Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Studia na kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym opierają się nie tylko na zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim, ale skupiają się również na zagadnieniach kulturoznawczych. Warto zaznaczyć, iż naukę można rozpocząć od podstaw, bez wcześniejszej znajomości języka rosyjskiego, bądź też kontynuować jego naukę. Studenci zdobywają wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego. Obok nauki języka kierunkowego uczą się drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego.

Specjalności proponowane na tym kierunku to:

 • język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • język chiński z elementami wiedzy o Chinach;
 • język francuski z elementami wiedzy o Francji;
 • język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii;
 • język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech;
 • język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji;
 • język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, pasjonatów kultury i języka rosyjskiego, pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie drugiego języka obcego.

Program kształcenia na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • akwizycja języka obcego,
 • ćwiczenia fonetyczne,
 • ćwiczenia konwersacyjne,
 • ćwiczenia w pisaniu,
 • gramatyka praktyczna,
 • praca z tekstem,
 • gramatyka opisowa języka rosyjskiego,
 • rozumienie tekstu,
 • historia literatury rosyjskiej,
 • kultura i historia Rosji
 • podstawy przedsiębiorczości
 • realioznawstwo rosyjskie
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • język staro-cerkiewno-słowiański
 • gramatyka historyczna języka rosyjskiego z elementami historii języka
 • rosyjska literatura ludowa
 • praktyczna nauka języka - zintegrowane sprawności językowe (język angielski, język chiński, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język szwedzki, język włoski).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będzie brany wynik egzaminu maturalnego z takich przedmiotów jak:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru.

Perspektywy pracy po kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista posługujący się biegle językiem rosyjskim, znający realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Dzięki takiemu przygotowaniu znajdzie on zatrudnienie zarówno jako doradca w firmach handlowych lub przedsiębiorstwach działających na rynku rosyjskim, jak również w branży turystycznej, instytucjach kultury czy mediach.

Opinie o kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

„Studia filologiczne to dobra „lokata kapitału” bowiem poza kompetencjami językowymi, wyposażają również w kompetencje społeczne i kulturowe, a to stanowi dobra bazę w poszukiwaniu pracy po studiach.”

„Bardzo dobrze oceniam możliwość uczestniczenia w kursach i projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi. Taki bezpośredni kontakt z językiem daje bardzo dobre efekty w rozwijaniu kompetencji językowych”

„Kończę studia na innym kierunku, dlatego możliwość uczestniczenia w zajęciach w trybie popołudniowym, to szansa na łączenie nauki na dwóch kierunkach studiów.”

Kierunki pokrewne do kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

W których miastach można studiować kierunek filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku