studiować kierunek judaistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim