Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia polsko‐ukraińskie

Studia polsko - ukraińskie mają charakter interdyscyplinarny i wyposażają w wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Dostarczają informacji na temat życia gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego Polski i Ukrainy. Program został tak przygotowany, aby studenci zależnie od swoich zainteresowań i planów zawodowych mogli poszerzać wiedzę i zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Osoby intersujące się zagadnieniami gospodarczymi i ekonomicznymi, mają możliwość poznania ekosystemów startupowych Polski i Ukrainy, natomiast pasjonaci polityki i stosunków międzynarodowych znajdą w programie przedmioty odnoszące się do geopolityki, tranzycji społeczno - politycznej czy technologii politycznych kształtujących współczesność obu krajów. Duży nacisk kładziony jest także na realizację kursów poświęconych obyczajowości, życiu kulturalnemu i religijnemu. W toku studiów realizowane są również zajęcia z języka ukraińskiego i języka angielskiego oraz kształcenia kompetencji miękkich.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia polsko‐ukraińskie

To kierunek studiów dla osób łatwo uczących się języków obcych, interesujących się historią, polityką i gospodarką Ukrainy, pasjonatów kultury i języka ukraińskiego.

Program kształcenia na kierunku studia polsko‐ukraińskie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
 • Historia Ukrainy
 • Współczesna polityka językowa w Ukrainie
 • Ukraina i Polska w systemie stosunków międzynarodowych
 • Historia Europy Środkowo – Wschodniej
 • Historia filozofii
 • Kościół wschodni i zachodni
 • Pogranicze jako zjawisko społeczno – polityczne
 • Polityka regionalna
 • Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku
 • Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie
 • Kościół i państwo
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia polsko‐ukraińskie

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • wiedza o społeczeństwie.

Wybierany jest jeden wynik matury najkorzystniejszy dla kandydata. Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada wyniku na odpowiednim poziomie, nie uzyskuje z niego punktów. Nie pozbawia go to jednak prawa do udziału w rekrutacji.

O przyjęcia na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów, co najmniej z tytułem licencjata, uzyskany na dowolnym kierunku. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji i przygotowania do podjęcia studiów oraz znajomość języka polskiego lub ukraińskiego. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na studiach polsko-ukraińskich lub kierunkach w zakresie ukrainoznawstwa lub filologii ukraińskiej, uzyskują otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia i są zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej.

Perspektywy pracy po kierunku studia polsko‐ukraińskie

Absolwent tego kierunku to poszukiwany na rynku pracy specjalista, który znajdzie w firmach handlowych lub przedsiębiorstwach działających na rynku ukraińskim, jak również w branży turystycznej, w mediach oraz instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury.

Opinie o kierunku studia polsko‐ukraińskie

„Szczęśliwie dla mnie pasję i zdobytą na uczelni wiedzę udaje mi się wykorzystywać w pracy zawodowej. Po ukończeniu ukrainoznawstwa, mimo wysokiego wówczas bezrobocia, nie miałam żadnych kłopotów ze znalezieniem dobrego pracodawcy. Do dziś nie ma nadmiaru specjalistów w tym zakresie.”

„Uważam, że studia ukrainoznawcze otwierają drzwi do wielu aktywności związanych nie tylko z Ukrainą, ale szeroko pojętym Wschodem. Wystarczy mieć dobry pomysł, jak wiedzę teoretyczną uzupełnić o praktyczne umiejętności. Zanim zaczęła się moja przygoda z MSZ, przez kilka lat pracowałam jako pilot wycieczek, oprowadzając grupy turystyczne po Krymie i Ukrainie Zachodniej.”

Kierunki pokrewne do kierunku studia polsko‐ukraińskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia polsko‐ukraińskie

W których miastach można studiować kierunek studia polsko‐ukraińskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Lubelska Akademia WSEI