Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Studia na kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym opierają się nie tylko na zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim, ale skupiają się również na zagadnieniach kulturoznawczych. Warto zaznaczyć, iż naukę można rozpocząć od podstaw, bez wcześniejszej znajomości języka rosyjskiego, bądź też kontynuować jego naukę. Studenci zdobywają wiedzę na temat: kultury i realioznawstwa Rosji oraz umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego. Obok nauki języka kierunkowego uczą się drugiego wybranego języka: chińskiego, hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, francuskiego lub włoskiego.

Specjalności proponowane na tym kierunku to:

 • język angielski z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • język chiński z elementami wiedzy o Chinach;
 • język francuski z elementami wiedzy o Francji;
 • język hiszpański z elementami wiedzy o Hiszpanii;
 • język niemiecki z elementami wiedzy o Niemczech;
 • język szwedzki z elementami wiedzy o Szwecji;
 • język włoski z elementami wiedzy o Włoszech.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, pasjonatów kultury i języka rosyjskiego, pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie drugiego języka obcego.

Program kształcenia na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • akwizycja języka obcego,
 • ćwiczenia fonetyczne,
 • ćwiczenia konwersacyjne,
 • ćwiczenia w pisaniu,
 • gramatyka praktyczna,
 • praca z tekstem,
 • gramatyka opisowa języka rosyjskiego,
 • rozumienie tekstu,
 • historia literatury rosyjskiej,
 • kultura i historia Rosji
 • podstawy przedsiębiorczości
 • realioznawstwo rosyjskie
 • wstęp do językoznawstwa
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • język staro-cerkiewno-słowiański
 • gramatyka historyczna języka rosyjskiego z elementami historii języka
 • rosyjska literatura ludowa
 • praktyczna nauka języka - zintegrowane sprawności językowe (język angielski, język chiński, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język szwedzki, język włoski).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będzie brany wynik egzaminu maturalnego z takich przedmiotów jak:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru.

Perspektywy pracy po kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista posługujący się biegle językiem rosyjskim, znający realia społeczno-polityczne panujące w Rosji. Dzięki takiemu przygotowaniu znajdzie on zatrudnienie zarówno jako doradca w firmach handlowych lub przedsiębiorstwach działających na rynku rosyjskim, jak również w branży turystycznej, instytucjach kultury czy mediach.

Opinie o kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

„Studia filologiczne to dobra „lokata kapitału” bowiem poza kompetencjami językowymi, wyposażają również w kompetencje społeczne i kulturowe, a to stanowi dobra bazę w poszukiwaniu pracy po studiach.”

„Bardzo dobrze oceniam możliwość uczestniczenia w kursach i projektach naukowo-badawczych, prowadzonych we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi. Taki bezpośredni kontakt z językiem daje bardzo dobre efekty w rozwijaniu kompetencji językowych”

„Kończę studia na innym kierunku, dlatego możliwość uczestniczenia w zajęciach w trybie popołudniowym, to szansa na łączenie nauki na dwóch kierunkach studiów.”

Kierunki pokrewne do kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

W których miastach można studiować kierunek filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie