Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia rosyjsko-ukraińska

Studia na kierunku Filologia rosyjsko - ukraińska zakładają naukę języka rosyjskiego i ukraińskiego, a także blok przedmiotów w zakresie wiedzy o literaturze, języku, kulturze i historii obszaru języków: rosyjskiego i ukraińskiego.

Absolwent wyposażony będzie w niezbędne podstawy wiedzy formalnej i informatycznej. Opcja podejścia komunikacyjnego do nauki języków obcych gwarantuje osiągnięcie wysokiej kompetencji komunikacyjnej w zakresie języka rosyjskiego i ukraińskiego, zdobycie wiedzy o kulturze, historii, literaturze Rosji i Ukrainy.

Kompetencje interdyscyplinarne pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego, a nabyte umiejętności umożliwią pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Studia przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym na kierunkach: filologia rosyjska, filologia ukraińska, bądź w zakresie obu filologii.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Filologia, specjalność: filologia rosyjsko - ukraińska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Powinien być specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języków rosyjskiego i ukraińskiego, posiadać wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii obszaru języka rosyjskiego i ukraińskiego. Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia w charakterze organizatora i propagatora kultury rosyjskiej i ukraińskiej.

Dla kogo studia na kierunku filologia rosyjsko-ukraińska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku filologia rosyjsko-ukraińska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia rosyjsko-ukraińska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku filologia rosyjsko-ukraińska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku filologia rosyjsko-ukraińska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku filologia rosyjsko-ukraińska
Jakie uczelnie oferują kierunek filologia rosyjsko-ukraińska
W których miastach można studiować kierunek filologia rosyjsko-ukraińska
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska