Jakiego kierunku studiów szukasz?

Judaistyka

W trakcie studiów na kierunku Judaistyka realizowane są kursy historyczne poruszające zagadnienia związane z historią Żydów polskich i Żydów z diaspory oraz kursy z języka jidysz i języka hebrajskiego współczesnego (istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka hebrajskiego biblijnego).

Prowadzone są również zajęcia związane z kulturą, religią, filozofią i sztuką żydowską od starożytności do czasów współczesnych. Wyróżniający się studenci mogą ubiegać się o stypendia zagraniczne w Izraelu i krajach UE.

Absolwent kierunku Judaistyka zdobywa wiedzę na temat historii i kultury Żydów. Posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językami żydowskimi.

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą ubiegać się o pracę w wielu instytucjach życia publicznego, m.in. w szkolnictwie, muzealnictwie i sektorze turystycznym.

Specjalizacje oferowane na kierunku Judaistyka:

 • ogólnojudaistyczna
 • edukatorska.

Dla kogo studia na kierunku judaistyka

Judaistyka to kierunek nie tylko dla osób bezpośrednio związanych z tą kulturą, ale dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

W trakcie studiów odbywać się będzie nauka trzech języków, dlatego niezbędna jest skrupulatność, cierpliwość oraz chęć dążenia do celu.

Program kształcenia na kierunku judaistyka

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • dzieje starożytnego Izraela
 • literatura żydowska w starożytności i wiekach średnich
 • judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny
 • język jidysz
 • dzieje Żydów w wiekach średnich
 • kultura żydowska - wybrane zagadnienia
 • filozofia żydowska
 • literatura biblijna i rabiniczna
 • Żydzi w świecie nowożytnym
 • Karaimi
 • język hebrajski
 • historia literatur żydowskich - literatura hebrajska lub literatury żydowskie
 • Żydzi w dawnej Rzeczpospolitej
 • historia literatury jidysz
 • synagoga - sztuka i funkcja
 • tradycyjne religie Żydów sefardyjskich i aszkenazyjskich
 • judaizm na ziemiach polskich
 • Żydzi i sztuki plastyczne
 • Szoa - zagłada Żydów
 • folklor żydowski
 • diaspora żydowska w XX w.
 • teatr i film żydowski
 • antysemityzm.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku judaistyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. W zależności od wybranej uczelni, rekrutacja dotyczy innego zakresu przedmiotów. Podczas rekrutacji najczęściej uwzględnianie są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • matematyka
 • filozofia
 • WOS
 • historia sztuki
 • język łaciński i kultura antyczna
 • geografia.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku judaistyka

Absolwent kierunku Judaistyka posiada wiedzę, która pozwala mu na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury zarówno starożytnego, jak i współczesnego Izraela. Potrafi pisać i mówić w języku hebrajskim i jidysz oraz tłumaczyć teksty. Zna literaturę oraz posiada umiejętność analizy i interpretacji tekstów hebrajskich. Ma opanowane pismo.

Kierunek studiów przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, administracji publicznej, instytucjach związanych z handlem międzynarodowym i szeroko pojętym biznesem a także dyplomacją. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy tłumacza.

Opinie o kierunku judaistyka

Kierunki pokrewne do kierunku judaistyka

filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia fińska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną filologia hiszpańska z językiem angielskim filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska jako obca filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia wschodniosłowiańska filologia węgierska filologia włoska filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim hebraistyka historia i kultura Żydów

Jakie uczelnie oferują kierunek judaistyka

W których miastach można studiować kierunek judaistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska