Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia polsko‐ukraińskie

Studia polsko - ukraińskie mają charakter interdyscyplinarny i wyposażają w wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Dostarczają informacji na temat życia gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego Polski i Ukrainy. Program został tak przygotowany, aby studenci zależnie od swoich zainteresowań i planów zawodowych mogli poszerzać wiedzę i zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Osoby intersujące się zagadnieniami gospodarczymi i ekonomicznymi, mają możliwość poznania ekosystemów startupowych Polski i Ukrainy, natomiast pasjonaci polityki i stosunków międzynarodowych znajdą w programie przedmioty odnoszące się do geopolityki, tranzycji społeczno - politycznej czy technologii politycznych kształtujących współczesność obu krajów. Duży nacisk kładziony jest także na realizację kursów poświęconych obyczajowości, życiu kulturalnemu i religijnemu. W toku studiów realizowane są również zajęcia z języka ukraińskiego i języka angielskiego oraz kształcenia kompetencji miękkich.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia polsko‐ukraińskie

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, interesujących się historią, polityką i gospodarką Ukrainy, pasjonatów kultury i języka ukraińskiego.

Program kształcenia na kierunku studia polsko‐ukraińskie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
 • Historia Ukrainy
 • Współczesna polityka językowa w Ukrainie
 • Ukraina i Polska w systemie stosunków międzynarodowych
 • Historia Europy Środkowo – Wschodniej
 • Historia filozofii
 • Kościół wschodni i zachodni
 • Pogranicze jako zjawisko społeczno – polityczne
 • Polityka regionalna
 • Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku
 • Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie
 • Kościół i państwo
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia polsko‐ukraińskie

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • wiedza o społeczeństwie.

Wybierany jest jeden wynik matury najkorzystniejszy dla kandydata. Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada wyniku na odpowiednim poziomie, nie uzyskuje z niego punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

O przyjęcia na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów, co najmniej z tytułem licencjata, uzyskany na dowolnym kierunku. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji i przygotowania do podjęcia studiów oraz znajomość języka polskiego lub ukraińskiego. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na studiach polsko-ukraińskich lub kierunkach w zakresie ukrainoznawstwa lub filologii ukraińskiej, uzyskują otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia i są zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej.

Perspektywy pracy po kierunku studia polsko‐ukraińskie

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista, który znajdzie w firmach handlowych lub przedsiębiorstwach działających na rynku ukraińskim, jak również w branży turystycznej, w mediach oraz instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury.

Opinie o kierunku studia polsko‐ukraińskie

„Szczęśliwie dla mnie pasję i zdobytą na uczelni wiedzę udaje mi się wykorzystywać w pracy zawodowej. Po ukończeniu ukrainoznawstwa, mimo wysokiego wówczas bezrobocia, nie miałam żadnych kłopotów ze znalezieniem dobrego pracodawcy. Do dziś nie ma nadmiaru specjalistów w tym zakresie.”

„Uważam, że studia ukrainoznawcze otwierają drzwi do wielu aktywności związanych nie tylko z Ukrainą, ale szeroko pojętym Wschodem. Wystarczy mieć dobry pomysł, jak wiedzę teoretyczną uzupełnić o praktyczne umiejętności. Zanim zaczęła się moja przygoda z MSZ, przez kilka lat pracowałam jako pilot wycieczek, oprowadzając grupy turystyczne po Krymie i Ukrainie Zachodniej.”

Kierunki pokrewne do kierunku studia polsko‐ukraińskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia polsko‐ukraińskie

W których miastach można studiować kierunek studia polsko‐ukraińskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie